ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sun, Handong
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Sun, Han Dong
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chen, Rui 27
2 Dawson, M. D. 17
3 Calvez, Stephane 12
4 Ta, Van Duong 11
5 Ma, Lin 9
6 Wang, Yue 8
7 Koinuma, H. 7
8 Tamura, K. 7
9 Ohtomo, A. 7
10 Segawa, Y. 7
11 Kawasaki, M. 7
12 Clark, Antony H. 6
13 Gurzadyan, Gagik G. 6
14 Sun, Xiaowei 6
15 Makino, T. 6
16 Grimsdale, Andrew C. 5
17 Demir, Hilmi Volkan 5
18 Xu, Hongyi 5
19 Zhang, Baile 5
20 Macaluso, Roberto 5
21 Tuan, N. T. 5
22 Sun, Xiao Wei 4
23 Nalla, Venkatram 4
24 Gao, Yuan 4
25 Bryce, A. C. 4
26 Dong, Zhili 4
27 Tok, Alfred Iing Yoong 4
28 Barbastathis, George 3
29 Rajwar, Deepa 3
30 Shen, Yiqiang 3
31 Qiu, Y. N. 3
32 Zhang, Hua 3
33 Sreejith, Sivaramapanicker 3
34 Million, A. 3
35 Grenouillet, L. 3
36 Gilet, P. 3
37 Riechert, H. 3
38 Marsh, J. H. 3
39 Huang, Ling 3
40 Tang, Z. K. 3
41 Yan, Fei 3
42 Robert, F. 3
43 Kloc, Christian 3
44 Zhao, Yanli 3
45 Zhang, Keke 3
46 Tan, T. L. 2
47 Gupta, J. A. 2
48 Chen, R. 2
49 Rawat, Rajdeep Singh 2
50 Wang, Y. 2
51 Zhang, Sam 2
52 Pessa, M. 2
53 Ilyas, Usman 2
54 Kim, T. 2
55 Mai, Zhihong 2
56 Wei, Wei 2
57 Xiao, Fen 2
58 Park, Y. J. 2
59 Huang, Maggie Y. M. 2
60 Lim, Zheng Bang 2
61 Zhang, Fan 2
62 Sproule, G. I. 2
63 Kim, K. S. 2
64 Soci, Cesare 2
65 Michel-Beyerle, Maria Elisabeth 2
66 Joseph, James 2
67 Gao, Yang 2
68 Teng, Xue 2
69 Yu, Tianyuan 2
70 Ma, Jan 2
71 Batabyal, Sudip K. 2
72 Yang, Yanhui 2
73 Niu, Wenbin 2
74 Palaniappan, Alagappan 2
75 Wong, Lydia H. 2
76 Tan, Swee Tiam 2
77 Chen, Hu 2
78 Jouhti, Tomi 2
79 Wu, Tom 2
80 Sum, Tze Chien 2
81 Vittal, Jagadese J. 1
82 Wei, Ji. 1
83 Medishetty, Raghavender 1
84 Tay, Yee Yan 1
85 Xiao, F. 1
86 Xing, Guozhong 1
87 Bai, Zhaozhi 1
88 Wang, Yi 1
89 Laurand, N. 1
90 Giet, S. 1
91 Nguyen, Mai 1
92 Suomalainen, S. 1
93 Markus, Pessa 1
94 Kontinnen, Janne 1
95 Zhao, Jun Liang 1
96 Ke, Chang 1
97 Ling, Bo 1
98 Chiam, Sing Yang 1
99 Yang, Heesun 1
100 Yin, Wanjian 1
101 Jiang, F. Y. 1
102 Wang, Lan 1
103 Wei, Su-Huai 1
104 Yao, Bin 1
105 Cong, Chunxiao 1
106 Yang, Shancheng 1
107 Xing, Guichuan 1
108 Kim, Dong-Hwan 1
109 Zhao, Yang 1
110 Sun, Juan 1
111 Su, Liap Tat 1
112 Abdul Rahim, Ferhan 1
113 Tai, Kong Fai 1
114 Härkönen, A. 1
115 Kannan, Palanisamy 1
116 Ye, Jun 1
117 Pethrick, R. A. 1
118 Shi, Xihang 1
119 Ng, Tsu Hau 1
120 Mutlugun, Evren 1
121 Gao, Fei 1
122 Lin, H. H. 1
123 Zhang, Qinyuan 1
124 Lam, Jeffrey C. K. 1
125 Mohammed Khalid Dawood 1
126 He, Ting Chao 1
127 Hopkinson, M. 1
128 Ji, Yun 1
129 Leck, Kheng Swee 1
130 Zhang, Zi-Hui 1
131 Wang, Xingjue 1
132 Du, Anyan 1
133 Ju, Zhengang 1
134 Shih, D. K. 1
135 Di, Ziyun 1
136 Mackintosh, A. R. 1
137 Kuhne, A. J. C. 1
138 Fengji, Li. 1
139 Zhang, H. X. 1
140 Gu, E. 1
141 Okhotnikov, O. 1
142 Bang Lim, Zheng 1
143 Belton, C. 1
144 Bradley, D. D. C. 1
145 Li, Hairong 1
146 He, T. C. 1
147 Ying, Yongjun 1
148 Wu, X. 1
149 Yang, X. 1
150 Nguyen, D. M. 1
151 Aers, G. C. 1
152 Guina, M. 1
153 Koh, Teck Ming 1
154 Zhao, Dewei 1
155 Othman, M. 1
156 Washio, Kunihiko 1
157 Aschke, Lutz 1
158 Du, Hejun 1
159 Jiang, H. X. 1
160 Ilchenko, Vladimir S. 1
161 Liu, Xianbin 1
162 Yong, J. C. L. 1
163 Chen, P. 1
164 Bernklau, D. 1
165 Zhang, Qing 1
166 Egorov, A. Yu 1
