ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sreepada, R.A.
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Ansari, Z.A. 10
2 Parulekar, A.H. 9
3 Suryavanshi, U. 9
4 Pawar, H.B. 8
5 Ingole, B.S. 8
6 Sanaye, S.V. 8
7 Murugan, A. 6
8 Rivonker, C.U. 4
9 Tanu 4
10 Ramaiah, N. 3
11 Nayak, S. 3
12 Achuthankutty, C.T. 3
13 Vogelsang, C. 3
14 LokaBharathi, P.A. 3
15 Chakraborty, B. 3
16 Shirodkar, R.R. 3
17 Rajagopal, S. 2
18 Balasubramanian, T. 2
19 Phatarpekar, P.V. 2
20 Bhat, K.L. 2
21 Jayasree, V. 2
22 Pawar, H.V. 2
23 Kulkarni, S.S. 2
24 Fernandes, S.O. 2
25 Chatterji, A. 2
26 Sanye, S.V. 2
27 Dhanya, S. 2
28 Saran, A.K. 2
29 Fernandes, W.A. 2
30 Kulkarni, S. 2
31 Harish, V. 2
32 Meena, R.M. 2
33 Kuncolienker, D.S. 2
34 Haris, K. 2
35 Desai, U.M. 2
36 Matondkar, S.G.P. 2
37 Karekar, S.V. 2
38 Lourie, S.A. 1
39 Cherry, M.I. 1
40 Gabr, H. 1
41 Matthee, C.A. 1
42 Santos, M. 1
43 Braaten, B. 1
44 Patil, R. 1
45 Drensgstig, A. 1
46 Teske, P.R. 1
47 Hamilton, H. 1
48 Palsboll, P.J. 1
49 Choo, C.K. 1
50 Dalal, S.G. 1
51 Nigam, S. 1
52 Chavan, V.S. 1
53 Badesab, S. 1
54 PraveenKumar, R. 1
55 Bergheim, A. 1
56 Pednekar, C. 1
57 Kenkre, V.D. 1
58 Anil, T.M. 1
59 Guruchannabasavanna 1
60 Patil, P. 1
61 Shankar, K.M. 1
62 Palaksha, K.J. 1
63 Sumathy, A. 1
64 Pawar, H. 1
65 Tsering, L. 1
66 Singh, T. 1
67 Pise, N.M. 1
68 Pawar, A.P. 1
69 Shanmuganathan, P. 1
70 Ajay, K.M. 1
71 Singh, S.K. 1
72 Khandeparker, R. 1
73 Srivastava, R. 1
74 Gawde, G. 1
75 Parab, P.P. 1
76 Singbal, S.Y.S. 1
77 Karim, S.A. 1
78 Sawkar, K. 1
79 Mhamal, N.P. 1
80 Saldana, M.C. 1
81 Naik, S. 1
82 D'Silva, C. 1
83 Fondekar, S.P. 1
84 Revankar, A.D. 1
85 Menezes, A.A.A. 1
86 Verlecar, X.N. 1
87 Sawant, S.S. 1
88 Kumar, P. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 4
2 2556 4
3 2555 2
4 2554 6
5 2553 3
6 2552 5
7 2551 1
8 2549 2
9 2548 1
10 2546 1
11 2545 2
12 2543 1
13 2541 2
14 2539 1
15 2538 3
16 2537 2
17 2536 5
18 2535 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Characterization of Yellow Seahorse Hippocampus kuda feeding click sound signals in a laboratory environment: an application of probability density function and power spectral density analyses
2 Full-length cloning and phylogenetic analyses of translationally controlled tumour protein and ferritin genes from the Indian white prawn, Fenneropenaeus indicus (H. Milne Edwards)
3 Evaluation of antioxidant activities in captive-bred cultured yellow seahorse, Hippocampus kuda (Bleeker, 1852).
4 Multifractal detrended fluctuation analysis to characterize phase couplings in seahorse (Hippocampus kuda) feeding clicks.
