ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sumalee Kamchonwongpaisan
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล 30
2 ยงยุทธ ยุทธวงศ์ 22
3 บงกช ธารชมพู 7
4 จารุณี วานิชธนันกูล 7
5 Worachart Sirawaraporn 7
6 Bongkoch Tarnchompoo 7
7 วรชาติ สิรวราภรณ์ 6
8 Penchit Chitnumsub 6
9 เพ็ญจิตร จิตรนำทรัพย์ 5
10 จิรันดร ยูวะนิยม 5
11 Roonglawan Rattanajak 4
12 ธีรยุทธ วิไลวัลย์ 4
13 รุ้งลาวัลย์ รัตนจักร์ 4
14 Rachel Quarrell 3
15 Supannee Taweechai 3
16 Chairat Uthaipibull 3
17 Gordon Lowe 3
18 Napawan Ponmee 3
19 Yodhathai Thebtaranonth 3
20 Prapon Wilairat 3
21 นภาวรรณ ผลมี 3
22 ประพนธ์ วิไลรัตน์ 3
23 Philip J. Shaw 2
24 John B. Bremner 2
25 Cherdsak Maneeruttanarungroj 2
26 Phurpa Wangchuk 2
27 สุพรรณี ทวีชัย 2
28 Jirundon Yavaniyama 2
29 ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์ 2
30 Samten 2
31 Malcolm D. Walkinshaw 2
32 Phornphimon Maitarad 2
33 สุภา หารหนองบัว 2
34 ยอดหทัย เทพธรานนท์ 2
35 Supa Hannongbua 2
36 สุดสงวน ชูสกุลธนะชัย 2
37 พรพิมล ไมตรัตน์ 2
38 อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช 2
39 Ubolsree Leartsakulpanich 2
40 Sudsanguan Chusacultanachai 2
41 Rachel Ponsinet 1
42 S. Srichairatanakool 1
43 Monica Cristina Terrao 1
44 Neungruthai Saesaengseerung 1
45 Dennis E. Kyle 1
46 ปานทิพย์ วัฒนวิบูลย์ 1
47 Voravuth Somsak 1
48 Juree Charoenteeraboon 1
49 Mofolusho Falade 1
50 สมเดช ศรีชัยรัตนกูล 1
51 หนึ่งฤทัย แสแสงสีรุ้ง 1
52 Deanpen Jarprung 1
53 Pradipsinh K. Rathod 1
54 Karthikeyan Ganesan 1
55 Brian W. Skelton 1
56 Allan H. White 1
57 ฟิลิป เจมส์ ชอว์ 1
58 Somdet Srichairatanakool 1
59 Lei Jiang 1
60 Joseph W. Fowble 1
61 Angela Kaysel Cruz 1
62 Juliano Simoed de Toledo 1
63 Jarunee Vanichtanakul 1
64 Youngyuth Yuthavong 1
65 John White 1
66 W. Tipsuwan 1
67 Guilio Rastelli 1
68 Amornpol Anuwatwora 1
69 Nattida Suwanakitti 1
70 Tawee Pogfay 1
71 Rachada Sirawaraporn 1
72 Sastra Chaotheing 1
73 นิศรา การุณอุทัยศิริ 1
74 Chayapat Wongsombat 1
75 ศาสตรา เช้าเที่ยง 1
76 Thanat Chookajorn 1
77 อมรพล อนุวรรตนวร 1
78 เกียรติมันต์ รอดอารีย์ 1
79 รัชฎา สิรวราภรณ์ 1
80 สุกัญญา ยงเกียรติตระกูล 1
81 Kiattimant Rodaree 1
82 Paul Taylor 1
83 Adisorn Tuantranont 1
84 Anurat Wisitsoraat 1
85 จุรีย์ เจริญธีรบูรณ์ 1
86 วรวุฒิ สมศักดิ์ 1
87 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 1
88 Tanom Lomas 1
89 Thitima Maturos 1
90 Suganya Yongkiettrakul 1
91 Giulio Rastelli 1
92 ธิติมา มธุรส 1
93 Pornthep Sompornpisut 1
94 Phantip Vattanaviboon 1
95 สุดารัตน์ กรึงไกร 1
96 Jantanee Wattanarangsan 1
97 Tatsanee Chuchue 1
98 Josephine Wong 1
99 Bin Zou 1
100 Suresh B. Lakshminarayana 1
101 จันทนีย์ วัฒนรังสรรค์ 1
102 Sasinee Bunyarataphan 1
103 Worrapong Phupong 1
104 Palangpon Kongsaeree 1
105 Chawanee Sirichaiwat 1
106 ศศินี บุณยรัตพันธุ์ 1
107 ทัศนีย์ ชูเชื้อ 1
108 Anne Goh 1
109 Bryan K. S. Yeung 1
110 Kyle M. Brown 1
111 Daniel E. Neafsey 1
112 Patchreenart Saparpakorn 1
