ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Somsak Saesoo
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chantawannakul P. 5
2 สมศักดิ์ แซ่ซู้ 5
3 Issara Sramala 5
4 อิศรา สระมาลา 4
5 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 4
6 Pattarapond Gonil 3
7 Satit Puttipipatkhachorn 3
8 วรายุทธ สะโจมแสง 3
9 Ohkuma M. 3
10 Warayuth Sajomsang 3
11 Suzuki M. 3
12 ภัทรพร โกนิล 2
13 Apinan Soottitantawat 2
14 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 2
15 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 2
16 Manaboon M. 2
17 Buddhasukh D. 2
18 Sengpracha W. 2
19 Dhompongsa S. 2
20 Hunsberger C. 1
21 Work C. 1
22 Woods K. 1
23 Krit W.-I. 1
24 Subta P. 1
25 Corbera E. 1
26 Vaddhanaphuti C. 1
27 Eang V. 1
28 Kaneko Y. 1
29 Hiruma K. 1
30 Thongleurm C. 1
31 Singtripop T. 1
32 อมรรัตน์ ลิ้มมณี 1
33 de la Rosa R. 1
34 Herre R. 1
35 Borras S. 1
36 Sawatdeenarunat C. 1
37 Chaichantipyuth C. 1
38 Huang Y. 1
39 Nattika Saengkrit 1
40 Sánchez Chóliz J. 1
41 Higuchi Y. 1
42 Takashi M. 1
43 Atwi Saab M. 1
44 สมศักดิ์ สุขเสือ 1
45 Piraisangjun P. 1
46 Kumproa K. 1
47 Intarasiri S. 1
48 Nuntiya A. 1
49 Gyurov B. 1
50 An D.S. 1
51 Arworn S. 1
52 Dararutana P. 1
53 Thongbai B. 1
54 Doilom M. 1
55 Kasinrerk W. 1
56 Wanasinghe D. 1
57 Puttikhunt C. 1
58 Tennakoon D. 1
59 McKenzie E. 1
60 ชิตชไม โอวาทฬารพร 1
61 Malasit P. 1
62 Bulgakov T. 1
63 Wongwiwat W. 1
64 Lim Y. 1
65 Yenchitsomanus P.-t. 1
66 Gibertoni T. 1
67 Noisakran S. 1
68 Limjindaporn T. 1
69 de Azevedo Santiago A. 1
70 Chitchamai Ovatlarnporn 1
71 Camporesi E. 1
72 วันวิสาข์ ศรีนวลไชย 1
73 Xiao Y. 1
74 Ekanayaka A. 1
75 Hyde K. 1
76 Wanwisa Srinuanchai 1
77 ณัฎฐิกา แสงกฤช 1
78 Jeewon R. 1
79 ณัฏฐพร พิมพะ 1
80 Mylopoulos Y. 1
81 Phukhamsakda C. 1
82 อรอนงค์ หนูชูเชื้อ 1
83 Mapook A. 1
84 Phookamsak R. 1
85 Maharachchikumbura S. 1
86 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 1
87 Yang J. 1
88 Skarbøvik E. 1
89 Nitiyanant P. 1
90 Zhang W. 1
91 Leelachaikul P. 1
92 Cakmak I. 1
93 Pracharktam R. 1
94 Supparatpinyo K. 1
95 Rerkasem B. 1
96 Savasli E. 1
97 Wanachiwanawin W. 1
98 Duarte A. 1
99 Saipetch M. 1
100 Assanasen P. 1
101 Ram H. 1
102 Kalayci M. 1
103 Chaiprasert A. 1
104 Manawasinghe I. 1
105 Chaiwarith R. 1
106 Latha K. 1
107 Sinchaikul S. 1
108 Norphanphoun C. 1
109 Kanlaya R. 1
110 Sysouphanthong P. 1
111 Lee H. 1
112 Thongboonkerd V. 1
113 Chen S.-T. 1
114 Dayarathne M. 1
115 Sathapatayavongs B. 1
116 Jayawardena R. 1
117 de Silva N. 1
118 Tananuvat N. 1
119 Krajaejun T. 1
120 Goonasekara I. 1
121 Phattarakul N. 1
122 Mootsikapun P. 1
123 Verachai V. 1
124 Nagothu U. 1
125 Ranuwattananon A. 1
126 Pantelić M. 1
127 Konghom S. 1
128 Srisurapanont M. 1
129 Dolinaj D. 1
130 Kimsongneun N. 1
131 Perovic A. 1
132 Teasley R. 1
133 Eleftheriadou E. 1
134 Appelgren B. 1
135 Srisomboon J. 1
136 Uttawichai K. 1
137 Mali S. 1
138 Hernandes A. 1
139 Kulwichit W. 1
140 de Barros V. 1
141 Mitarnun W. 1
142 Lebel L. 1
143 Lekhakula A. 1
144 Lungu O. 1
145 Freitas R. 1
146 Chetchotisakd P. 1
147 Kalnauwakul S. 1
148 Nikitina E. 1
149 Suankratay C. 1
150 Kotov V. 1
151 Morehouse B. 1
152 Srisiri S. 1
153 Chiewchanvit S. 1
154 Browning-Aiken A. 1
155 Kumamoto T. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 4
2 2559 1
3 2556 1
4 2555 7
5 2554 5
6 2553 2
7 2552 2
8 2551 1
9 2550 4
10 2549 2
11 2546 1
12 2542 1
13 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Diapause hormone terminates larval diapause in the bamboo borer, Omphisa fuscidentalis (Hampson)
