ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sokheng S.
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Chantawannakul P. 5
2 สมศักดิ์ แซ่ซู้ 5
3 Issara Sramala 5
4 อิศรา สระมาลา 4
5 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 4
6 Lumyong S. 3
7 Suzuki M. 3
8 Ohkuma M. 3
9 Uracha Ruktanonchai 3
10 Satit Puttipipatkhachorn 3
11 วรายุทธ สะโจมแสง 3
12 Onanong Nuchuchua 3
13 Warayuth Sajomsang 3
14 Pattarapond Gonil 3
15 Sengpracha W. 2
16 Kawaree R. 2
17 Buddhasukh D. 2
18 Nuttaporn Pimpha 2
19 Phutdhawong W. 2
20 Uracha Rungsardthong Ruktanonchai 2
21 Dhompongsa S. 2
22 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 2
23 Apinan Soottitantawat 2
24 Saowaluk Chaleawlert-umpon 2
25 Manaboon M. 2
26 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 2
27 ภัทรพร โกนิล 2
28 Phookamsak R. 1
29 Assanasen P. 1
30 Mapook A. 1
31 Chaiprasert A. 1
32 Li J. 1
33 Maharachchikumbura S. 1
34 Nitiyanant P. 1
35 Leelachaikul P. 1
36 Saipetch M. 1
37 Wanachiwanawin W. 1
38 Luo Z. 1
39 Camporesi E. 1
40 Doilom M. 1
41 Kalnauwakul S. 1
42 Wanasinghe D. 1
43 Thongbai B. 1
44 Mitarnun W. 1
45 Tennakoon D. 1
46 Mootsikapun P. 1
47 Chetchotisakd P. 1
48 McKenzie E. 1
49 Lekhakula A. 1
50 Phukhamsakda C. 1
51 Chen S.-T. 1
52 Jeewon R. 1
53 Sinchaikul S. 1
54 Liu J. 1
55 Chiewchanvit S. 1
56 Kanlaya R. 1
57 Yang J. 1
58 Hiruma K. 1
59 Yenchitsomanus P.-t. 1
60 Neumann P. 1
61 Thongboonkerd V. 1
62 Perera R. 1
63 Krajaejun T. 1
64 Chaiwarith R. 1
65 Jones E. 1
66 Supparatpinyo K. 1
67 Bhat D. 1
68 Ekanayaka A. 1
69 Sathapatayavongs B. 1
70 Hyde K. 1
71 Tananuvat N. 1
72 Xiao Y. 1
73 Pracharktam R. 1
74 Verachai V. 1
75 Dayarathne M. 1
76 Ishikaw T. 1
77 Senanayake I. 1
78 Takashi M. 1
79 Kumamoto T. 1
80 Norphanphoun C. 1
81 Raj K. 1
82 Latha K. 1
83 Jayasiri S. 1
84 Chansakaow S. 1
85 Goonasekara I. 1
86 Higuchi Y. 1
87 Piraisangjun P. 1
88 Suree N. 1
89 Koizumi N. 1
90 Sahakyan A. 1
91 Manawasinghe I. 1
92 Kaewkhao A. 1
93 de Silva N. 1
94 Chaichantipyuth C. 1
95 Jayawardena R. 1
96 Dissanayake A. 1
97 Dong W. 1
98 Boonmee S. 1
99 Wongsaisuwan M. 1
100 Das K. 1
101 Srisurapanont M. 1
102 Manimohan P. 1
103 de Azevedo Santiago A. 1
104 Kulwichit W. 1
105 Srisiri S. 1
106 Tibpromma S. 1
107 Suankratay C. 1
108 Bulgakov T. 1
109 Konghom S. 1
110 Gibertoni T. 1
111 Kirk P. 1
112 Uttawichai K. 1
113 Sysouphanthong P. 1
114 Srisomboon J. 1
115 Kimsongneun N. 1
116 Lee H. 1
117 Wongwiwat W. 1
118 Lim Y. 1
119 Ranuwattananon A. 1
120 Konta S. 1
121 Kham S. 1
122 Pantelić M. 1
123 Bejko D. 1
124 Bushati B. 1
125 Nagothu U. 1
126 Dolinaj D. 1
127 Hernandes A. 1
128 Browning-Aiken A. 1
129 Morehouse B. 1
130 Kotov V. 1
131 Sinh B. 1
132 Skarbøvik E. 1
133 Perovic A. 1
134 Atwi Saab M. 1
135 Sánchez Chóliz J. 1
136 Kim S. 1
137 Huang Y. 1
138 Mylopoulos Y. 1
139 Eleftheriadou E. 1
140 Mali S. 1
141 Appelgren B. 1
142 Teasley R. 1
143 Mckinney D. 1
144 Nikitina E. 1
145 Lebel L. 1
146 Kalayci M. 1
147 Guo J. 1
148 Wang Z. 1
149 Ram H. 1
150 Savasli E. 1
151 Rashid A. 1
152 Chethana K. 1
153 Rerkasem B. 1
154 Cakmak I. 1
155 Zhang W. 1
156 Duarte A. 1
157 Phattarakul N. 1
158 Malik S. 1
159 Arisoy R. 1
160 Sohu V. 1
161 Zou C. 1
162 de Barros V. 1
163 Lungu O. 1
164 Freitas R. 1
165 Bal R. 1
166 Mahmood K. 1
167 Sawatdeenarunat C. 1
168 Lin V. 1
169 Eang V. 1
170 Herre R. 1
171 อรอนงค์ หนูชูเชื้อ 1
172 Chitchamai Ovatlarnporn 1
173 de la Rosa R. 1
174 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 1
175 Corbera E. 1
176 Borras S. 1
177 Tawatchai Charinpanitkul 1
178 Franco J. 1
179 Park C. 1
180 ชิตชไม โอวาทฬารพร 1
181 Singtripop T. 1
182 Limjindaporn T. 1
183 Kaneko Y. 1
184 Noisakran S. 1
185 Malasit P. 1
186 Aung K. 1
187 Spoor M. 1
188 Puttikhunt C. 1
189 Thein S. 1
190 Kasinrerk W. 1
191 ณัฏฐพร พิมพะ 1
192 Hunsberger C. 1
193 Intarasiri S. 1
194 Dararutana P. 1
195 Kamwanna T. 1
196 อมรรัตน์ ลิ้มมณี 1
197 Kumproa K. 1
198 Nuntiya A. 1
199 สมศักดิ์ สุขเสือ 1
200 An D.S. 1
201 Arworn S. 1
202 Gyurov B. 1
203 Thongleurm C. 1
204 Krit W.-I. 1
205 Wanwisa Srinuanchai 1
206 Work C. 1