ปี พ.ศ. 2556
5 Preliminary observation on breeding three spotted seahorse, Hippocampus trimaculatus (Leach, 1814), solely fed with wild caught amphipods under ex-situ condition
6 Diseases and parasites in cultured yellow seahorse, Hippocampus kuda (Bleeker, 1852)
7 Low-input Modified Extensive Shrimp Culture System for Penaeus monodon Restrian Vibriosis
8 Efficacy of sodium bicarbonate as anaesthetic for yellow seahorse, Hippocampus kuda (Bleeker, 1852)
ปี พ.ศ. 2555
9 निमो: क्लाउन फ़िश
10 Ichthyofaunal diversity and ecology of intertidal rock pools of Goa, west coast of India
ปี พ.ศ. 2554
11 Comparative efficacy of four anaesthetic agents in the yellow seahorse, Hippocampus kuda (Bleeker, 1852)
12 A study on bacteria associated with the intestinal tract of farmed yellow seahorse, Hippocampus kuda (Bleeker, 1852): Characterization and extracellular enzymes
13 An experiment towards characterizing seahorse sound in a laboratory controlled environment
14 Profiling of a few immune responsive genes expressed in postlarvae of Fenneropenaeus indicus challenged with Vibrio harveyi D3
15 Assessing the effect of leachate of copper slag from the ISASMELT process on cell growth and proximate components in microalgae, Chlorella vulgaris (Beijerinck)
16 Effect of background color of tanks on growth and survival of juvenile Yellow Seahorse, Hippocampus kuda (Bleeker 1852), in the pelagic phase
ปี พ.ศ. 2553
17 Water quality and bacteriology in an aquaculture facility equipped with a new aeration system
18 Identification of upregulated immune-related genes in Vibrio harveyi challenged Penaeus monodon postlarvae
19 समुद्री कछुओं के संरक्षण की आवश्यकता
ปี พ.ศ. 2552
20 Breeding and mass-scale rearing of three spotted seahorse, Hippocampus trimaculatus Leach under captive conditions
21 Indian sea-horse: A unique fish
22 Sting ray: A marvellous fish
23 Potential and scope of ornamental fish industry in India
24 A study on biochemical changes in the penaeid shrimp, Metapenaeus monoceros (Fabricius) following exposure to sublethal doses of organochlorine pesticide (endosulfan)
ปี พ.ศ. 2551
25 Evaluation of an immunodot test to manage white spot syndrome virus (WSSV) during cultivation of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
ปี พ.ศ. 2549
26 Effect of new aeration technology on the bacteriology of shrimp ponds growing Penaeus monodon
27 Water quality management in shrimp aquaculture ponds using remote water quality logging system
ปี พ.ศ. 2548
28 Molecular evidence for long-distance colonization in an Indo-Pacific seahorse lineage
ปี พ.ศ. 2546
29 Environmental influences on the trawl catches in a bay-estuarine system of Goa, west coast of India
ปี พ.ศ. 2545
30 The plight of Indian sea horses: Need for conservation and management
31 Bacterial flora associated with larval rearing of the giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii
ปี พ.ศ. 2543
32 A comparative study on growth performance and biochemical composition of mixed culture of Isochrysis galbana and Chaetoceros calcitrans with monocultures
ปี พ.ศ. 2541
33 Brackishwater shrimp farming: Possible impacts on estuarine ecosystem
34 Population characteristics of the mole crab, Hippa adactyla Fabricius, in the intertidal sediment at Kavaratti Atoll, Lakshadweep Islands
ปี พ.ศ. 2539
35 Particulate carbohydrate and proteins in the Bay of Bengal
ปี พ.ศ. 2538
36 Geographic information system in marine biology: Way for sustainable utilization of living resources
37 Benthic faunal composition along Princess Astrid Coast, East Antarctica
38 Community structure and seasonal variation of an inshore demersal fish community at Goa, west coast of India
ปี พ.ศ. 2537
39 M. V. sea transporter oil spill and its environmental impact assessment
40 Aquaculture practices and the coastal marine environment
ปี พ.ศ. 2536
41 An unusual giant pycnogonid (Pycnogonida-Colossendeidae) Decolopoda qasimi sp. nov. from Antarctic waters
42 Growth parameters in the cultured green mussel Perna viridis L. from the Zuari Estuary, Goa
43 Meiofaunal stratification in relation to microbial food in a tropical mangrove mud flat
44 Biochemical composition of zooplankton from the northern Arabian Sea
45 Particulate organic constituents of surface waters of east coast of India
ปี พ.ศ. 2535
46 Biochemical composition and caloric potential of zooplankton from Bay of Bengal