ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Somboon P.
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และรู้จักในชื่อของ
- Sonboon P.
- Sompan P.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Choochote W. 26
2 Jariyapan N. 10
3 Prapanthadara L.-A. 9
4 Suwonkerd W. 9
5 Yanola J. 8
6 Baimai V. 8
7 Otsuka Y. 8
8 Lumjuan N. 8
9 O'Loughlin S.M. 7
10 Harbach R.E. 7
11 Takagi M. 7
12 Jitpakdi A. 7
13 Junkum A. 7
14 Thongsahuan S. 7
15 Thongwat D. 6
16 Tsuda Y. 6
17 Komalamisra N. 6
18 Sukontason K. 5
19 Morgan K. 5
20 Morakote N. 5
21 Butlin R.K. 5
22 Tippawangkosol P. 5
23 Plernsub S. 4
24 Linton Y.-M. 4
25 Sukontason K.L. 4
26 Takaoka H. 4
27 Socheat D. 4
28 Saingamsook J. 3
29 Pitasawat B. 3
30 Lambin E.F. 3
31 Tun-Lin W. 3
32 Vanwambeke S.O. 3
33 Leetrakool N. 3
34 Thaikruea L. 3
35 Nambanya S. 3
36 Prakash A. 3
37 Hlaing T. 3
38 Dantrakool A. 3
39 Keha P. 3
40 Nachaiwieng W. 3
41 Park M.-H. 3
42 Bates P.A. 3
43 Min G.-S. 3
44 Fongsatitkul L. 2
45 Tayutivutikul J. 2
46 Nelson K.E. 2
47 Weerasinghe I. 2
48 Piangjai S. 2
49 Joshi D. 2
50 Dev V. 2
51 Moophayak K. 2
52 Prangkio C. 2
53 Surathin K. 2
54 Irvine K.N. 2
55 Ngoen-Klan R. 2
56 Klong-Klaew T. 2
57 Heaton A. 2
58 Ranson H. 2
59 Chang M.S. 2
60 Hempolchom C. 2
61 Suwannchote N. 2
62 Hutamai S. 2
63 Rongsriyam Y. 2
64 Htun P.T. 2
65 Wicheer J. 2
66 Setha T. 2
67 Leemingsawat S. 2
68 Leelapat P. 2
69 Oskam L. 2
70 Van Benthem B.H.B. 2
71 Aramrattana A. 2
72 Tuno N. 2
73 Mastrantonio V. 1
74 Van Beers S. 1
75 Porretta D. 1
76 Nolan K. 1
77 Phompida S. 1
78 Gasperi G. 1
79 Isenstadt M. 1
80 Urbanelli S. 1
81 Bellini R. 1
82 Scolari F. 1
83 Duong S. 1
84 Harbach R. 1
85 Drukpa T. 1
86 Severson D.W. 1
87 Vega-Rúa A. 1
88 Savini G. 1
89 Malacrida A. 1
90 Eichhorn M.P. 1
91 Gomulski L. 1
92 Flasse S.P. 1
93 Kishino H. 1
94 Promping C. 1
95 Kiatwattanacharoen S. 1
96 Leenasirimakul P. 1
97 Rajatileka S. 1
98 Inta P. 1
99 Wilai P. 1
100 Lycett G. 1
101 Changsom D. 1
102 Klinbuayaem V. 1
103 Pornprasert S. 1
104 Ma Y. 1
105 Trung H.D. 1
106 Mohammed Z.D. 1
107 Honda M. 1
108 Okabayashi T. 1
109 Leechanachai P. 1
110 Rattanarithikul R. 1
111 Kitazoe Y. 1
112 Vythilingum I. 1
113 Apiwathnasorn C. 1
114 Sharpe R.G. 1
115 Lines JD. 1
116 Chitprarop U. 1
117 Webber R. 1
118 Trisanarom U. 1
119 Higa Y. 1
120 Thitasut P. 1
121 Suwanphanit P. 1
122 Sivasomboon B. 1
123 Min GS. 1
124 Ness P. 1
125 Hashimoto T. 1
126 Mun-Yik F. 1
127 Suwan W. 1
128 Saito-Ito A. 1
129 Thongsawat S. 1
130 Ziermann R. 1
131 Nichols D. 1
132 Fong YL. 1
133 Muangyimpong Y. 1
134 Teng H.-J. 1
135 Sor-suwan S. 1
136 Pedro P.M. 1
137 Verity R. 1
138 Wijit A. 1
139 Stevenson B.J. 1
140 Phanitchakun T. 1
141 Brophy P.M. 1
142 Songsawatkiat S. 1
143 Butlin R. 1
144 Fong M.Y. 1
145 De Silva B. 1
146 Anyaele O. 1
147 Rory A. 1
