ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sookkhee S.
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Permsuwan U. 13
2 Chaiyakunapruk N. 13
3 Shirai T. 10
4 Takahashi S. 9
5 Asamoto M. 8
6 Pitchakarn P. 8
7 Ogawa K. 7
8 Nathisuwan S. 7
9 Chewonarin T. 5
10 Phrommintikul A. 4
11 Sato S. 4
12 Sukonthasarn A. 4
13 Thavorn K. 4
14 Limtrakul P. 4
15 Chansakaow S. 3
16 Anuntalabhochai S. 3
17 Khongkhunthian S. 3
18 Charoenkwan P. 3
19 Okonogi S. 3
20 Suksathan R. 3
21 Sapoo U. 3
22 Chattipakorn N. 3
23 Dilokthornsakul P. 3
24 Naiki-Ito A. 3
25 Tanwandee T. 3
26 Thongsawat S. 3
27 Rasenack J. 2
28 Yin Y. 2
29 Pang M. 2
30 Komolmit P. 2
31 Andreone P. 2
32 Silvilairat S. 2
33 Feutren G. 2
34 Sood A. 2
35 Tantiworawit A. 2
36 Gould M. 2
37 Punfa W. 2
38 Gonil P. 2
39 Kothan S. 2
40 Sanjai C. 2
41 Zeuzem S. 2
42 Sajomsang W. 2
43 Suwankesawong W. 2
44 Theera-Umpon N. 2
45 Wantanajittikul K. 2
46 Jeanpeerapong N. 2
47 Auephanwiriyakul S. 2
48 George J. 2
49 Maneekarn N. 2
50 Setha S. 2
51 Ushijima H. 2
52 Peerakome S. 2
53 Gemma H. 2
54 Khamrin P. 2
55 Khadsiri P. 2
56 Uthaibutra J. 2
57 Whangchai K. 2
58 Chan-it W. 2
59 Pringprao K. 2
60 Boonkorn P. 2
61 Pompimon W. 2
62 Pianko S. 2
63 Flisiak R. 2
64 Tharavichitkul E. 2
65 Piratvisuth T. 2
66 Chawapun N. 2
67 Tang M. 2
68 Rerkasem B. 2
69 Li Y. 2
70 Jamjod S. 2
71 Colah R. 1
72 Frøkjær J. 1
73 Datz C. 1
74 Yaibuathet K. 1
75 Tanaka S. 1
76 Fujimori S. 1
77 Bouzas-Mosquera A. 1
78 Carrilho A. 1
79 Hung M. 1
80 Lee T. 1
81 März W. 1
82 Nagaoka S. 1
83 Iliodromitis E. 1
84 Hülsmann M. 1
85 Grion C. 1
86 Hsu C. 1
87 Georgiadou P. 1
88 Tsang, C. S. 1
89 Vichulada Phunthikaphadr 1
90 Yamashita Y. 1
91 Shiraga K. 1
92 Prathip Phantumvanit 1
93 Stenehjem D.D. 1
94 Nair S. 1
95 for the B2202 Study Team. 1
96 Kuo K.-L. 1
97 Chu, C. S. 1
98 Samaranayake, L. P. 1
99 Sakamoto S. 1
100 Wanichacheewa S. 1
101 Fukuchi A. 1
102 Singtripop T. 1
103 Yau, Y. Y. 1
104 Leung, W. K. 1
105 Mori T. 1
106 Ratanasthien B. 1
107 Bellón J. 1
108 Subramanian G. 1
109 Mchutchison J. 1
110 ซาไก, ซาจิโกะ 1
111 Pulkstenis E. 1
112 Clark P. 1
113 Cho M. 1
114 Han K. 1
115 Foster G. 1
116 Chattipakorn S. 1
117 Chang K. 1
118 Aigner E. 1
119 Oderda G. 1
120 Bouloukaki I. 1
121 Adlbrecht C. 1
122 Lang I. 1
123 Chen Y. 1
124 Chung Y. 1
125 Pramoolsinsap C. 1
126 Shanmuganathan G. 1
127 Stojakovic T. 1
128 Vesely D. 1
129 Walters D. 1
130 Stärkel P. 1
131 Satomura A. 1
132 Peteiro J. 1
133 Sakamoto C. 1
134 Yilmaz Y. 1
135 Takeshita K. 1
136 Thompson A. 1
137 Chuang W. 1
138 Peng C. 1
139 Patel K. 1
140 Lee C. 1
141 Tanaka T. 1
142 Mahachai V. 1
143 Pascual G. 1
144 Takuathung M. 1
145 Moukamnerd,C. 1
146 Endo T. 1
147 Kino-Oka,M.O. 1
148 Itoh F. 1
149 Chaiyakunapruk,N. 1
150 Yoshida M. 1
151 Wu,D.B.C. 1
152 Shimada K. 1
153 Imai K. 1
154 Sugiyama,M. 1
155 Ninomiya,K. 1
156 Katakura,Y. 1
157 Wikan N. 1
158 Noda,H. 1
159 Harashima,S. 1
160 Kaneko.,Y. 1
161 Boonchird,C. 1
162 Dumrongprat,K. 1
163 Horiuchi S. 1
164 Yamamoto H. 1
165 Naiki,T. 1
166 Imsumran A. 1
167 Yodkeeree,S. 1
168 Pitchakarn,P. 1
169 Enkawa T. 1
170 Punfa,W. 1
171 Takahashi,S. 1
172 Fukushima H. 1
173 Permsuwan,U. 1
174 Iku S. 1
175 Chong,H. 1
176 Min Y. 1
177 Sritara,P. 1
178 Limtrakul,P.N. 1
179 Adachi Y. 1
180 Smith D. 1
181 Mungkornasawakul P. 1
182 Jaiyen S. 1
183 Ngammuang B. 1
184 Khaithong W. 1
185 Tapanya M. 1
186 Incampa S. 1
187 Sudchada P. 1
188 Sridetch S. 1
189 Leemasawat K. 1
190 Rattarittamrong E. 1
191 Chuang WL. 1
192 Tapanya S. 1
193 Lee CM. 1
194 Hantrakool S. 1
195 Sarin SK. 1
196 Chai-Adisaksopha C. 1
197 Norasetthada L. 1
198 Foster GR. 1
199 Jacobson I.M. 1
200 Nokeaingtong K. 1
201 Jaikuna T. 1
202 Intorasoot S. 1
203 Chuang W.-L. 1
204 Srihinkong W. 1
205 Khantawa B. 1
206 Potikanond S. 1
207 Nimlamool W. 1
208 Intorasoot A. 1
209 Foster G.R. 1
210 Dilokthornsaku P. 1
211 Pongprot Y. 1
212 Dejkhamron P. 1
213 Srichairatanakool S. 1
214 Lee C.-M. 1
215 Chornchoem P. 1
216 Sarin S.K. 1
