ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sun, Mei
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Sun, Mei.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Zhang, Yue Ping 13
2 Liu, Duixian 2
3 Guo, L. H. 2
4 Gaucher, B. P. 1
5 Yin, Wen Yan 1
6 Guo, Y. X. 1
7 Zheng, Guo Xin 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 3
2 2551 4
3 2550 3
4 2549 2
5 2548 2