ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Singjai P.
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Thongtem S. 7
2 Tuantranont A. 7
3 Choopun S. 6
4 Wiranwetchayan O. 5
5 Wisitsoraat A. 4
6 Kumfu S. 4
7 Daothong S. 4
8 Thongsuwan W. 4
9 Somboon P. 4
10 Wangpakapattanawong P. 4
11 Kumpika T. 4
12 Zhang Q. 3
13 Liang Z. 3
14 Mahatheeranont S. 3
15 Yu L.D. 3
16 Thongtem T. 3
17 Yimnirun R. 3
18 Tunkasiri T. 3
19 Walton C. 3
20 Jintakosol T. 3
21 Toboonsung B. 3
22 Yanola J. 3
23 Songmee N. 3
24 Wisitsora-At A. 2
25 Liewhiran C. 2
26 Phanichphant S. 2
27 Wongsaeng C. 2
28 Chaiwong C. 2
29 Chuminjak Y. 2
30 Hongsith K. 2
31 Zhou X. 2
32 Cao G. 2
33 Panthawan A. 2
34 Thanachayanont C. 2
35 Nhuapeng W. 2
36 Nachaiwieng W. 2
37 Promnopas W. 2
38 Sanmuangmoon P. 2
39 Kantarak E. 2
40 Sroila W. 2
41 Vilaithong T. 2
42 Thurakitseree T. 2
43 Liao H. 2
44 Pengpat K. 2
45 Trisonthi C. 2
46 Cheng S. 2
47 Lee H. 2
48 Niranatlumpong P. 2
49 Boontakham P. 2
50 Chang C. 2
51 Inta A. 2
52 Cheewakriangkrai C. 2
53 Kaewsai D. 2
54 Watcharapasorn A. 2
55 Prapanthadara L.-A. 2
56 Balslev H. 2
57 Jiansirisomboon S. 2
58 Pichler T. 2
59 Jampeetong A. 2
60 Ayala P. 2
61 Wongchoosuk C. 1
62 Lin C.-T. 1
63 Busabok C. 1
64 Tseng T.-Y. 1
65 Kerdcharoen T. 1
66 Habermeier H.-U. 1
67 Gardchareon A. 1
68 Hongsith N. 1
69 Cao G.Z. 1
70 Nakla W. 1
71 Wongratanaphisan D. 1
72 Phadungdhitidhada S. 1
73 Lutz M. 1
74 Higuchi O. 1
75 Nakagawa K. 1
76 Aeimbhu A. 1
77 Visanuyothin T. 1
78 Vichasilp C. 1
79 Rujijanagul G. 1
80 Thiam-Kaew K. 1
81 Kimura F. 1
82 Miyazawa T. 1
83 Zhang H. 1
84 Tan S.-L. 1
85 Zhang G.-Y. 1
86 Sangwijit K. 1
87 Thongkumkoon P. 1
88 Zhang P.-X. 1
89 Phokharatkul D. 1
90 Patthanasettakul V. 1
91 Frydenberg J. 1
92 Gustafsson M. 1
93 Thavarungkul N. 1
94 Kampuansai J. 1
95 Boonphan S. 1
96 Maruyama S. 1
97 Popluechai S. 1
98 Chailangka V. 1
99 Samuthrsindh P. 1
100 Dumri K. 1
101 Lambertini C. 1
102 Kramberger C. 1
103 Srisukhumbowornchai N. 1
104 Horprathum M. 1
105 Brown I.G. 1
106 Sangyuenyongpipat S. 1
107 Tadakaluru S. 1
108 Ivan Filmer, Ivan Filmer 1
109 Castle J.E. 1
110 Jakmunee J. 1
111 Wangtueai S. 1
112 Wanna Y. 1
113 Sakulsermsuk S. 1
114 Kuntarug A. 1
115 Seekhow P. 1
116 Saksoangmuang P. 1
117 Inyawilert K. 1
118 Nguyen T.C. 1
119 Pathak P. 1
120 Parjanne J. 1
121 Wani S.P. 1
122 Patanothai A. 1
123 Hoogenboom G. 1
124 Banterng P. 1
125 Tongpoonpol S. 1
126 Kauppinen E.I. 1
127 Buranaviriyakul S. 1
128 Ananta S. 1
129 Srihaban P. 1
130 Valkeapaa M. 1
131 Atichart S. 1
132 Thamjaree W. 1
133 Jintrawet A. 1
134 Wongwigkarn K. 1
135 Noenplab A. 1
136 Maensiri S. 1
137 Norkaew O. 1
138 Laosiritaworn Y. 1
139 Wongjamras A. 1
140 Singkarat S. 1
141 Tolkidtikul P. 1
142 Prapitpongwanich P. 1
143 Nochaiya T. 1
144 Chaipanich A. 1
145 Suttiarporn P. 1
146 Wongmaneerung R. 1
147 Tsuda Y. 1
148 Kauppinen E. 1
149 Disayavanish P. 1
150 Disayavanish C. 1
151 Batchelor D. 1
152 Udomratn P. 1
153 Veingnon S. 1
154 Kasantikul D. 1
155 Eitssayeam S. 1
156 Rangseekajee P. 1
157 Phornchirasilp S. 1
158 Ngamtipwatthana T. 1
159 Netrakom P. 1
160 Jia Y. 1
161 Srisurapanont M. 1
162 Wongsawad C. 1
163 Teng H.-J. 1
164 Thongwat D. 1
165 Takagi M. 1
166 Roberts G.S. 1
167 Lumjuan N. 1
168 Wirojanupatump S. 1
169 Prapanthadara LA. 1
170 Shiozawa H. 1
171 Dejang N. 1
172 In Het Panhuis M. 1
173 Suwan W. 1
174 Intatha U. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 10
2 2559 6
3 2557 5
4 2556 3
5 2555 6
6 2554 10
7 2553 5
8 2552 3
9 2551 5
10 2550 4
11 2549 5
12 2548 3
13 2545 2
14 2543 1
15 2540 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Highly stretchable and sensitive strain sensors using nano-graphene coated natural rubber