217 Jacobson IM. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 8
2 2559 9
3 2557 5
4 2556 10
5 2555 11
6 2554 6
7 2553 4
8 2552 3
9 2551 3
10 2550 1
11 2549 2
12 2545 2
13 2544 1
14 2542 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Kaempferia parviflora extract exhibits anti-cancer activity against HeLa cervical cancer cells
2 Cost-effectiveness of insulin detemir versus insulin glargine for Thai type 2 diabetes from a payer’s perspective
3 Proteomic analysis of DNA starvation/stationary phase protection proteins from extended spectrum β - lactamase producing escherichia coli
4 Inheritance of tolerance to high temperature at anthesis in rice
5 Heat tolerance in Thai rice varieties
6 Isobio software: Biological dose distribution and biological dose volume histogram from physical dose conversion using linear-quadratic-linear model
7 Cost-effectiveness of dipeptidyl peptidase-4 inhibitor monotherapy versus sulfonylurea monotherapy for people with type 2 diabetes and chronic kidney disease in Thailand
8 Bactericidal activity of herbal volatile oil extracts against multidrug-resistant acinetobacter baumannii
ปี พ.ศ. 2559
9 Heart rate variability for early detection of cardiac iron deposition in patients with transfusion-dependent thalassemia
10 Cost-effectiveness of dipeptidyl peptidase-4 inhibitor monotherapy in elderly type 2 diabetes patients in Thailand
11 Development of 3D biological effective dose distribution software program
12 A longitudinal study of growth and relation with anemia and iron overload in pediatric patients with transfusion-dependent thalassemia
13 Automatic cardiac T2* relaxation time estimation from magnetic resonance images using region growing method with automatically initialized seed points
14 Fully automatic cardiac T2∗ relaxation time estimation using marker-controlled watershed
15 Super-paramagnetic loaded nanoparticles based on biological macromolecules for in vivo targeted MR imaging
16 Prevalence and risk factors for cardiac iron overload and cardiovascular complications among patients with thalassemia in Northern Thailand
17 Long-Term Cost-Effectiveness of Insulin Glargine Versus Neutral Protamine Hagedorn Insulin for Type 2 Diabetes in Thailand
ปี พ.ศ. 2557
18 Factor Of Consumers Attitude Toward Mobile Advertising
19 Chitosan-triphosphate nanoparticles for encapsulation of super-paramagnetic iron oxide as an MRI contrast agent
20 Curcumin-loaded PLGA nanoparticles conjugated with anti-P-glycoprotein antibody to overcome multidrug resistance
21 Cost-effectiveness analysis of pharmacogenetic-guided warfarin dosing in Thailand
22 Characterization of hypersensitivity reactions reported among Andrographis paniculata users in Thailand using Health Product Vigilance Center (HPVC) database
ปี พ.ศ. 2556
23 Chemical composition and antibacterial activity of rhizome oils from five hedychium species
24 Cost-effectiveness of pharmacist-participated warfarin therapy management in Thailand
25 Chemical composition and antibacterial activity of rhizome oils from five hedychium species
26 Ellagic acid inhibits migration and invasion by prostate cancer cell lines
27 Expression of glutathione peroxidase 2 is associated with not only early hepatocarcinogenesis but also late stage metastasis
28 The Pharmacoeconomics of Breakthrough Cancer Pain
29 Apocynin, an NADPH oxidase inhibitor, suppresses progression of prostate cancer via Rac1 dephosphorylation
30 Chemical composition and antibacterial activity of rhizome oils from five hedychium species
31 Cost-effectiveness of pharmacist-participated warfarin therapy management in Thailand
32 Apocynin, an NADPH oxidase inhibitor, suppresses rat prostate carcinogenesis
ปี พ.ศ. 2555
33 Randomized trial of albinterferon alfa-2b every 4 weeks for chronic hepatitis C virus genotype 2/3
34 Effect of folic acid supplementation on plasma total homocysteine levels and glycemic control in patients with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis
