ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Somsak Saesoo
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Issara Sramala 5
2 Chantawannakul P. 5
3 สมศักดิ์ แซ่ซู้ 5
4 อิศรา สระมาลา 4
5 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 4
6 Suzuki M. 3
7 Ohkuma M. 3
8 Satit Puttipipatkhachorn 3
9 วรายุทธ สะโจมแสง 3
10 Pattarapond Gonil 3
11 Warayuth Sajomsang 3
12 Sengpracha W. 2
13 Dhompongsa S. 2
14 Apinan Soottitantawat 2
15 Buddhasukh D. 2
16 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 2
17 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 2
18 Manaboon M. 2
19 ภัทรพร โกนิล 2
20 Phattarakul N. 1
21 Saipetch M. 1
22 Assanasen P. 1
23 Chaiprasert A. 1
24 Ram H. 1
25 Mootsikapun P. 1
26 Duarte A. 1
27 Lungu O. 1
28 Lebel L. 1
29 Kalnauwakul S. 1
30 Kalayci M. 1
31 Mitarnun W. 1
32 de Barros V. 1
33 Chetchotisakd P. 1
34 Lekhakula A. 1
35 Freitas R. 1
36 Manawasinghe I. 1
37 Jayawardena R. 1
38 Chaiwarith R. 1
39 Nikitina E. 1
40 Sathapatayavongs B. 1
41 de Silva N. 1
42 Goonasekara I. 1
43 Tananuvat N. 1
44 Supparatpinyo K. 1
45 Rerkasem B. 1
46 Leelachaikul P. 1
47 Savasli E. 1
48 Zhang W. 1
49 Nitiyanant P. 1
50 Pracharktam R. 1
51 Cakmak I. 1
52 Wanachiwanawin W. 1
53 Dolinaj D. 1
54 Teasley R. 1
55 Eleftheriadou E. 1
56 Kumamoto T. 1
57 Appelgren B. 1
58 Srisomboon J. 1
59 Uttawichai K. 1
60 Mali S. 1
61 Mylopoulos Y. 1
62 Takashi M. 1
63 Huang Y. 1
64 Sawatdeenarunat C. 1
65 สมศักดิ์ สุขเสือ 1
66 Chaichantipyuth C. 1
67 Sánchez Chóliz J. 1
68 Atwi Saab M. 1
69 Higuchi Y. 1
70 Perovic A. 1
71 Kimsongneun N. 1
72 Kotov V. 1
73 Kulwichit W. 1
74 Hernandes A. 1
75 Suankratay C. 1
76 Morehouse B. 1
77 Browning-Aiken A. 1
78 Srisiri S. 1
79 Srisurapanont M. 1
80 Krajaejun T. 1
81 Ranuwattananon A. 1
82 Skarbøvik E. 1
83 Nagothu U. 1
84 Verachai V. 1
85 Konghom S. 1
86 Pantelić M. 1
87 Chiewchanvit S. 1
88 Yenchitsomanus P.-t. 1
89 Singtripop T. 1
90 Kaneko Y. 1
91 Hiruma K. 1
92 อมรรัตน์ ลิ้มมณี 1
93 Herre R. 1
94 de la Rosa R. 1
95 Eang V. 1
96 Nattika Saengkrit 1
97 Yang J. 1
98 วันวิสาข์ ศรีนวลไชย 1
99 Xiao Y. 1
100 Hyde K. 1
101 Wanwisa Srinuanchai 1
102 ณัฎฐิกา แสงกฤช 1
103 Jeewon R. 1
104 Borras S. 1
105 Corbera E. 1
106 Nuntiya A. 1
107 Kumproa K. 1
108 Intarasiri S. 1
109 Gyurov B. 1
110 Arworn S. 1
111 Piraisangjun P. 1
112 An D.S. 1
113 Dararutana P. 1
114 Thongleurm C. 1
115 Work C. 1
116 Hunsberger C. 1
117 Vaddhanaphuti C. 1
118 Woods K. 1
119 Krit W.-I. 1
120 Subta P. 1
121 Ekanayaka A. 1
122 ณัฏฐพร พิมพะ 1
123 Gibertoni T. 1
124 Wongwiwat W. 1
125 Lim Y. 1
126 Noisakran S. 1
127 de Azevedo Santiago A. 1
128 Bulgakov T. 1
129 Limjindaporn T. 1
130 Lee H. 1
131 Thongboonkerd V. 1
132 Norphanphoun C. 1
133 Chen S.-T. 1
134 Sinchaikul S. 1
135 Latha K. 1
136 Sysouphanthong P. 1
137 Kanlaya R. 1
138 Malasit P. 1
139 Wanasinghe D. 1
140 Mapook A. 1
141 Phukhamsakda C. 1
142 อรอนงค์ หนูชูเชื้อ 1
143 Phookamsak R. 1
144 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 1
145 Thongbai B. 1
146 Maharachchikumbura S. 1
147 Camporesi E. 1
148 Chitchamai Ovatlarnporn 1
149 Doilom M. 1
150 Kasinrerk W. 1
151 Puttikhunt C. 1
152 Tennakoon D. 1
153 McKenzie E. 1
154 ชิตชไม โอวาทฬารพร 1
155 Dayarathne M. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 4
2 2559 1
3 2556 1
4 2555 7
5 2554 5
6 2553 2
7 2552 2
8 2551 1
9 2550 4
10 2549 2
11 2546 1
12 2542 1
13 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Diapause hormone terminates larval diapause in the bamboo borer, Omphisa fuscidentalis (Hampson)