167 Li, Fengji 1
168 Hu, Peng 1
169 Hetterich, M. 1
170 Liu, Bo 1
171 Paxton, Alan H. 1
172 Chen, Hongyu 1
173 Gundogdu, K. 1
174 Volkan Demir, Hilmi 1
175 Zhang, Xueliang 1
176 Burns, D. 1
177 Valentine, G. J. 1
178 Erdem, Talha 1
179 Hall, K. C. 1
180 Zhao, Yuji 1
181 Kudryashov, Alexis V. 1
182 Xu, Jinling 1
183 Nam, K. B. 1
184 Nakamura, Shuji 1
185 DenBaars, Steven P. 1
186 Han, Yu 1
187 Boggess, T. F. 1
188 Xiong, Qihua 1
189 Guzelturk, Burak 1
190 Yu, P. 1
191 Ho, John C. W. 1
192 Ng, Chin Fan 1
193 Fan, Hong Jin 1
194 Zhu, Y. Y. 1
195 Yu, Sidney Wing-Kwong 1
196 Wang, Shijie 1
197 Wang, J. 1
198 Chen, Jing 1
199 Huan, Alfred Cheng Hon 1
200 Liedberg, Bo Gunnar 1
201 Deng, Rui 1
202 Li, Yongfeng 1
203 Huang, Jingfeng 1
204 Li, G. 1
205 Yan, Qingyu 1
206 Siu, H. S. 1
207 Hsieh, C. Max 1
208 Chiba, Shunsuke 1
209 Borah, Parijat 1
210 Too, Pei Chui 1
211 Lam, Jeffrey Chorkeung 1
212 Nguyen, Kim Truc 1
213 Govorov, Alexander O. 1
214 Galstyan, Gegham 1
215 Wei, Jun 1
216 Zhao, W. M. 1
217 Gao, Hanhong 1
218 Xiao, R. F. 1
219 Maji, Swarup Kumar 1
220 Tong, Yan 1
221 Wong, G. K. 1
222 Guan, Eng You 1
223 Qi, Xiaoying 1
224 Tang, Y. D. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2557 14
3 2556 12
4 2555 21
5 2553 4
6 2552 1
7 2550 1
8 2549 2
9 2548 6
10 2547 3
11 2546 4
12 2545 3
13 2544 3
14 2543 2
15 2541 1
16 2540 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Efficient three-color white organic light-emitting diodes with a spaced multilayer emitting structure
2 Effect of Zn(O,S) buffer layer thickness on charge carrier relaxation dynamics of CuInSe2 solar cell
3 Second harmonic generation from the `centrosymmetric' crystals
4 Superior optical nonlinearity of an exceptional fluorescent stilbene dye
ปี พ.ศ. 2557
5 3-dimensional photonic crystal surface enhanced upconversion emission for improved near-infrared photoresponse
6 Ultrathin Three-Dimensional Thermal Cloak
7 Stimulated emission and lasing from CdSe/CdS/ZnS core-multi-shell quantum dots by simultaneous three-photon absorption
8 Organic light-emitting diodes with a spacer enhanced exciplex emission
9 Comparative study of field-dependent carrier dynamics and emission kinetics of InGaN/GaN light-emitting diodes grown on (112¯2) semipolar versus (0001) polar planes
10 Flexible microresonators : lasing and sensing
11 Influence of H-bonding on self-assembly and tunable dual-emission of carbazole-based Zn(II)-terpyridine metallocycles
12 Excitonics of semiconductor quantum dots and wires for lighting and displays
13 Poly(acrylic acid)-capped and dye-loaded graphene oxide-mesoporous silica : a nano-sandwich for two-photon and photoacoustic dual-mode imaging
14 Flexible microresonators : lasing and sensing
15 Upconversion nanoparticles as a contrast agent for photoacoustic imaging in live mice
16 Synergetically enhanced near-infrared photoresponse of reduced graphene oxide by upconversion and gold plasmon
17 Blue liquid lasers from solution of CdZnS/ZnS ternary alloy quantum dots with quasi-continuous pumping
18 Quaternary alloy quantum dots : toward low-threshold stimulated emission and all-solution-processed lasers in the green region
ปี พ.ศ. 2556
19 Application of self-assembled hemispherical microlasers as gas sensors
20 Near resonant and nonresonant third-order optical nonlinearities of colloidal InP/ZnS quantum dots
