ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Su, Hao.
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Su, Hao
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Hu, Hang 1
2 Liao, Hong 1
3 Wang, Hong 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
ผลงานวิจัย