ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Somvong Tragoonrung
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สม วงษ์ตระกูลรุ่ง 15
2 Apichart Vanavichit 7
3 Theerayut Toojinda 6
4 ธีรยุทธ ตู้จินดา 5
5 Duangjai Sangsrakru 5
6 Juntima Chanprasert 5
7 Sithichoke Tangphatsornruang 5
8 ปัทมา ศิริธัญญา 4
9 จันทิมา ชาญประเสริฐ 4
10 ดวงใจ แสงสระคู 4
11 สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 4
12 พิชาภัค อุทัยไพศาลวงศ์ 4
13 นุกูล จอมชัย 3
14 Nukoon Jomchai 3
15 ทิพวัลย์ อยู่ชา 3
16 Thippawan Yoocha 3
17 Pichahpuk Uthaipaisanwong 3
18 Chanakarn Vongsaprom 2
19 อภิชาต วรรณวิจิตร 2
20 ชนากานต์ วงษาพรหม 2
21 Pattama Sirithunya 2
22 Prakit Somta 2
23 Peerasak Srinives 2
24 ประกิจ สมท่า 2
25 Worapa Seehalak 2
26 Voravit Siripholvat 1
27 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
28 ณัฏฐินี ผาอินทร์ 1
29 โจนา แลนเซเรส 1
30 วินิตชาญ รื่นใจชน 1
31 Pissawan Geimsombat 1
32 แสงชัย ศรีประโคน 1
33 Meechai Siangliw 1
34 วินธัย กมลสุขยืนยง 1
35 มีชัย เซี่ยงหลิว 1
36 Siangchai Sriprakhon 1
37 อภิชาติ เนินพลับ 1
38 Apichart Noenplab 1
39 Vinitchan Ruanjaichon 1
40 Amornpan Klanchui 1
41 T. Kaneko 1
42 S. Tabata 1
43 K. Kusolmano 1
44 ณัฎฐินี ผาอินทร์ 1
45 Pattama Sirithanya 1
46 Tayvich Vorapreeda 1
47 Apiluck Musigkain 1
48 W. Kaewngam 1
49 Supaporn Cheevadhanarak 1
50 พรนิพพา เลิศศิลปมงคล 1
51 Jeerayut Chaijaruwanich 1
52 Wattana Jeamton 1
53 Kalyanee Paithoonrangsarid 1
54 Preerada Prommeenate 1
55 ศราวุฒ กวดขุนทด 1
56 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 1
57 ฉลองชัย แบบประเสริฐ 1
58 Julapark Chunwongse 1
59 ศิวพร จินตนาวงศ์ 1
60 Chalongchai Babpraserth 1
61 Thammanoon Jaturapahu 1
62 Sivaporn Jintanawong 1
63 จุลภาค คุ้นวงศ์ 1
64 เอ็ดดี้, รูเบน 1
65 Ruben Eddy 1
66 Surapong Sakarung 1
67 Poonsak Mekwatanakarn 1
68 อรุณี สุรินทร์ 1
69 พูนศักดิ์ เมฆวัฒนาการ 1
70 สุระพงษ์ สาคะรัง 1
71 Kittipat Ukoskit 1
72 Vipavee Chanroj 1
73 Warunee Musch 1
74 Sontichai Chanprame 1
75 Buppa Kongsamai 1
76 Sutkhet Nakasathien 1
77 สนธิัชัย จันทร์เปรม 1
78 Worawit Sorajjapinun 1
79 บุบผา คงสมัย 1
80 วรภา สีหลักษณ์ 1
81 J R Shearman 1
82 Kwanjai Pipatchartlearnwong 1
83 Chatchawan Jantasuriyarat 1
84 P. Uthaipaisanwong 1
85 Warunee Sommanas 1
86 Nathinee Pa-In 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 2
3 2554 1
4 2553 2
5 2552 1
6 2551 2
7 2549 1
8 2548 1
9 2546 1
10 2545 2
11 2543 2
12 2542 3
13 2541 1
14 2539 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Oil palm ( Elaeis guineensis Jacq.) linkage map, and quantitative trait locus analysis for sex ratio and related traits.
ปี พ.ศ. 2555
2 Characterization of the chloroplast genome sequence of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.)
3 Draft genome sequence of Arthrospira platensis C1 (PCC9438)
ปี พ.ศ. 2554
4 Characterization of the complete chloroplast genome of Hevea brasiliensis reveals genome rearrangement, RNA editing sites and phylogenetic relationships
ปี พ.ศ. 2553
5 The chloroplast genome sequence of mungbean (Vigna radiata) determined by high throughput pyrosequencing: structural organization and phylogenetic relationships
6 Detection and identification of pseudomonas spp. in aquatic animals
ปี พ.ศ. 2552
7 Characterization of microsatellites and gene contents from genome shotgun sequences of mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek).
ปี พ.ศ. 2551
8 New microsatellite markers isolated from mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek).
9 Physiological and molecular characterization of rice isogenic line for SubQTL9 under flash flooding
ปี พ.ศ. 2549
10 QTL mapping for leaf and neck blast resistance in Khao Dawk Mali105 and Jao Hom Nin recombinant inbred lines
ปี พ.ศ. 2548
11 การปรับปรุงพันธุ์ข้าวแนวอณูวิธี
ปี พ.ศ. 2546
12 Thai Jasmine rice carrying QTLch9 (SubQTL) is Submergence tolerance.
ปี พ.ศ. 2545
13 Quantitative trait loci associated with leaf and neck blast resistance in recombinant inbred line population of rice (Oryza sativa)
14 การหาตำแหน่งยีนควบคุมปริมาณธาตุเหล็กและโปรตีนในข้าว
ปี พ.ศ. 2543
15 เครื่องหมายพันธุกรรมที่เกี่ยวก้อยกับอัลลีควบคุมลักษณะน้ำหนักตัวเพื่อใช้ในการปรับปรุงลักษณะไก่กระทง
16 การสร้างแผนที่โครโมโซมระดับโมเลกุลของมะม่วง (Mangifera indica)
ปี พ.ศ. 2542
17 การพัฒนาวิธีตรวจสอบชิ้นส่วน, วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชที่ได้รับการตกแต่งยีน
18 โครงการพัฒนา SSLP marker สำหรับการตรวจสอบพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
19 Identification, mapping and utilization of rice blast resistance QTLs in improved aromatic rice varieties for Thailand
ปี พ.ศ. 2541
20 การพัฒนาชุดตรวจสอบพันธุ์ข้าวจากเมล็ดข้าวสาร
ปี พ.ศ. 2539
21 การศึกษาลักษณะความหอมของข้าวไทยระดับโมเลกุล