ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Subongkoj Topaiboul
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 นุวงศ์ ชลคุป 22
2 สุบงกช โตไพบูลย์ 22
3 Nuwong Chollacoop 20
4 เกียรติก้อง สุวรรณกิจ 9
5 Kiatkong Suwannakit 8
6 Chamaiporn Sukjamsri 7
7 ธนากร ด้วงมุขพะเนา 7
8 Teerapong Baitiang 7
9 ธีรพงษ์ บ่ายเที่ยง 7
10 ชไมพร สุขแจ่มศรี 7
11 จินดา เจริญพรพาณิชย์ 4
12 Chinda Charoenphonphanich 4
13 Vituruch Goodwin 3
14 Mongkon Kananont 3
15 มงคล คณานนท์ 3
16 Siwapol Wuttipongprasert 2
17 Sakda Thongchai 2
18 วิทูรัช กู๊ดวิน 2
19 ศักดา ธงชาย 2
20 ปานชีวา อุดมทรัพย์ 2
21 Takeyuki Kamimoto 2
22 Parncheewa Udomsap 2
23 วรางคณา ประภาติกุล 1
24 Attaya Dechatirachon 1
25 Warangkana Prapatigul 1
26 Anchalee Manonukul 1
27 จันทรา ทองคำเภา 1
28 รักษิต ฐิติพัฒนพงศ์ 1
29 Raksit Thitipatanapong 1
30 Oychai Tongcher 1
31 Chantra Tongcumpou 1
32 Kittinan Annanon 1
33 Somsak Supasitmongkol 1
34 สมศักดิ์ สุภสิทธิ์มงคล 1
35 ศิวพล วุฒิพงศ์ประเสริฐ 1
36 อภิชาติ ศุภพิชญ์นาม 1
37 อัญชลี มโนนุกุล 1
38 Tanakorn Doungmukpanao 1
39 อ้อยใจ ทองเฌอ 1
40 Apichart Suppapitnarm 1
41 บุปผา พุทธสวัสดิ์ 1
42 อุกฤษฎ์ สหพัฒน์สมบัติ 1
43 Buppa Puttasawat 1
44 Pawnprapa Krasae 1
45 Jarin Smai 1
46 Nuwaong Chollacoop 1
47 Siriluck Nivitchanyong 1
48 ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ 1
49 Ukrit Sahapatsombat 1
50 Toshihiro Hirotsu 1
51 Ekkarut Viyanit 1
52 Khemmachat Rungsawat 1
53 Kunio Takahashi 1
54 เอกรัตน์ ไวยนิตย์ 1
55 นิชา ทองเกตุ 1
56 Nicha Thongket 1
57 Hedinori Kosaka 1
58 เขมชาติ รุ่งสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 10
2 2551 12
3 2550 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 Effect of Antioxidants on the Oxidative Stability of Waste Cooking Oil Based Biodiesel under Different Storage Conditions
2 Effect of Biodiesel Properties on Non-Metallic Parts in Diesel Engine
3 Investigations of Engine Performance, Combustion Characteristics and Emissions of a Direct-Injection Engine Using Neat Biodiesel
4 Effect of biodiesel on fuel tank in automotive fuel system
5 Performance, Black Smoke and Durability of Single-Cylinder Diesel Engine Using Pure Biodiesel
6 Investigation of Fuel Spray Characteristics of Palm-Derived Biodiesel
7 Effect of Butanol-Diesel Blends on Performance and Emission of Commonrail Engine
8 Psudo-Tenery Phase Diagram for Biodiesohol Production from Jatropha Oil Using Microemulsion Technique
9 ผลกระทบของนํ้ามันไบโอดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว : กรณีศึกษาการใช้งานระยะยาว 2,000 ชั่วโมง และการตรวจสอบเครื่องยนต์
10 Feasibility Study of Using High Butanol-Diesel Blends in Commonrail Engine
ปี พ.ศ. 2551
11 วิจัยพัฒนาและวิเคราะห์ทดสอบเชื้อเพลิงชีวภาพ
12 การใช้ไบโอดีเซลเป็นสารเติมแต่งชนิดหล่อลื่นในน้ำมันดีเซลที่มีซัลเฟอร์ต่ำ
13 การใช้ไบโอดีเซลที่ได้จากน้ำมันพืชชนิดต่างๆ เป็นสารเติมแต่ง
14 Development of Biodiesel Farm Truck
15 The Asian Biomass Handbook: A Guide for Biomass Production and Utilization
16 Preliminary Investigation of Cold Flow Improvers for Palm-Derived Biodiesel Blends
17 Effects of Biodiesel and Jatropha oil on Performance, Black Smoke and Durability of Single-Cylinder Diesel Engine
18 Biodiesel as an Alternative Fuel for Direct- Injection Diesel Engine
19 Effects of Biodiesel and Jatropha oil on Performance, Black Smoke and Durability of Single-Cylinder Diesel Engine
20 การศึกษาอัตราส่วนผสมระหว่างเชื้อเพลิงและอากาศของน้ำมันดีเซลชีวภาพที่ผลิตจากปาล์ม
21 ความเป็นไปได้ในการใช้เอทานอลไร้น้ำเป็นส่วนผสมกับน้ำมันเบนซินสำหรับเครื่องยนต์อากาศยานขนาดเล็ก
22 การทดสอบการใช้ไบโอดีเซลล้วนในเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียว : สมรรถนะ ควันดำ และผลการใช้งานระยะยาว
ปี พ.ศ. 2550
23 สมรรถนะและควันดำจากเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กเมื่อใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซล