ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sun, Handong
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Sun, Han Dong
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chen, Rui 27
2 Dawson, M. D. 17
3 Calvez, Stephane 12
4 Ta, Van Duong 11
5 Ma, Lin 9
6 Wang, Yue 8
7 Tamura, K. 7
8 Ohtomo, A. 7
9 Kawasaki, M. 7
10 Koinuma, H. 7
11 Segawa, Y. 7
12 Clark, Antony H. 6
13 Gurzadyan, Gagik G. 6
14 Sun, Xiaowei 6
15 Makino, T. 6
16 Grimsdale, Andrew C. 5
17 Demir, Hilmi Volkan 5
18 Xu, Hongyi 5
19 Zhang, Baile 5
20 Macaluso, Roberto 5
21 Tuan, N. T. 5
22 Bryce, A. C. 4
23 Sun, Xiao Wei 4
24 Tok, Alfred Iing Yoong 4
25 Gao, Yuan 4
26 Nalla, Venkatram 4
27 Dong, Zhili 4
28 Huang, Ling 3
29 Robert, F. 3
30 Zhang, Hua 3
31 Marsh, J. H. 3
32 Kloc, Christian 3
33 Million, A. 3
34 Zhang, Keke 3
35 Yan, Fei 3
36 Riechert, H. 3
37 Shen, Yiqiang 3
38 Tang, Z. K. 3
39 Zhao, Yanli 3
40 Grenouillet, L. 3
41 Barbastathis, George 3
42 Sreejith, Sivaramapanicker 3
43 Qiu, Y. N. 3
44 Gilet, P. 3
45 Rajwar, Deepa 3
46 Wang, Y. 2
47 Zhang, Fan 2
48 Sproule, G. I. 2
49 Chen, R. 2
50 Huang, Maggie Y. M. 2
51 Tan, T. L. 2
52 Ilyas, Usman 2
53 Gupta, J. A. 2
54 Ma, Jan 2
55 Teng, Xue 2
56 Soci, Cesare 2
57 Rawat, Rajdeep Singh 2
58 Yang, Yanhui 2
59 Mai, Zhihong 2
60 Kim, T. 2
61 Park, Y. J. 2
62 Kim, K. S. 2
63 Wei, Wei 2
64 Wong, Lydia H. 2
65 Michel-Beyerle, Maria Elisabeth 2
66 Sum, Tze Chien 2
67 Batabyal, Sudip K. 2
68 Joseph, James 2
69 Zhang, Sam 2
70 Lim, Zheng Bang 2
71 Wu, Tom 2
72 Gao, Yang 2
73 Jouhti, Tomi 2
74 Yu, Tianyuan 2
75 Chen, Hu 2
76 Xiao, Fen 2
77 Tan, Swee Tiam 2
78 Pessa, M. 2
79 Palaniappan, Alagappan 2
80 Niu, Wenbin 2
81 Guina, M. 1
82 Härkönen, A. 1
83 Kontinnen, Janne 1
84 Laurand, N. 1
85 Okhotnikov, O. 1
86 Markus, Pessa 1
87 Giet, S. 1
88 Suomalainen, S. 1
89 Mackintosh, A. R. 1
90 Fengji, Li. 1
91 Ke, Chang 1
92 Belton, C. 1
93 Pethrick, R. A. 1
94 Kuhne, A. J. C. 1
95 Gu, E. 1
96 Zhang, H. X. 1
97 Bang Lim, Zheng 1
98 Su, Liap Tat 1
99 Jiang, F. Y. 1
100 Kim, Dong-Hwan 1
101 Kannan, Palanisamy 1
102 Yin, Wanjian 1
103 Wang, Lan 1
104 Yao, Bin 1
105 Cong, Chunxiao 1
106 Wei, Su-Huai 1
107 Abdul Rahim, Ferhan 1
108 Zhao, Yang 1
109 Wang, Yi 1
110 Xiao, F. 1
111 Ling, Bo 1
112 Xing, Guozhong 1
113 Tay, Yee Yan 1
114 Bradley, D. D. C. 1
115 Ye, Jun 1
116 Zhao, Jun Liang 1
117 Lin, H. H. 1
118 Du, Hejun 1
119 Zhao, Dewei 1
120 Othman, M. 1
121 Jiang, H. X. 1
122 Liu, Bo 1
123 Xu, Jinling 1
124 Nam, K. B. 1
125 Liu, Xianbin 1
126 Yong, J. C. L. 1
127 Bernklau, D. 1
128 Galstyan, Gegham 1
129 Tang, Y. D. 1
130 Chen, P. 1
131 Egorov, A. Yu 1
132 Hetterich, M. 1
133 Li, Fengji 1
134 Boggess, T. F. 1
135 Han, Yu 1
136 Shih, D. K. 1
137 Lam, Jeffrey C. K. 1
138 Ng, Tsu Hau 1
139 He, T. C. 1
140 Wu, X. 1
141 Aers, G. C. 1
142 Yang, X. 1
143 Mohammed Khalid Dawood 1
144 Du, Anyan 1
145 Chen, Hongyu 1
146 Gundogdu, K. 1
147 Hall, K. C. 1
148 Burns, D. 1
149 Valentine, G. J. 1
150 Wang, Xingjue 1
151 Hopkinson, M. 1
152 Nguyen, D. M. 1
153 Tong, Yan 1
154 Hu, Peng 1
155 Koh, Teck Ming 1
156 Zhang, Qing 1
157 Washio, Kunihiko 1
158 Aschke, Lutz 1
159 Paxton, Alan H. 1
160 Ilchenko, Vladimir S. 1
161 Xiong, Qihua 1
162 Guzelturk, Burak 1
163 Maji, Swarup Kumar 1
164 Yu, Sidney Wing-Kwong 1
165 Ho, John C. W. 1
166 Guan, Eng You 1
