ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sitthisuntorn Supothina
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Sitthisuntom Supothina
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 59
2 อรอุมา นิมิตรตระกูลชัย 23
3 On-uma Nimittrakoolchai 16
4 รมิดา รัตนคาม 11
5 Ramida Rattanakam 11
6 อังคณา เจริญวรลักษณ์ 11
7 Angkhana Jaroenworaluck 11
8 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 11
9 Supatra Jinawath 7
10 สุพัตรา จินาวัฒน์ 7
11 Paradee Chuaybamroong 7
12 Onuma Nimittrakoolchai 6
13 Pipat Sribenjalux 6
14 นิธิ อัตถิ 5
15 สุณิสา จินดาสุวรรณ 4
16 Sunisa Jindasuwan 4
17 Tawan Sooknoi 4
18 Wutthinan Jeamsaksiri 4
19 พรนภา สุจริตวรกุล 4
20 วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ 4
21 Kannikar Juengsuwattananon 4
22 Amporn Poyai 4
23 ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ 4
24 Sirithan Jiemsirilers 4
25 ปาจรีย์ ถาวรนิติ 4
26 Parjaree Thavorniti 4
27 ชาญเดช หรูอนันต์ 4
28 อัมพร โพธิ์ใย 4
29 Nithi Atthi 4
30 ตะวัน สุขน้อย 3
31 Charndet Hruanun 3
32 Pornapa Sujaridworakun 3
33 Rotruedee Chotigawin 3
34 รุ่งอรุณ แสนงาม 3
35 ณัฐกานต์ โกษาจันทร์ 2
36 Apirak Pankiew 2
37 Jakrapong Supadech 2
38 Apinya Panupat 2
39 Mana Sriyudthsak 2
40 บุษราภรณ์ ภัทรเชาว์ 2
41 Phongnakhorn Yang-Ngarm 2
42 กรรณิการ์ จึงสุวัฒนานนท์ 2
43 มานะ ศรียุทธศักดิ์ 2
44 อภิญญา ภาณุภัทร 2
45 Chuleewan Thunyasirinon 2
46 Boonchoy Soontornworajit 2
47 Siriya Jiamsakul 2
48 Rung-Arun Chumnanklang 2
49 อภิรักษ์ ผันเขียว 2
50 บุญชวย สุนทรวรจิต 2
51 พิพัฒน์ ศรีเบญจลักษณ์ 2
52 จักรพงศ์ ศุภเดช 2
53 ภารดี ช่วยบำรุง 2
54 Metta Chareonpanich 2
55 Pongpan Chindaudom 1
56 Somjit Komwijit 1
57 สมจิต คำวิจิต 1
58 Kannikaa Tohmeena 1
59 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
60 สมพร พละสาร 1
61 Somporn Palasarn 1
62 J. Jennifer Luangsa-ard 1
63 อาภรณ์ ธีรมงคลรัศมี 1
64 ภัทราวรรณ คหะวงศ์ 1
65 Kanokwan Sowichai 1
66 Somnuk Sirisoonthorn 1
67 มาซาฮิโกะ อิซากะ 1
68 สมนึก ศิริสุนทร 1
69 Nudthakarn Kosachan 1
70 Pornnapa Sujaridworakun 1
71 Bussaraporn Patarachao 1
72 Nithi Aiithi 1
73 Charndet Hruanan 1
74 เจเนท เจนนิเฟอร์ ดิวินากราเซีย-เหลืองสอาด 1
75 พงศ์นคร ยางงาม 1
76 Panruthai Duagnum 1
77 ลักษณา กรีฑาเวทย์ 1
78 ชูวิทย์ ผลโภค 1
79 วิยะพล พัฒนะเศรษฐกุล 1
80 Chollada Warmsingh 1
81 Rung-Arun Sanngam 1
82 Laksana Kreethawate 1
83 ชลดา วามสิงห์ 1
84 Jitlada Thackthay 1
85 J. Johns 1
86 P. Sribenjalux 1
87 L. Charerntanyarak 1
88 P. Chauybamroong 1
89 นิรมล ศากยวงศ์ 1
90 Johns, Jeff R. 1
91 R. Chotigawin 1
92 ศิริยา เจียมสกุล 1
93 เมตตา เจริญพาณิชย์ 1
94 Bussaraporn Pattarachao 1
95 จิตรลดา ทักทาย 1
96 Chang-Yu Wu 1
97 ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์ 1
98 Lertchai Charerntanyarak 1
99 ศักดา สีโสภณ 1
100 รุ่งอรุณ ชำนาญกลาง 1
101 รจฤดี โชติกาวินทร์ 1
102 Sittinun Tawkeaw 1
103 พงศ์นคร เงินยวง 1
104 Masahiko Isaka 1
105 Sorachon Yoriya 1
106 Krisaneeya Sungkajuntranon 1
107 C-Y. Wu 1
108 Niramol Sakkayawong 1
109 Wu, C. Y. 1
110 ศิริพร ลาภเกียรติถาวร 1
111 Wu, Chang-Yu 1
112 Siriporn Larpkiattaworn 1
113 ศรชล โยริยะ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 2
3 2554 6
4 2553 9
5 2552 8
6 2551 21
7 2550 12
8 2549 3
9 2548 5
10 2545 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Effect of binders on airborne microorganism inactivation using TiO 2 photocatalytic fluorescent lamps
