ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sissades Tongsima
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และรู้จักในชื่อของ
- Sisaades Tongsima
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศิษเฎศ ทองสิมา 18
2 Chumpol Ngamphiw 10
3 ชุมพล งามผิว 9
4 อนันต์ชัย อัศวเมฆิน 7
5 Anunchai Assawamakin 7
6 Ekachai Jenwitheesuk 4
7 เอกชัย เจนวิถีสุข 4
8 Jittima Piriyapongsa 3
9 พงศกร วังคำแหง 3
10 Pongsakorn Wangkumhang 3
11 Kittitornkun, Surin 3
12 ฟิลิป เจมส์ ชอว์ 3
13 Apiwat Mutirangura 3
14 Apichart Intarapanich 2
15 Philip J. Shaw 2
16 วรรณวิมล หมอกมาก 2
17 อภิชาติ อินทรพานิชย์ 2
18 Chumpol Ngamphiw 2
19 จิตติมา พิริยะพงศา 2
20 Uttapong Ruangrit 2
21 Anunchai Assawamakin 2
22 Wanwimon Mokmak 2
23 Jong Bhak 2
24 Taneth Ruangrajitpakorn 2
25 ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ 2
26 Kridsadakorn Chaichoompu 2
27 Rattanatranurak, Apisit 2
28 Supasak Kulawonganunchai 2
29 Juntima Chanprasert 2
30 Chulalongkorn University. Graduate School 2
31 Ranokphanuwat, Ratthaslip 2
32 Asif M.Khan 1
33 Darran Nathan 1
34 Unitsa Sangket 1
35 Woo-Yeon Kim 1
36 Naparat Pattarapayoon 1
37 Wilaiwan Chotigeat 1
38 Sanchai Chasombat 1
39 Tin Wee Tan 1
40 Honghuang Lin 1
41 Assawamakin, A. 1
42 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 1
43 Amornbunchornvej, C. 1
44 Surapol Kohreanudom 1
45 Limpiti, T. 1
46 Chatchawit Aporntewan 1
47 ชูพงศ์ อิทธิวุฒิ 1
48 ชัชวิทย์ อาภรณ์เทวัญ 1
49 Chupong Ittiwut 1
50 Amornrat Phongdara 1
51 Payiarat Suwannasri 1
52 ดวงมณี เชื้อเขียว 1
53 นิภา จงกล 1
54 Nipa Jongkon 1
55 Gallissara Agavatpanitch 1
56 Philip James Shaw 1
57 ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 1
58 อรรถพงษ์ เรืองฤทธิ์v 1
59 พเยียรัตน สุวรรณศรี 1
60 Daungmanee Chuakheaw 1
61 Chak Sangma 1
62 Alisa Wilantho 1
63 สุรพล เกาะเรียนอุดม 1
64 นภารัตน์ ภัทรประยูร 1
65 อลิษา วิลันโท 1
66 จันทิมา ชาญประเสริฐ 1
67 จักร แสงมา 1
68 อรรถพงษ์ เรืองฤทธิ์ 1
69 กฤษดากร ไชยชุมภู 1
70 สัญชัย ชาสมบัติ 1
71 T. Kaneko 1
72 Supaporn Cheevadhanarak 1
73 Duangjai Sangsrakru 1
74 Somvong Tragoonrung 1
75 Jeerayut Chaijaruwanich 1
76 Wattana Jeamton 1
77 Kalyanee Paithoonrangsarid 1
78 Preerada Prommeenate 1
79 Supakit Prueksaaroon 1
80 Sithichoke Tangphatsornruang 1
81 ชัยวัฒน์ บุตรไชย 1
82 The HUGO Pan-Asian SNP Consortium 1
83 Supasak Kulawonganunchai 1
84 Prasit Palittapongarnpim 1
85 ศุภศักดิ์ กุลวงศ์อนันชัย 1
86 อรนุช ประดิษฐ์ทรัพย์ 1
87 Chaiwat Bootchai 1
88 Chanin Linwongse 1
89 Oranud Praditsap 1
90 Shaw, Philip James A 1
91 W. Kaewngam 1
92 Thepchai Supnithi 1
93 Ho Ghang 1
94 Chanin Limwongse 1
95 Jin Ok Yang 1
96 เทพชัย ทรัพย์นิธิ 1
97 Nopphadol Chalortham 1
98 Shuhua Xu 1
99 ธเนศ เรืองรจิตปกรณ์ 1
100 Edison Liu 1
101 Tayvich Vorapreeda 1
102 S. Tabata 1
103 Apiluck Musigkain 1
104 Vara Varavithya 1
105 Wanna Thongnoppakhun 1
106 K. Kusolmano 1
107 Amornpan Klanchui 1
108 วรรณา ทองนพคุณ 1
109 นพดล ชลอธรรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2556 3
3 2555 5
4 2554 3
5 2553 1
6 2552 5
7 2551 4
8 2550 1
9 2549 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 GENOMIC CHARACTERISTICS OF ARGONAUTE PROTEINS MEDIATE GENES CONTAINING LINE-1 EXPRESSION
2 GENOMIC CHARACTERISTICS OF ARGONAUTE PROTEINS MEDIATE GENES CONTAINING LINE-1 EXPRESSION
ปี พ.ศ. 2556
3 Biomarker selection and classification of "- Omics " data using a two-step bayes classification framework
4 Analysing and Optimizing SNPHAP using Radix-2 Computation and OpenMP
5 Performance analysis & improvement of SNPHAP on Multi-core CPUs
ปี พ.ศ. 2555
6 An abundance of population-specific monomorphic SNPs may or may not be meaningful: A commentary on differences in allele frequencies of familial hypercholesterolemia SNPs in the Malaysian population
7 MicroPIR: An integrated database of microRNA target sites within human promoter sequences
8 Draft genome sequence of Arthrospira platensis C1 (PCC9438)
9 Optimizing and multithreading SNPHAP on a multi-core APU with OpenCL
10 Improved iterative pruning principal component analysis with graph-theoretic hierarchical clustering
ปี พ.ศ. 2554
11 PanSNPdb: The Pan-Asian SNP Genotyping Database
12 Hypomethylation of Intragenic LINE-1 Represses Transcription in Cancer Cells through AGO2
13 A development of knowledge representation for Thalassemia prevention and control program
ปี พ.ศ. 2553
14 ฐานข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมในคนไทยแบบสนิปและซีเอ็นวี
ปี พ.ศ. 2552
15 Prediction of avian influenza A binding preference to human receptor using conformational analysis of receptor bound to hemagglutinin
16 Iterative pruning PCA improves resolution of highly structured populations
17 RExPrimer: an integrated primer designing tool increases PCR effectiveness by avoiding 3' SNP-in-primer and mis-priming from structural variation
18 Mapping Human Genetic Diversity in Asia
19 Molecular dynamics simulation of a human thiopurine Smethyltransferase complexed with 6-mercaptopurine model
ปี พ.ศ. 2551
20 Automatic Synchronization and Distribution of Biological Databases and Software over Low-Bandwidth Networks among Developing Countries
21 Subtype-specific HIV-1 genotypic susceptibility interpretation
22 VarDetect: a nucleotide sequence variation exploratory tool
23 Pre-docking filter for protein and ligand 3D structures
ปี พ.ศ. 2550
24 WASP: a Web-based Allele-Specific PCR assay designing tool for detecting SNPs and mutations
ปี พ.ศ. 2549
25 โครงการจัดสร้างฐานข้อมูล SNP และ โปรแกรมทางด้านชีวสารสนเทศเพื่องานวิจัยทางพันธุกรรมมนุษย์