167 Borah, Parijat 1
168 Govorov, Alexander O. 1
169 Nguyen, Kim Truc 1
170 Kudryashov, Alexis V. 1
171 Nakamura, Shuji 1
172 Gao, Fei 1
173 Shi, Xihang 1
174 Mutlugun, Evren 1
175 Zhang, Qinyuan 1
176 Di, Ziyun 1
177 Li, Hairong 1
178 Ying, Yongjun 1
179 He, Ting Chao 1
180 Ju, Zhengang 1
181 Volkan Demir, Hilmi 1
182 Zhao, Yuji 1
183 DenBaars, Steven P. 1
184 Zhang, Xueliang 1
185 Erdem, Talha 1
186 Zhang, Zi-Hui 1
187 Ji, Yun 1
188 Huang, Jingfeng 1
189 Liedberg, Bo Gunnar 1
190 Siu, H. S. 1
191 Wang, Shijie 1
192 Zhu, Y. Y. 1
193 Hsieh, C. Max 1
194 Xiao, R. F. 1
195 Wong, G. K. 1
196 Gao, Hanhong 1
197 Fan, Hong Jin 1
198 Yu, P. 1
199 Yan, Qingyu 1
200 Li, Yongfeng 1
201 Huan, Alfred Cheng Hon 1
202 Li, G. 1
203 Chen, Jing 1
204 Ng, Chin Fan 1
205 Wang, J. 1
206 Qi, Xiaoying 1
207 Zhao, W. M. 1
208 Chiam, Sing Yang 1
209 Tai, Kong Fai 1
210 Sun, Juan 1
211 Xing, Guichuan 1
212 Yang, Heesun 1
213 Leck, Kheng Swee 1
214 Yang, Shancheng 1
215 Nguyen, Mai 1
216 Medishetty, Raghavender 1
217 Chiba, Shunsuke 1
218 Too, Pei Chui 1
219 Wei, Jun 1
220 Lam, Jeffrey Chorkeung 1
221 Vittal, Jagadese J. 1
222 Bai, Zhaozhi 1
223 Wei, Ji. 1
224 Deng, Rui 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 14
3 2556 12
4 2555 21
5 2553 4
6 2552 1
7 2550 1
8 2549 2
9 2548 6
10 2547 3
11 2546 4
12 2545 3
13 2544 3
14 2543 2
15 2541 1
16 2540 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Efficient three-color white organic light-emitting diodes with a spaced multilayer emitting structure
2 Effect of Zn(O,S) buffer layer thickness on charge carrier relaxation dynamics of CuInSe2 solar cell
3 Second harmonic generation from the `centrosymmetric' crystals
4 Superior optical nonlinearity of an exceptional fluorescent stilbene dye
ปี พ.ศ. 2557
5 3-dimensional photonic crystal surface enhanced upconversion emission for improved near-infrared photoresponse
6 Ultrathin Three-Dimensional Thermal Cloak
7 Stimulated emission and lasing from CdSe/CdS/ZnS core-multi-shell quantum dots by simultaneous three-photon absorption
8 Organic light-emitting diodes with a spacer enhanced exciplex emission
9 Comparative study of field-dependent carrier dynamics and emission kinetics of InGaN/GaN light-emitting diodes grown on (112¯2) semipolar versus (0001) polar planes
10 Flexible microresonators : lasing and sensing
11 Influence of H-bonding on self-assembly and tunable dual-emission of carbazole-based Zn(II)-terpyridine metallocycles
12 Excitonics of semiconductor quantum dots and wires for lighting and displays
13 Poly(acrylic acid)-capped and dye-loaded graphene oxide-mesoporous silica : a nano-sandwich for two-photon and photoacoustic dual-mode imaging
14 Flexible microresonators : lasing and sensing
15 Upconversion nanoparticles as a contrast agent for photoacoustic imaging in live mice
16 Synergetically enhanced near-infrared photoresponse of reduced graphene oxide by upconversion and gold plasmon
17 Blue liquid lasers from solution of CdZnS/ZnS ternary alloy quantum dots with quasi-continuous pumping
18 Quaternary alloy quantum dots : toward low-threshold stimulated emission and all-solution-processed lasers in the green region
ปี พ.ศ. 2556
19 Application of self-assembled hemispherical microlasers as gas sensors
20 Near resonant and nonresonant third-order optical nonlinearities of colloidal InP/ZnS quantum dots
