ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Soh, Chee Kiong
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Yang, Yaowen 8
2 Tang, Lihua 8
3 Phanichphant S. 5
4 Wu, Hao 5
5 Chaiyasut C. 5
6 Gan, Woon-Seng. 5
7 Sirithunyalug B. 4
8 Patumanond J. 4
9 Suksathan R. 3
10 Sookkhee S. 3
11 Leelapornpisid P. 3
12 Ung A. 3
13 Anuntalabhochai S. 3
14 Pyne S. 3
15 Jatisatienr A. 3
16 Sastraruji T. 3
17 Janmanee R. 3
18 Sriwichai S. 3
19 Chinwong D. 3
20 Vejabhikul S. 3
21 Baba A. 3
22 Hall J. 3
23 Phrommintikul A. 3
24 Songsak T. 2
25 Julsrigival J. 2
26 Avvari, Panduranga Vittal 2
27 Gong Haiqing, Thomas 2
28 Kirdmanee C. 2
29 Saenjum C. 2
30 Thawatchai Tuntulani 2
31 Zhang, Rui 2
32 Tragoolpua Y. 2
33 Higuchi Y. 2
34 Liu, Yu 2
35 Lim, Say Ian 2
36 Lie W. 2
37 Lee H. 2
38 Liao H. 2
39 Shueng P. 2
40 Yucharoen R. 2
41 Cheewakriangkrai C. 2
42 Chang C. 2
43 Chaiyasit S. 2
44 Lim, Yee Yan 2
45 Okonogi S. 2
46 Mungkornasawakul P. 2
47 Zeng, Xu Dong 2
48 Titayavan M. 2
49 Shinbo K. 2
50 Ushijima H. 2
51 Kato K. 2
52 Viernstein H. 2
53 Kaneko F. 2
54 Ausayakhun S. 2
55 Chuamanochan V. 2
56 Wongrattanakamon P. 2
57 Niwatananun V. 2
58 Niwatananun K. 2
59 Titayavan A. 2
60 Visessanguan W. 2
61 Ikegami F. 2
62 Youngchim S. 2
63 Nimmanpipug P. 2
64 Nosanchuk J. 2
65 Chaimaha N. 2
66 Fukuda N. 2
67 Tharata S. 2
68 Siriwattana K. 2
69 Gunaparn S. 2
70 Punjaisee C. 2
71 Punjaisee S. 2
72 Jiranusornkul S. 2
73 Boosiri B. 1
74 Chuang M. 1
75 Chou C. 1
76 Jimakorn P. 1
77 Chutivongse S. 1
78 Chang Y. 1
79 Engling G. 1
80 Hankinson S. 1
81 Gajalakshmi V. 1
82 Lee C. 1
83 Silpisornkosol S. 1
84 Lin N. 1
85 Koetsawang S. 1
86 Simpson K. 1
87 Baines C. 1
88 Kreiger N. 1
89 Hong G. 1
90 Chao P. 1
91 Wall C. 1
92 Mahoney O. 1
93 Santella R. 1
94 Wongsrichanalai C. 1
95 Sheu G. 1
96 Asayama I. 1
97 Neugut A. 1
98 Kinsey T. 1
99 Virutamasen P. 1
100 Marchbanks P. 1
101 Peto R. 1
102 Doll R. 1
103 Bishop T. 1
104 Ramli R. 1
105 Baird M. 1
106 Fentiman I. 1
107 Reeves G. 1
108 Pirie K. 1
109 Hermon C. 1
110 Tjonneland A. 1
111 Key T. 1
112 Lindgard I. 1
113 Liu B. 1
114 De Sanjosé S. 1
115 Dau X. 1
116 Nishan P. 1
117 Theera-Umpon N. 1
118 Srisen P. 1
119 Hopper J. 1
120 Sopajaree K. 1
121 Kunde D. 1
122 Auephanwiriyakul S. 1
123 Ory H. 1
124 Gonzalez C. 1
125 Peterson H. 1
126 Wingo P. 1
127 Ebeling K. 1
128 Eliassen H. 1
129 Talamini R. 1
130 Rachawat D. 1
131 Chantarakul N. 1
132 Marcou Y. 1
133 Kakouri E. 1
134 Morabia A. 1
135 Duffy S. 1
136 Green J. 1
137 Urathamakul T. 1
138 Patel A. 1
139 Juntasopeepun P. 1
140 Davidson P. 1
141 Coates R. 1
142 Liff J. 1
143 Schuman L. 1
144 Stewart W. 1
145 Yang P. 1
146 Hislop T. 1
147 Canfell K. 1
148 Sitas F. 1
149 Lissowska J. 1
150 Gallagher R. 1
151 Coldman A. 1
152 Coogan P. 1
153 Szklo M. 1
154 Palmer J. 1
155 Rosenberg L. 1
156 Band P. 1
157 Gapstur S. 1
158 Suwan N. 1
159 Hakansson N. 1
160 Hu J. 1
161 Miller A. 1
162 Cauley J. 1
163 Lee N. 1
164 Flesch-Janys D. 1
165 Collins R. 1
166 Theetranont C. 1
167 Jorgensen T. 1
168 Stahlberg C. 1
169 Pardthaisong T. 1
170 Pedersen A. 1
171 Heuch I. 1
172 Nomura A. 1
173 Srisomboon J. 1
174 Rohan T. 1
175 Friedenreich C. 1
176 Phianmongkhol Y. 1
177 Calle E. 1
178 Magnusson C. 1
179 Tajima K. 1
