ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sornthep Vannarat
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Sornthep Wannarat
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศรเทพ วรรณรัตน์ 20
2 สุริยะ อุรุเอกโอฬาร 6
3 Suriya U-ruekolan 5
4 ศุภกิจ พฤกษอรุณ 4
5 Supakit Prueksaaroon 3
6 Thiti Bovornratanaraks 3
7 Ekasit Kijsipongse 3
8 Yoshiyuki Kawazoe 3
9 ศิโรจน์ ศิริทรัพย์ 3
10 เอกสิทธิ์ กิจสิพงษ์ 3
11 พิทักษ์ แท่นแก้ว 3
12 Piyawut Srichaikul 2
13 Sirod Sirisup 2
14 Vannajan Sanghiran Lee 2
15 Phithak Thaenkaew 2
16 Supot Hannongbua 2
17 ธิติ บวรรัตนารักษ์ 2
18 ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล 2
19 สงกรานต์ ศิริเดชาชัย 2
20 เชรษฐา รัตนพันธ์ 2
21 คำรณ อรุณเรื่อ 2
22 Marcel H. F. Sluiter 2
23 Piyawath Tapsnit 1
24 ทีปานิส ชาชิโย 1
25 Chesta Ruttanapun 1
26 วรา วราวิทย์ 1
27 Wittaya Konghaped 1
28 Vara Varavithya 1
29 ปิยวัฒน์ ทัพสนิท 1
30 Teepanis Chachiyo 1
31 Kamron Aroonrua 1
32 Naiyana Sahavechaphan 1
33 Siu-Tat Chui 1
34 วิทยา คงหาเพชร 1
35 Prayoonsak Pluengphon 1
36 เจษฎา เพ็งสุวรรณ 1
37 Pitsanu Lousangfa 1
38 Jedsada Phengsuwan 1
39 พิษณุ เล้าแสงฟ้า 1
40 Songkran Siridejachai 1
41 Pornthep Sompompisut 1
42 Piyaut Srichaikul 1
43 Chak Sangma 1
44 สายฝน ทมกระโทก 1
45 Witcha Treesuwan 1
46 Ornjira Aruksakulwong 1
47 Kritsana Sagarik 1
48 Charoensak Lao-ngam 1
49 Daungmanee Chuakheaw 1
50 Kitiyaporn Wittayanarakul 1
51 Patchreenart Saparpakorn 1
52 Tawun Remsungnen 1
53 อภิรัตน์ ภูษิตตระกูล 1
54 Apirath Phusittrakool 1
55 Supa Hannongbua 1
56 Vudhichai Parasuk 1
57 Siriporn Promsri 1
58 Wasun Chantratita 1
59 Ekawat Pasomsub 1
60 Udomsilp Pinsook 1
61 Suwabun Chirachanchai 1
62 คมศิลป์ โคตมูล 1
63 David Ruffolo 1
64 Pornmongkol Jimlim 1
65 พรมงคล จิ้มลิ้ม 1
66 รูฟโฟโล, เดวิด 1
67 Vinich Promarak 1
68 วินิช พรมอารักษ์ 1
69 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 1
70 Komsilp Kotmool 1
71 เทวัญ เริ่มสูงเนิน 1
72 สุภา หารหนองบัว 1
73 วุฒิชัย พาราสุข 1
74 Prapasri Asawakun 1
75 จักร แสงมา 1
76 วสันต์ จันทราทิตย์ 1
77 วรรณจันทร์ แสงหิรัญ 1
78 พรเทพ สมพรพิสุทธิ์ 1
79 Siriporn Jungsuttiwong 1
80 Taweesak Sudyoadsuk 1
81 Rapee Gosalawit 1
82 นัยนา สหเวชชภัณฑ์ 1
83 Piyarat Nimmanpipug 1
84 Supaporn Dokmaisrijan 1
85 สุพจน์ หาญหนองบัว 1
86 ทรงวุฒิ สุรมิตร 1
87 W. Meeto 1
88 Songwut Suramitr 1
89 Janchai Yana 1
90 Thiraphat Vilaithong 1
91 Supawadee Namuangrak 1
92 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 1
93 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข 1
94 Veera Muangsin 1
95 วีระ เหมืองสิน 1
96 Kasame Tritrakan 1
97 เกษม ตริตระการ 1
98 Keivan Esfarjani 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 2
2 2553 5
3 2552 5
4 2551 4
5 2550 2
6 2546 2
7 2545 1
8 2544 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Proton transfer reactions and dynamics in protonated water clusters
2 Structural phase transitions and physical properties of doped cuinxga1-xse2 under high pressure
ปี พ.ศ. 2553
3 ความร่วมมือระหว่างภูมิภาค EuAsiaGrid: Towards a common e-Science infrastructure with the European and Asian Grids
4 An Elastic Animation Render Farm on Cloud Computing Using OPen Source Software
5 ผลเฉลยเชิงวิเคราะห์และเชิงตัวเลขของตัวทำความเย็นเส้นลวดนาโนซิลิกอนเทอร์โมอิเล็กตริกในสภาวะคงตัว
6 COMPUTER-AIDED DESIGN OF OLED MATERIALS: A MOLECULAR MODELING APPROACH FOR OPTICAL PROPERTIES OF alpha-FLUORENYL OLIGOTHIOPHENES
7 Molecular dynamics simulations of Krytox-SilicaeNafion composite for high temperature fuel cell electrolyte membranes
ปี พ.ศ. 2552
8 การจำลองกระบวนการเปลี่ยนแปลงบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ระยะที่ 1 : ผลกระทบจากการเพิ่มระดับน้ำทะเล การรุกล้ำของคลื่นทะเล และน้ำท่วมตามแนวชายฝั่ง
9 กริดสารสนเทศ
10 พัฒนาบริการกริดคอมพิวติ้งเพื่อการคำนวณและสารสนเทศ
11 พัฒนาโปรแกรมไฟไนต์เอลิเม้นต์
12 An Implementation of Web Portal for 3D Rendering Service Deployment and Access on Linux Clusters
ปี พ.ศ. 2551
13 กรอบการทำงานสำหรับการพิสูจน์ตัวตน และจัดการบัญชีรายชื่อผู้ใช้งานแบบศูนย์กลางบนสภาวะแวดล้อมคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์
14 Density Functional Theory Calculations of Phase Transition in AgInTe2 under High Pressure
15 คลัสเตอร์คอมพิวเตอร์บนเครือข่ายแบบเพียร์-ทู-เพียร์ ที่ทำงานร่วมกับระบบกริดได้
16 Structural and Electronic Properties of Poly(fluorene-vinylene) Copolymer and Its Derivatives: Time-Dependent Density Functional Theory Investigation
ปี พ.ศ. 2550
17 Virtualization overhead of CPU and I/O processing in the Xen Virtual Machines
18 Computational Study of Sr Under High Pressure
ปี พ.ศ. 2546
19 Structure and Dynamics of SARS Coronavirus Proteinase: The Primary Key to the Designing and Screening for Anti-SARS Drugs.
20 จากโครงสร้างของเอนไซม์สู่การวิจัยเพื่อออกแบบ และค้นหายารักษาโรคโดยวิธีการทางเคมีคอมพิวเตอร์
ปี พ.ศ. 2545
21 Effect of Strain on Alloying in InAs/GaAs Heterostructure
ปี พ.ศ. 2544
22 Effect of Elastic Interaction on Self-Assembled Island Spatial Arrangement
23 First-principles study of solute-dislocation interaction in aluminum-rich alloys