ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sun, Xiaowei
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Dong, Zhili 26
2 Demir, Hilmi Volkan 26
3 Tan, Swee Tiam 24
4 Xu, Chunxiang 13
5 Dai, Haitao 8
6 Ke, Lin 8
7 Zhang, Zi-Hui 7
8 Ju, Zhengang 7
9 Yu, M. B. 7
10 Divayana, Yoga 7
11 Zhao, Jun Liang 6
12 Yu, Hongyu 6
13 Ling, Bo 6
14 Sun, Handong 6
15 Jiao, Zhihui 5
16 Zhang, Qichun 5
17 Wei, A. 5
18 Zhao, Dewei 5
19 Kyaw, Aung Ko Ko 5
20 Kyaw, Zabu 5
21 Ji, Yun 5
22 Chua, S. J. 4
23 Yang, Xuyong 4
24 Yang, Y. 4
25 Leck, Kheng Swee 4
26 Wang, Jinmin 4
27 Tran, Xuan Anh 4
28 Zhang, X. H. 4
29 Du, Hejun 4
30 Chen, B. J. 4
31 Shen, Yiqiang 4
32 Yang, Yi 4
33 Wang, J. X. 4
34 Hasanov, Namig 4
35 Zhang, Hua 3
36 Xiao, Jinchong 3
37 Liu, S. W. 3
38 Wei, J. 3
39 Abiyasa, Agus Putu 3
40 Chen, Rui 3
41 Teng, Jing Hua 3
42 Wei, Yuefan 3
43 Huang, W. 3
44 Leong, Eunice Sok Ping 3
45 Doung, Hieu M. 2
46 Wudl, Fred 2
47 Zhang, J. F. 2
48 Boey, Freddy Yin Chiang 2
49 Tantang, Hosea 2
50 Fang, Z. 2
51 Wang, Z. R. 2
52 Ji, W. 2
53 Fan, Weijun 2
54 Liu, Y. J. 2
55 Yan, Fei 2
56 Liu, Shuwei 2
57 Zhao, J. L. 2
58 Yang, H. Z. 2
59 Kam, Chan Hin 2
60 Zhu, H. L. 2
61 Kong, Junhua 2
62 Cai, X. P. 2
63 Zhu, Guangping 2
64 Lu, Xuehong 2
65 Gao, Yuan 2
66 Xiong, Qihua 2
67 Xu, C. X. 2
68 Peng, Haiyang 2
69 Zheng, Ke 2
70 Ji, Y. 2
71 Xiong, Y. Z. 2
72 Fan, Hai Ming 2
73 Tay, Beng Kang 2
74 Yu, S. F. 2
75 Wang, B. P. 2
76 Vinh, V. Q. 1
77 Zhu, B. B. 1
78 Zhao, R. 1
79 Zhang, Y. P. 1
80 Zhang, Xueliang 1
81 Law, L. T. 1
82 Sun, H. D. 1
83 Hu, Zheng 1
84 Zhao, Yu 1
85 Chan-Park, Mary B. 1
86 Namig, Hasanov 1
87 Tok, Alfred Iing Yoong 1
88 Yeo, Y. G. 1
89 Sathiyamoorthy, Krishnan 1
90 Wang, Zhijuan 1
91 Tiekink, Edward R. T. 1
92 Wei, Jun 1
93 Ng, Geok Ing 1
94 White, Timothy John 1
95 My, T. D. 1
96 Wu, Tao 1
97 Ji, Li 1
98 Saievar-Iranizad, E. 1
99 Zheng, K. 1
100 Marandi, M. 1
101 Zhang, Li Ping 1
102 Molaei, M. 1
103 Taghavinia, N. 1
104 Xu, Xiaoyan 1
105 Wang, Lianhui 1
106 Chen, Shufen 1
107 Huang, Wei 1
108 Agus, P. A. 1
109 Xia, Jian-Bai 1
110 Mei, Yang 1
111 Cheng, Fan 1
112 Yu, Feihong 1
113 Koh, Tien Wei 1
114 Chen, Yanting 1
115 Zhuang, Zhenfeng 1
116 Deng, Lingling 1
117 Kwok, H. S. 1
118 Mutlugun, Evren 1
119 Iwan, S. 1
120 Yang, X. 1
121 Wang, Y. 1
122 Zhang, S. 1
123 DenBaars, S. P. 1
124 Bambang, S. 1
125 Wong, Terence Kin Shun 1
126 Lourembam, James 1
127 Shen, Youde 1
128 Bera, Ashok 1
129 Wu, T. 1
130 Heeger, Alan J. 1
131 Dev, Kapil 1
132 Tan, Hark Hoe 1
133 Zheng, Youdou 1
134 Jagadish, Chennupati 1
135 Gu, Shulin 1
136 Lim, Sze Ter 1
137 Ye, Jiandong 1
138 Teo, Kie Leong 1
139 Wu, Tom 1
140 Jin, Y. L. 1
141 Jin, K. J. 1
142 Yuen, Clement 1
143 Wang, Z. L. 1
144 Jin, K. X. 1
145 Bosman, Michel 1
146 Wong, Siew Yee 1
147 Tang, Y. D. 1
148 Cong, Chunxiao 1
149 Huan, Alfred Cheng Hon 1
150 Sum, Tze Chien 1
151 He, T. C. 1
152 Liew, Laura-Lynn 1
153 Wang, Lan 1
154 Dong, Yuliang 1
155 Zhou, Rui 1
156 Yang, Liping 1
157 Jiang, F. Y. 1
158 Yee, Wu Aik 1
159 Soci, C. 1
160 Khomyak, S. 1
161 Alagappan Gandhi 1
162 Kustandi, Tanu Suryadi 1
163 Tang, Yuxin 1
164 Dikme, Y. 1
165 Kyaw, Z. 1
166 Qi, K. C. 1
167 Liu, Bo 1
168 Yong, Anna 1
169 Wang, Xiu 1
170 Vayssieres, L. 1
171 Zhao, Yongbiao 1
172 Liu, Xianbin 1
173 Voznyak, L. 1
174 Hotra, Z. 1
175 Volyniuk, D. 1
176 Ke, Chang 1
177 Gurzadyan, Gagik G. 1
178 Cherpak, V. 1
179 Xiao, F. 1
180 Simokaitiene, J. 1
181 Tomkeviciene, A. 1
182 Sun, L. D. 1
183 Kukhta, Alexander V. 1
184 Grazulevicius, J. V. 1
185 Zhang, Sam 1
186 Kukhta, N. A. 1
187 Hu, Xiao 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 2
2 2556 17
3 2555 29
4 2554 5
5 2553 7
6 2552 2
7 2551 2
8 2550 3
9 2549 8
10 2548 5
11 2547 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Scattering or Photoluminescence? Major mechanism exploration on performance enhancement in P3HT-based polymer solar cells with NaYF 4 :2% Er 3+ , 18% Yb 3+
