ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Somnuk Watanasriyakul
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในการชุบผิวแข็งด้วยวิธีกระแสเหนี่ยวนำ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการต้านทานการสึกหรอของชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่ผลิตในประเทศ
ปี พ.ศ. 2548
2 การออกแบบและสร้างหัวโพรบประเภทกระแสไหลวนดิฟเฟอเรนเชียลเพื่อตรวจสอบแบบไม่ทำลายท่อแลกเปลี่ยนความร้อนโลหะ
3 การพัฒนาสร้างหัวตรวจสอบอุลตร้าโซนิคต้นแบบสำหรับการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย
ปี พ.ศ. 2547
4 การศึกษาประสิทธิภาพการใช้งานและการสึกหรอของมีดกัดที่ผลิตในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2543
5 การออกแบบและสร้างระบบป้อนงานแบบอัตโนมัติสำหรับการชุบผิวแข็งด้วยวิธีเหนี่ยวกระแสเหนี่ยวนำ
ปี พ.ศ. 2540
6 เม็ดถ่านผสมสำหรับใช้ในการเติมคาร์บอนที่ผิวเหล็ก
ปี พ.ศ. 2535
7 การวิจัยและพัฒนางานเชื่อมพอกผิวแข็งด้วยระบบเชื่อมไฟฟ้าด้วยมือ
ปี พ.ศ. 2533
8 การวิจัยและพัฒนางานเชื่อมที่เกี่ยวข้องกับผลของการให้ความร้อนต่อการแตกร้าวของเหล็กโครงสร้างที่ทนแรงดึงสูง
ปี พ.ศ. 2532
9 การทดลองผลิตเหล็กกล้าเครื่องจักรกล