ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sulaev, Azat
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wang, Lan 4
2 Ren, Peng 3
3 Xia, Bin 2
4 Shen, Shun-Qing 2
5 Xia, B. 1
6 Dong, Zhili 1
7 Teo, Kie Leong 1
8 Feng, Yuan Ping 1
9 Li, Z. P. 1
10 Lin, Qing Hua 1
11 Yu, Ting 1
12 Han, Ming-Yong 1
13 Zhu, Wei Guang 1
14 Wu, Qingyu 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2556 2
3 2555 1