ปี พ.ศ. 2555
2 Preparation and photocatalytic activity of iron oxide-loaded potassium titanate layered compounds
3 Application of Fe-filled multi-walled carbon nanotubes for removal of antibiotics from aqueous solution
ปี พ.ศ. 2554
4 Performance of photocatalytic lamps on reduction of culturable airborne microorganism concentration
5 Effect of stirring and temperature on synthesis yield and crystallization of hydrothermally synthesized K2W4O13 nanorods
6 Performance of photocatalytic lamps on reduction of culturable airborne microorganism concentration
7 Hydrothermal Synthesis and Electrochromic Properties of Potassium Tungsten Oxide Nanorods
8 An Effect of Silicon Micro-/Nano-Patterning Arrays on Superhydrophobic Surface
9 Bioactive compounds from the scale insect pathogenic fungus conoideocrella tenuis BCC 18627
ปี พ.ศ. 2553
10 Airborne microorganism disinfection by photocatalytic HEPA filter
11 Efficacy of photocatalytic HEPA filter on microorganism removal
12 Airborne Microorganism Disinfection by Photocatalytic HEPA Filter
13 การพัฒนาฟิล์มไม่เปียกน้ำและน้ำมันที่มีความเสถียรสำหรับกระจกอาคารแบบทำความสะอาดได้ด้วยตัวเอง
14 Deposition of Transparent, Hydrophobic Polydimethylsiloane - Nanocrystalline TiO2 Hybrid Films on Glass Substrate
15 Efficacy of photocatalytic HEPA filter on microorganism removal
16 Effect of different oxide fillers on superhydrophobicity of water-repellent organic-inorganic hybrid films
17 An Effect of Viscosity of Coating Materials on Silicon Micro-Patterning Arrays for Superhydrophobic Surface
18 Fabrication of silica-based multilayer films with self-cleaning and antireflective properties
ปี พ.ศ. 2552
19 การพัฒนาเคลือบฟิล์มแบบหยดน้ำไม่เกาะสำหรับกระจกรถยนต์
20 วัสดุนาโน-โฟโตคะตะสิสต์กับการประยุกต์ใช้เพื่อดูดซับกลิ่นในห้องโดยสารรถยนต์
21 Surface characteristics of water-repellent polyelectrolyte multilayer films containing various silica contents
22 Study of Optimization Condition for Spin Coating of the Photoresist Film on Rectangular Substrate by Taguchi Design of an Experiment
23 Visible light sensitive N-doped TiO2 photocatalysts prepared by mechanochemical method: Effect of nitrogen source
24 Bactericidal activity and UV-filtering property of TiO2-based photocatalysts coated on curtain fabric
25 การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดจุลินทรีย์ในอากาศของนาโนไทเทเนียที่เคลือบบนแผ่นกรองอากาศ
26 Preparation and photocatalytic study of energy storage WO3-TiO2 photocatalyst
ปี พ.ศ. 2551
27 Preparation and photocatalytic study of fibrous K0.3Ti4O7.3(OH)(1.7)-anatase TiO2 nanocomposite photocatalyst
28 Preparation of agglomerated particles of TiO2 and silica-coated magnetic particle
29 High Percentages of Hydrometallurgical Zinc Waste Loading in unglazed Tile Body
30 Study of Optimization Patterning Size in Photolithography Process by Using Linear Programming Method for Superhydrophobic Surface
31 Effect of SiO2 Content on Superhydrophobicity and Transparency of Silica - Polyelectrolyte Multilayer Films
32 Deposition of Water-Repellent Coating on Side-View Automotive Mirror
33 Visible-Light Sensitive N-doped Titaniumn Dioxide Photocatalysts Prepared by Mechanochemical Method: Effect of N Content
34 Characterization of visible light sensitive N-doped TiO2 photocatalysts prepared by mechanochemical method
