ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Soottawat Benjakul
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สุทธวัฒน์ เบญจกุล 26
2 Wonnop Visessanguan 25
3 วรรณพ วิเศษสงวน 22
4 Chodsana Sriket 5
5 Fereidoon Shahidi 4
6 Phanat Kittiphattanabawon 4
7 Hideki Kishimura 3
8 Jittiporn Kruenate 3
9 Thammarat Kaewmanee 3
10 โชษณ ศรีเกตุ 3
11 ธรรมรัตน์ แก้วมณี 3
12 Kenji Hara 3
13 พณัฐ กิตติพัฒนบวร 3
14 Amonphanpokin, Pannawit 2
15 Asami Yoshida 2
16 Rossawan Intarasirisawat 2
17 รสวันต์ อินทรศิริสวัสดิ์ 2
18 Kingcha, Yutthana 2
19 Woraprayote, Weerapong 2
20 Peter A. Wierenga 2
21 Tanong Aewsiri 2
22 ทนง เอี่ยวศิริ 2
23 Harry Gruppen 2
24 Kenji Sonomoto 2
25 Takeshi Zendo 2
26 Vilailak Klompong 1
27 Sappasith Klomklao 1
28 วิไลลักษณ์ กล่อมพงษ์ 1
29 Angel B. Encarnacion 1
30 Jianping Wu 1
31 Sorapukdee, Supaluk 1
32 Kongtasorn, Chananya 1
33 สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์ 1
34 จิตติ์พร เครือเนตร 1
35 Wanaporn Tapingkae 1
36 ก่องกาญจน์, กิจรุ่งโรจน์ 1
37 Somboon Tanasupawat 1
38 วรรณพร ทะพิงค์แก 1
39 Xiao Liang 1
40 Sittiruk Roytrakul 1
41 Thummanoon Prodpran 1
42 Jirut Meesane 1
43 Yaowapa Thiansilakul 1
44 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 1
45 Kirk L. Parkin 1
46 ธรรมนูญ โปรดปราน 1
47 เยาวภา เธียรศิลากุล 1
48 สุทธิรักษ์ เพชรรัตน์ 1
49 Chakkawat Chantarasuwan 1
50 Kongkarn Kijroongrojana 1
51 สุธาสินี ญาณภักดี 1
52 Suttirug Phatcharat 1
53 Suthasinee Yarnpakdee 1
54 Kusaimah Manheem 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 4
2 2555 6
3 2554 10
4 2553 6
5 2550 1
6 2548 1
7 2547 1
8 2546 1
9 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Influences of muscle composition and structure of pork from different breeds on stability and textural properties of cooked meat emulsion
2 Anti-listeria activity of poly(lactic acid)/sawdust particle biocomposite film impregnated with pediocin PA-1/AcH and its use in raw sliced pork
3 Anti-listeria activity of poly(lactic acid)/sawdust particle biocomposite film impregnated with pediocin PA-1/AcH and its use in raw sliced pork
4 Chemical compositions, functional properties and antioxidative activity of protein hydrolysates from Toothed Ponyfish muscle treated with viscera extract from Hybrid Catfish
ปี พ.ศ. 2555
5 Retardation of post-mortem changes of freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii) stored in ice by legume seed extracts
6 Antioxidative and functional properties of protein hydrolysate from defatted skipjack (Katsuwonous pelamis) roe.
7 Low molecular weight trypsin from hepatopancreas of freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii): Characteristics and biochemical properties
8 Cryoprotective effect of gelatin hydrolysate from blacktip shark skin on surimi subjected to different freeze-thaw cycles
9 The effect of heating conditions on polyphenol oxidase, proteases and melanosis in pre-cooked Pacific white shrimp during refrigerated storage
10 Effect of Extraction Temperature on Functional Properties and Antioxidative Activities of Gelatin from Shark Skin
ปี พ.ศ. 2554
11 Impacts of Freezing and Frozen Storage on Quality Changes of Seafoods
12 Effect of NaCl on thermal aggregation of egg white proteins from duck egg
13 Characterisation of proteolytic enzymes from muscle and hepatopancreas of fresh water prawn (Macrobrachium rosenbergii)
14 Effect of Acetic Acid and Commercial Protease Pretreatment on Salting and Characteristics of Salted Duck Egg
15 Effects of Salting Processes and Time on the Chemical Composition, Textural Properties, and Microstructure of Cooked Duck Egg
16 Collagenolytic serine protease in fresh water prawn (Macrobrachium rosenbergii): Characteristics and its impact on muscle during iced storage
17 Chemical compositions of the roes from skipjack, tongol and bonito
18 Effects of sodium carbonate and sodium bicarbonate on yield and characteristics of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)
19 Enhancement of Emulsifying Properties of Cuttlefish Skin Gelatin by Modification with N-hydroxysuccinimide Esters of Fatty Acids.
20 Effect of legume seed extracts on the inhibition of proteolytic activity and muscle degradation of fresh water prawn (Macrobrachium rosenbergii).
ปี พ.ศ. 2553
21 Whole cell immobilisation of Natrinema gari BCC 24369 for histamine degradation
22 Isolation and characterisation of collagen from the skin of brownbanded bamboo shark (Chiloscyllium punctatum)
23 Comparative study on characteristics of gelatin from the skins of brownbanded bamboo shark and blacktip shark as affected by extraction conditions
24 Extraction and characterisation of pepsin-solubilised collagens from the skin of bigeye snapper (Priacanthus tayenus and Priacanthus macracanthus)
25 Antioxidative activity and emulsifying properties of cuttlefish skin gelatin–tannic acid complex as influenced by types of interaction
26 Combination effects of whey protein concentrate and calcium chloride on the properties of goatfish surimi gel
ปี พ.ศ. 2550
27 การผลิตและคุณลักษณะส้มฟักจากปลาทะเล
ปี พ.ศ. 2548
28 การผลิตและจำแนกคุณลักษณะของน้ำปลาที่ผลิตจากเครื่องในปลาทูน่า
ปี พ.ศ. 2547
29 การยืดอายุการเก็บรักษาชิ้นปลากะพงขาวโดยการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศ
ปี พ.ศ. 2546
30 การปรับปรุงคุณภาพของเจลซูริมิที่ผลิตจากปลาแช่แข็ง