ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sriboonchitta S.
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรู้จักในชื่อของ
- Sriboonchita S.
- Sriboonjitta S.
- Sriboonchitt S.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 45
2 2559 59
3 2558 1
4 2557 6
5 2556 9
6 2555 3
7 2553 2
8 2552 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 An empirical study of inbound tourism demand in China: a copula-GARCH approach
2 How Strong is the Relationship Among Gold and USD Exchange Rates? Analytics Based on Structural Change Models
3 A proportional linguistic distribution based model for multiple attribute decision making under linguistic uncertainty
4 A stochastic dominance based approach to consumer-oriented Kansei evaluation with multiple priorities
5 Nonparametric estimation of a scalar diffusion model from discrete time data: a survey
6 Cyclic DNA codes over the ring F2+uF2+vF2+uvF2+v2F2+uv2F2
7 Integrating Community Context Information Into a Reliably Weighted Collaborative Filtering System Using Soft Ratings
8 On the Symbol-Pair Distance of Repeated-Root Constacyclic Codes of Prime Power Lengths*
9 Evaluating and Comparing Soft Partitions: an Approach Based on Dempster-Shafer Theory
10 Constacyclic codes over finite commutative semi-simple rings
11 On constacyclic codes of length 4ps over Fpm+uFpm
12 Effect of helmet use on severity of head injuries using doubly robust estimators
13 Forecasting Asian credit default swap spreads: A comparison of multi-regime models
14 Analysis of global competitiveness using copula-based stochastic frontier kink model
15 Estimating efficiency of stock return with interval data
16 Forecasting cash holding with cash deposit using time series approaches
17 Foreign direct investment, exports and economic growth in ASEAN region: Empirical analysis from panel data
18 Forecasting GDP growth in Thailand with different leading indicators using MIDAS regression models
19 Gravity model of trade with linear quantile mixed models approach
20 The role of Asian credit default swap index in portfolio risk management
21 Analyzing the contribution of ASEAN stock markets to systemic risk
22 Testing the validity of economic growth theories using copula-based seemingly unrelated quantile kink regression
23 Do we have robust GARCH models under different mean equations: Evidence from exchange rates of thailand?
24 Predictive recursion maximum likelihood of threshold autoregressive model
25 Chinese outbound tourism demand to Singapore, Malaysia and Thailand destinations: A study of political events and holiday impacts
26 Econometric models of probabilistic choice: beyond mcfadden’s formulas
27 Stochastic frontier model in financial econometrics: A copula-based approach
28 The impact of extreme events on portfolio in financial risk management
29 Robustness as a criterion for selecting a probability distribution under uncertainty
30 Has the accumulation of foreign reserves protect the Thai economy from financial crisis?: An approach of Empirical likelihood
31 Portfolio optimization of energy commodity futures returns: Vine copula approach
32 How does economic growth affect the well-being in Asia?
33 Quantifying the linkages among agricultural, manufacturing and service sectors associated with GDP growth in Thailand
34 Economic growth and business cycle: The case of Thailand
35 For multi-interval-valued fuzzy sets, centroid defuzzification is equivalent to defuzzifying its interval hull: A theorem
36 Welfare measurement on Thai rubber market
37 Threshold regression for modeling symbolic interval data
38 Pair trading based on quantile forecasting of smooth transition GARCH models
39 On structure and distances of some classes of repeated-root constacyclic codes over Galois rings
40 On Asymmetric Market Model with Heteroskedasticity and Quantile Regression
41 Enhancing productivity and resource conservation by eliminating inefficiency of thai rice farmers: A zero inefficiency stochastic frontier approach
42 Why is linear quantile regression empirically successful: A possible explanation
43 Modeling extremal events is not easy: Why the extreme value theorem cannot be as general as the central limit theorem
44 A double-copula stochastic frontier model with dependent error components and correction for sample selection
45 Repeated-root constacyclic codes of prime power lengths over finite chain rings
ปี พ.ศ. 2559
46 A Linguistic Representation Method for Kansei Data
47 Evidential clustering of large dissimilarity data
48 On mathematical modeling and analysis of co-movement and optimal portfolios of stock markets
49 Modelling dependence between tourism demand and exchange rate using the copula-based GARCH model
50 Autoregressive conditional negative binomial model applied to over-dispersed time series of counts
51 Repeated-root constacyclic codes of prime power length over [Formula presented] and their duals
52 Prediction of future observations using belief functions: A likelihood-based approach
53 Need for Data Processing Naturally Leads to Fuzzy Logic (and Neural Networks): Fuzzy beyond Experts and beyond Probabilities
54 The causal relationship between government opinions and chinese stock market in social media era
55 Factors affecting farmer's choice of cultivating landrace rice: Using a switching regression model
56 Volatility hedging model for precious metal futures returns
57 Macroeconomic factors affecting the growth rate of FDI of AEC member countries using panel quantile regression
58 A copula-based stochastic frontier model and efficiency analysis: Evidence from stock exchange of Thailand
59 Usages of fuzzy returns on Markowitz’s portfolio selection
60 Thailand’s export and ASEAN economic integration: A gravity model with state space approach
61 Macroeconomic factors affecting exchange rate fluctuation: Markov switching Bayesian quantile approach
62 Relationships among prices of rubber in ASEAN: Bayesian structural VAR model
63 Time-varying threshold regression model using the Kalman filter method
64 Analyzing financial risk and co-movement of gold market, and Indonesian, Philippine, and Thailand stock markets: Dynamic copula with markov-switching
65 Pair trading rule with switching regression GARCH model
66 Reinvestigating the effect of alcohol consumption on hypertension disease
67 Effect of quantitative easing on ASEAN-5 financial markets
68 Modeling and forecasting interdependence of the ASEAN-5 stock markets and the US, Japan and China
69 Modeling dependence of health behaviors using copula-based bivariate ordered probit
70 On the linkages between exchange rate movements stock, bond and interest rate market in a regime-switching model: Evidence for Asean and East Asia
