ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Singh S.
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมศักดิ์ แซ่ซู้ 5
2 Issara Sramala 5
3 Chantawannakul P. 5
4 อิศรา สระมาลา 4
5 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 4
6 Pattarapond Gonil 3
7 Satit Puttipipatkhachorn 3
8 Uracha Ruktanonchai 3
9 Onanong Nuchuchua 3
10 วรายุทธ สะโจมแสง 3
11 Suzuki M. 3
12 Ohkuma M. 3
13 Lumyong S. 3
14 Warayuth Sajomsang 3
15 Saowaluk Chaleawlert-umpon 2
16 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 2
17 Manaboon M. 2
18 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 2
19 Uracha Rungsardthong Ruktanonchai 2
20 Apinan Soottitantawat 2
21 ภัทรพร โกนิล 2
22 Phutdhawong W. 2
23 Nuttaporn Pimpha 2
24 Kawaree R. 2
25 Sengpracha W. 2
26 Dhompongsa S. 2
27 Buddhasukh D. 2
28 Tennakoon D. 1
29 Mitarnun W. 1
30 Doilom M. 1
31 Lekhakula A. 1
32 Camporesi E. 1
33 Phukhamsakda C. 1
34 Saipetch M. 1
35 Mootsikapun P. 1
36 Kalnauwakul S. 1
37 Chetchotisakd P. 1
38 McKenzie E. 1
39 Konta S. 1
40 de Azevedo Santiago A. 1
41 Wongsaisuwan M. 1
42 Chethana K. 1
43 Mapook A. 1
44 Kulwichit W. 1
45 Bulgakov T. 1
46 Chiewchanvit S. 1
47 Srisiri S. 1
48 Tibpromma S. 1
49 Suankratay C. 1
50 Wanasinghe D. 1
51 Supparatpinyo K. 1
52 Ekanayaka A. 1
53 Chaiwarith R. 1
54 Jones E. 1
55 Rerkasem B. 1
56 Sathapatayavongs B. 1
57 Xiao Y. 1
58 Perera R. 1
59 Krajaejun T. 1
60 Hyde K. 1
61 Tananuvat N. 1
62 Bhat D. 1
63 Pracharktam R. 1
64 Wanachiwanawin W. 1
65 Luo Z. 1
66 Chaiprasert A. 1
67 Phookamsak R. 1
68 Li J. 1
69 Leelachaikul P. 1
70 Thongbai B. 1
71 Nitiyanant P. 1
72 Maharachchikumbura S. 1
73 Assanasen P. 1
74 Lungu O. 1
75 Nagothu U. 1
76 Skarbøvik E. 1
77 Perovic A. 1
78 Mali S. 1
79 Bushati B. 1
80 Bejko D. 1
81 Sinh B. 1
82 Hernandes A. 1
83 Dolinaj D. 1
84 Pantelić M. 1
85 Appelgren B. 1
86 Teasley R. 1
87 Huang Y. 1
88 Sawatdeenarunat C. 1
89 Lin V. 1
90 สมศักดิ์ สุขเสือ 1
91 Kim S. 1
92 Sánchez Chóliz J. 1
93 Mckinney D. 1
94 Eleftheriadou E. 1
95 Mylopoulos Y. 1
96 Atwi Saab M. 1
97 Kotov V. 1
98 Morehouse B. 1
99 Ram H. 1
100 Duarte A. 1
101 Phattarakul N. 1
102 Freitas R. 1
103 Wang Z. 1
104 Guo J. 1
105 Zhang W. 1
106 Rashid A. 1
107 Savasli E. 1
108 Kalayci M. 1
109 Bal R. 1
110 Mahmood K. 1
111 Zou C. 1
112 Lebel L. 1
113 Nikitina E. 1
114 Browning-Aiken A. 1
115 Sohu V. 1
116 Arisoy R. 1
117 Chen S.-T. 1
118 de Barros V. 1
119 Malik S. 1
120 Cakmak I. 1
121 Singtripop T. 1
122 Chaichantipyuth C. 1
123 Jayawardena R. 1
124 Dissanayake A. 1
125 Kaewkhao A. 1
126 de Silva N. 1
127 Higuchi Y. 1
128 Ishikaw T. 1
129 Senanayake I. 1
130 Takashi M. 1
131 Goonasekara I. 1
132 Manawasinghe I. 1
133 Piraisangjun P. 1
134 Nuntiya A. 1
135 Kumproa K. 1
136 Intarasiri S. 1
137 Dararutana P. 1
138 Gyurov B. 1
139 Arworn S. 1
140 Suree N. 1
141 Koizumi N. 1
142 Sahakyan A. 1
143 An D.S. 1
144 Dayarathne M. 1
145 Kumamoto T. 1
146 Lim Y. 1
147 Ranuwattananon A. 1
148 Lee H. 1
149 Kimsongneun N. 1
150 Verachai V. 1
151 Gibertoni T. 1
152 Das K. 1
153 Srisurapanont M. 1
154 Manimohan P. 1
155 Konghom S. 1
156 Kirk P. 1
157 Uttawichai K. 1
158 Latha K. 1
159 Jayasiri S. 1
160 Chansakaow S. 1
161 Norphanphoun C. 1
162 Raj K. 1
163 Dong W. 1
164 Sysouphanthong P. 1
165 Srisomboon J. 1
166 Boonmee S. 1
167 Kamwanna T. 1
168 อมรรัตน์ ลิ้มมณี 1
169 Kasinrerk W. 1
170 Aung K. 1
171 Malasit P. 1
172 Limjindaporn T. 1
173 Thein S. 1
174 Puttikhunt C. 1
175 Chitchamai Ovatlarnporn 1
176 Park C. 1
177 ชิตชไม โอวาทฬารพร 1
178 Spoor M. 1
179 Kaneko Y. 1
180 Noisakran S. 1
181 Yang J. 1
182 Kanlaya R. 1
183 Jeewon R. 1
184 Sinchaikul S. 1
185 Thongboonkerd V. 1
186 Neumann P. 1
187 Tiansawat P. 1
188 Wongwiwat W. 1
189 Hiruma K. 1
190 Yenchitsomanus P.-t. 1
191 Kham S. 1
192 อรอนงค์ หนูชูเชื้อ 1
193 Vaddhanaphuti C. 1
194 Wanwisa Srinuanchai 1
195 Work C. 1
196 วันวิสาข์ ศรีนวลไชย 1
197 ณัฎฐิกา แสงกฤช 1
198 Woods K. 1
199 Thongleurm C. 1
200 Krit W.-I. 1
201 Subta P. 1
202 Nattika Saengkrit 1
203 Thuon R. 1
204 Hunsberger C. 1
205 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 1
