ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sithichoke Tangphatsornruan
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Sithichoke Tangphatsornruang
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง 15
2 Duangjai Sangsrakru 6
3 Juntima Chanprasert 6
4 Kanokporn Triwitayakorn 5
5 Thippawan Yoocha 5
6 ทิพวัลย์ อยู่ชา 4
7 ดวงใจ แสงสระคู 4
8 พิชาภัค อุทัยไพศาลวงศ์ 4
9 จันทิมา ชาญประเสริฐ 4
10 Nukoon Jomchai 4
11 กนกพร ไตรวิทยากร 3
12 Lily Eurwilaichitr 3
13 Somvong Tragoonrung 3
14 นุกูล จอมชัย 3
15 Verawat Champreda 3
16 Somvong Traogonrung 3
17 สม วงษ์ตระกูลรุ่ง 3
18 Pichahpuk Uthaipaisanwong 3
19 David A Lightfoot 2
20 Supajit Sraphet 2
21 Supanath Kanjanawattanawong 2
22 Amornpan Klanchui 2
23 Opas Boonseng 2
24 Pattanop Kanokratana 2
25 Thanaporn Laothanachareon 2
26 Wuttichai Mhuantong 2
27 Sukhuman Whankaew 2
28 Supaporn Cheevadhanarak 1
29 Sissades Tongsima 1
30 มลิวัลย์ นครศรี 1
31 Jeerayut Chaijaruwanich 1
32 Preerada Prommeenate 1
33 W. Kaewngam 1
34 Kalyanee Paithoonrangsarid 1
35 Jarunya Naragajavana 1
36 Wattana Jeamton 1
37 ชิเน ธำมรงค์ธรรม 1
38 Suparat Kunkaew 1
39 K.Triwitayakorn 1
40 M.Freqene 1
41 E.Okogbenin 1
42 D.R. Smith 1
43 สุภารัตน์ ขันเขียว 1
44 Chinae Thammarongtham 1
45 Apiluck Musigkain 1
46 จรัญญา ณรงคะชวนะ 1
47 Maliwan Naconsie 1
48 Kittipat Ukoskit 1
49 Vipavee Chanroj 1
50 Kanikar Therawattanasuk 1
51 R.Singh 1
52 Pornsupa Chatkulkawin 1
53 พรสุภา ฉัตรกุลกวิน 1
54 Ganlayarat Bhusudsawang 1
55 Vethachai Plengvidhya 1
56 Kwanjai Pipatchartlearnwong 1
57 ศุภจิต สระเพชร 1
58 Chumpol Ngamphiw 1
59 B. Mayo 1
60 Viraphong Lulitanond 1
61 Tayvich Vorapreeda 1
62 K. Kusolmano 1
63 T. Kaneko 1
64 วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ 1
65 M. Panya 1
66 N. Suebwongsa 1
67 Rungnapha Wannasutta 1
68 W. Namwat 1
69 S. Tabata 1
70 S. Kunkeaw 1
71 Pikul Jiravanichpaisal 1
72 Wanilada Rungrassamee 1
73 Nitsara Karoonuthaisiri 1
74 อุกฤต รัตนโฉมศรี 1
75 Maibunkaew, Sawarot 1
76 Chaiyapechara, Sage 1
77 Pattarajinda, Virote 1
78 Supannee Poopear 1
79 Thoetkiattikul, Honglada 1
80 Chatchawan Jantasuriyarat 1
81 Ukrit Rattanachomsri 1
82 Thidarat Nimchua 1
83 ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ 1
84 Tanaporn Uengwetwanit 1
85 ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ 1
86 J R Shearman 1
87 เบญจรัตน์ บรรเทิงสุข 1
88 Benjarat Bunterngsook 1
89 ภรรทนพ กนกรัตนา 1
90 Kusol Pootanakit 1
91 Athipong Boonchanawiwat 1
92 Peerasak Srinives 1
93 P. Uthaipaisanwong 1
94 K. Triwitayakorn 1
95 D. A. Lightfoot 1
96 ประกิจ สมท่า 1
97 Prakit Somta 1
98 วรภา สีหลักษณ์ 1
99 Warunee Sommanas 1
100 Worapa Seehalak 1
101 O. Boonseng 1
102 A. Boonchanawiwat 1
103 Shigemi Sasamoto 1
104 Satoshi Tabata 1
105 Thanwanit Thanyasiriwat 1
106 Kenta Shirasawa 1
107 Sachiko Isobe 1
108 S. Sraphet 1
109 อธิพงษ์ บุญชนะวิวัฒน์ 1
110 ศุภจิต สระเพช 1
111 S.Sraphet 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 3
3 2555 3
4 2554 6
5 2553 2
6 2552 3
7 2551 2
8 2548 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Oil palm ( Elaeis guineensis Jacq.) linkage map, and quantitative trait locus analysis for sex ratio and related traits.
ปี พ.ศ. 2556
2 Bacterial Population in Intestines of the Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon) under Different Growth Stages
3 Comparative Analysis of Microbial Profiles in Cow Rumen Fed with Different Dietary Fiber by Tagged 16S rRNA Gene Pyrosequencing
4 Phylogenetic Analysis and Metabolic Potential of Microbial Communities in an Industrial Bagasse Collection Site
ปี พ.ศ. 2555
5 Characterization of the chloroplast genome sequence of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.)
6 Draft genome sequence of Arthrospira platensis C1 (PCC9438)
7 Sequencing and analysis of three plasmids from Lactobacillus casei TISTR1341 and development of plasmid-derived Escherichia coli-L. casei shuttle vectors
ปี พ.ศ. 2554
8 A genome scan for quantitative trait loci affecting cyanogenic potential of cassava root in an outbred population.
9 SSR and EST-SSR-based genetic linkage map of cassava (Manihot esculenta Crantz)
10 Characterization of the complete chloroplast genome of Hevea brasiliensis reveals genome rearrangement, RNA editing sites and phylogenetic relationships
11 Construction of a genetic linkage map using simple sequence repeat markers from expressed sequence tags for cassava (Manihot esculenta Crantz).
12 Transcriptome Sequencing of Hevea brasiliensis for Development of Microsatellite Markers and Construction of a Genetic Linkage Map
13 Insights into the Phylogeny and Metabolic Potential of a Primary Tropical Peat Swamp Forest Microbial Community by Metagenomic Analysis
ปี พ.ศ. 2553
14 โครงการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลแบบ EST ในมันสำปะหลัง
15 The chloroplast genome sequence of mungbean (Vigna radiata) determined by high throughput pyrosequencing: structural organization and phylogenetic relationships
ปี พ.ศ. 2552
16 เครื่องหมายโมเลกุล
17 Characterization of microsatellites and gene contents from genome shotgun sequences of mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek).
18 Genetic linkage map of cassava (Manihot esculenta Crantz) based on AFLP and SSR markers
ปี พ.ศ. 2551
19 Development of polymorphic markers from expressed sequence tags of Manihot esculenta Crantz
20 Development of simple sequence repeat markers from expressed sequence tags of the black tiger shrimp (Penaeus monodon)
ปี พ.ศ. 2548
21 Cloning of alpha-amylase cDNA sequences and expression analysis of alpha-amylase genes from cassava (Manihot esculenta Crantz)
22 Isolation and characterization of an ?-amylase gene in cassava (Manihot esculenta)