ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sornthep Vannarat
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Sornthep Wannarat
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศรเทพ วรรณรัตน์ 20
2 สุริยะ อุรุเอกโอฬาร 6
3 Suriya U-ruekolan 5
4 ศุภกิจ พฤกษอรุณ 4
5 Ekasit Kijsipongse 3
6 Supakit Prueksaaroon 3
7 Yoshiyuki Kawazoe 3
8 พิทักษ์ แท่นแก้ว 3
9 เอกสิทธิ์ กิจสิพงษ์ 3
10 Thiti Bovornratanaraks 3
11 ศิโรจน์ ศิริทรัพย์ 3
12 Marcel H. F. Sluiter 2
13 ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล 2
14 Sirod Sirisup 2
15 คำรณ อรุณเรื่อ 2
16 Piyawut Srichaikul 2
17 Phithak Thaenkaew 2
18 เชรษฐา รัตนพันธ์ 2
19 ธิติ บวรรัตนารักษ์ 2
20 Supot Hannongbua 2
21 Vannajan Sanghiran Lee 2
22 สงกรานต์ ศิริเดชาชัย 2
23 Thiraphat Vilaithong 1
24 Suwabun Chirachanchai 1
25 Janchai Yana 1
26 นัยนา สหเวชชภัณฑ์ 1
27 Supaporn Dokmaisrijan 1
28 Rapee Gosalawit 1
29 Kasame Tritrakan 1
30 Piyarat Nimmanpipug 1
31 Veera Muangsin 1
32 Siriporn Jungsuttiwong 1
33 Vinich Promarak 1
34 สุพจน์ หาญหนองบัว 1
35 Taweesak Sudyoadsuk 1
36 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 1
37 วีระ เหมืองสิน 1
38 Supawadee Namuangrak 1
39 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 1
40 เกษม ตริตระการ 1
41 Kamron Aroonrua 1
42 Songkran Siridejachai 1
43 Pitsanu Lousangfa 1
44 วินิช พรมอารักษ์ 1
45 ปิยวัฒน์ ทัพสนิท 1
46 ทีปานิส ชาชิโย 1
47 Teepanis Chachiyo 1
48 Chesta Ruttanapun 1
49 Piyawath Tapsnit 1
50 Jedsada Phengsuwan 1
51 พิษณุ เล้าแสงฟ้า 1
52 Keivan Esfarjani 1
53 ทรงวุฒิ สุรมิตร 1
54 W. Meeto 1
55 สายฝน ทมกระโทก 1
56 Siu-Tat Chui 1
57 เจษฎา เพ็งสุวรรณ 1
58 Prayoonsak Pluengphon 1
59 Naiyana Sahavechaphan 1
60 Songwut Suramitr 1
61 จักร แสงมา 1
62 Wasun Chantratita 1
63 Ekawat Pasomsub 1
64 Vudhichai Parasuk 1
65 Siriporn Promsri 1
66 Patchreenart Saparpakorn 1
67 Chak Sangma 1
68 Pornthep Sompompisut 1
69 Kitiyaporn Wittayanarakul 1
70 Supa Hannongbua 1
71 Tawun Remsungnen 1
72 Wittaya Konghaped 1
73 Vara Varavithya 1
74 วรา วราวิทย์ 1
75 วิทยา คงหาเพชร 1
76 Udomsilp Pinsook 1
77 อภิรัตน์ ภูษิตตระกูล 1
78 Apirath Phusittrakool 1
79 Piyaut Srichaikul 1
80 Witcha Treesuwan 1
81 Komsilp Kotmool 1
82 เทวัญ เริ่มสูงเนิน 1
83 วรรณจันทร์ แสงหิรัญ 1
84 Pornmongkol Jimlim 1
85 David Ruffolo 1
86 รูฟโฟโล, เดวิด 1
87 พรมงคล จิ้มลิ้ม 1
88 คมศิลป์ โคตมูล 1
89 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 1
90 วสันต์ จันทราทิตย์ 1
91 Charoensak Lao-ngam 1
92 Daungmanee Chuakheaw 1
93 Ornjira Aruksakulwong 1
94 Kritsana Sagarik 1
95 Prapasri Asawakun 1
96 สุภา หารหนองบัว 1
97 วุฒิชัย พาราสุข 1
98 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 5
3 2552 5
4 2551 4
5 2550 2
6 2546 2
7 2545 1
8 2544 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Proton transfer reactions and dynamics in protonated water clusters
2 Structural phase transitions and physical properties of doped cuinxga1-xse2 under high pressure
ปี พ.ศ. 2553
3 ความร่วมมือระหว่างภูมิภาค EuAsiaGrid: Towards a common e-Science infrastructure with the European and Asian Grids
4 An Elastic Animation Render Farm on Cloud Computing Using OPen Source Software
5 ผลเฉลยเชิงวิเคราะห์และเชิงตัวเลขของตัวทำความเย็นเส้นลวดนาโนซิลิกอนเทอร์โมอิเล็กตริกในสภาวะคงตัว
6 COMPUTER-AIDED DESIGN OF OLED MATERIALS: A MOLECULAR MODELING APPROACH FOR OPTICAL PROPERTIES OF alpha-FLUORENYL OLIGOTHIOPHENES
7 Molecular dynamics simulations of Krytox-SilicaeNafion composite for high temperature fuel cell electrolyte membranes
ปี พ.ศ. 2552
8 การจำลองกระบวนการเปลี่ยนแปลงบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ระยะที่ 1 : ผลกระทบจากการเพิ่มระดับน้ำทะเล การรุกล้ำของคลื่นทะเล และน้ำท่วมตามแนวชายฝั่ง
9 กริดสารสนเทศ
10 พัฒนาบริการกริดคอมพิวติ้งเพื่อการคำนวณและสารสนเทศ
11 พัฒนาโปรแกรมไฟไนต์เอลิเม้นต์
12 An Implementation of Web Portal for 3D Rendering Service Deployment and Access on Linux Clusters
ปี พ.ศ. 2551
13 กรอบการทำงานสำหรับการพิสูจน์ตัวตน และจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานแบบศูนย์กลางบนสภาวะแวดล้อมคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์
14 Density Functional Theory Calculations of Phase Transition in AgInTe2 under High Pressure
15 คลัสเตอร์คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายแบบเพียร์-ทู-เพียร์ ที่ทำงานร่วมกับระบบกริดได้
16 Structural and Electronic Properties of Poly(fluorene-vinylene) Copolymer and Its Derivatives: Time-Dependent Density Functional Theory Investigation
ปี พ.ศ. 2550
17 Virtualization overhead of CPU and I/O processing in the Xen Virtual Machines
18 Computational Study of Sr Under High Pressure
ปี พ.ศ. 2546
19 Structure and Dynamics of SARS Coronavirus Proteinase: The Primary Key to the Designing and Screening for Anti-SARS Drugs.
20 จากโครงสร้างของเอนไซม์สู่การวิจัยเพื่อออกแบบ และค้นหายารักษาโรคโดยวิธีการทางเคมีคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2545
21 Effect of Strain on Alloying in InAs/GaAs Heterostructure
ปี พ.ศ. 2544
22 Effect of Elastic Interaction on Self-Assembled Island Spatial Arrangement
23 First-principles study of solute-dislocation interaction in aluminum-rich alloys