ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sirawut Klinbunga
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Piamsak Menasveta 16
2 ศิราวุธ กลิ่นบุหงา 13
3 Anchalee Tassanakajon 10
4 Padermsak Jarayabhand 9
5 Bavornlak Khamnamtong 5
6 Kanchana Sittikankaew 3
7 Siriporn Pongsomboon 3
8 Premruethai Supungul 3
9 บวรลักษณ์ คำน้ำทอง 3
10 Rungnapa Leelatanawit 3
11 อัญชลี ทัศนาขจร 2
12 Rath Pichyangkura 2
13 นฤมล เผ่านักรบ 2
14 Narumon Phaonakrop 2
15 Vichien Rimphanitchayakit 2
16 Witchulada Talakhun 2
17 กาญจนา สิทธิขันแกัว 2
18 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 2
19 ทยา เจนจิตติกุล 2
20 จิรนันท์ เตชะประสาน 2
21 Thaya Jenjittikul 2
22 Jiranan Techaprasan 2
23 Sirikan Prasertlux 2
24 Piti Amparyup 2
25 Arun Buaklin 2
26 Patchari Yocawibun 2
27 Smith, Deborah R. 2
28 สุธาทิพย์ กิตติเสนาชัย 2
29 Sureerat Tang 2
30 Rachanimuk Preechaphol 2
31 Narongsak Puanglarp 2
32 Suthathip Kittisenachai 2
33 Sittiruk Roytrakul 2
34 เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต 2
35 ณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภ 2
36 M. Rothschild 1
37 K. Glenn 1
38 D. Jerry 1
39 Nitsara Karoonuthaisiri 1
40 J. Tong 1
41 ฉัตรชัย งามเรียบสกุล 1
42 Chatchai Ngamriabsakul 1
43 K. J. Wilson 1
44 นิศรา การุณอุทัยศิริ 1
45 Suwit Wuthisuthimethavee 1
46 Cherdsak Maneeruttanarungroj 1
47 J. Swan 1
48 Y. Li 1
49 K-H. Chu 1
50 V. Whan 1
51 C. P. Li 1
52 Sakol Panyim 1
53 Parichat Chumtong 1
54 Sasithorn Petkorn 1
55 บุญญรินทร์ จรัสรัศมี 1
56 สิริกานต์ ประเสริฐลักษณ์ 1
57 ปาริชาติ ชุมทอง 1
58 Kasemsant Kuphanumart 1
59 Pattareeya Ponza 1
60 Boonyarin Jarasrassamee 1
61 เปรมฤทัย สุพรรณกูล 1
62 วณิลดา รุ่งรัศมี 1
63 Pikul Jiravanichpaisal 1
64 รุ่งนภา ลีละธนาวิทย์ 1
65 พิกุล จิรวาณิชไพศาล 1
66 สกล พันธุ์ยิ้ม 1
67 วิเชียร ริมพณิชยกิจ 1
68 Wanilada Rungrassamee 1
69 Jintana Innuphat 1
70 Parichart Praipue 1
71 Supaporn Thumrungtanakit, 1977- 1
72 Montalee Theeraapisakkun 1
73 Phayungsak Mongkol 1
74 Sage Chaiyapechara 1
75 Sripapan Treejate 1
76 Neerawan Khamnamtong 1
77 Sasithon Petkon 1
78 Boonyarin Jarasrassamee 1
79 K. Yamano 1
80 Rachanimuk Hiransuchalert 1
81 ภัทรียา พลซา 1
82 พัชรี โยควิบูล 1
83 Natechanok Thamniemdee 1
84 Buaklin, Arun 1
85 Siriwat Wongsiri 1
86 Duangporn Srisuparbh 1
87 ชิดชนก เหลือสินทรัพย์ 1
88 วิชชุลดา ตาลาคุณ 1
89 Chidchanok Lursinsap 1
90 Amornrat Phongdara 1
91 Kallaya Sritunyalucksana 1
92 Sarawut Jitrapakdee 1
93 Sirikul Thummajitsakul 1
94 Kirakarn Kirativanich 1
95 Naritsara Pulsook 1
96 Warawut Chulalaksananukul 1
97 Tawat Rinthachai 1
98 Kannika Khetpu 1
99 Pitak Soot-anan 1
100 Mahattanee Phinyo 1
101 Apinun Udomkit 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2555 2
3 2554 6
4 2553 5
5 2552 2
6 2551 5
7 2550 1
8 2549 3
9 2548 6
10 2547 3
11 2546 2
12 2545 4
13 2543 1
14 2542 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 Characterization and expression analysis of the Broad-complex (Br-c) gene of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
2 EXPRESSION AND FUNCTIONAL ANALYSIS OF GENES AND PROTEINS INVOLVED IN OOCYTE MATURATION OF THE GIANT TIGER SHRIMP Penaeus monodon
3 EFFECTS OF HORMONES ON EXPRESSION OF REPRODUCTION-RELATED GENES OF THE GIANT TIGER SHRIMP Penaeus monodon
ปี พ.ศ. 2555
4 Identification of reproduction-related proteins and characterization of the protein disulfide isomerase A6 cDNA in ovaries of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
5 Identification of reproduction-related proteins and characterization of proteasome alpha 3 and proteasome beta 6 cDNAs in testes of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
ปี พ.ศ. 2554
6 Molecular characterization and expression of the Prostaglandin reductase 1 gene and protein during ovarian development of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
7 Molecular cloning and expression analysis of the Mitogen-activating protein kinase 1 (MAPK1) gene and protein during ovarian development of the giant tiger shrimp Penaeus monodon.
8 Bacterial community in intestine of black tiger shrimp Penaeus monodon
9 Cloning and expression analysis of genes in the G protein pathway in the black tiger shrimp Penaeusmonodon
10 Effects of serotonin, progesterone and 17ß-estradiol on ovarian development of the black tiger shrimp Penaeus monodon
11 Nutrigenomics for increasing reproductive maturation of the black tiger shrimp penaeus monodon
ปี พ.ศ. 2553
12 Genetic variation of Kaempferia (Zingiberaceae) in Thailand based on chloroplast DNA (psbA-trnH and petA-psbJ) sequences
13 Expression and distribution of three heat shock protein genes under heat shock stress and under exposure to Vibrio harveyi in Penaeus monodon
14 Characterization and expression of o-methyltransferase and broad complex genes and proteins in the giant tiger shrimp penaeus monodon
15 Species identification and genetic diversity of stingless bee tetragonilla collina in Thailand using AFLP and PCR-SSCP analyses
16 Statistical analysis for parentage test and mutation rate determination in Thai database
ปี พ.ศ. 2552
17 Isolation, characterization and expression of genes and proteins in testes of the giant tiger shrimp penaeus monodon
18 Development of molecular markers for studies of genetic polymorphism and expression of genes related with metabolisms in Thai abalone Haliotis asinina
ปี พ.ศ. 2551
19 Genetic relationshtips and species Authentication of Boesenbergia (Zingiberaceae) in Thailand based on AFLP and SSCP analyses
20 Identification and characterization of genes functionally related to reproduction of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
21 Identification of genes related to ovarian development of the giant tiger shrimp Penaeus monodon
22 Identification of genes and proteins related to ovarian development of the giant Tiger Shrimp Penaeus monodon
23 Species identification and genetic diversity of stingless bees trigona pagdeni in thailand using aflp analysis and mitochondrial DNA sequence
ปี พ.ศ. 2550
24 Genetic diversity and population structure of the blue swimming crab Portunus pelagicus in Thailand
ปี พ.ศ. 2549
25 Penaeus monodon gene discovery project: The generation of an EST collection and establishment of a database
26 Development of polymorphic expressed sequence tag-derived microsatellites for the extension of the genetic linkage map of the black tiger shrimp (Penaeus monodon)
27 Identification of single nucleotide polymorphism of genes in ovaries and teste[i]s of the giant tiger shrimp Penaeus monodon.
ปี พ.ศ. 2548
28 Identificaton of SNP markers in the giant tiger shrimp Penaeus monodon
29 Molecular genetic markers for identification of species, sex, and population of giant tiger shrimp Penaeus monodon
30 Expression analysis of immune related genes in the black tiger shrimp Penaeus monodon and potential application in broodstock selection
31 Genetic diversity of the blue swimming crab portunus pelagicus in Thailand analyzed by AFLP and RAPD
32 การแยกและวิเคราะห์ลักษณะของเครื่องหมายทางพันธุกรรมที่จำเพาะต่อเพศของกุ้งกุลาดำ
33 Recombinant Expression and Characterization of Five-Domain Kazal-Type Serine Proteinase Inhibitor of Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon)
ปี พ.ศ. 2547
34 Identification of molecular genetic markers involed in sex determination in the giant tiger shrimp Penaeus monodon using AFLP analysis
35 Sex determination markers and gene expression in androgenic gland of different male morphotypes of the giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii
36 Development of genetic markers for increasing production efficiency of the tropical abalone Haliotis asinina in Thailand
ปี พ.ศ. 2546
37 Expression and characterization of serine proteinase inhibitor of the black tiger shrimp Penaeus monodon
38 Cloning and chaeacterization of cDNA involved in sex determination of the giat tiger shrimp Penaeus monodon
ปี พ.ศ. 2545
39 Development of microsatellite markers in tropical abalone Haliotis asinina
40 Characterization and cDNA cloning of major royal jelly proteins of Apis cerana in Thailand
41 Isolation and characterization of Tri- and tetranucleotide microsatellite sequences for application to DNA typing in the black tiger prawn Penaeus monodon
42 Identification and characterization of cDNAs encoding immune-related proteins in the haemocyte of black tiger shrimp Penaeus monoodon by expressed sequence tags
ปี พ.ศ. 2543
43 Identification of molecular genetic markers for taxonomy of oysters genera Crassostrea, Saccostrea and Striostrea in Thailand
ปี พ.ศ. 2542
44 Development of DNA typing kit in black tiger prawn Penaeus monodon fabricius by microsatellite technique
45 Classification of oysters genera crassostrea, saccostrea and striostrea in Thailand utilizing RAPD markers
46 การศึกษาฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและฮอร์โมนยับยั้งการลอกคราบจากก้านตาของกุ้งกุลาดำ
47 ความหลากหลายของพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรของกุ้งกุลาดำในประเทศไทย
48 การศึกษาฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและฮอร์โมนยับยั้งการลาออกคราบจากก้านตาของกุ้งกุลาดำ
49 ความหลากหลายของพันธุกรรมและโครงสร้างประชากรของกุ้งกุลาดำในประเทศไทย