ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sornthep Vannarat
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Sornthep Wannarat
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศรเทพ วรรณรัตน์ 20
2 สุริยะ อุรุเอกโอฬาร 6
3 Suriya U-ruekolan 5
4 ศุภกิจ พฤกษอรุณ 4
5 Yoshiyuki Kawazoe 3
6 Ekasit Kijsipongse 3
7 พิทักษ์ แท่นแก้ว 3
8 ศิโรจน์ ศิริทรัพย์ 3
9 Thiti Bovornratanaraks 3
10 Supakit Prueksaaroon 3
11 เอกสิทธิ์ กิจสิพงษ์ 3
12 สงกรานต์ ศิริเดชาชัย 2
13 เชรษฐา รัตนพันธ์ 2
14 ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล 2
15 Vannajan Sanghiran Lee 2
16 Marcel H. F. Sluiter 2
17 คำรณ อรุณเรื่อ 2
18 Supot Hannongbua 2
19 Phithak Thaenkaew 2
20 Piyawut Srichaikul 2
21 Sirod Sirisup 2
22 ธิติ บวรรัตนารักษ์ 2
23 Supawadee Namuangrak 1
24 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 1
25 Veera Muangsin 1
26 เกษม ตริตระการ 1
27 Suwabun Chirachanchai 1
28 Kasame Tritrakan 1
29 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 1
30 วีระ เหมืองสิน 1
31 Vinich Promarak 1
32 คมศิลป์ โคตมูล 1
33 David Ruffolo 1
34 Thiraphat Vilaithong 1
35 พรมงคล จิ้มลิ้ม 1
36 รูฟโฟโล, เดวิด 1
37 Siriporn Jungsuttiwong 1
38 วินิช พรมอารักษ์ 1
39 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 1
40 Taweesak Sudyoadsuk 1
41 Siu-Tat Chui 1
42 Prayoonsak Pluengphon 1
43 Naiyana Sahavechaphan 1
44 Pornmongkol Jimlim 1
45 เจษฎา เพ็งสุวรรณ 1
46 พิษณุ เล้าแสงฟ้า 1
47 Pitsanu Lousangfa 1
48 Kamron Aroonrua 1
49 Jedsada Phengsuwan 1
50 สายฝน ทมกระโทก 1
51 Keivan Esfarjani 1
52 Rapee Gosalawit 1
53 นัยนา สหเวชชภัณฑ์ 1
54 Piyarat Nimmanpipug 1
55 Supaporn Dokmaisrijan 1
56 สุพจน์ หาญหนองบัว 1
57 ทรงวุฒิ สุรมิตร 1
58 W. Meeto 1
59 Songwut Suramitr 1
60 Janchai Yana 1
61 Daungmanee Chuakheaw 1
62 Apirath Phusittrakool 1
63 Udomsilp Pinsook 1
64 วิทยา คงหาเพชร 1
65 อภิรัตน์ ภูษิตตระกูล 1
66 Tawun Remsungnen 1
67 Ekawat Pasomsub 1
68 Vudhichai Parasuk 1
69 Supa Hannongbua 1
70 Wittaya Konghaped 1
71 Vara Varavithya 1
72 ทีปานิส ชาชิโย 1
73 ปิยวัฒน์ ทัพสนิท 1
74 Songkran Siridejachai 1
75 Piyawath Tapsnit 1
76 Chesta Ruttanapun 1
77 วรา วราวิทย์ 1
78 Teepanis Chachiyo 1
79 Wasun Chantratita 1
80 Siriporn Promsri 1
81 สุภา หารหนองบัว 1
82 วุฒิชัย พาราสุข 1
83 Prapasri Asawakun 1
84 จักร แสงมา 1
85 วสันต์ จันทราทิตย์ 1
86 เทวัญ เริ่มสูงเนิน 1
87 วรรณจันทร์ แสงหิรัญ 1
88 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 1
89 Kritsana Sagarik 1
90 Charoensak Lao-ngam 1
91 Pornthep Sompompisut 1
92 Kitiyaporn Wittayanarakul 1
93 Patchreenart Saparpakorn 1
94 Chak Sangma 1
95 Piyaut Srichaikul 1
96 Ornjira Aruksakulwong 1
97 Witcha Treesuwan 1
98 Komsilp Kotmool 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 5
3 2552 5
4 2551 4
5 2550 2
6 2546 2
7 2545 1
8 2544 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Proton transfer reactions and dynamics in protonated water clusters
2 Structural phase transitions and physical properties of doped cuinxga1-xse2 under high pressure
ปี พ.ศ. 2553
3 ความร่วมมือระหว่างภูมิภาค EuAsiaGrid: Towards a common e-Science infrastructure with the European and Asian Grids
4 An Elastic Animation Render Farm on Cloud Computing Using OPen Source Software
5 ผลเฉลยเชิงวิเคราะห์และเชิงตัวเลขของตัวทำความเย็นเส้นลวดนาโนซิลิกอนเทอร์โมอิเล็กตริกในสภาวะคงตัว
6 COMPUTER-AIDED DESIGN OF OLED MATERIALS: A MOLECULAR MODELING APPROACH FOR OPTICAL PROPERTIES OF alpha-FLUORENYL OLIGOTHIOPHENES
7 Molecular dynamics simulations of Krytox-SilicaeNafion composite for high temperature fuel cell electrolyte membranes
ปี พ.ศ. 2552
8 การจำลองกระบวนการเปลี่ยนแปลงบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ระยะที่ 1 : ผลกระทบจากการเพิ่มระดับน้ำทะเล การรุกล้ำของคลื่นทะเล และน้ำท่วมตามแนวชายฝั่ง
9 กริดสารสนเทศ
10 พัฒนาบริการกริดคอมพิวติ้งเพื่อการคำนวณและสารสนเทศ
11 พัฒนาโปรแกรมไฟไนต์เอลิเม้นต์
12 An Implementation of Web Portal for 3D Rendering Service Deployment and Access on Linux Clusters
ปี พ.ศ. 2551
13 กรอบการทำงานสำหรับการพิสูจน์ตัวตน และจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานแบบศูนย์กลางบนสภาวะแวดล้อมคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์
14 Density Functional Theory Calculations of Phase Transition in AgInTe2 under High Pressure
15 คลัสเตอร์คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายแบบเพียร์-ทู-เพียร์ ที่ทำงานร่วมกับระบบกริดได้
16 Structural and Electronic Properties of Poly(fluorene-vinylene) Copolymer and Its Derivatives: Time-Dependent Density Functional Theory Investigation
ปี พ.ศ. 2550
17 Virtualization overhead of CPU and I/O processing in the Xen Virtual Machines
18 Computational Study of Sr Under High Pressure
ปี พ.ศ. 2546
19 Structure and Dynamics of SARS Coronavirus Proteinase: The Primary Key to the Designing and Screening for Anti-SARS Drugs.
20 จากโครงสร้างของเอนไซม์สู่การวิจัยเพื่อออกแบบ และค้นหายารักษาโรคโดยวิธีการทางเคมีคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2545
21 Effect of Strain on Alloying in InAs/GaAs Heterostructure
ปี พ.ศ. 2544
22 Effect of Elastic Interaction on Self-Assembled Island Spatial Arrangement
23 First-principles study of solute-dislocation interaction in aluminum-rich alloys