ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sophon Roengsumran
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Sophon Roegsumran
- Sophon Roensumran
- Sophon Reongsumran
- Sophon Roengsamram
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Amorn Petsom 17
2 Narongsak Chaichit 14
3 Chulalongkorn University. Graduate School 11
4 Nongnuj Muangsin 6
5 Ratanavalee In-Ochanon 6
6 Prakitsin Sihanonth 5
7 Surachai Pornpakakul 5
8 Nongnuj Jaiboon 4
9 Chulalongkorn University. Faculty of Science 4
10 Chaiyo Chaichantipyuth 4
11 โสภณ เริงสำราญ 4
12 Kasem Sookkongwaree 3
13 Nattaya Ngamrojnavanich 3
14 Songchan Puthong 3
15 Nongnuch Muangsin 3
16 Prapas Khorphueng 3
17 Jumreang Tummatorn 3
18 Polkit Sangvanich 2
19 Ishikawa, T. 2
20 Ratavalee In-ochanon 2
21 Damrong Sommit 2
22 Sirintorn Yibchok-anun 2
23 จรัสศรี ลอประยูร 2
24 Somjintana Taveepanich 2
25 Nattaya Ngamrojanavanich 2
26 Charussi Lorprayoon 2
27 Prachya Watasit 1
28 Somchai Pengpreecha 1
29 อมร เพชรสม 1
30 Withawat Mingvanish 1
31 Watanabe, Toshiko 1
32 สมใจ เพ็งปรีชา 1
33 Pravit Singtothong 1
34 Tsutomu Ishikawa 1
35 Watanabe, T. 1
36 Sudarat Kaolawanich 1
37 Chalalai Moonthongchun 1
38 Jiranut Kitpayak 1
39 Thumnoon Nhujak 1
40 Kittiporn Trisupphakant 1
41 สุพัตรา จินาวัฒน์ 1
42 Nongnuj Jaiboon-Muangsin 1
43 Supatra Jinawath 1
44 Ratana Seangprasertkij 1
45 Tanida Kumchoo 1
46 Supannee Pathumarak 1
47 สุพรรณี ปทุมารักษ์ 1
48 สนั่น รังรักษ์ศิริวร 1
49 อติชาติ พรหมาสา 1
50 Pagorn Taweechotipatr 1
51 Pibul Itiravivong 1
52 พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์ 1
53 Kawahata, Masatoshi 1
54 Omi, Shinzo 1
55 Duangpen Pattamadilok 1
56 Kanit Rongsawat 1
57 Banjong Marksoong 1
58 Amporn Chomngam 1
59 Sathaporn Onanong 1
60 Amornrat Suriyachot 1
61 Ratanavalee Inochanon 1
62 Darunee Tubthim 1
63 Kittima Wongtawatchai 1
64 Pornnipa Pata 1
65 Naiyachan Vatanaputi 1
66 Supachet Pongsai 1
67 Kusoomjin Srirattnai 1
68 Pongpan Buatongtanakarn 1
69 Jittra Piapukiew 1
70 Sumalee Roopkom 1
71 Sunisa Suwancharoen 1
72 Leelawan Khaokhum 1
73 Santi Tungprapa 1
74 Prakistin Sihanonth 1
75 Manida Stitmannaitham 1
76 Ratana Magee 1
77 กิตติพร ตรีศุภกานต์ (แซ่จึง) 1
78 Somsak Damronglerd 1
79 Teerapat Rojsajjakul 1
80 Allen, John W. 1
81 Passapan Peungjitton 1
82 Panatta Methakunvudhi 1
83 Opart Septhum 1
84 Anuree Khanbun, 1974- 1
85 Chaovalit Mahatumaratana 1
86 Busarin Kasamchainanta, 1975- 1
87 Sitthisak Achayindee 1
88 Wanwiwa Numtip 1
89 Sariyaporn Mapobsuk 1
90 Suwanna Chantasuban, 1973- 1
91 Somyot Bannakarnboworn 1
