ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sun, Jianbo
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Sun, Jianbo.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Miao, Jianmin 1
2 Ma, Kaixue 1
3 Ma, Jianguo 1
4 Do, Manh Anh 1
5 Yeo, Kiat Seng 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2548 1
ผลงานวิจัย