2 Preparation of TiO2 nanoparticles by sparking technique for enhancing photovoltaic performance of dye-sensitized solar cells
3 High-performance Electrochemical Energy Storage Electrodes Based on Nickel Oxide-coated Nickel Foam Prepared by Sparking Method
4 Solar heat absorbing coating from multi-walled carbon nanotube composites with linear low-density polyethylene-coated copper sheet
5 Fingerprinting seamless single-walled carbon nanotube junctions: Via the migration of encapsulated N2 molecules from bottom to top: Are arrays of VA-SWNTs continuous?
6 Fabrication and composition control of porous ZnO-TiO2 binary oxide thin films via a sparking method
7 Effect of post-harvest treatment on bioactive phytochemicals of Thai black rice
8 Supercritical CO2 extraction of rice bran oil – the technology, manufacture, and applications
9 Exploring oral cancer patients' preference in medical decision making and quality of life
10 Decisional conflict in work-related hand trauma patients
ปี พ.ศ. 2559
11 Influence of TiO2/Fe2O3 interfacial layers on optical properties under visible light
12 Simple fabrication of heterojunction solar cells by utilizing carbon materials films
13 Simultaneous quantification of Vitamin E, γ-oryzanols and xanthophylls from rice bran essences extracted by supercritical CO2
14 Influence of plasma process on the nitrogen configuration in graphene
15 Genetic diversity patterns of rice (Oryza sativa L.) landraces after migration by Tai Lue and Akha between China and Thailand
16 Effect of ZnO films immersion duration in N719 dye on energy conversion efficiency of DSSCs
ปี พ.ศ. 2557
17 Ultra-rapid VOCs sensors based on sparked-In2O3 sensing films
18 H2S sensor based on SnO2 nanostructured film prepared by high current heating
19 A novel strongly correlated electronic thin-film laser energy/power meter based on anisotropic Seebeck effect
20 Mobilities in ambipolar field effect transistors based on single-walled carbon nanotube network and formed on a gold nanoparticle template
21 Direct nanomaterial-DNA contact effects on DNA and mutation induction
ปี พ.ศ. 2556
22 Sparking deposited ZnO nanoparticles as double-layered photoelectrode in ZnO dye-sensitized solar cell
23 Development of networked electronic nose based on multi-walled carbon nanotubes/polymer composite gas sensor array
24 Resistance in single-walled carbon nanotube networks formed on gold nanoparticle templates
ปี พ.ศ. 2555
25 Effect of wear tests on silicon carbide nanowires/aluminium metal powder composites
26 A novel gelatin crosslinking method retards release of mulberry 1-deoxynojirimycin providing a prolonged hypoglycaemic effect
27 Impact of the morphology of TiO 2 films as cathode buffer layer on the efficiency of inverted-structure polymer solar cells
28 A flexible angle sensor made from MWNT/CuO/Cu 2O nanocomposite films deposited by an electrophoretic co-deposition process
29 The preparation and morphology of biphasic calcium phosphate ceramics
30 Impact of the morphology of TiO 2 films as cathode buffer layer on the efficiency of inverted-structure polymer solar cells
ปี พ.ศ. 2554
31 The roles of thin dense metal oxide films in inverted hybrid solar cells
32 High-throughput assays for detection of the F1534C mutation in the voltage-gated sodium channel gene in permethrin-resistant Aedes aegypti and the distribution of this mutation throughout Thailand
33 Enzymes-based resistant mechanism in pyrethroid resistant and susceptible Aedes aegypti strains from northern Thailand
34 Formation of CuO nanorods and their bundles by an electrochemical dissolution and deposition process