92 Rangsun Chaosuwannakij 1
93 Sawanit Anuntathanawanich 1
94 Somrudee Nilmanee 1
95 Ohta, Tomihisa 1
96 Pattnaporn Phonpiboon 1
97 Chawang Pakawatchai 1
98 Kawin Phattanaphakdee 1
99 Thongjuta Suwanprasert 1
100 Saowanit Saithong 1
101 Pornchai Kengpanyadee 1
102 Srinuan Tansuwan 1
103 Kant Wacharakitiphong 1
104 Prakitsin Srihanonth 1
105 Suchon Deechangvipart 1
106 Nongluksna Sriubolmas 1
107 Monthika Pothavorn 1
108 Prakitsin Sihanonta 1
109 Kusalin Musikul 1
110 Tirayut Vilaivan 1
111 Jiraporn Ansomboon 1
112 Cherdchai Laongtiparos 1
113 Chutima Surachethapan 1
114 Tirayut Vilaivan 1
115 Puntharik Ruchirabha 1
116 Suwitanan Boonsri 1
117 Supavadee Tuntipisit 1
118 Oravan Sanguanruang 1
119 รัตนา เสียงประเสริฐกิจ 1
120 Chatsaran Wattanadilokkul 1
121 Choladda Choksomboonkul 1
122 Chanya Chaicharoenpong 1
123 Sirichai Buravannint 1
124 Tasanapong Yampunranai 1
125 Nataya Tunruangsri 1
126 Radeemada Mungkarndee 1
127 Supaporn Sirimongkhon 1
128 Niramon Jankong 1
129 Saranya Khumwongsa 1
130 Thitinat Srisuwan 1
131 Bumrungsak Puriso 1
132 Sirichai Adisakwattana 1
133 H. Hsu, Walter 1
134 Lalita Rodthongkum 1
135 Pornpun Jaiboon 1
136 อรวรรณ สงวนเรือง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 1
3 2551 2
4 2550 4
5 2549 1
6 2548 3
7 2547 13
8 2546 5
9 2545 8
10 2544 5
11 2543 8
12 2542 7
13 2541 3
14 2540 1
15 2539 16
16 2538 3
17 2537 2
18 2536 2
19 2535 1
20 2534 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 Biotransformation of ent-kaur-16-en-19-oic acid by Absidia blakesleeana and Rhizopus oligosporus
ปี พ.ศ. 2552
2 A new sesquiterpenoid metabolite from Psilocybe samuiensis
ปี พ.ศ. 2551
3 Preparation of Silica adsorbent from rice husk ash
4 Synthesis of 6-hydroxy-2,3,9-trimethoxy-[1]-benzopyrano [3,4-b] [1] benzopyran-12(6H)-one
ปี พ.ศ. 2550
5 Convenient synthetic route to a dehydrorotenoid via selective intramolecular aldol condensation of 1,2-diaryl diketone
6 Antimalarial benzoquinones from an endophytic fungus, Xylaria sp.
7 Diaporthichalasin, a novel CYP3A4 inhibitor from an endophytic Diaporthe sp.
8 Preparation of chlorinated rubber from epoxidized natural rubber and sodium chloride
ปี พ.ศ. 2549
9 การพัฒนากระบวนการผลิตไฮดรอกซีแอปาไทต์จากกระดูกวัว/ควาย: ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2548
10 New labdane-type diterpenoids from Croton oblongifolius and their cytotoxic activity
11 Synthesis of the rotenoids 6-deoxyclitoriacetal isolated from roots of Stemona collinsae Craib. and cytotoxic activity against cancer cell lines
