ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sornthep Vannarat
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Sornthep Wannarat
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศรเทพ วรรณรัตน์ 20
2 สุริยะ อุรุเอกโอฬาร 6
3 Suriya U-ruekolan 5
4 ศุภกิจ พฤกษอรุณ 4
5 Supakit Prueksaaroon 3
6 Thiti Bovornratanaraks 3
7 Ekasit Kijsipongse 3
8 Yoshiyuki Kawazoe 3
9 ศิโรจน์ ศิริทรัพย์ 3
10 เอกสิทธิ์ กิจสิพงษ์ 3
11 พิทักษ์ แท่นแก้ว 3
12 Piyawut Srichaikul 2
13 Sirod Sirisup 2
14 Vannajan Sanghiran Lee 2
15 Phithak Thaenkaew 2
16 Supot Hannongbua 2
17 ธิติ บวรรัตนารักษ์ 2
18 ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล 2
19 สงกรานต์ ศิริเดชาชัย 2
20 เชรษฐา รัตนพันธ์ 2
21 คำรณ อรุณเรื่อ 2
22 Marcel H. F. Sluiter 2
23 Udomsilp Pinsook 1
24 วิทยา คงหาเพชร 1
25 Apirath Phusittrakool 1
26 Tawun Remsungnen 1
27 Vudhichai Parasuk 1
28 Supa Hannongbua 1
29 Wittaya Konghaped 1
30 อภิรัตน์ ภูษิตตระกูล 1
31 Teepanis Chachiyo 1
32 Songkran Siridejachai 1
33 Pitsanu Lousangfa 1
34 Ekawat Pasomsub 1
35 ปิยวัฒน์ ทัพสนิท 1
36 ทีปานิส ชาชิโย 1
37 วรา วราวิทย์ 1
38 Chesta Ruttanapun 1
39 Piyawath Tapsnit 1
40 Vara Varavithya 1
41 Kritsana Sagarik 1
42 วุฒิชัย พาราสุข 1
43 Prapasri Asawakun 1
44 Kamron Aroonrua 1
45 สุภา หารหนองบัว 1
46 จักร แสงมา 1
47 วรรณจันทร์ แสงหิรัญ 1
48 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 1
49 วสันต์ จันทราทิตย์ 1
50 Charoensak Lao-ngam 1
51 Daungmanee Chuakheaw 1
52 Kitiyaporn Wittayanarakul 1
53 Patchreenart Saparpakorn 1
54 Siriporn Promsri 1
55 Pornthep Sompompisut 1
56 Chak Sangma 1
57 Ornjira Aruksakulwong 1
58 Witcha Treesuwan 1
59 Piyaut Srichaikul 1
60 Wasun Chantratita 1
61 สุพจน์ หาญหนองบัว 1
62 Taweesak Sudyoadsuk 1
63 Siriporn Jungsuttiwong 1
64 Vinich Promarak 1
65 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 1
66 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 1
67 วีระ เหมืองสิน 1
68 Veera Muangsin 1
69 Supawadee Namuangrak 1
70 วินิช พรมอารักษ์ 1
71 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 1
72 Pornmongkol Jimlim 1
73 Komsilp Kotmool 1
74 เทวัญ เริ่มสูงเนิน 1
75 David Ruffolo 1
76 คมศิลป์ โคตมูล 1
77 รูฟโฟโล, เดวิด 1
78 พรมงคล จิ้มลิ้ม 1
79 เกษม ตริตระการ 1
80 Kasame Tritrakan 1
81 สายฝน ทมกระโทก 1
82 Keivan Esfarjani 1
83 ทรงวุฒิ สุรมิตร 1
84 Siu-Tat Chui 1
85 Naiyana Sahavechaphan 1
86 พิษณุ เล้าแสงฟ้า 1
87 เจษฎา เพ็งสุวรรณ 1
88 Prayoonsak Pluengphon 1
89 W. Meeto 1
90 Songwut Suramitr 1
91 Janchai Yana 1
92 Thiraphat Vilaithong 1
93 Suwabun Chirachanchai 1
94 Piyarat Nimmanpipug 1
95 นัยนา สหเวชชภัณฑ์ 1
96 Supaporn Dokmaisrijan 1
97 Rapee Gosalawit 1
98 Jedsada Phengsuwan 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 5
3 2552 5
4 2551 4
5 2550 2
6 2546 2
7 2545 1
8 2544 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Proton transfer reactions and dynamics in protonated water clusters
2 Structural phase transitions and physical properties of doped cuinxga1-xse2 under high pressure
ปี พ.ศ. 2553
3 ความร่วมมือระหว่างภูมิภาค EuAsiaGrid: Towards a common e-Science infrastructure with the European and Asian Grids
4 An Elastic Animation Render Farm on Cloud Computing Using OPen Source Software
5 ผลเฉลยเชิงวิเคราะห์และเชิงตัวเลขของตัวทำความเย็นเส้นลวดนาโนซิลิกอนเทอร์โมอิเล็กตริกในสภาวะคงตัว
6 COMPUTER-AIDED DESIGN OF OLED MATERIALS: A MOLECULAR MODELING APPROACH FOR OPTICAL PROPERTIES OF alpha-FLUORENYL OLIGOTHIOPHENES
7 Molecular dynamics simulations of Krytox-SilicaeNafion composite for high temperature fuel cell electrolyte membranes
ปี พ.ศ. 2552
8 การจำลองกระบวนการเปลี่ยนแปลงบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ระยะที่ 1 : ผลกระทบจากการเพิ่มระดับน้ำทะเล การรุกล้ำของคลื่นทะเล และน้ำท่วมตามแนวชายฝั่ง
9 กริดสารสนเทศ
10 พัฒนาบริการกริดคอมพิวติ้งเพื่อการคำนวณและสารสนเทศ
11 พัฒนาโปรแกรมไฟไนต์เอลิเม้นต์
12 An Implementation of Web Portal for 3D Rendering Service Deployment and Access on Linux Clusters
ปี พ.ศ. 2551
13 กรอบการทำงานสำหรับการพิสูจน์ตัวตน และจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานแบบศูนย์กลางบนสภาวะแวดล้อมคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์
14 Density Functional Theory Calculations of Phase Transition in AgInTe2 under High Pressure
15 คลัสเตอร์คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายแบบเพียร์-ทู-เพียร์ ที่ทำงานร่วมกับระบบกริดได้
16 Structural and Electronic Properties of Poly(fluorene-vinylene) Copolymer and Its Derivatives: Time-Dependent Density Functional Theory Investigation
ปี พ.ศ. 2550
17 Virtualization overhead of CPU and I/O processing in the Xen Virtual Machines
18 Computational Study of Sr Under High Pressure
ปี พ.ศ. 2546
19 Structure and Dynamics of SARS Coronavirus Proteinase: The Primary Key to the Designing and Screening for Anti-SARS Drugs.
20 จากโครงสร้างของเอนไซม์สู่การวิจัยเพื่อออกแบบ และค้นหายารักษาโรคโดยวิธีการทางเคมีคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2545
21 Effect of Strain on Alloying in InAs/GaAs Heterostructure
ปี พ.ศ. 2544
22 Effect of Elastic Interaction on Self-Assembled Island Spatial Arrangement
23 First-principles study of solute-dislocation interaction in aluminum-rich alloys