ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Somnuk Sirisoonthorn
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Sirisoonthorn, Somnuk
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมนึก ศิริสุนทร 11
2 พรพิมล เกษมศักดิ์ชัย 3
3 ภัทราวรรณ คหะวงศ์ 3
4 Pornpimon Kasemsakchai 3
5 ภาวดี อังค์วัฒนะ 2
6 A.J. Moulson 2
7 Pavadee Aungkavattana 2
8 ทวี ตันฆศิริ 2
9 Patarawan Kahawong 2
10 เอ เจ มูลสัน 2
11 Asundi, Anand 2
12 ขจิตรัตน์ ตันติธรรมรักษ์ 2
13 Zuo, Chao 2
14 กอบวุฒิ รุจิจนากุล 2
15 Jerapong Tontrakoon 2
16 จีระพงษ์ ตันตระกูล 2
17 อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี 1
18 มานะ ศรียุทธศักดิ์ 1
19 Sitthisuntorn Supothina 1
20 ศักดิพล เทียนเสม 1
21 สุพัตรา จินาวัฒน์ 1
22 Mana Sriyudthsak 1
23 Supatra Jinawath 1
24 ชิเกทากะ วาดะ 1
25 กมล ปานม่วง 1
26 อานนท์ ชัยพานิช 1
27 ปัญญา ศรีจันทร์ 1
28 ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 1
29 Goh, Kok Swee 1
30 อารีย์ วิเชียรฉาย 1
31 Panya Srichandr 1
32 วิชิต ศิริโชติ 1
33 Narin Sirikulrat 1
34 อารี ธนบุญสมบัติ 1
35 Aree Thanaboonsombut 1
36 นรินทร์ สิริกุลรัตน์ 1
37 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 1
38 กมลพรรณ เพ็งพัด 1
39 กิตติชัย สมรูป 1
40 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 1
41 อุดมศักดิ์ ว่องประชานุกูล 1
42 ภัทรวรรณ เฉยเจริญ 1
43 พิมพา ลิ้มทองกุล 1
44 สุมิตรา จรสโรจน์กุล 1
45 Aree Thanaboonsombut (Herabut) 1
46 Sumittra Charojrochkul 1
47 Pimpa Limthongkul 1
48 Pattarawan Choeycharoen 1
49 Udomsak Wongprachanukul 1
50 Kamonpan Pengpat 1
51 Chen, Qian 1
52 Xiao, Jing 1
53 Sukum Eitssayeam 1
54 P. Yongsiri 1
55 สุขุม อิสเสงี่ยม 1
56 Tawee Tunkasiri 1
57 Gobwute Rujijanagul 1
58 Shu, D. W. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2555 1
3 2553 1
4 2552 2
5 2550 1
6 2549 1
7 2548 1
8 2547 1
9 2543 1
10 2542 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Phase space representation of transport of intensity phase retrieval for partially coherent fields
2 Effect of temperature on the dynamic compressive properties of magnesium alloy and its nanocomposite
3 New developments in transport of intensity equation for phase retrieval and computational imaging
ปี พ.ศ. 2555
4 Fabrication of transparent lead-free KNN glass ceramics by incorporation method
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิค
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาอิฐทนไฟคุณภาพสูงเพื่อใช้ในเตาเผาขยะ
7 การพัฒนาแม่พิมพ์แบบแรมเพรสสำหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกทรงสูง
ปี พ.ศ. 2550
8 การขึ้นรูปอิเล็กโตรไลต์และอาโนดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง
ปี พ.ศ. 2549
9 การพัฒนาเครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบพกพา
ปี พ.ศ. 2548
10 การศึกษาการผลิตเม็ดผงอลูมินาโดยวิธี Spray Drying
ปี พ.ศ. 2547
11 การพัฒนาวัสดุเนื้ออลูมินา-เซอร์โคเนียสำหรับทำลูกบด
ปี พ.ศ. 2543
12 การพัฒนารีแลคเซอร์เลดซิงค์ไนโอเบต สำหรับการเตรียมตัวเก็บประจุแบบหลายชั้น
ปี พ.ศ. 2542
13 การสังเคราะห์ผงเซรามิกส์และฟิล์มบางเซรามิกส์โดยวิธีโซลเจล
14 การใช้สาร PZT ในเครื่องทำความสะอาดอัลตร้าโซนิกสำหรับอุตสาหกรรม