21 Evidence of ultra-low-k dielectric material degradation and nanostructure alteration of the Cu/ultra-low-k interconnects in time-dependent dielectric breakdown failure
22 Tuning whispering gallery mode lasing from self-assembled polymer droplets
23 Silver nanoparticle facilitated charge generation in tandem organic light-emitting devices
24 Two-photon-induced singlet fission in rubrene single crystal
25 Au nanorod decoration on NaYF 4 :Yb/Tm nanoparticles for enhanced emission and wavelength-dependent biomolecular sensing
26 Fluorescence from rubrene single crystals : interplay of singlet fission and energy trapping
27 Large two-photon absorption of terpyridine-based quadrupolar derivatives : towards their applications in optical limiting and biological imaging
28 Multicolor hybrid upconversion nanoparticles and their improved performance as luminescence temperature sensors due to energy transfer
29 Efficient energy transfer under two-photon excitation in a 3D, supramolecular, Zn(II)-coordinated, self-assembled organic network
30 Coupled polymer microfiber lasers for single mode operation and enhanced refractive index sensing
ปี พ.ศ. 2555
31 Dielectric waveguide bending adapter with ideal transmission : practical design strategy of area-preserving affine transformation optics
32 Wavelength dependence of optical nonlinearity of terpyridine-based Zn(II)-coordinated rigid linear polymers
33 Enhanced indirect ferromagnetic p-d exchange coupling of Mn in oxygen rich ZnO:Mn nanoparticles synthesized by wet chemical method
34 Radiation-suppressed plasmonic open resonators designed by nonmagnetic transformation optics
35 Single mode lasing from hybrid hemispherical microresonators
36 Nanocomposites of graphene oxide and upconversion rare-earth nanocrystals with superior optical limiting performance
37 Mechanism studies on the superior optical limiting observed in graphene oxide covalently functionalized with upconversion NaYF4:Yb3+/Er3+ nanoparticles
38 Fabrication and spectroscopic characterization of Ce3+ doped Sr2Y8(SiO4)6O2 translucent ceramics
39 Self-assembled flexible microlasers
40 Visible-light photoresponse in a hollow microtube : nanowire structure made of carbon-doped ZnO
41 Alteration of Mn exchange coupling by oxygen interstitials in ZnO:Mn thin films
42 Singlet fission in rubrene single crystal : direct observation by femtosecond pump–probe spectroscopy
43 Fourier transform infrared spectroscopy of low-k dielectric material on patterned wafers
44 Concise synthesis and two-photon-excited deep-blue emission of 1,8-diazapyrenes
45 Enhanced optical nonlinearity in noncovalently functionalized amphiphilic graphene composites
46 Affine nonmagnetic transformation design and its application
47 Microlaser from self-assembled hemispherical resonator
48 Design and fabrication of dielectric nanostructured bending adaptor for optical frequencies
49 TiO2/(CdS, CdSe, CdSeS) nanorod heterostructures and photoelectrochemical properties
50 Realizing a SnO2-based ultraviolet light-emitting diode via breaking the dipole-forbidden rule
51 Photophysical investigation of charge recombination in CdS/ZnO layers of CuIn(S,Se)2 solar cell
ปี พ.ศ. 2553
52 Investigation of structured green-band emission and electron−phonon interactions in vertically aligned ZnO nanowires