180 Hamajima N. 1
181 Adami H. 1
182 Persson I. 1
183 Hirose K. 1
184 Weiderpass E. 1
185 Martin N. 1
186 Ishikaw T. 1
187 Chen Y.-J. 1
188 Chitapanarux I. 1
189 Sittitrai P. 1
190 Higa S. 1
191 Ueng K.-C. 1
192 Pattarasakulchai T. 1
193 Hu Y.-F. 1
194 Iamaroon A. 1
195 Tuan T.-C. 1
196 Lo L.-W. 1
197 Tsao H.-M. 1
198 Traisathit P. 1
199 Hsieh M.-H. 1
200 Tananuwat R. 1
201 Chen S.-A. 1
202 Jaksuwan R. 1
203 Condo S. 1
204 Ketunpanya A. 1
205 Tharavichikul P. 1
206 Chuchottaworn C. 1
207 Settakorn J. 1
208 Mahaisavariya P. 1
209 Morakote N. 1
210 Komolmalai N. 1
211 Boonlert D. 1
212 Panichkul S. 1
213 Sripan P. 1
214 Lin Y.-J. 1
215 Lersilp S. 1
216 Phunpae P. 1
217 Sriboonchitta S. 1
218 Tang J. 1
219 Chernbumroong S. 1
220 Ramos V. 1
221 Apiratmateekul N. 1
222 Nantarat T. 1
223 Srinives P. 1
224 Kaga A. 1
225 Makeudom A. 1
226 Tayapiwatana C. 1
227 Kasinrerk W. 1
228 Yu H. 1
229 Mahanupab P. 1
230 Udyavar A.R. 1
231 Wongcharoen W. 1
232 Sriphetcharawut S. 1
233 Chang S.-L. 1
234 Tai C.-T. 1
235 Pornsuwan S. 1
236 Maneekarn N. 1
237 Makonkawkeyoon S. 1
238 Atkins A. 1
239 Vanittanakom N. 1
240 Makonkawkeyoon L. 1
241 Chiewchanvit S. 1
242 Smithtikarn S. 1
243 Lee V. 1
244 Liao, Wei-Hsin 1
245 Lou, Chao-Ping 1
246 Kruefu V. 1
247 Gan, Woon-Seng 1
248 Wongpornchai S. 1
249 Kamakura, Tomoo 1
250 Kiattisin K. 1
251 Phrutivorapongkul A. 1
252 Chaiwan A. 1
253 Tahara S. 1
254 Tan, Ee-Leng. 1
255 Lim, Y. Y. 1
256 Jantrawut P. 1
257 Nomura, Hideyuki 1
258 Juwattanasomran R. 1
259 Beral V. 1
260 Mao Y. 1
261 Bull D. 1
262 Callaghan K. 1
263 Crossley B. 1
264 Johnson K. 1
265 Ghiasvand R. 1
266 Shimizu T. 1
267 Somta P. 1
268 Horn-Ross P. 1
269 John E. 1
270 Kolonel L. 1
271 Ishikawa T. 1
272 Shi, Miao 1
273 Wongwattananukul N. 1
274 Limtrakul P. 1
275 Sirisa-Ard P. 1
276 Umsumarng S. 1
277 Panyaphu K. 1
278 Santiarworn D. 1
279 Vanittanokom N. 1
280 Sireeratawong S. 1
281 Natakankitkul S. 1
282 Nopsiri W. 1
283 Wannasiri S. 1
284 Putiyanan S. 1
285 Sastraruji K. 1
286 Van On T. 1
287 Chaichantipyuth C. 1
288 Pannee Leeladee 1
289 Cui, Lin 1
290 Watanabe T. 1
291 Iwasaki M. 1
292 Takashi M. 1
293 Vithaya Ruangpornvisuti 1
294 Nathakarnkitkul S. 1
295 Srisa-nga P. 1
296 Shimokawa S. 1
297 Narongsak Chaichit 1
298 Kumamoto T. 1
299 Goodill A. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 12
2 2559 4
3 2558 3
4 2557 7
5 2556 19
6 2555 13
7 2554 10
8 2553 3
9 2552 1
10 2551 2
11 2550 2
12 2549 1
13 2547 1
14 2546 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 An empirical study of inbound tourism demand in China: a copula-GARCH approach
2 Melanization of Fusarium keratoplasticum (F. solani Species Complex) During Disseminated Fusariosis in a Patient with Acute Leukemia
3 Effectiveness of therapeutic programs for students with ADHD with executive function deficits
4 A significant mechanism of molecular recognition between bioflavonoids and P-glycoprotein leading to herb-drug interactions
5 Ten-year outcome of different treatment modalities for squamous cell carcinoma of oral cavity
6 Genotypic distribution of multidrug-resistant and extensively drug-resistant tuberculosis in northern Thailand
7 Insight into the molecular mechanism of P-glycoprotein mediated drug toxicity induced by bioflavonoids: an integrated computational approach