35 Deposition of organic-based superhydrophobic films for anti-adhesion and self-cleaning applications
36 Preparation of K2Ti6O13 from Anatase TiO2 Powder by Hydrothermal Treatment
37 Effect of heat treatment temperature on surface topography and hydrophobicity of polydimethyl-siloxane – titanium oxide hybrid films
38 Polymer-based superhydrophobic coating fabricated from polyelectrolyte multilayers of poly(allylamine hydrochloride) and poly(acrylic acid)
39 Properties of Glass-Ceramics Synthesized from Hydrometallurgical Zinc Waste
40 Nanocrystalline TiO2 coated-fabric for UV shielding and anti-bacterial functions
41 Preparation of agglomerated particles of TiO2 and silica-coated magnetic particle
42 Preparation and photocatalytic study of fibrous K0.3Ti4O7.3(OH)1.7 - anatase TiO2 nanocomposite photocatalyst
43 High-yield precipitation synthesis of tungsten oxide platelet particle and its ethylene gas sensing characteristic
44 Chemical resistant improvement of natural rubber and nitrile gloves by coating with hydrophobic film
45 Preparation and Photoactivity of ?- K2Ti6O13 from Anatase TiO2 Powder by Hydrothermal Treatment
46 Fabrication of TiO2 Film by a Microwave Drying Technique and Its Photocatalytic Activity
47 Growth Inhibition of Escherichia Coli by Cotton Fabrics Coated with Titanium Dioxide-Based Photocatalysts
ปี พ.ศ. 2550
48 Superhydrophobic coating fabricated from polyelectrolyte multilayers of poly(allylamine hydrochloride) (PAH) and poly(acrylic acid) (PAA)
49 Effect of heat treatment temperature on hydrophobicity of sol-gel-derived TiO2/polydimethylsiloxane hybrid films
50 Mechanochemical approach for preparing N-doped titanium dioxide photocatalyst
51 Preparation of highly dispersed TiO2 suspension for fabric coating
52 Deposition of TiO2 photocatalyst on fabric by using high volume, low pressure spray gun
53 Effect of aging time on crystalline structure evolution of TiO2 nanoparticles
54 Preparation and characterization of immobilized titanium dioxide on glass powder
55 Effect of water and hydrolysis catalyst on the crystal structure of nanocrystalline TiO2 powders prepared by sol-gel method
56 Adhesion improving of TiO2 coated fabrics
57 Ag-Doped TiO2 immobilized on Al2O3 bead as oxidation catalyst
58 A Textile Waste Water Treatment System Using Photocatalytic Reactor and Catalyst Recycle Unit
59 Synthesis, preparation and catalytic activity of V-doped TiO2 gel coating on porous Al2O3 beads
ปี พ.ศ. 2549
60 การพัฒนาเครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบพกพา
61 นาโน-ไททาเนีย (Nano Titania, TiO2) กับการสร้างสิ่งแวดล้อมสะอาด
62 Microstructure of Kaolin Spheres produced by a Gel-casting Process with Biopolymer
ปี พ.ศ. 2548
63 การนำของเสียจากกระบวนการถลุงสังกะสีมาผลิตวัสดุประเภทกลาส-เซรามิกส์
64 การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์แบบตั้งโต๊ะ
65 การศึกษาผลกระทบของโครงสร้างทางจุลภาคต่อลักษณะการตอบสนองก๊าซของดีบุกออกไซด์
66 The effect of crystal phase formation on leachability of Pb from glass ceramics prepared from industrial zinc waste
67 Synthesis of nano-titanium dioxide by sol-gel method for photocatalysis application
ปี พ.ศ. 2545
68 การศึกษาลักษณะการตอบสนองต่อก๊าซของดีบุกออกไซด์ที่มีโครงสร้างผลึกระดับนาโนเมตร