206 de la Rosa R. 1
207 Eang V. 1
208 Herre R. 1
209 Franco J. 1
210 Tawatchai Charinpanitkul 1
211 ณัฏฐพร พิมพะ 1
212 Corbera E. 1
213 Borras S. 1
214 Liu J. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 4
2 2559 1
3 2556 1
4 2555 7
5 2554 5
6 2553 2
7 2552 2
8 2551 1
9 2550 4
10 2549 2
11 2546 1
12 2542 1
13 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Diapause hormone terminates larval diapause in the bamboo borer, Omphisa fuscidentalis (Hampson)
2 Climate change mitigation, land grabbing and conflict: towards a landscape-based and collaborative action research agenda
3 Larval diapause termination in the bamboo borer, Omphisa fuscidentalis
4 Fungal diversity notes 491–602: taxonomic and phylogenetic contributions to fungal taxa
ปี พ.ศ. 2559
5 Biofortification of wheat, rice and common bean by applying foliar zinc fertilizer along with pesticides in seven countries
ปี พ.ศ. 2556
6 Quantitative analysis of miroestrol and kwakhurin for standardisation of thai miracle herb 'kwao keur' (pueraria mirifica) and establishment of simple isolation procedure for highly estrogenic miroestrol and deoxymiroestroly
ปี พ.ศ. 2555
7 Antifungal property of quaternized chitosan and its derivatives
8 A novel ascosporogenous yeast species, Zygosaccharomyces siamensis, and the sugar tolerant yeasts associated with raw honey collected in Thailand
9 Determinant of graphs joined by two edges
10 Two new species of the genus Candida in the Zygoascus clade, Candida lundiana sp. nov. and Candida suthepensis sp. nov., isolated from raw honey in Thailand
11 Effects of reaction time and hydrochloric acid concentration on acid hydrolysis of rice husk by reflux method
12 A novel HIV-1 reporter virus with a membrane-bound Gaussia princeps luciferase
13 A novel ascosporogenous yeast species, Zygosaccharomyces siamensis, and the sugar tolerant yeasts associated with raw honey collected in Thailand
ปี พ.ศ. 2554
14 Self-aggregates formation and mucoadhesive property of water-soluble β-cyclodextrin grafted with chitosan
15 Novel quaternized chitosan containing -cyclodextrin moiety: Synthesis, characterization and antimicrobial activity
16 Characterization of Thai amulets: A PIXE study
17 Socio-Economic and Institutional Approaches
18 Selective sequestration of carboxylic acids from biomass fermentation by surface-functionalized mesoporous silica nanoparticles
ปี พ.ศ. 2553
19 Morphological Characterization and Cell Internalization of Nile Red Oil-loaded Solid Lipid Nanoparticles for Cancer Drug Delivery
20 Enhanced stability and in vitro bioactivity of surfactant-loaded liposomes containing Asiatic Pennywort extract
ปี พ.ศ. 2552
21 Physicochemical Investigation and Molecular Modeling of Cyclodextrin Complexation Mechanism with Eugenol
22 Treatment for inhalant dependence and abuse
ปี พ.ศ. 2551
23 Identification of human hnRNP C1/C2 as a dengue virus NS1-interacting protein
ปี พ.ศ. 2550
24 On topological properties of the Choquet weak convergence of capacity functionals of random sets
25 Microwave-assisted isolation of essential oil of Cinnamomum iners Reinw. ex Bl.: Comparison with conventional hydrodistillation
26 Microwave-assisted isolation of essential oil of Cinnamomum iners Reinw. ex Bl.: Comparison with conventional hydrodistillation
27 ปัญหาในการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาตำบลสามปีของเทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย = Problems in budget allocation in the three years sub-district development plan of Boon Reung Sub-district Municipality, Chiag Kong District, Chiang Rai Provi
ปี พ.ศ. 2549
28 Clinical and epidemiological analyses of human pythiosis in Thailand
29 The study of preparation of nano-sized CeO2 by microemulsion method
ปี พ.ศ. 2546
30 Generalised Jordan-von Neumann constants and uniform normal structure
ปี พ.ศ. 2542
31 การศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค เอส คอม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ปี พ.ศ. 2541
32 A comparison between 25 micrograms and 50 micrograms of intravaginal misoprostol for labor induction