12 Antidiabetic Effects And Mechanisms Of Action Of p-Methoxycinnamic Acid
ปี พ.ศ. 2547
13 New halimane diterpenoids from Croton oblongifolius
14 Crystal structure of (-)-hardwickiic acid, C19H27OCOOH
15 Crystal structure of curcumenol: evidence of asymmetric O-H...O (bridged) hydrogen-bonded closed dimer
16 Preparation of lignosulfonate from lignin in black liquor from eucalyptus kraft pulping
17 Chemical constituents with cytotoxicity of Croton oblongifolius from Nan province
18 Preparation of chlorinated rubber from epoxidized natural rubber using sodium hypochlorite/sodium chloride
19 HIV-1 reverse transcriptase inhibitors from family zingiberaceae
20 Bioactive compounds from endophytic fungi isolated from Piper betle Linn.
21 Endophytic fungi isolated from Aglaia odorata Lour. leaves
22 Endophytic fungi isolated from Morinda citrifolia L. leaves and twigs
23 Bioactive compounds from endophytic fungi isolated from Kaempferia parviflora
24 Protein extract from fruit pulp of Siamese momordica charantia with insulin secretagogue and insulin-like activities
25 Biologically active compounds from endophytic fungi in Croton sublyratus Leaves
ปี พ.ศ. 2546
26 Crystal structure of 6-deoxyclitoriacetal, C19H18O8
27 Physical properties modification of asphalt with cashew nut shell liquid
28 Biological activity of crovatin and its derivatives
29 Bioactive compounds of endophytic fungi isolated from Croton oblongifolius at Kui Buri District Prachuap Khiri Khan Province
30 Effects of base oil type and water content on properties of calcium grease
ปี พ.ศ. 2545
31 Crystal structure of ipolamiide monohydrate from Stachytarpheta indica
32 Crystal structure of 8-Chloroandrographolide triacetate
33 Hydrogen bonding in labdane diterpenoids, labda-7,12(E),14-triene-17-oic acid and labda- 12(Z),14,17-triene-18-oic acid
34 Croblongifolin, a new anticancer clerodane from Croton oblongifolius
35 Semi-synthetic labdane compounds and their cytotoxicity against cancer cell Lines
36 Pervaporation of methanol solution using PTFE/PP membrane
37 Preparation of surfactant from cardanol
38 Synthesis of vulcanizing agent from cardanol
ปี พ.ศ. 2544
39 Encapsulation of lewis acid catalysts
40 Preparation of thickening agents for grease from epoxidized palm oil
41 Preparation of Lubrication Grease for Spindle Motor
42 Cytotoxicity Against Cancer Cell Lines of Selected Plants Used as Anticancer in Thai Traditional Medicine
43 Physical and mechanical properties of coconut wood poly(Styrene-co-methyl methacrylate) composites
ปี พ.ศ. 2543
44 Kaurane diterpenes from stem bark of Croton oblongifolius Roxb. from Kui Buri, Prachuap Khiri Khan province
45 Preparation of compounded rubber from natural rubber modified with cardanol and formaldehyde
46 Synthesis of new vulcanizing agent from cashew nut shell liquid
47 Preparation of compounded rubber from natural rubber grafted with vinyl acetate
48 Mechanical properties of polypropylene/synthetic elastomer blends
49 Modification of natural rubber with cashew nut shell liquid
50 Chemical constituents and biological activity of Angiopteris evecta Hoffm
51 Preparation of molding UHMWPE and LLDPE blend for injection process
ปี พ.ศ. 2542
52 Mechanical property improvement of durianwood with polyester resin
53 Cyclic AMP phosphodiesterase inhibitors from tubers of Mucuna collettii Lace
54 Synthesis of metal diisoamyldithiophosphate from metal salts as lubricant antioxidants
55 Natural rubber-polystyrene interpenetrating polymer networks as impact modifier
56 Prediction of kinematic viscosity of lubricating base oil blends by weight method
57 การผลิตสารเร่งการสร้างกระดูก ดีมินเนอร์ไรซ์โบนพาร์ติเกิ้ล
58 Peelable solder mask from natural rubber latex
ปี พ.ศ. 2541
59 Effect of fusel oil on polycyclic aromatic hydrocarbons from exhaust emission of diesel engine
60 Catalytic effect on depolymerization of used polystyrene to ethylbenzene
61 Synthesis of Plaunotol analogues from Geraniol
ปี พ.ศ. 2540
62 Effect of isoamyl alcohol on emission of toxic substances from diesel engine
ปี พ.ศ. 2539
63 Chemical constituents of the stem bark of Croton oblongifolius Roxb
64 Chemical constituents of the branch of Amoora gigantea Pierre ex. Laness
65 Synthesis of water soluble organotin fungicides
66 Chemical constituents of the wood of Croton oblongifolius Roxb
67 Chemical constituents of the leaf of Excoecaria cochinchinensis Lour. var. viridis Merr.
68 Isomerization of natural gas liquid
69 Recycle of used marine lube oil
70 The effect of cetane improver on polyclic aromatic hydrocarbons in diesel exhaust
71 Synthesis of calix[4]arenes for anion separations
72 Effect of dispersant on pollutants in exhaust emission from gasoline engine
73 Synthesis of lubricating oil from coconut oil
74 Synthetic diester lubricating base oils from palm oil
75 Synthetic lubricant from soybean oil
76 The effect of dispersant on polycyclic aromatic hydrocarbons in gasoline engine exhaust
77 Chemical constituents of the leaf of Croton oblongifolius Roxb
78 The effect of improved fuel quality on diesel engine exhaust emissions
ปี พ.ศ. 2538
79 Production of lube base oil from heavy distillate by Hydroisomerization
80 Reclaiming of used lubricating oil
81 Synthesis of lubricating base oil from palm oil
ปี พ.ศ. 2537
82 Flame retardance of organotin compounds in polyurethane
83 Chemical constituents in the fruit of gymnopetalum integrifolium KURZ
ปี พ.ศ. 2536
84 การผลิตสแตนนิคคลอไรด์และสแตนนัสคลอไรด์ในขนาดกึ่งอุตสาหกรรม
85 The use of alcohols and organotin compound for improving the octane number of gasoline
ปี พ.ศ. 2535
86 Isolation and structural determination of compounds from roots of Harrisonia perforata Merr.
ปี พ.ศ. 2534
87 การพัฒนาสารประกอบดีบุก เพื่อใช้เป็นสารขัดขวางการติดไฟและการเกิดควัน