ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sun, Ming-Ting
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhou, Bing 1
2 Chen, Zhenzhong 1
3 Gu, Zhouye 1
4 Lin, Weisi 1
5 Lee, Bu-Sung 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
ผลงานวิจัย