ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sun, Yichuang
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Heimlich, Michael 1
2 Iji, Ayobami 1
3 Zhu, Xi 1
4 Boon, Chirn Chye 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
ผลงานวิจัย