ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sumittra Charojrochkul
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุมิตรา จรสโรจน์กุล 23
2 S. Assabumrungrat 7
3 Suttichai Assabumrungrat 7
4 Rapeepong Suwanwarangkul 6
5 จารุวัตร เจริญสุข 5
6 Navadol Laosiripojana 5
7 N. Laosiripojana 5
8 สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์ 4
9 นวดล เหล่าศิริพจน์ 3
10 ภาวดี อังค์วัฒนะ 3
11 W. Kiatkittipong 3
12 พิมพา ลิ้มทองกุล 3
13 Krisadech Wongtida 3
14 Pimpa Limthongkul 3
15 Wasana Jamsak 3
16 Anucha Wannagon 2
17 I. Choedkiatsakul 2
18 A. Arpornwichanop 2
19 Jaruwat Charoensuk 2
20 W. Wiyaratn 2
21 อนุชา วรรณก้อน 2
22 สมประสงค์ ศรีชัย 2
23 วีระเชษฐ์ ขันเงิน 2
24 Jarruwat Charoensuk 2
25 Manop Masomtob 2
26 Pavadee Aungkavattana 2
27 มานพ มาสมทบ 2
28 Werachet Khan-ngern 1
29 Vorachatra Sukwattanajaroon 1
30 Issara Choedkiatsakul 1
31 มนัส ใจมะสิทธิ์ 1
32 สุรสิทธิ์ พลิกบัว 1
33 อรรคเดช ผู้อยู่สุข 1
34 Somprasong Srichai 1
35 ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี 1
36 วรพงษ์ เทียมสอน 1
37 Pipat Pichestapong 1
38 รพีพงศ์ สุวรรณวรางกูร 1
39 Entchev, Evgueniy 1
40 Manat Chaimasit 1
41 Supatra Jinawath 1
42 Waraporn Nualpang 1
43 พิพัฒน์ พิเชษฐพงษ์ 1
44 Uthaiwan Injarean 1
45 Areerak Khamnoi 1
46 Katsunori Hanamura 1
47 พิศิษฐ์ เกษี 1
48 Thitimaporn Duangmanee 1
49 สุทิน คูหาเรืองรอง 1
50 Suparerk Aukkaravittayapun 1
51 วราคม เนิดน้อย 1
52 A. Soottitantawat 1
53 S. Charojrochkul 1
54 J.T.S. Irvine 1
55 P. Dokmaingam 1
56 ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ 1
57 กิตตินันท์ อันนานนท์ 1
58 Sedthawatt Sucharitpwatskul 1
59 Wiroj Limtrakarn 1
60 Surasit Pleakbaow 1
61 Pongpan Chindaudom 1
62 วิโรจน์ ลิ่มตระการ 1
63 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
64 เสฏฐวรรธ สุจริตภวัตสกุล 1
65 Kittinan Annanon 1
66 Torranin Chairuangsri 1
67 วาสนา แจ๋มศักดิ์ 1
68 ชาติศักดิ์ เชษฐาพงศาพันธุ์ 1
69 Chartsak Chettapongsaphan 1
70 T. Prawpipat 1
71 ภัทราวรรณ คหะวงศ์ 1
72 Somnuk Sirisoonthorn 1
73 ขจิตรัตน์ ตันติธรรมรักษ์ 1
74 พรพิมล เกษมศักดิ์ชัย 1
75 สมนึก ศิริสุนทร 1
76 K. Sintawarayan 1
77 Apinan Soottitantawat 1
78 Wararat Loyma 1
79 Pranuda Jivaganont 1
80 Kim-Lohsoontorn 1
81 Noppakao Panaram 1
82 ประณุดา จิวากานนท์ 1
83 W. Sutthisripok 1
84 นพเก้า พันธ์อร่าม 1
85 วรารัตน์ ลอยมา 1
86 Pornpimon Kasemsakchai 1
87 Patarawan Kahawong 1
88 Croiset, E. 1
89 นิตินัย ปัญญ์บุศยกุล 1
90 Croiset, Eric B 1
91 วิทยา วงษ์กลาง 1
92 Kulpat Wattana 1
93 Suda Wanakitti 1
94 Croiset, Eric B. 1
95 สุดา วรรณกิตติ 1
96 Wittaya Wongklang 1
97 Nitinai Punbusayakul 1
98 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
99 Siriluck Nivitchanyong 1
100 กิตติชัย สมรูป 1
101 P.L. Douglas 1
102 E. Croiset 1
103 อีริค ครอเซ 1
104 ปีเตอร์ ดักลาส 1
105 Douglas, P. L. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 8
3 2552 7
4 2551 4
5 2550 3
6 2549 2
7 2548 3
8 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Performance improvement of bioethanol-fuelled solid oxide fuel cell system by using pervaporation