113 Elena R. Lozovsky 1
114 Mallika Imwong 1
115 Daniel M. Weinreich 1
116 พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร 1
117 Stevens M. Kiara 1
118 Matthias Rottmann 1
119 Alexis Nzila 1
120 Daniel L. Hartl 1
121 C. Intaraudom 1
122 พลังพล คงเสรี 1
123 Napachanok Mongkoldhumrongkul 1
124 Suthidarak Chaijan 1
125 Patompon Wongtrakoongate 1
126 Sumalee Tungpradabkul 1
127 สุมาลี ตั้งประดับกุล 1
128 Tina Dasguptat 1
129 Sara E. Nichols 1
130 Karen S. Anderson 1
131 เชิดศักดิ์ มณีรัตนรุงโรจน์ 1
132 William L. Jorgensen 1
133 Julian Tirado-Rivers 1
134 Theresa M. Lyons 1
135 จิระพันธิ์ กรึงไกร 1
136 Claudiu T. Supuran 1
137 Netnapa Chareonsethakul 1
138 สัญชัย เอกธวัชชัย 1
139 Sanchai Ekthawatchai 1
140 จักรพงศ์ อินทรอุดม 1
141 ชะวะนี ศิริชัยวัฒน์ 1
142 สุภาพร ธรรมจินดา 1
143 รัชดา จันทร์เพ็ญ 1
144 Sudaratana R. Krungkrai 1
145 Sutarnthip Reungprapavut 1
146 Andrea Scozzafava 1
147 Jerapan Krungkrai 1
148 Nitsara Karoonuthaisiri 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 3
3 2552 5
4 2551 1
5 2550 3
6 2549 2
7 2548 3
8 2547 2
9 2546 3
10 2545 2
11 2544 2
12 2543 3
13 2542 1
14 2536 1
15 2530 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Selection of drug resistant mutants from random library of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase in Plasmodium berghei model
2 Small-scale in vitro culture and purification of Plasmodium berghei for transfection experiment
3 DNA hybridization enhancement using piezoelectric microagitation through a liquid coupling medium
ปี พ.ศ. 2553
4 Antiplasmodial activity of atisinium chloride from the Bhutanese medicinal plant, Aconitum orochryseum
5 Antiplasmodial Agents from the Bhutanese Medicinal Plant Corydalis calliantha
6 Preclinical evaluation of antifolate QN254 (5-chloro-N*6*-(2,5-dimethoxy-benzyl)-quinazoline-2,4,6-triamine) as antimalarial drug candidate
ปี พ.ศ. 2552
7 Particular interaction between pyrimethamine derivatives and quadruple mutant type dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum: CoMFA and quantum chemical calculations studies
8 Exploiting Structural Analysis,in Silico Screening,and Serendipity To Identify Novel Inhibitors of Drug-Resistant Falciparum Malaria
9 Interactions between cycloguanil derivatives and wild type and resistance-associated mutant Plasmodium falciparum dihydrofolate reductases
10 Current treatment and drug discovery against Leishmania spp. and Plasmodium spp.: A Review
11 Stepwise acquisition of pyrimethamine resistance in the malaria parasite
ปี พ.ศ. 2551
12 A genetically hard-wired metabolic transcriptome in Plasmodium falciparum fails to mount protective responses to lethal antifolates
ปี พ.ศ. 2550
13 Artemisinin effectiveness in erythrocytes is reduced by heme and heme-containing proteins
14 Comparative proteomic profiles and the potential markers between Burkholderia pseudomallei and Burkholderia thailandensis.