35 Impact of high-dose, short periods of ozone exposure on green mold and antioxidant enzyme activity of tangerine fruit
36 Anticoagulation control of pharmacist-managed collaborative care versus usual care in Thailand
37 Randomized trial of albinterferon alfa-2b every 4 weeks for chronic hepatitis C virus genotype 2/3
38 Anticoagulation control of pharmacist-managed collaborative care versus usual care in Thailand.
39 Silencing of connexin 43 suppresses invasion, migration and lung metastasis of rat hepatocellular carcinoma cells
40 Anticoagulation control of pharmacist-managed collaborative care versus usual care in Thailand
41 Kuguacin J, a triterpeniod from Momordica charantia leaf, modulates the progression of androgen-independent human prostate cancer cell line, PC3
42 Quality assessment of the methods used in published opioid conversion reviews
43 Research update for articles published in EJCI in 2010
ปี พ.ศ. 2554
44 Effect of ozone on oxidative stress defense enzymes and quality changes in tangerine (Citrus reticulata blanco cv. Sai Nam Pung) fruit
45 Induction of G1 arrest and apoptosis in androgen-dependent human prostate cancer by Kuguacin J, a triterpenoid from Momordica charantia leaf
46 Safety of herbal products in Thailand: An analysis of reports in the thai health product vigilance center database from 2000 to 2008
47 Roles for rat hepatocyte malignant transforming factor (HMTF) in late stage of hepatocarcinogenesis
48 Effects of nobiletin on PhIP-induced prostate and colon carcinogenesis in F344 rats
49 Insulin resistance is independently associated with significant hepatic fibrosis in Asian chronic hepatitis C genotype 2 or 3 patients
ปี พ.ศ. 2553
50 Momordica charantia leaf extract suppresses rat prostate cancer progression in vitro and in vivo
51 Effectiveness of pharmacist-participated warfarin therapy management: A systematic review and meta-analysis
52 Effectiveness of pharmacist-participated warfarin therapy management: A systematic review and meta-analysis
53 Ethanol production from biomass by repetitive solid-state fed-batch fermentation with continuous recovery of ethanol
ปี พ.ศ. 2552
54 Antimicrobial Activities against Periodontopathogens of essential oil from lemon grass (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.)
55 Antimicrobial Activities against Periodontopathogens of essential oil from lemon grass (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.)
56 Antimicrobial Activities against Periodontopathogens of essential oil from lemon grass (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.)
ปี พ.ศ. 2551
57 Influences of institutional environment toward the development of supply chain management
58 รูปแบบการจัดการศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้ที่เท่าเทียม : กรณีศึกษาการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างเยาวชนญี่ปุ่นกับเยาวชนไทยของมูลนิธิ ไว.เอ็ม.ซี.เอ กรุงเทพฯ สาขาพะเยา = Towards a viable model for equitable study tour : a case study of the
59 รูปแบบการจัดการศึกษาดูงานเพื่อการเรียนรู้ที่เท่าเทียม : กรณีศึกษาการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม ระหว่างเยาวชนญี่ปุ่นกับเยาวชนไทย ของมูลนิธิ ไว.เอ็ม.ซี.เอ กรุงเทพฯ สาขาพะเยา
ปี พ.ศ. 2550
60 Stratigraphy and sedimentary environment of late Middle - Early Late Miocene Chiang Muan formation, Phayao Province, Thailand
ปี พ.ศ. 2549
61 Detection of rare G3P[19] porcine rotavirus strains in Chiang Mai, Thailand, provides evidence for origin of the VP4 genes of Mc323 and Mc345 human rotaviruses
62 Detection of rare G3P[19] porcine rotavirus strains in Chiang Mai, Thailand, provides evidence for origin of the VP4 genes of Mc323 and Mc345 human rotaviruses
ปี พ.ศ. 2545
63 Extracellular enzymes, biotypes and genotypes of oral C. albicans in diabetics
64 Analysis of gene expression in human colorectal cancer tissues by cDNA array
ปี พ.ศ. 2544
65 Decrease in the number of sperm associated with decreased blood testosterone levels in male rats treated with extracts from seven plants consumed by natives of northern Thailand
ปี พ.ศ. 2542
66 การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านภาษาไทยของนักศึกษาญี่ปุ่นที่เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 โดยใช้วัฒนธรรมไทยเป็นสื่อการสอน กรุงเทพมหานคร