2 Climate change mitigation, land grabbing and conflict: towards a landscape-based and collaborative action research agenda
3 Larval diapause termination in the bamboo borer, Omphisa fuscidentalis
4 Fungal diversity notes 491–602: taxonomic and phylogenetic contributions to fungal taxa
ปี พ.ศ. 2559
5 Biofortification of wheat, rice and common bean by applying foliar zinc fertilizer along with pesticides in seven countries
ปี พ.ศ. 2556
6 Quantitative analysis of miroestrol and kwakhurin for standardisation of thai miracle herb 'kwao keur' (pueraria mirifica) and establishment of simple isolation procedure for highly estrogenic miroestrol and deoxymiroestroly
ปี พ.ศ. 2555
7 Antifungal property of quaternized chitosan and its derivatives
8 A novel ascosporogenous yeast species, Zygosaccharomyces siamensis, and the sugar tolerant yeasts associated with raw honey collected in Thailand
9 Determinant of graphs joined by two edges
10 Two new species of the genus Candida in the Zygoascus clade, Candida lundiana sp. nov. and Candida suthepensis sp. nov., isolated from raw honey in Thailand
11 Effects of reaction time and hydrochloric acid concentration on acid hydrolysis of rice husk by reflux method
12 A novel HIV-1 reporter virus with a membrane-bound Gaussia princeps luciferase
13 A novel ascosporogenous yeast species, Zygosaccharomyces siamensis, and the sugar tolerant yeasts associated with raw honey collected in Thailand
ปี พ.ศ. 2554
14 Self-aggregates formation and mucoadhesive property of water-soluble β-cyclodextrin grafted with chitosan
15 Novel quaternized chitosan containing -cyclodextrin moiety: Synthesis, characterization and antimicrobial activity
16 Characterization of Thai amulets: A PIXE study
17 Socio-Economic and Institutional Approaches
18 Selective sequestration of carboxylic acids from biomass fermentation by surface-functionalized mesoporous silica nanoparticles
ปี พ.ศ. 2553
19 Morphological Characterization and Cell Internalization of Nile Red Oil-loaded Solid Lipid Nanoparticles for Cancer Drug Delivery
20 Enhanced stability and in vitro bioactivity of surfactant-loaded liposomes containing Asiatic Pennywort extract
ปี พ.ศ. 2552
21 Physicochemical Investigation and Molecular Modeling of Cyclodextrin Complexation Mechanism with Eugenol
22 Treatment for inhalant dependence and abuse
ปี พ.ศ. 2551
23 Identification of human hnRNP C1/C2 as a dengue virus NS1-interacting protein
ปี พ.ศ. 2550
24 On topological properties of the Choquet weak convergence of capacity functionals of random sets
25 Microwave-assisted isolation of essential oil of Cinnamomum iners Reinw. ex Bl.: Comparison with conventional hydrodistillation
26 Microwave-assisted isolation of essential oil of Cinnamomum iners Reinw. ex Bl.: Comparison with conventional hydrodistillation
27 ปัญหาในการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาตำบลสามปีของเทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย = Problems in budget allocation in the three years sub-district development plan of Boon Reung Sub-district Municipality, Chiag Kong District, Chiang Rai Provi
ปี พ.ศ. 2549
28 Clinical and epidemiological analyses of human pythiosis in Thailand
29 The study of preparation of nano-sized CeO2 by microemulsion method
ปี พ.ศ. 2546
30 Generalised Jordan-von Neumann constants and uniform normal structure
ปี พ.ศ. 2542
31 การศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค เอส คอม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ปี พ.ศ. 2541
32 A comparison between 25 micrograms and 50 micrograms of intravaginal misoprostol for labor induction