21 Evidence of ultra-low-k dielectric material degradation and nanostructure alteration of the Cu/ultra-low-k interconnects in time-dependent dielectric breakdown failure
22 Tuning whispering gallery mode lasing from self-assembled polymer droplets
23 Silver nanoparticle facilitated charge generation in tandem organic light-emitting devices
24 Two-photon-induced singlet fission in rubrene single crystal
25 Au nanorod decoration on NaYF 4 :Yb/Tm nanoparticles for enhanced emission and wavelength-dependent biomolecular sensing
26 Fluorescence from rubrene single crystals : interplay of singlet fission and energy trapping
27 Large two-photon absorption of terpyridine-based quadrupolar derivatives : towards their applications in optical limiting and biological imaging
28 Multicolor hybrid upconversion nanoparticles and their improved performance as luminescence temperature sensors due to energy transfer
29 Efficient energy transfer under two-photon excitation in a 3D, supramolecular, Zn(II)-coordinated, self-assembled organic network
30 Coupled polymer microfiber lasers for single mode operation and enhanced refractive index sensing
ปี พ.ศ. 2555
31 Dielectric waveguide bending adapter with ideal transmission : practical design strategy of area-preserving affine transformation optics
32 Wavelength dependence of optical nonlinearity of terpyridine-based Zn(II)-coordinated rigid linear polymers
33 Enhanced indirect ferromagnetic p-d exchange coupling of Mn in oxygen rich ZnO:Mn nanoparticles synthesized by wet chemical method
34 Radiation-suppressed plasmonic open resonators designed by nonmagnetic transformation optics
35 Single mode lasing from hybrid hemispherical microresonators
36 Nanocomposites of graphene oxide and upconversion rare-earth nanocrystals with superior optical limiting performance
37 Mechanism studies on the superior optical limiting observed in graphene oxide covalently functionalized with upconversion NaYF4:Yb3+/Er3+ nanoparticles
38 Fabrication and spectroscopic characterization of Ce3+ doped Sr2Y8(SiO4)6O2 translucent ceramics
39 Self-assembled flexible microlasers
40 Visible-light photoresponse in a hollow microtube : nanowire structure made of carbon-doped ZnO
41 Alteration of Mn exchange coupling by oxygen interstitials in ZnO:Mn thin films
42 Singlet fission in rubrene single crystal : direct observation by femtosecond pump–probe spectroscopy
43 Fourier transform infrared spectroscopy of low-k dielectric material on patterned wafers
44 Concise synthesis and two-photon-excited deep-blue emission of 1,8-diazapyrenes
45 Enhanced optical nonlinearity in noncovalently functionalized amphiphilic graphene composites
46 Affine nonmagnetic transformation design and its application
47 Microlaser from self-assembled hemispherical resonator
48 Design and fabrication of dielectric nanostructured bending adaptor for optical frequencies
49 TiO2/(CdS, CdSe, CdSeS) nanorod heterostructures and photoelectrochemical properties
50 Realizing a SnO2-based ultraviolet light-emitting diode via breaking the dipole-forbidden rule
51 Photophysical investigation of charge recombination in CdS/ZnO layers of CuIn(S,Se)2 solar cell
ปี พ.ศ. 2553
52 Investigation of structured green-band emission and electron−phonon interactions in vertically aligned ZnO nanowires