35 Effect of high roughness on a long aging time of superhydrophilic TiO 2 nanoparticle thin films
36 Development of carbon nanotube - Reinforced silk and cannabis fibers by an electrophoretic deposition method
37 Growth, morphology, ammonium uptake and nutrient allocation of Myriophyllum brasiliense Cambess. under high NH4+ concentrations
38 Joining carbon nanotubes
39 Growth, morphology, ammonium uptake and nutrient allocation of Myriophyllum brasiliense Cambess. under high NH₄⁺ concentrations
40 High-throughput assays for detection of the F1534C mutation in the voltage-gated sodium channel gene in permethrin-resistant Aedes aegypti and the distribution of this mutation throughout Thailand [Analyses à haut débit pour la détection de la mutation F1
ปี พ.ศ. 2553
41 Ethanol-promoted fabrication of tungsten oxide nanobelts with defined crystal orientation
42 Synthesis of stainless steel/CNTs nanocomposite powders
43 Gel-carbon nanotube materials: The relationship between nanotube network connectivity and conductivity
44 Thermal sprayed stainless steel/carbon nanotube composite coatings
45 Application of the cropping system model (csm)-cropgro-soybean for determining optimum management strategies for soybean in tropical environments
ปี พ.ศ. 2552
46 Effects of SiC nanofibers addition on microstructure and dielectric properties of lead titanate ceramics
47 Effect of annealing treatment on luminescence property of MgO nanowires
48 Study of the role of Fe based catalysts on the growth of B-doped SWCNTS synthesized by CVD
ปี พ.ศ. 2551
49 A comparative study on medicinal plants used in Akha's traditional medicine in China and Thailand, cultural coherence or ecological divergence?
50 Fabrication and mechanical properties of silicon carbide nanowires/epoxy resin composites
51 Synthesis of silicon carbide/aluminium tetroxycarbide nanofibres for reinforcement of glass matrix composites: Material properties
52 Microstructure and characterizations of portland-carbon nanotubes pastes
53 Growth conditions for carbon nanotubes and helical nanofibers on copper substrates using sparked catalysts
ปี พ.ศ. 2550
54 Carbon encapsulated nickel nanoparticles synthesized by a modified alcohol catalytic chemical vapor deposition method
55 Synthesis of CNTs via ethanol decomposition over ball-milled Fe 2O3 coated copper sheets
56 Luminescence property and large-scale production of ZnO nanowires by current heating deposition
57 Fabrication and mechanical properties of carbon nanotubes/epoxy resin composites prepared by a sonication technique
ปี พ.ศ. 2549
58 The effect of carbon nanotube dispersion on CO gas sensing characteristics of polyaniline gas sensor
59 Electron beam evaporated carbon nanotube dispersed SnO2 thin film gas sensor
60 Growth of carbon nanorodes on tungsten filaments of light bulbs
61 Carbon nanotube-SnO2 composite gas sensor prepared by electron beam evaporation
62 Growth of CNTs on 304 stainless steel using sparked iron as a catalyst
ปี พ.ศ. 2548
63 The influence of albumin on the electrochemical behaviour of commercial titanium
64 The specific status of Anopheles minimus s.l. collected from Taiwan
65 Development of in-situ atomic force microscopy for study of ion beam interaction with biological cell surface
ปี พ.ศ. 2545
66 Atomic force microscopy imaging and cutting of beaded carbon nanotubes deposited on glass
67 Production and characterization of beaded nanofibers from current heating of charcoal
ปี พ.ศ. 2543
68 Guideline for the pharmacotherapy of treatment-resistant schizophrenia. Royal College of Psychiatrists of Thailand
ปี พ.ศ. 2540
69 Helminths in house lizards (Reptilia: Gekkonidae)
70 Penilaian Amali Sains Sekolah Rendah: Satu Kajian Perintis