53 Surface eu-treated ZnO nanowires with efficient red emission
54 A SnO2 nanoparticle/nanobelt and Si heterojunction light-emitting diode
55 Study of the cation distributions in Eu doped Sr2Y8(SiO4)6O2 by X-ray diffraction and photoluminescent spectra
ปี พ.ศ. 2552
56 Giant enhancement of top emission from ZnO thin film by nano-patterned Pt
ปี พ.ศ. 2550
57 Hybrid inorganic/organic microstructured light-emitting diodes produced using photocurable polymer blends
ปี พ.ศ. 2549
58 Spectral narrowing and locking of a vertical external-cavity surface-emitting laser using an intracavity volume Bragg grating
59 Thermal quenching mechanism of photoluminescence in 1.55 mu m GaInNAsSb/Ga(N)As quantum-well structures
ปี พ.ศ. 2548
60 Role of Sb on the growth and optical properties of 1.55 μm GaInN(Sb)As/GaNAs quantum well structures by molecular beam expitaxy
61 Influence of composition diffusion on the band structures of InGaNAs/GaAs quantum wells investigated by the band-anticrossing model
62 Photoluminescence characterization of midinfrared InNxAs1-x/In0.53Ga0.47As/InP multiquantum wells with various N contents
63 Effect of multi-layer barriers on the optical properties of GaInNAs single quantum-well structures grown by metal-organic vapor phase epitaxy
64 Investigation of phase-separated electronic states in 1.5 µm GaInNAs/GaAs heterostructures by optical spectroscopy
65 Spectroscopic characterization of 1.3 μm GaInNAs quantum well structures grown by metal-organical vapour phase epm,itaxy
ปี พ.ศ. 2547
66 Long-wavelength monolithic gaInNAs vertical-cavity optical amplifiers
67 Optical characteristics of 1.55 μm GaInNAs multi-quantum wells
68 Effects of rapid thermal annealing on the optical properties of low-loss 1.3 μm GalnNAs/GaAs saturable Bragg reflectors
ปี พ.ศ. 2546
69 Quantum well intermixing in GaInNAs/GaAs structures
70 Characterization of selective quantum well intermixing in 1.3 mu m GaInNAs/GaAs structures
71 Selective modification of band gap in GaInNAs/GaAs structures by quantum well intermixing
72 Optical transitions in GaInNAs/GaAs multiquantum wells with varying N contents investigated by photoluminescence excitation spectroscopy
ปี พ.ศ. 2545
73 Optical investigations of GaInNAs/GaAs multi-quantum wells with low nitrogen content
74 Phonon replicas in ZnO/ZnMgO multi-quantum wells
75 Enhancement of exciton binding energies in ZnO/ZnMgO multi-quantum wells
ปี พ.ศ. 2544
76 Biexciton emission from ZnO/Zn0.74Mg0.26O multi-quantum wells
77 Temperature dependence of near ultraviolet photoluminescence in ZnO/(Mg, Zn)O multiple quantum wells
78 Temperature dependence of excitonic absorption spectra in ZnO/Zn0.88Mg0.12O multiquantum wells grown on lattice-matched substrates
ปี พ.ศ. 2543
79 Room-temperature luminescence of excitons in ZnO/(Mg,Zn)O multiple-quantum wells on lattice-matched substrates
80 Stimulated emission induced by exciton–exciton scattering in ZnO/ZnMgO multiquantum wells up to room temperature
ปี พ.ศ. 2541
81 Mono-sized single-wall carbon nanotubes formed in channels of AlPO4-5 single crystal
ปี พ.ศ. 2540
82 Temperature dependence of excitonic energy in isolated Se chains formed in the channels of AlPO4-5 crystals
83 Amorphous KNbO3 thin films with ferroelectric like properties