ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Somboon Sahasithiwat
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ 25
2 ละอองดาว เม่นบางผึ้ง 15
3 Laongdao Menbangpung 14
4 Thanasat Sooksimuang 6
5 ธนศาสตร์ สุขศรีเมือง 6
6 Paisan Setasuwon 5
7 ไพศาล เสตสุวรรณ 5
8 Darunee Aussawasathien 4
9 ดรุณี อัศวเสถียร 4
10 Chanchana Thanachayanont 4
11 ชัญชณา ธนชยานนท์ 4
12 ธีระพนธ์ แย้มวงษ์ 3
13 Tipwan Mophuang 2
14 ทิพย์วรรณ โม้พวง 2
15 Siriporn Kamtonwong 2
16 ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ 2
17 ศิริพร ขำต้นวงษ์ 2
18 Teerakiat Kerdcharoen 2
19 Rungnapa Tongpool 2
20 รุ้งนภา ทองพูล 2
21 ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ 2
22 Teerapon Yamwong 2
23 Suparerk Aukkaravittayapun 2
24 Tienthong Thongpanchang 1
25 จักรพันธุ์ เนรังษี 1
26 Karoon Sadorn 1
27 เทียนทอง ทองพันชั่ง 1
28 เพียงขวัญ วานิชชัง 1
29 Chakkrapan Nerungsi 1
30 Piangkhwan Wanitchang 1
31 จันทร์เพ็ญ ตีระวัฒนานนท์ 1
32 Tipwan Komutkul 1
33 Laongdao Menbangpueng 1
34 ทิพย์วรรณ โกมุทกุล 1
35 Teerapon Yamwong 1
36 Chanpen Teerawattananon 1
37 การุณย์ สาดอ่อน 1
38 Piyawit Koombhongse 1
39 ศรเทพ วรรณรัตน์ 1
40 Joydeep Dutta 1
41 ปิยวิทย์ คุ้มพงษ์ 1
42 มณฑล นาคปฐม 1
43 Monthon Nakpathom 1
44 Jose Hodak 1
45 Renu Sharma 1
46 นุจรินทร์ รามัญกุล 1
47 Atitsa Petchsuk 1
48 Kamolrat Thanapprapasr 1
49 กมลรัตน์ ธนัพประภัศร์ 1
50 พอพนธ์ สิชฌนุกฤษฏ์ 1
51 อทิตย์สา เพ็ชรสุข 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 4
2 2551 10
3 2550 3
4 2549 3
5 2548 3
6 2547 1
7 2546 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 Organic electroluminescence devices based on anthracene sulfide derivatives
2 Poly(o-anisidine)-polystyrene composite fibers via electrospinning process: Surface morphology and chemical vapor sensing
3 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของ [5]-เฮลิซีน และการนำไปใช้เป็นไดโอดเปล่งแสงจากสารอินทรีย์ประสิทธิภาพสูง
4 3,12-Dimethoxy-7,8-dicyano-[5]helicene as a novel emissive material for organic light-emitting diode
ปี พ.ศ. 2551
5 ศักยภาพการใช้งานของอิเล็กโตรสปันนาโนไฟเบอร์ : เยื่อกรองและเซนเซอร์
6 โครงการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานแสงด้วยฟิล์มบางโพลิเมอร์และออกไซด์ของโลหะ
7 Electrospun doped poly(o-toluidine)-polystyrene composite fibers: Surface morphology and chemical vapor sensing
8 Classification of water-ethanol-methanol blends by using an electronic nose
9 Electrospun camphorsulfonic acid doped poly(o-toluidine)-polystyrene composite fibers: Chemical vapor sensing
10 3,12-dimethoxy-7,8-dicyano-[5]-helicene: a novel emitting material for an organic light-emitting device
11 Classification of fish sauces by using an electronic nose
12 Eight Combinatorial Stacks of Three Layers of Carbon Black/PVA#Carbon Black/EVA Composite as a Vapor Detector Array
13 Ripeness Identification of ‘Nam Dok Mai’ Mango by using an Electronic Nose
14 Analysis of Maturity and Ripening Stages of "Monthong"Durian by using an Electronic nose
ปี พ.ศ. 2550
15 การพัฒนาจมูกอิเล็คโทรนิคส์เพื่อใช้กับผลิตผลทางการเกษตร
16 มา"เสริมสมรรถนะยูเรเนียม"กันเถอะ
17 จมูกแท้ VS จมูกเทียม อันไหนเยี่ยมกว่ากัน?
ปี พ.ศ. 2549
18 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
19 การเตรียมและการศึกษาสมบัติของสารประกอบ Metallo-organic ชนิดใหม่เพื่อใช้สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์
20 การสังเคราะห์และขึ้นรูปฟิล์มบางสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์พอลิเมอร์
ปี พ.ศ. 2548
21 การพัฒนาประสิทธิภาพของไดโอดเปล่งแสงจากโพลิเมอร์และการประดิษฐ์จอแสดงผลแบบ passive matrix จากโพลิเมอร์เปล่งแสง
22 Electronic nose from a sensor array using chemoresistor sensors consisting of polymer-carbon black composites: a test for rice identification
23 Discrimination of Alcohols using a Carbon black-Polymer Composite Sensor Array
ปี พ.ศ. 2547
24 A Chemical sensor based on a polymer-carbon black composite
ปี พ.ศ. 2546
25 ไดโอดเปล่งแสงจากโพลิเมอร์: การสังเคราะห์, ประกอบ, และทดสอบ