148 Khantikul N. 1
149 Linton Y. 1
150 Panart K. 1
151 Saikia P. 1
152 Burghoorn-Maas C. 1
153 Loftus B.J. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 2
2 2559 2
3 2557 5
4 2556 4
5 2555 1
6 2554 10
7 2553 4
8 2552 6
9 2551 7
10 2550 10
11 2548 8
12 2547 3
13 2546 1
14 2545 3
15 2544 1
16 2543 1
17 2542 2
18 2541 1
19 2540 1
20 2537 1
21 2533 2
22 2532 1
23 2530 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Culex (Culiciomyia) sasai (Diptera: Culicidae), senior synonym of Cx. spiculothorax and a new country record for Bhutan
2 Genetic evidence for a worldwide chaotic dispersion pattern of the arbovirus vector, Aedes albopictus
ปี พ.ศ. 2559
3 Temporal frequency of knockdown resistance mutations, F1534C and V1016G, in Aedes aegypti in Chiang Mai city, Thailand and the impact of the mutations on the efficiency of thermal fogging spray with pyrethroids
4 Additive effect of knockdown resistance mutations, S989P, V1016G and F1534C, in a heterozygous genotype conferring pyrethroid resistance in Aedes aegypti in Thailand
ปี พ.ศ. 2557
5 Detection of sporozoites of Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum in mosquitoes by ELISA: false positivity associated with bovine and swine blood
6 Entomological evaluation of community-wide use of lambdacyhalothrin-impregnated bed nets against malaria in a border area of north-west Thailand
7 Identification and characterisation of Aedes aegypti aldehyde dehydrogenases involved in pyrethroid metabolism
8 Scanning electron microscopy of Anopheles hyrcanus group (Diptera: Culicidae) eggs in Thailand and an ultrastructural key for species identification
9 Cytogenetic, cross-mating and molecular evidence of four cytological races of Anopheles crawfordi (Diptera: Culicidae) in Thailand and Cambodia
ปี พ.ศ. 2556
10 Detection of the V1016G mutation in the voltage-gated sodium channel gene of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) by allele-specific PCR assay, and its distribution and effect on deltamethrin resistance in Thailand
11 DNA barcoding for the identification of eight species members of the Thai Hyrcanus Group and investigation of their stenogamous behavior
12 Detection of the V1016G mutation in the voltage-gated sodium channel gene of Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) by allele-specific PCR assay, and its distribution and effect on deltamethrin resistance in Thailand
13 Metaphase karyotypes of Anopheles paraliae (Diptera:Culicidae) in Thailand and evidence to support five cytological races
ปี พ.ศ. 2555
14 Glacial History of a Modern Invader: Phylogeography and Species Distribution Modelling of the Asian Tiger Mosquito Aedes albopictus
ปี พ.ศ. 2554
15 Do climatic and physical factors affect populations of the blow fly Chrysomya megacephala and house fly Musca domestica?