8 Effects of Solanum torvum fruit water extract on hyperlipidemia and sex hormones in high-fat fed male rats
9 Ketoconazole inhibits Malassezia furfur morphogenesis in vitro under filamentation optimized conditions
10 Phytochemical, synthetic and biological studies on Stemona and Stichoneuron plants and alkaloids: A personal perspective
11 Exploring oral cancer patients' preference in medical decision making and quality of life
12 Decisional conflict in work-related hand trauma patients
ปี พ.ศ. 2559
13 Parent and teacher perspectives in collaborative concepts of therapeutic programs for students with ADHD
14 Kinect Joints Correction Using Optical Flow for Weightlifting Videos
15 Aerosol transport from Chiang Mai, Thailand to Mt. Lulin, Taiwan - Implication of aerosol aging during long-range transport
16 Reduction in total recurrent cardiovascular events in acute coronary syndrome patients with low-density lipoprotein cholesterol goal <70 mg/dL: A real-life cohort in a developing country
ปี พ.ศ. 2558
17 Low-density lipoprotein cholesterol of less than 70 mg/dL is associated with fewer cardiovascular events in acute coronary syndrome patients: A real-life cohort in Thailand
18 Optimization, characterization and stability of essential oils blend loaded nanoemulsions by PIC technique for anti-tyrosinase activity
19 Low-density lipoprotein cholesterol of less than 70 mg/dL is associated with fewer cardiovascular events in acute coronary syndrome patients: A real-life cohort in Thailand
ปี พ.ศ. 2557
20 Medicinal plants of the Mien (Yao) in Northern Thailand and their potential value in the primary healthcare of postpartum women
21 Antioxidant and anticancer activities from leaf extracts of four Combretum species from Northern Thailand
22 Feasibility study of multi-directional vibration energy harvesting with a frame harvester
23 Development of a broadband nonlinear two-degree-of-freedom piezoelectric energy harvester
24 Spatial aliasing effects in a steerable parametric loudspeaker for stereophonic sound reproduction
25 Electro-mechanical impedance (EMI)-based incipient crack monitoring and critical crack identification of beam structures
26 Rapid diagnosis of tuberculosis by identification of Antigen 85 in mycobacterial culture system
ปี พ.ศ. 2556
27 Fabrication of thin film from conducting polymer/single wall carbon nanotube composites for the detection of uric acid
28 Electrochemically controlled detection of adrenaline on poly(2-aminobenzylamine) thin films by surface plasmon resonance spectroscopy and quartz crystal microbalance
29 Appraisal of biological activities and identification of phenolic compound of African marigold (Tagetes erecta) flower extract
30 Chemical composition and antibacterial activity of rhizome oils from five hedychium species
31 Chemical composition of the essential oils from cell culture of dendrobium parishii Rchb. F.
32 Protective effect on oxidative DNA damage and antiproliferative activity of standardized γ-oryzanol-rich extracts from Thai purple rice bran
33 Determination of volatile constituents of Thai fragrant orchids by gas chromatography-mass spectrometry with solid-phase microextraction
