ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Soottawat Benjakul
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 26
2 Wonnop Visessanguan 25
3 วรรณพ วิเศษสงวน 22
4 Chodsana Sriket 5
5 Fereidoon Shahidi 4
6 Phanat Kittiphattanabawon 4
7 Jittiporn Kruenate 3
8 พณัฐ กิตติพัฒนบวร 3
9 Hideki Kishimura 3
10 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 3
11 Thammarat Kaewmanee 3
12 โชษณ ศรีเกตุ 3
13 Kenji Hara 3
14 Kenji Sonomoto 2
15 Woraprayote, Weerapong 2
16 Kingcha, Yutthana 2
17 Amonphanpokin, Pannawit 2
18 Takeshi Zendo 2
19 ทนง เอี่ยวศิริ 2
20 Rossawan Intarasirisawat 2
21 Asami Yoshida 2
22 Tanong Aewsiri 2
23 รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์ 2
24 Harry Gruppen 2
25 Peter A. Wierenga 2
26 Kongkarn Kijroongrojana 1
27 Kusaimah Manheem 1
28 Chakkawat Chantarasuwan 1
29 Suthasinee Yarnpakdee 1
30 ก่องกาญจน์, กิจรุ่งโรจน์ 1
31 Suttirug Phatcharat 1
32 สุธาสินี ญาณภักดี 1
33 วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ 1
34 Vilailak Klompong 1
35 Sappasith Klomklao 1
36 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 1
37 Kongtasorn, Chananya 1
38 Sorapukdee, Supaluk 1
39 Angel B. Encarnacion 1
40 Xiao Liang 1
41 จิตติ์พร เครือเนตร 1
42 Wanaporn Tapingkae 1
43 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 1
44 Somboon Tanasupawat 1
45 Jianping Wu 1
46 วรรณพร ทะพิงค์แก 1
47 Kirk L. Parkin 1
48 Sittiruk Roytrakul 1
49 Thummanoon Prodpran 1
50 Jirut Meesane 1
51 Yaowapa Thiansilakul 1
52 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 1
53 ธรรมนูญ โปรดปราน 1
54 เยาวภา เธียรศิลากุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 4
3 2555 6
4 2554 10
5 2553 6
6 2550 1
7 2548 1
8 2547 1
9 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Properties of extracts from bambara groundnut (Voandzeia subterranean)
ปี พ.ศ. 2556
2 Influences of muscle composition and structure of pork from different breeds on stability and textural properties of cooked meat emulsion
3 Anti-listeria activity of poly(lactic acid)/sawdust particle biocomposite film impregnated with pediocin PA-1/AcH and its use in raw sliced pork
4 Anti-listeria activity of poly(lactic acid)/sawdust particle biocomposite film impregnated with pediocin PA-1/AcH and its use in raw sliced pork
5 Chemical compositions, functional properties and antioxidative activity of protein hydrolysates from Toothed Ponyfish muscle treated with viscera extract from Hybrid Catfish
ปี พ.ศ. 2555
6 Retardation of post-mortem changes of freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) stored in ice by legume seed extracts
7 Antioxidative and functional properties of protein hydrolysate from defatted skipjack (Katsuwonous pelamis) roe.
8 Low molecular weight trypsin from hepatopancreas of freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii): Characteristics and biochemical properties
9 Cryoprotective effect of gelatin hydrolysate from blacktip shark skin on surimi subjected to different freeze-thaw cycles
10 The effect of heating conditions on polyphenol oxidase, proteases and melanosis in pre-cooked Pacific white shrimp during refrigerated storage
11 Effect of Extraction Temperature on Functional Properties and Antioxidative Activities of Gelatin from Shark Skin
ปี พ.ศ. 2554
12 Impacts of Freezing and Frozen Storage on Quality Changes of Seafoods
13 Effect of NaCl on thermal aggregation of egg white proteins from duck egg
14 Characterisation of proteolytic enzymes from muscle and hepatopancreas of fresh water prawn (Macrobrachium rosenbergii)
15 Effect of Acetic Acid and Commercial Protease Pretreatment on Salting and Characteristics of Salted Duck Egg
16 Effects of Salting Processes and Time on the Chemical Composition, Textural Properties, and Microstructure of Cooked Duck Egg
17 Collagenolytic serine protease in fresh water prawn (Macrobrachium rosenbergii): Characteristics and its impact on muscle during iced storage
18 Chemical compositions of the roes from skipjack, tongol and bonito
19 Effects of sodium carbonate and sodium bicarbonate on yield and characteristics of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)
20 Enhancement of Emulsifying Properties of Cuttlefish Skin Gelatin by Modification with N-hydroxysuccinimide Esters of Fatty Acids.
21 Effect of legume seed extracts on the inhibition of proteolytic activity and muscle degradation of fresh water prawn (Macrobrachium rosenbergii).
ปี พ.ศ. 2553
22 Whole cell immobilisation of Natrinema gari BCC 24369 for histamine degradation
23 Isolation and characterisation of collagen from the skin of brownbanded bamboo shark (Chiloscyllium punctatum)
24 Comparative study on characteristics of gelatin from the skins of brownbanded bamboo shark and blacktip shark as affected by extraction conditions
25 Extraction and characterisation of pepsin-solubilised collagens from the skin of bigeye snapper (Priacanthus tayenus and Priacanthus macracanthus)
26 Antioxidative activity and emulsifying properties of cuttlefish skin gelatin–tannic acid complex as influenced by types of interaction
27 Combination effects of whey protein concentrate and calcium chloride on the properties of goatfish surimi gel
ปี พ.ศ. 2550
28 การผลิตและคุณลักษณะส้มฟักจากปลาทะเล
ปี พ.ศ. 2548
29 การผลิตและจำแนกคุณลักษณะของน้ำปลาที่ผลิตจากเครื่องในปลาทูน่า
ปี พ.ศ. 2547
30 การยืดอายุการเก็บรักษาชิ้นปลากะพงขาวโดยการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ
ปี พ.ศ. 2546
31 การปรับปรุงคุณภาพของเจลซูริมิที่ผลิตจากปลาแช่แข็ง