ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sun, Jizhou
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Lee, Bu-Sung 2
2 Yu, Ce 2
3 Tang, Shanjiang 2
4 Wu, Huabei 1
5 Xu, Zhen 1
6 Sun, Chao 1
7 Zhang, Tao 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2