34 Chemical composition and antibacterial activity of rhizome oils from five hedychium species
35 Elderly activities recognition and classification for applications in assisted living
36 Steerable parametric loudspeaker with preprocessing methods.
37 Hybrid immersive three-dimensional sound reproduction system with steerable parametric loudspeakers.
38 Broadband energy harvesting using nonlinear 2-DOF configuration
39 Enhancement of piezoelectric energy harvesting with multi-stable nonlinear vibrations
40 A high-throughput microfluidic biochip to quantify bacterial adhesion to single host cells by real-time PCR assay
41 Investigation of the steerable parametric loudspeaker based on phased array techniques.
42 Damage detection and characterization using EMI technique under varying axial load
43 Chemical composition and antibacterial activity of rhizome oils from five hedychium species
44 Protective effect on oxidative DNA damage and antiproliferative activity of standardized ?-oryzanol-rich extracts from Thai purple rice bran
45 Quantitative analysis of miroestrol and kwakhurin for standardisation of thai miracle herb 'kwao keur' (pueraria mirifica) and establishment of simple isolation procedure for highly estrogenic miroestrol and deoxymiroestroly
ปี พ.ศ. 2555
46 Detection and monitoring of axial cracks in cylindrical structures using torsional wave generated by piezoelectric macro-fiber composite
47 Comparative study of electromechanical impedance and lamb wave techniques for fatigue crack detection and monitoring in metallic structures
48 Modeling the directivity of parametric loudspeaker.
49 Product directivity models for parametric loudspeakers.
50 A compact 2 degree-of-freedom energy harvester with cut-out cantilever beam
51 Analysis and calibration of system errors in steerable parametric loudspeakers.
52 Improving functionality of vibration energy harvesters using magnets.
53 Effect of varying axial load under fixed boundary condition on admittance signatures of electromechanical impedance technique.
54 A microfluidic liquid phase nucleic acid purification chip to selectively isolate DNA or RNA from low copy/single bacterial cells in minute sample volume followed by direct on-chip quantitative PCR assay
55 A novel two-degrees-of-freedom piezoelectric energy harvester
56 Functional conducting polymers in the application of SPR biosensors
57 Difference in Hip Prosthesis Femoral Offset Affects Hip Abductor Strength and Gait Characteristics During Obstacle Crossing
58 Menarche, menopause, and breast cancer risk: Individual participant meta-analysis, including 118 964 women with breast cancer from 117 epidemiological studies
ปี พ.ศ. 2554
59 A SNP in GmBADH2 gene associates with fragrance in vegetable soybean variety "Kaori" and SNAP marker development for the fragrance
60 8-Hydroxygenistein formation of soybean fermented with Aspergillus oryzae BCC 3088
61 Inhibitory effect of aromatic herbs, lavender, sage and chamomile against herpes simplex virus infection
62 Current status of the research ethics committees in Thailand
63 8-Hydroxygenistein formation of soybean fermented with Aspergillus oryzae BCC 3088
64 Growth Of Single-Walled Carbon Nanotubes Through Pengethanol Colloidal Solution
65 Fabrication of modified SWNTs/glassy carbon electrode for the determination of dopamine
66 Inhibitory effect of aromatic herbs, lavender, sage and chamomile against herpes simplex virus infection
67 Development and psychometric evaluation of the Thai Human Papillomavirus Beliefs Scale
68 Phytochemical studies on Stemona aphylla: Isolation of a new stemofoline alkaloid and six new stemofurans
ปี พ.ศ. 2553
69 Single-wall carbon nanotube modified glassy carbon electrode for electroanalytical determination of dopamine
70 Toward broadband vibration-based energy harvesting
71 Phytochemical investigations of Stemona curtisii and synthetic studies on stemocurtisine alkaloids
ปี พ.ศ. 2552
72 Structural and conformational investigations of chiral bis(phenylamido)ferrocenes by X-ray crystallography and density functional calculations
ปี พ.ศ. 2551
73 Antioxidant activity of some volatile oils and absolutes from Thai aromatic plants
74 The important role of pulmonary vein carina ablation as an adjunct to circumferential pulmonary vein isolation
ปี พ.ศ. 2550
75 Intracellular growth and drug susceptibility of Mycobacterium tuberculosis in macrophages
76 On efficient quality of service provisioning in the next generation internet.
ปี พ.ศ. 2549
77 Supramolecular chemistry of ditopic anion sensors and amphiphilic molecules
ปี พ.ศ. 2547
78 Kwakhurin, a unique isoflavone with rejuvenating activity from "kwao keur": Further characterization by 2D-NMR spectrometry and synthesis of triisopropylkwakhurin
ปี พ.ศ. 2546
79 The development of Hyptis suaveolens oil cream
80 The development of Hyptis suaveolens oil cream