ปี พ.ศ. 2553
2 Modeling of IT-SOFC with indirect internal reforming operation fueled by methane: Effect of oxygen adding as autothermal reforming
3 Role and advantages of H2S in catalytic steam reforming over nanoscale CeO2-based catalysts
4 Steam Reforming of LPG over Ni and Rh supported on Gd-CeO2 and Al2O3: Effect of support and feed composition
5 Performance Assessment of SOFC systems integrated with Bio-ethanol production and Purification Processes
6 Catalytic H2O and CO2 reforming of CH4 over perovskit-based La0.8Sr0.2Cr0.9Ni0.1O3 : Effects of pre-treatment and co-reactant/CH4 on its reforming characteristics
7 Effects of support and co-fed elements on steam reforming of palm fatty acid distillate (PFAC) over Rh-based catalysts
8 โครงการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเซลล์เชื้อเพลิงและพลังงานทางเคมีไฟฟ้า
9 Performance improvement of bioethanol-fuelled solid oxide fuel cell system with pervaporation
ปี พ.ศ. 2552
10 Design of a thermally integrated bioethanol-fueled solid oxide fuel cell system integrated with a distillation column
11 Effects of Fe Addition on Densification and Conduction Property of Gadolinia Doped Ceria
12 Design of a thermally integrated bioethanol-fueled solid oxide fuel cell system integrated with a distillation column
13 Electrical Property of Thick Film Electrolyte for Solid Oxide Fuel Cell
14 Combustion Synthesis of Ce0.9Gd0.1O1.95 for Use as an Electrolyte for SOFCs
15 High Temperature Behaviour of Contact Interface for Ag and Au with Stainless Steel 316L
16 Electrical efficiency of ethanol fuelled solid oxide fuel cell system : comparison between distillation and pervaporation for bioethanol purification
ปี พ.ศ. 2551
17 การพัฒนากลาสเซรามิกสำหรับใช้ปิดผนึกเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง
18 Behaviour of Various Glass Seal for Planar Solid Oxide Fuel Cell
19 Improved Electrical Conducting Wires for SOFCs
20 Modeling of Methanol Steam Reformer for Hydrogen Production in Fuel Cell Application
ปี พ.ศ. 2550
21 Thermodynamic assessment of solid oxide fuel cell system integrated with bioethanol purification unit
22 Simulation and modeling study of anode-supported planar SOFC operating with synthesis gas
23 การขึ้นรูปอิเล็กโตรไลต์และอาโนดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง
ปี พ.ศ. 2549
24 การสร้างเซลล์เชื้อเพลิงสำหรับผลิตกำลังไฟฟ้า 50 วัตต์ด้วยเอธานอล
25 การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็งเพื่อเป็นเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2548
26 Electrical property characterization of electrolyte materials in solid oxide fule cells by AC impedance spectroscopy
27 การพัฒนาเครื่องเคลือบฟิล์มโลหะออกไซด์สะท้อนความร้อนด้วยวิธีสเปรย์ไพโรไลซิส สำหรับอุตสาหกรรมผลิตกระจกในประเทศ
28 การศึกษากระบวนการซินเทอริง (sintering) ของไฮดรอกซีแอปาไทต์
ปี พ.ศ. 2543
29 การศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงวิจัยและพัฒนาของเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง