ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Siriporn Tanodekaew
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สิริพร โตนดแก้ว 30
2 สมฤทัย ชรรณษานนท์ 19
3 Somruethai Channasanon 18
4 Paweena Uppanan 8
5 ปวีณา อุปนันต์ 8
6 Wiwaporn Soodsawang 6
7 Naruporn Monmaturapoj 6
8 นฤภร มนต์มธุรพจน์ 6
9 วิวาภร สุดแสวง 6
10 ดวงพร พูลสุขสมบัติ 5
11 บุญล้อม ถาวรยุติการต์ 5
12 Boonlom Thavornyutikarn 5
13 วนิดา จันทร์วิกูล 5
14 Wanida Janvikul 5
15 Kajee Pilakasiri 4
16 ขจี ปิลกศิริ 4
17 ปัทมาภรณ์ โมลี 3
18 ดวงกมล ศรีเงินยวง 3
19 นภดล แสงจันทร์ 3
20 Duangkamol Sringernyuang 3
21 Patamaporn Molee 3
22 Noppadon Sangjun 3
23 มาลินี ประสิทธิ์ศิลป์ 2
24 Malinee Prasitsilp 2
25 Duangporn Phulsuksombati 2
26 Sirirat Wacharawichanant 2
27 Jantima Roongruangchai 2
28 Arraya Sangiampong 2
29 จันทิมา รุ่งเรืองชัย 2
30 อารยา เสงี่ยมพงษ์ 2
31 นฤภร กาญจนรัตน์ 1
32 Jintamai Suwanprateeb 1
33 F. Li 1
34 Naruporn Kanchanarat 1
35 จินตมัย สุวรรณประทีป 1
36 Patcharee Ngamviriyavong 1
37 Kongkiat Kongsuwan 1
38 ก้องเกียรติ คงสุวรรณ 1
39 พล พลเสน 1
40 M. Griffith 1
41 พัชรี งามวิริยะวงศ์ 1
42 M. Hakim 1
43 N. Clarke 1
44 ศิริรัตน์ วัชรวิชานันท์ 1
45 Sukitaya Veeranondha 1
46 สุกฤตยา วีระนนท์ 1
47 J.S. Higgins 1
48 Supakanok Thongyai 1
49 H. Sheardown 1
50 Pawadee Methacanon 1
51 D.J. Carlson 1
52 ศุภกนก ทองใหญ่ 1
53 Z. Li 1
54 ธนวิทย์ โพธิ์ศรี 1
55 Thanawit Pothsree 1
56 Prayuth Chokrungvaranont 1
57 วิมล ศิริมหาราช 1
58 Apichai Angspatt 1
59 รุจิพร ประทีปเสน 1
60 Rujiporn Prateepasen 1
61 Sakulya Kinmonta 1
62 สกุณญา กลิ่นมณฑา 1
63 Somporn Swasdison 1
64 สมพร สวัสดิสรรพ์ 1
65 Puttan Tanvatcharaphan 1
66 Wimol Sirimaharaj 1
67 Kriskrai Sitthiseripratip 1
68 วิจิตร ธรานนท์ 1
69 กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 1
70 อัศวิน คนชม 1
71 Wichit Tharanon 1
72 Noppadol Sangjun 1
73 อภิชัย อังสพัทธ์ 1
74 พุดตาน ตันวัชรพันธ์ 1
75 ประยุทธ โชครุ่งวรานนท์ 1
76 ภาวดี เมธะคานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 3
2 2553 6
3 2552 6
4 2551 3
5 2550 2
6 2549 4
7 2548 3
8 2547 2
9 2546 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 Synthesis of GTMAC modified chitin–PAA gel and evaluation of its biological properties
2 การพัฒนาเรซินมอดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ชนิดใหม่เพื่องานทางทันตกรรม
3 Efficacy of chitin-PAA-GTMAC gel in promoting wound healing: animal study
ปี พ.ศ. 2553
4 โพลิเมอร์สำหรับใช้ขึ้นรูปชิ้นงานทางการแพทย์โดยกระบวนการสร้างต้นแบบรวดเร็ว
5 สารกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อสำหรับแผลเรื้อรัง (เฟส 1)
6 Effect of Glass Preparation on Mechanical Properties of Glass Ionomer Cements
7 Mechanical properties of Glass Ionomer Cements Doped TiO2
8 Factors Influencing Compressive Strength of Glass Ionomer Cement
9 Comparative study between Chitin/Polyacrylic acid(PAA) dressing, lipido-colloid absorbent dressing and alginate wound dressing: A pilot study in the treatment of partial thickness wound
ปี พ.ศ. 2552
10 การพัฒนาการผลิตไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์เพื่อใช้เป็นวัสดุสำหรับงานด้านทันตกรรม
11 EFFECT OF QUATERNARY AMMONIUM MODIFIED CHITIN-PAA GELS ON HUMAN DERMAL FIBROBLAST CULTURED IN THREE-DIMENSIONAL COLLAGEN GEL
12 The efficiency in wound healing of chitin derivatives: animal study
13 Effect of Glass and Polyacid Preparations on the Strength of Glass Ionomer Cements for Dental Applications
14 Comparison of the efficacy of Chitin-PAA hydrogel and IntrasiteTM Gel in deep wound healing of Wistar rats by routine histological and indirect immunoperoxidase staining method
15 An evaluation of wound healing efficiency of Chitin–PAA–GTMAC hydrogel compared with the commercial product (Intrasite? Gel) in Wistar rats microscopically by routine histological and immunohistochemical technique
ปี พ.ศ. 2551
16 การผลิตวัสดุตกแต่งแผลสำหรับแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก จากอนุพันธ์ไคติน/ไคโตซานในระดับกึ่งอุตสาหกรรมและการทดลองการใช้งานวัสดุ ตกแต่งแผลที่ได้ในคลินิก
17 The curing efficiency and Mechanical Properties of Light Activated Acrylic Resin
18 Recruitment of multiple cell lines by collagen-synthetic copolymer matrices in corneal regeneration
ปี พ.ศ. 2550
19 The development of light-cured acrylic resin for bone replacement
20 Effect of Glass and Polyacid Preparations on the Compressive Strength of Glass ionomer Cements
ปี พ.ศ. 2549
21 การศึกษาและพัฒนากาวสำหรับการถ่ายชั้นฟิล์มบางจากเวเฟอร์
22 Study on Antimicrobial Activities of Quaternary Ammonium Modified Chitin-PAA Gels
23 Xylan/Polyvinyl alcohol blend and its performance as hydrogel
24 วิทยาการวัสดุการแพทย์ เล่ม 2
ปี พ.ศ. 2548
25 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเตรียมวัสดุตกแต่งแผลจากสารเฮมิเซลลูโลส
26 การผลิตสารไคติน/ไคโตซานคุณภาพสูงและการดัดแปรทางเคมีของสารไคติน/ไคโตซานเพื่อนำมาใช้งานทางด้านวัสดุตกแต่งแผล
27 Thermal properties of epoxy cured resin and its performance as solar-roofing adhesive
ปี พ.ศ. 2547
28 Spinodal decomposition as a probe to measure the effects on molecular motion in poly(styrene-co-acrylonitrile) and poly (methyl methacrylate) blends after mixing with a low molar mass liquid crystal or commercial lubricant
29 Preparation of acrylic grafted chitin for wound dressing application
ปี พ.ศ. 2546
30 Characterization and miscibility analysis of ternary blends containing low molar mass liquid crystal
31 Preparation and characterization of maleic-modified xylan/PVA hydrogel