53 Surface eu-treated ZnO nanowires with efficient red emission
54 A SnO2 nanoparticle/nanobelt and Si heterojunction light-emitting diode
55 Study of the cation distributions in Eu doped Sr2Y8(SiO4)6O2 by X-ray diffraction and photoluminescent spectra
ปี พ.ศ. 2552
56 Giant enhancement of top emission from ZnO thin film by nano-patterned Pt
ปี พ.ศ. 2550
57 Hybrid inorganic/organic microstructured light-emitting diodes produced using photocurable polymer blends
ปี พ.ศ. 2549
58 Spectral narrowing and locking of a vertical external-cavity surface-emitting laser using an intracavity volume Bragg grating
59 Thermal quenching mechanism of photoluminescence in 1.55 mu m GaInNAsSb/Ga(N)As quantum-well structures
ปี พ.ศ. 2548
60 Role of Sb on the growth and optical properties of 1.55 μm GaInN(Sb)As/GaNAs quantum well structures by molecular beam expitaxy
61 Influence of composition diffusion on the band structures of InGaNAs/GaAs quantum wells investigated by the band-anticrossing model
62 Photoluminescence characterization of midinfrared InNxAs1-x/In0.53Ga0.47As/InP multiquantum wells with various N contents
63 Effect of multi-layer barriers on the optical properties of GaInNAs single quantum-well structures grown by metal-organic vapor phase epitaxy
64 Investigation of phase-separated electronic states in 1.5 µm GaInNAs/GaAs heterostructures by optical spectroscopy
65 Spectroscopic characterization of 1.3 μm GaInNAs quantum well structures grown by metal-organical vapour phase epm,itaxy
ปี พ.ศ. 2547
66 Long-wavelength monolithic gaInNAs vertical-cavity optical amplifiers
67 Optical characteristics of 1.55 μm GaInNAs multi-quantum wells
68 Effects of rapid thermal annealing on the optical properties of low-loss 1.3 μm GalnNAs/GaAs saturable Bragg reflectors
ปี พ.ศ. 2546
69 Quantum well intermixing in GaInNAs/GaAs structures
70 Characterization of selective quantum well intermixing in 1.3 mu m GaInNAs/GaAs structures
71 Selective modification of band gap in GaInNAs/GaAs structures by quantum well intermixing
72 Optical transitions in GaInNAs/GaAs multiquantum wells with varying N contents investigated by photoluminescence excitation spectroscopy
ปี พ.ศ. 2545
73 Optical investigations of GaInNAs/GaAs multi-quantum wells with low nitrogen content
74 Phonon replicas in ZnO/ZnMgO multi-quantum wells
75 Enhancement of exciton binding energies in ZnO/ZnMgO multi-quantum wells
ปี พ.ศ. 2544
76 Biexciton emission from ZnO/Zn0.74Mg0.26O multi-quantum wells
77 Temperature dependence of near ultraviolet photoluminescence in ZnO/(Mg, Zn)O multiple quantum wells
78 Temperature dependence of excitonic absorption spectra in ZnO/Zn0.88Mg0.12O multiquantum wells grown on lattice-matched substrates
ปี พ.ศ. 2543
79 Room-temperature luminescence of excitons in ZnO/(Mg,Zn)O multiple-quantum wells on lattice-matched substrates
80 Stimulated emission induced by exciton–exciton scattering in ZnO/ZnMgO multiquantum wells up to room temperature
ปี พ.ศ. 2541
81 Mono-sized single-wall carbon nanotubes formed in channels of AlPO4-5 single crystal
ปี พ.ศ. 2540
82 Temperature dependence of excitonic energy in isolated Se chains formed in the channels of AlPO4-5 crystals
83 Amorphous KNbO3 thin films with ferroelectric like properties