207 วันวิสาข์ ศรีนวลไชย 1
208 Thuon R. 1
209 Vaddhanaphuti C. 1
210 ณัฎฐิกา แสงกฤช 1
211 Subta P. 1
212 Nattika Saengkrit 1
213 Woods K. 1
214 Tiansawat P. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 4
2 2559 1
3 2556 1
4 2555 7
5 2554 5
6 2553 2
7 2552 2
8 2551 1
9 2550 4
10 2549 2
11 2546 1
12 2542 1
13 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Diapause hormone terminates larval diapause in the bamboo borer, Omphisa fuscidentalis (Hampson)
2 Climate change mitigation, land grabbing and conflict: towards a landscape-based and collaborative action research agenda
3 Larval diapause termination in the bamboo borer, Omphisa fuscidentalis
4 Fungal diversity notes 491–602: taxonomic and phylogenetic contributions to fungal taxa
ปี พ.ศ. 2559
5 Biofortification of wheat, rice and common bean by applying foliar zinc fertilizer along with pesticides in seven countries
ปี พ.ศ. 2556
6 Quantitative analysis of miroestrol and kwakhurin for standardisation of thai miracle herb 'kwao keur' (pueraria mirifica) and establishment of simple isolation procedure for highly estrogenic miroestrol and deoxymiroestroly
ปี พ.ศ. 2555
7 Antifungal property of quaternized chitosan and its derivatives
8 A novel ascosporogenous yeast species, Zygosaccharomyces siamensis, and the sugar tolerant yeasts associated with raw honey collected in Thailand
9 Determinant of graphs joined by two edges
10 Two new species of the genus Candida in the Zygoascus clade, Candida lundiana sp. nov. and Candida suthepensis sp. nov., isolated from raw honey in Thailand
11 Effects of reaction time and hydrochloric acid concentration on acid hydrolysis of rice husk by reflux method
12 A novel HIV-1 reporter virus with a membrane-bound Gaussia princeps luciferase
13 A novel ascosporogenous yeast species, Zygosaccharomyces siamensis, and the sugar tolerant yeasts associated with raw honey collected in Thailand
ปี พ.ศ. 2554
14 Self-aggregates formation and mucoadhesive property of water-soluble β-cyclodextrin grafted with chitosan
15 Novel quaternized chitosan containing -cyclodextrin moiety: Synthesis, characterization and antimicrobial activity
16 Characterization of Thai amulets: A PIXE study
17 Socio-Economic and Institutional Approaches
18 Selective sequestration of carboxylic acids from biomass fermentation by surface-functionalized mesoporous silica nanoparticles
ปี พ.ศ. 2553
19 Morphological Characterization and Cell Internalization of Nile Red Oil-loaded Solid Lipid Nanoparticles for Cancer Drug Delivery
20 Enhanced stability and in vitro bioactivity of surfactant-loaded liposomes containing Asiatic Pennywort extract
ปี พ.ศ. 2552
21 Physicochemical Investigation and Molecular Modeling of Cyclodextrin Complexation Mechanism with Eugenol
22 Treatment for inhalant dependence and abuse
ปี พ.ศ. 2551
23 Identification of human hnRNP C1/C2 as a dengue virus NS1-interacting protein
ปี พ.ศ. 2550
24 On topological properties of the Choquet weak convergence of capacity functionals of random sets
25 Microwave-assisted isolation of essential oil of Cinnamomum iners Reinw. ex Bl.: Comparison with conventional hydrodistillation
26 Microwave-assisted isolation of essential oil of Cinnamomum iners Reinw. ex Bl.: Comparison with conventional hydrodistillation
27 ปัญหาในการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาตำบลสามปีของเทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย = Problems in budget allocation in the three years sub-district development plan of Boon Reung Sub-district Municipality, Chiag Kong District, Chiang Rai Provi
ปี พ.ศ. 2549
28 Clinical and epidemiological analyses of human pythiosis in Thailand
29 The study of preparation of nano-sized CeO2 by microemulsion method
ปี พ.ศ. 2546
30 Generalised Jordan-von Neumann constants and uniform normal structure
ปี พ.ศ. 2542
31 การศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค เอส คอม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ปี พ.ศ. 2541
32 A comparison between 25 micrograms and 50 micrograms of intravaginal misoprostol for labor induction