71 Policies to increase health inducing behavior Thailand
72 Does Asian credit default swap index improve portfolio performance?
73 Causal effect for ordinal outcomes from observational data: Bayesian approach
74 A bayesian change point with regime switching model
75 Modelling co-movement and portfolio optimization of gold and global major currencies
76 Dependence structure of and co-movement between thai currency and international currencies after introduction of quantitative easing
77 Modeling co-movement and risk management of gold and silver spot prices
78 Analyzing the effect of time-varying factors for Thai rice export
79 An empirical confirmation of the superior performance of MIDAS over ARIMAX
80 Economic growth and income inequality: Evidence from Thailand
81 Analysis of agricultural production in Asia and measurement of technical efficiency using copula-based stochastic frontier quantile model
82 The best copula modeling of dependence structure among gold, oil prices, and U.S. currency
83 Multi-asset portfolio returns: A markov switching copula-based approach
84 Efficient frontier of global healthcare portfolios using high dimensions of copula models
85 Analysis of transmission and co-movement of rice export prices between Thailand and Vietnam
86 A flood risk assessment based on maximum flow capacity of canal system
87 ARIMA versus artificial neural network for Thailand’s cassava starch export forecasting
88 Dependence between volatility of stock price index returns and volatility of exchange rate returns under QE programs: Case studies of Thailand and Singapore
89 A convex combination method for linear regression with interval data
90 Optimizing Stock Returns Portfolio Using the Dependence Structure Between Capital Asset Pricing Models: A Vine Copula-Based Approach
91 Analyzing MSCI global healthcare return and volatility with structural change based on residual CUSUM GARCH approach
92 Seemingly unrelated regression based copula: An application on thai rice market
93 Copula based volatility models and extreme value theory for portfolio simulation with an application to asian stock markets
94 Time series forecast using AR-belief approach
95 Price transmission mechanism in the thai rice market
96 Nonlinear estimations of tourist arrivals to Thailand: forecasting tourist arrivals by using SETAR models and STAR models
97 Invariance explains multiplicative and exponential skedactic functions
98 Robust regression for capital asset pricing model using Bayesian approach
99 K-EVCLUS: Clustering large dissimilarity data in the belief function framework
100 Why some families of probability distributions are practically efficient: A symmetry-based explanation
101 Which robust versions of sample variance and sample covariance are most appropriate for econometrics: Symmetry-based analysis
102 Skew Constacyclic Codes over Finite Fields and Finite Chain Rings
103 Across-the-board spending cuts are very inefficient: A proof
104 Need for most accurate discrete approximations explains effectiveness of statistical methods based on heavy-tailed distributions
ปี พ.ศ. 2558
105 The classifier chain generalized maximum entropy model for multi-label choice problems
ปี พ.ศ. 2557
106 Modelling dependence between tourism demand and exchange rate using the copula-based GARCH model
107 Forecasting using belief functions: An application to marketing econometrics
108 How to detect linear dependence on the copula level?
109 Modeling dependence of accident-related outcomes using pair copula constructions for discrete data
110 Vine copulas as a way to describe and analyze multi-variate dependence in econometrics: Computational motivation and comparison with Bayesian networks and fuzzy approaches
111 Factors affecting hospital stay involving drunk driving and non-drunk driving in Phuket, Thailand
ปี พ.ศ. 2556
112 Seasonality and dynamic spatial contagion of air pollution in 42 Chinese cities
113 Analyzing dependence structure of obesity and high blood pressure: A copula approach
114 Modeling volatility and dependency of agricultural price and production indices of Thailand: Static versus time-varying copulas
115 Charitable giving behavior in northeast thailand and mukdaharn province: Multivariate tobit models
116 Factors affecting economic output in developed countries: A copula approach to sample selection with panel data
117 Modeling dependence dynamics of air pollution: Time series analysis using a copula based GARCH type model
118 Analysis of volatility and dependence between the tourist arrivals from China to Thailand and Singapore: A copula-based GARCH approach
119 Modeling dependency of crude oil price and agricultural commodity prices: A pairwise copulas approach
120 Modeling volatility and dependency of agricultural price and production indices of Thailand: Static versus time-varying copulas
ปี พ.ศ. 2555
121 Policy-based analysis of the intensity, causes and effects of poverty: The case of Mawlamyine, Myanmar
122 Hold a mirror up to nature: A new approach on correlation evaluation with fuzzy data and its applications in econometrics
123 Promoting rural livelihoods and public health through poultry contracting: Evidence from Thailand
ปี พ.ศ. 2553
124 Regional trade opportunities for asian agriculture
125 Regional trade opportunities for Asian agriculture
ปี พ.ศ. 2552
126 Production efficiency of Jasmine rice producers in Northern and North-eastern Thailand
127 Modelling and forecasting tourism from East Asia to Thailand under temporal and spatial aggregation
128 Production efficiency of Jasmine rice producers in Northern and North-eastern Thailand