15 Characterization of human malaria parasite Plasmodium falciparum eIF4E homologue and mRNA 5' cap status
ปี พ.ศ. 2549
16 Folate metabolism as a source of molecular targets for antimalarials
17 Evaluation of the activities of pyrimethamine analogs against Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase-thymidylate synthase using in vitro enzyme inhibition and bacterial complementation assays
ปี พ.ศ. 2548
18 Malarial (Plasmodium falciparum) dihydrofolate reductase-thymidylate synthase: structural basis for antifolate resistance and development of effective inhibitors
19 Carbonic anhydrase inhibitors. Inhibition of Plasmodium falciparum carbonic anhydrase with aromatic sulfonamides: towards antimalarials with a novel mechanism of action?
20 Stoichiometric selection of tight-binding inhibitors by wild-type and mutant forms of malarial (Plasmodium falciparum) dihydrofolate reductase
ปี พ.ศ. 2547
21 Inhibitors of Multiple Mutants of Plasmodium falciparum Dihydrofolate Reductase and Their Antimalarial Activities
22 Characterization, crystallization and preliminary X–ray analysis of bifunctional dihydrofolate reductase-thymidylate synthase from Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2546
23 Synthesis of solution-phase combinatorial library of 4,6-diamino-1,2-dihydro-1,3,5-triazine and identification of new leads against A16V+S108T mutant dihydrofolate reductase of Plasmodium falciparum
24 Insights into antifolate resistance from malarial DHFR-TS structures
25 Effect of N-terminal truncation of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase on dihydrofolate reductase and thymidylate synthase activity
ปี พ.ศ. 2545
26 Mutational analysis of Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: the role of aspartate 54 and phenylalanine 223 on catalytic activity and antifolate binding
27 Development of 2,4-diaminopyrimidines as antimalarials based on inhibition of the S108N and C59R+S108N mutants of dihydrofolate reductase from pyrimethamine-resistant Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2544
28 C-16 Artemisinin derivatives and their antimalarial and cytotoxic activities: syntheses of artemisinin monomers, dimers, trimers and tetramers by nucleophilic additions to artemisitene
29 การตรวจหาสารต้านมาลาเรียจากสารสกัดจากพืชและจุลินทรีย์ในประเทศไทย การตรวจกับเชื้อมาลาเรียในจานทดลอง
ปี พ.ศ. 2543
30 Inactivation of artemisinin by thalassemic erythrocytes
31 Interaction of pyrimethamine, cycloguanil, WR99210 and their analogues with Plasmodium falciparum dihydrofolate reductase: structural basis of antifolate resistance
32 Development of a lead inhibitor for the A16V+S108T mutant of dihydrofolate reductase from the cycloguanil-resistant strain (T9/94) of Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2542
33 การตรวจหาสารต้านมาลาเรียจากสารสกัดจากพืชและจุลินทรีย์ในประเทศไทยการตรวจ กับเชื้อมาลาเรียในจานทดลอง
ปี พ.ศ. 2536
34 Drug-Parasite-Host Interaction Action of Artemisinin and Its Novel Derivatives on Plasmodium falciparum
ปี พ.ศ. 2530
35 Studies of Effect of Oxidative Stress and Sialic Acid Density and Distribution on Genetically Abnormal Erythrocytes with P.falciparum Infection