16 Mitochondrial DNA variation in the malaria vector Anopheles minimus across China, Thailand and Vietnam: Evolutionary hypothesis, population structure and population history
17 Anopheles (Cellia) rampae n. sp., alias chromosomal form K of the Oriental Maculatus Group (Diptera: Culicidae) in Southeast Asia
18 High-throughput assays for detection of the F1534C mutation in the voltage-gated sodium channel gene in permethrin-resistant Aedes aegypti and the distribution of this mutation throughout Thailand
19 Enzymes-based resistant mechanism in pyrethroid resistant and susceptible Aedes aegypti strains from northern Thailand
20 Do climatic and physical factors affect populations of the blow fly Chrysomya megacephala and house fly Musca domestica?
21 High-throughput assays for detection of the F1534C mutation in the voltage-gated sodium channel gene in permethrin-resistant Aedes aegypti and the distribution of this mutation throughout Thailand [Analyses à haut débit pour la détection de la mutation F1
22 Comparative phylogeography reveals a shared impact of pleistocene environmental change in shaping genetic diversity within nine Anopheles mosquito species across the Indo-Burma biodiversity hotspot
23 Susceptibility of anopheles campestris-like and anopheles barbirostris species complexes to Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax in Thailand
24 The role of the Aedes aegypti Epsilon glutathione transferases in conferring resistance to DDT and pyrethroid insecticides
ปี พ.ศ. 2553
25 A novel F1552/C1552 point mutation in the Aedes aegypti voltage-gated sodium channel gene associated with permethrin resistance
26 Systematics of Anopheles (Cellia) yaeyamaensis sp. N., alias species e of the An. Minimus complex in southeastern Asia (Diptera: Culicidae)
27 Inter-specific gene flow dynamics during the Pleistocene-dated speciation of forest-dependent mosquitoes in Southeast Asia
28 Spatial genetic structure of Aedes aegypti mosquitoes in mainland Southeast Asia
ปี พ.ศ. 2552
29 Cytogenetic and molecular evidence for an additional new species within the taxon Anopheles barbirostris (Diptera: Culicidae) in Thailand
30 Karyotypic variation and geographic distribution of Anopheles campestris-like (Diptera: Culicidae) in Thailand
31 Molecular phylogenetics and biogeography of the Neocellia Series of Anopheles mosquitoes in the Oriental Region
32 Mitochondrial pseudogenes in the nuclear genome of Aedes aegypti mosquitoes: Implications for past and future population genetic studies
33 Scanning electron microscopy of the cibarial armature of species in the Anopheles dirus complex (Diptera: Culicidae)
34 Evolution of hematological parameters in hiv-1-infected patients with and without thalassemia carriages during highly active antiretroviral therapy
ปี พ.ศ. 2551
35 Molecular and cytogenetic evidence of three sibling species of the Anopheles barbirostris Form A (Diptera:Culicidae) in Thailand
36 Crossing experiments supporting the specific status of anopheles maculatus chromosomal form K
37 Assessment of a self-deferral form for screening blood donors, Chiang Mai University Hospital, Thailand
38 Crossing experiment of Anopheles maculatus form K and Anopheles willmori (James) (Diptera: Culicidae)
39 Complex population history of two Anopheles dirus mosquito species in Southeast Asia suggests the influence of Pleistocene climate change rather than human-mediated effects
