ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sithichoke Tangphatsornruang
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Sithichoke Tangphatsornruan
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 15
2 Duangjai Sangsrakru 6
3 Juntima Chanprasert 6
4 Kanokporn Triwitayakorn 5
5 Thippawan Yoocha 5
6 ทิพวัลย์ อยู่ชา 4
7 ดวงใจ แสงสระคู 4
8 พิชาภัค อุทัยไพศาลวงศ์ 4
9 จันทิมา ชาญประเสริฐ 4
10 Nukoon Jomchai 4
11 Pichahpuk Uthaipaisanwong 3
12 นุกูล จอมชัย 3
13 สม วงษ์ตระกูลรุ่ง 3
14 กนกพร ไตรวิทยากร 3
15 Somvong Tragoonrung 3
16 Lily Eurwilaichitr 3
17 Verawat Champreda 3
18 Opas Boonseng 2
19 David A Lightfoot 2
20 Sukhuman Whankaew 2
21 Supajit Sraphet 2
22 Supanath Kanjanawattanawong 2
23 Amornpan Klanchui 2
24 Wuttichai Mhuantong 2
25 Pattanop Kanokratana 2
26 Thanaporn Laothanachareon 2
27 อุกฤต รัตนโฉมศรี 1
28 J R Shearman 1
29 Ukrit Rattanachomsri 1
30 Nitsara Karoonuthaisiri 1
31 Pikul Jiravanichpaisal 1
32 Maibunkaew, Sawarot 1
33 Chatchawan Jantasuriyarat 1
34 เบญจรัตน์ บรรเทิงสุข 1
35 Wanilada Rungrassamee 1
36 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 1
37 Tanaporn Uengwetwanit 1
38 Vipavee Chanroj 1
39 Kittipat Ukoskit 1
40 Kwanjai Pipatchartlearnwong 1
41 Thidarat Nimchua 1
42 Chaiyapechara, Sage 1
43 ภรรทนพ กนกรัตนา 1
44 ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ 1
45 Benjarat Bunterngsook 1
46 A. Boonchanawiwat 1
47 O. Boonseng 1
48 Vethachai Plengvidhya 1
49 S. Sraphet 1
50 S. Kunkeaw 1
51 D. A. Lightfoot 1
52 K. Triwitayakorn 1
53 ประกิจ สมท่า 1
54 Peerasak Srinives 1
55 P. Uthaipaisanwong 1
56 อธิพงษ์ บุญชนะวิวัฒน์ 1
57 Sachiko Isobe 1
58 Supannee Poopear 1
59 Kusol Pootanakit 1
60 Pattarajinda, Virote 1
61 Athipong Boonchanawiwat 1
62 Thanwanit Thanyasiriwat 1
63 Kenta Shirasawa 1
64 Shigemi Sasamoto 1
65 Satoshi Tabata 1
66 Thoetkiattikul, Honglada 1
67 K. Kusolmano 1
68 จรัญญา ณรงคะชวนะ 1
69 สุภารัตน์ ขันเขียว 1
70 D.R. Smith 1
71 ชิเน ธำมรงค์ธรรม 1
72 Chinae Thammarongtham 1
73 Supaporn Cheevadhanarak 1
74 มลิวัลย์ นครศรี 1
75 Maliwan Naconsie 1
76 Suparat Kunkaew 1
77 K.Triwitayakorn 1
78 Warunee Sommanas 1
79 Worapa Seehalak 1
80 Prakit Somta 1
81 วรภา สีหลักษณ์ 1
82 S.Sraphet 1
83 M.Freqene 1
84 E.Okogbenin 1
85 R.Singh 1
86 Jeerayut Chaijaruwanich 1
87 Wattana Jeamton 1
88 N. Suebwongsa 1
89 Rungnapha Wannasutta 1
90 W. Namwat 1
91 B. Mayo 1
92 Chumpol Ngamphiw 1
93 พรสุภา ฉัตรกุลกวิน 1
94 Kanikar Therawattanasuk 1
95 Pornsupa Chatkulkawin 1
96 M. Panya 1
97 วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ 1
98 W. Kaewngam 1
99 Kalyanee Paithoonrangsarid 1
100 Preerada Prommeenate 1
101 Apiluck Musigkain 1
102 S. Tabata 1
103 Viraphong Lulitanond 1
104 Tayvich Vorapreeda 1
105 T. Kaneko 1
106 ศุภจิต สระเพชร 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 3
4 2554 6
5 2553 2
6 2552 3
7 2551 2
8 2548 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Oil palm ( Elaeis guineensis Jacq.) linkage map, and quantitative trait locus analysis for sex ratio and related traits.
ปี พ.ศ. 2556
2 Bacterial Population in Intestines of the Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon) under Different Growth Stages
3 Comparative Analysis of Microbial Profiles in Cow Rumen Fed with Different Dietary Fiber by Tagged 16S rRNA Gene Pyrosequencing
4 Phylogenetic Analysis and Metabolic Potential of Microbial Communities in an Industrial Bagasse Collection Site
ปี พ.ศ. 2555
5 Characterization of the chloroplast genome sequence of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.)
6 Draft genome sequence of Arthrospira platensis C1 (PCC9438)
7 Sequencing and analysis of three plasmids from Lactobacillus casei TISTR1341 and development of plasmid-derived Escherichia coli-L. casei shuttle vectors
ปี พ.ศ. 2554
8 A genome scan for quantitative trait loci affecting cyanogenic potential of cassava root in an outbred population.
9 SSR and EST-SSR-based genetic linkage map of cassava (Manihot esculenta Crantz)
10 Characterization of the complete chloroplast genome of Hevea brasiliensis reveals genome rearrangement, RNA editing sites and phylogenetic relationships
11 Construction of a genetic linkage map using simple sequence repeat markers from expressed sequence tags for cassava (Manihot esculenta Crantz).
12 Transcriptome Sequencing of Hevea brasiliensis for Development of Microsatellite Markers and Construction of a Genetic Linkage Map
13 Insights into the Phylogeny and Metabolic Potential of a Primary Tropical Peat Swamp Forest Microbial Community by Metagenomic Analysis
ปี พ.ศ. 2553
14 โครงการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลแบบ EST ในมันสำปะหลัง
15 The chloroplast genome sequence of mungbean (Vigna radiata) determined by high throughput pyrosequencing: structural organization and phylogenetic relationships
ปี พ.ศ. 2552
16 เครื่องหมายโมเลกุล
17 Characterization of microsatellites and gene contents from genome shotgun sequences of mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek).
18 Genetic linkage map of cassava (Manihot esculenta Crantz) based on AFLP and SSR markers
ปี พ.ศ. 2551
19 Development of polymorphic markers from expressed sequence tags of Manihot esculenta Crantz
20 Development of simple sequence repeat markers from expressed sequence tags of the black tiger shrimp (Penaeus monodon)
ปี พ.ศ. 2548
21 Cloning of alpha-amylase cDNA sequences and expression analysis of alpha-amylase genes from cassava (Manihot esculenta Crantz)
22 Isolation and characterization of an ?-amylase gene in cassava (Manihot esculenta)