2 Field curvature correction method for ultrashort throw ratio projection optics design using an odd polynomial mirror surface
ปี พ.ศ. 2556
3 An efficient non-Lambertian organic light-emitting diode using imprinted submicron-size zinc oxide pillar arrays
4 A plasmonically enhanced charge generation layer for tandem organic light emitting device
5 Near resonant and nonresonant third-order optical nonlinearities of colloidal InP/ZnS quantum dots
6 Split ring aperture for optical magnetic field enhancement by radially polarized beam
7 Improved InGaN/GaN light-emitting diodes with a p-GaN/n-GaN/p-GaN/n-GaN/p-GaN current-spreading layer
8 Electrospinning-derived “Hairy Seaweed” and its photoelectrochemical properties
9 Silver nanoparticle facilitated charge generation in tandem organic light-emitting devices
10 InGaN/GaN light-emitting diode with a polarization tunnel junction
11 Improved hole distribution in InGaN/GaN light-emitting diodes with graded thickness quantum barriers
12 Enhanced hole transport in InGaN/GaN multiple quantum well light-emitting diodes with a p-type doped quantum barrier
13 PN-type quantum barrier for InGaN/GaN light emitting diodes
14 A self-rectifying unipolar HfOx based RRAM using doped germanium bottom electrode
15 Improved InGaN/GaN light-emitting diodes with a p-GaN/n-GaN/p-GaN/n-GaN/p-GaN current-spreading layer : errata
16 A plasmonically enhanced polymer solar cell with gold–silica core–shell nanorods
17 A versatile light-switchable nanorod memory : Wurtzite ZnO on perovskite SrTiO3
18 Quantum dot light-emitting diode with quantum dots inside the hole transporting layers
19 Polarization-independent electrically tunable/switchable airy beam based on polymer-stabilized blue phase liquid crystal
ปี พ.ศ. 2555
20 On the origin of the redshift in the emission wavelength of InGaN/GaN blue light emitting diodes grown with a higher temperature interlayer
21 A two-dimensional nanopatterned thin metallic transparent conductor with high transparency from the ultraviolet to the infrared
22 Resistive switching in a GaOx-NiOx p-n heterojunction
23 On the triplet distribution and its effect on an improved phosphorescent organic light-emitting diode
24 Spatial angle dependent lasing from a dye-doped two-dimensional hexagonal photonic crystal made of holographic polymer-dispersed liquid crystals
25 Enhanced photoelectrochemical performance of bridged ZnO nanorod arrays grown on V-grooved structure
26 Strongly linearly polarized low threshold lasing of all organic photonic quasicrystals
27 Spin-polarized wide electron slabs in functionally graded polar oxide heterostructures
28 Graded-host phosphorescent light-emitting diodes with high efficiency and reduced roll-off
29 Fractal complementary bowtie aperture for confining and enhancing optical magnetic field
30 Tunable photovoltaic effect and solar cell performance of self-doped perovskite SrTiO3
31 Full visible range covering InP/ZnS nanocrystals with high photometric performance and their application to white quantum dot light-emitting diodes
32 UV-blocking ZnO nanostructure anti-reflective coatings
33 Enhanced photoelectrochemical water-splitting effect with a bent ZnO nanorod photoanode decorated with Ag nanoparticles
34 Nanoimprinted ultrafine line and space nanogratings for liquid crystal alignment
35 Visible-light photoresponse in a hollow microtube : nanowire structure made of carbon-doped ZnO
36 A bright cadmium-free, hybrid organic/quantum dot white light-emitting diode
37 Efficient synthesis of plate-like crystalline hydrated tungsten trioxide thin films with highly improved electrochromic performance
38 Positive bias-induced Vth instability in graphene field effect transistors
39 Dye-sensitized solar cell with a pair of carbon-based electrodes
40 High-quality InP/ZnS nanocrystals with high photometric performance and their application to white quantum dot light-emitting diodes