2 Climate change mitigation, land grabbing and conflict: towards a landscape-based and collaborative action research agenda
3 Larval diapause termination in the bamboo borer, Omphisa fuscidentalis
4 Fungal diversity notes 491–602: taxonomic and phylogenetic contributions to fungal taxa
ปี พ.ศ. 2559
5 Biofortification of wheat, rice and common bean by applying foliar zinc fertilizer along with pesticides in seven countries
ปี พ.ศ. 2556
6 Quantitative analysis of miroestrol and kwakhurin for standardisation of thai miracle herb 'kwao keur' (pueraria mirifica) and establishment of simple isolation procedure for highly estrogenic miroestrol and deoxymiroestroly
ปี พ.ศ. 2555
7 Antifungal property of quaternized chitosan and its derivatives
8 A novel ascosporogenous yeast species, Zygosaccharomyces siamensis, and the sugar tolerant yeasts associated with raw honey collected in Thailand
9 Determinant of graphs joined by two edges
10 Two new species of the genus Candida in the Zygoascus clade, Candida lundiana sp. nov. and Candida suthepensis sp. nov., isolated from raw honey in Thailand
11 Effects of reaction time and hydrochloric acid concentration on acid hydrolysis of rice husk by reflux method
12 A novel HIV-1 reporter virus with a membrane-bound Gaussia princeps luciferase
13 A novel ascosporogenous yeast species, Zygosaccharomyces siamensis, and the sugar tolerant yeasts associated with raw honey collected in Thailand
ปี พ.ศ. 2554
14 Self-aggregates formation and mucoadhesive property of water-soluble β-cyclodextrin grafted with chitosan
15 Novel quaternized chitosan containing -cyclodextrin moiety: Synthesis, characterization and antimicrobial activity
16 Characterization of Thai amulets: A PIXE study
17 Socio-Economic and Institutional Approaches
18 Selective sequestration of carboxylic acids from biomass fermentation by surface-functionalized mesoporous silica nanoparticles
ปี พ.ศ. 2553
19 Morphological Characterization and Cell Internalization of Nile Red Oil-loaded Solid Lipid Nanoparticles for Cancer Drug Delivery
20 Enhanced stability and in vitro bioactivity of surfactant-loaded liposomes containing Asiatic Pennywort extract
ปี พ.ศ. 2552
21 Physicochemical Investigation and Molecular Modeling of Cyclodextrin Complexation Mechanism with Eugenol
22 Treatment for inhalant dependence and abuse
ปี พ.ศ. 2551
23 Identification of human hnRNP C1/C2 as a dengue virus NS1-interacting protein
ปี พ.ศ. 2550
24 On topological properties of the Choquet weak convergence of capacity functionals of random sets
25 Microwave-assisted isolation of essential oil of Cinnamomum iners Reinw. ex Bl.: Comparison with conventional hydrodistillation
26 Microwave-assisted isolation of essential oil of Cinnamomum iners Reinw. ex Bl.: Comparison with conventional hydrodistillation
27 ปัญหาในการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาตำบลสามปีของเทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย = Problems in budget allocation in the three years sub-district development plan of Boon Reung Sub-district Municipality, Chiag Kong District, Chiang Rai Provi
ปี พ.ศ. 2549
28 Clinical and epidemiological analyses of human pythiosis in Thailand
29 The study of preparation of nano-sized CeO2 by microemulsion method
ปี พ.ศ. 2546
30 Generalised Jordan-von Neumann constants and uniform normal structure
ปี พ.ศ. 2542
31 การศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค เอส คอม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ปี พ.ศ. 2541
32 A comparison between 25 micrograms and 50 micrograms of intravaginal misoprostol for labor induction