40 Nonreproductive isolation among four allopatric strains of anopheles sinensis in Asia
41 Assessment of a self-deferral form for screening blood donors, Chiang Mai University Hospital, Thailand.
ปี พ.ศ. 2550
42 Evaluation of a multiplex human immunodeficiency virus-1, hepatitis C virus, and hepatitis B virus nucleic acid testing assay to detect viremic blood donors in northern Thailand
43 Landscape and land cover factors influence the presence of Aedes and Anopheles larvae
44 Genetic diversity and molecular identification of mosquito species in the Anopheles maculatus group using the ITS2 region of rDNA
45 Impact of land-use change on dengue and malaria in northern Thailand
46 Molecular identification of mosquito species in the Anopheles annularis group in southern Asia
47 A survey of dengue viral infection in Aedes aegypti and Aedes albopictus from re-epidemic areas in the north of Thailand using nucleic acid sequence based amplification assay
48 The Aedes aegypti glutathione transferase family
49 A survey of dengue viral infection in Aedes aegypti and Aedes albopictus from re-epidemic areas in the north of Thailand using nucleic acid sequence based amplification assay
50 High levels of population structure caused by habitat islands in the malarial vector Anopheles scanloni
51 Cytogenetic and molecular evidence for two species in the Anopheles barbirostris complex (Diptera: Culicidae) in Thailand
ปี พ.ศ. 2548
52 Evidence to support two conspecific cytological races on Anopheles aconitus in Thailand
53 Spatial patterns of and risk factors for seropositivity for dengue infection
54 The specific status of Anopheles minimus s.l. collected from Taiwan
55 Susceptibility of two karyotypic forms of Anopheles aconitus (Diptera: Culicidae) to Plasmodium falciparum and P. vivax
56 Susceptibility of Musca domestica and Chrysomya megacephala to permethrin and deltamethrin in Thailand
57 Crossing experiments of Anopheles minimus species C and putative species E
58 Susceptibility of Musca domestica and Chrysomya megacephala to permethrin and deltamethrin in Thailand
59 Evidence to support two conspecific cytological races of Anopheles aconitus in Thailand
ปี พ.ศ. 2547
60 Comparative morphometry and morphology of Anopheles aconitus form B and C eggs under scanning electron microscope
61 Should hypotheses concerning species status be considered alongside other hypotheses in genetic studies of species complexes? A response to Van Bortel and Coosemans 2003
62 Identification of a New Type of Babesia Species in Wild Rats (Bandicota indica) in Chiang Mai Province, Thailand
ปี พ.ศ. 2546
63 Insecticide susceptibility tests of Anopheles minimus s.l., Aedes aegypti, Aedes albopictus, and Culex quinquefasciatus in northern Thailand
ปี พ.ศ. 2545
64 Intraspecific hybridization of Anopheles minimus (Diptera: Culicidae) species A and C in Thailand
65 Intraspecific hybridization of Anopheles minimus (Diptera: Culicidae) species A and C in Thailand.
66 Trypsin and aminopeptidase activities in blood-fed females Anopheles dirus (diptera: culicidae) of differing susceptibility to Plasmodium yoelii nigeriensis
ปี พ.ศ. 2544
67 Evidence for a new sibling species of Anopheles minimus from the Ryukyu Archipelago, Japan
ปี พ.ศ. 2543
68 Evidence of the specific status of Anopheles flavirostris (Diptera: Culicidae)
ปี พ.ศ. 2542
69 A non-lethal, autosomal, recessive, melanotic mutant of Anopheles minimus species A
70 Selection of Anopheles dirus for refractoriness and susceptibility to Plasmodium yoelii nigeriensis
ปี พ.ศ. 2541
71 Entomological and epidemiological investigations of malaria transmission in relation to population movements in forest areas of north-west Thailand
ปี พ.ศ. 2540
72 Establishment of a stenogamous colony of Anopheles minimus species A
ปี พ.ศ. 2537
73 Susceptibility of Thai zoophilic Anophelines and suspected malaria vectors to local strains of human malaria parasites
ปี พ.ศ. 2533
74 Infectivity of gametocytes of Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax after storage in vitro
75 Intestinal capillariasis: indigenous cases from Chiang Mai and Phayao provinces, Thailand
ปี พ.ศ. 2532
76 Studies on the Japanese encephalitis vectors in Amphoe Muang, Chiang Mai, Northern Thailand
ปี พ.ศ. 2530
77 Filariasis in Tak Province, northwest Thailand: the presence of subperiodic variant Wuchereria bancrofti
78 The prevalence of Dirofilaria immitis in stray dog and its potential vector in Amphur Muang Chiang Mai, Northern Thailand
79 Acute human isosporiasis in Thailand: a case report