41 The focusing property of the spiral Fibonacci zone plate
42 Nitrogen-doped carbon nanotube-based bilayer thin film as transparent counter electrode for Dye-Sensitized Solar Cells (DSSCs)
43 Synthesis, structure, and physical properties of 5,7,14,16-Tetraphenyl-8:9,12:13-bisbenzo-hexatwistacene
44 Characteristics of a single-layer graphene field effect transistor with UV/ozone treatment
45 Advances in the LED materials and architectures for energy-saving solid-state lighting toward “lighting revolution”
46 A complementary electrochromic device with highly improved performance based on brick-like hydrated tungsten trioxide film
47 Vth shift in single-layer graphene field-effect transistors and its correlation with Raman inspection
48 Green electroluminescence from an n-ZnO : Er/p-Si heterostructured light-emitting diode
ปี พ.ศ. 2554
49 Blue organic light-emitting diodes based on pyrazoline phenyl derivative
50 A fast-switching light-writable and electric-erasable negative photoelectrochromic cell based on Prussian blue films
51 Electrochromic properties of nanostructured tungsten trioxide (hydrate) films and their applications in a complementary electrochromic device
52 Azo-dye-doped absorbing photonic crystals with purely imaginary refractive index contrast and all-optically switchable diffraction properties
53 Near-white emitting QD-LED based on hydrophilic CdS nanocrystals
ปี พ.ศ. 2553
54 Color tunable light-emitting diodes based on p+-Si/p-CuAlO2 /n-ZnO nanorod array heterojunctions
55 Surface eu-treated ZnO nanowires with efficient red emission
56 A SnO2 nanoparticle/nanobelt and Si heterojunction light-emitting diode
57 One-dimensional single-crystalline bismuth oxide micro/nanoribbons : morphology-controlled synthesis and luminescent properties
58 Synthesis, structure, and optoelectronic properties of a new twistacene 1,2,3,4,6,13-hexaphenyl-7 : 8,11 : 12-bisbenzo-pentacene
59 Synthesis, characterization, and bipolar transporting behavior of a new twisted polycyclic aromatic hydrocarbon: 1′,4′-Diphenyl-naphtho-(2′.3′:1.2)-pyrene-6′-nitro-7′-methyl carboxylate
60 Hierarchical ZnO/Bi2O3 nanostructures : synthesis, characterization, and electron-beam modification
ปี พ.ศ. 2552
61 Giant enhancement of top emission from ZnO thin film by nano-patterned Pt
62 Ultraviolet emission from a ZnO rod homojunction light-emitting diode
ปี พ.ศ. 2551
63 Grating network of ZnO nanostructure
64 Electroluminescence from a n-ZnO nanorod/p-CuAlO2 heterojunction light-emitting diode
ปี พ.ศ. 2550
65 Nanostructured single-crystalline twin disks of zinc oxide
66 Twinned Zn2TiO4 spinel nanowires using ZnO nanowires as a template
67 On the fabrication of resistor-shaped ZnO nanowires
ปี พ.ศ. 2549
68 Enzymatic glucose biosensor based on ZnO nanorod array grown by hydrothermal decomposition
69 Zinc oxide nanocomb biosensor for glucose detection
70 Stable field emission from hydrothermally grown ZnO nanotubes
71 Zinc oxide hexagram whiskers
72 Growth mechanism of tubular ZnO formed in aqueous solution
73 Zinc oxide quantum dots embedded films by metal organic chemical vapor deposition
74 Aligned ZnO nanorods synthesized by a simple hydrothermal reaction
75 Band parameters and electronic structures of wurtzite ZnO and ZnO∕MgZnO quantum wells
ปี พ.ศ. 2548
76 Magnetic nanobelts of iron-doped zinc oxide
77 Ultraviolet amplified spontaneous emission from self-organized network of zinc oxide nanofibers
78 Manganese-doped zinc oxide tetratubes and their photoluminescent properties
79 Network array of zinc oxide whiskers
80 Blueshift of optical band gap in ZnO thin films grown by metal-organic chemical-vapor deposition
ปี พ.ศ. 2547
81 Zinc oxide nanodisk
82 Magnetic nanobraids of iron-doped amorphous silica
83 Zinc oxide nanowires and nanorods fabricated by vapour-phase transport at low temperature
84 Self-organized nanocomb of ZnO fabricated by Au-catalyzed vapor-phase transport