ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Simunji S.
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมศักดิ์ แซ่ซู้ 5
2 Issara Sramala 5
3 Chantawannakul P. 5
4 อิศรา สระมาลา 4
5 อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย 4
6 Pattarapond Gonil 3
7 Satit Puttipipatkhachorn 3
8 Uracha Ruktanonchai 3
9 Onanong Nuchuchua 3
10 วรายุทธ สะโจมแสง 3
11 Suzuki M. 3
12 Ohkuma M. 3
13 Lumyong S. 3
14 Warayuth Sajomsang 3
15 อภินันท์ สุทธิธารธวัช 2
16 ภัทรพร โกนิล 2
17 Apinan Soottitantawat 2
18 Kawaree R. 2
19 Manaboon M. 2
20 Sengpracha W. 2
21 Phutdhawong W. 2
22 Buddhasukh D. 2
23 Saowaluk Chaleawlert-umpon 2
24 Dhompongsa S. 2
25 Nuttaporn Pimpha 2
26 สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร 2
27 Uracha Rungsardthong Ruktanonchai 2
28 Gibertoni T. 1
29 Verachai V. 1
30 Lim Y. 1
31 Konghom S. 1
32 Das K. 1
33 de Azevedo Santiago A. 1
34 Kulwichit W. 1
35 Wongsaisuwan M. 1
36 Ranuwattananon A. 1
37 Srisurapanont M. 1
38 Manimohan P. 1
39 Kirk P. 1
40 Raj K. 1
41 Latha K. 1
42 Chethana K. 1
43 Bulgakov T. 1
44 Dong W. 1
45 Boonmee S. 1
46 Kimsongneun N. 1
47 Uttawichai K. 1
48 Sysouphanthong P. 1
49 Srisomboon J. 1
50 Lee H. 1
51 Chetchotisakd P. 1
52 Phukhamsakda C. 1
53 Mootsikapun P. 1
54 Camporesi E. 1
55 Rerkasem B. 1
56 Saipetch M. 1
57 Mapook A. 1
58 Luo Z. 1
59 Chaiprasert A. 1
60 Phookamsak R. 1
61 Assanasen P. 1
62 McKenzie E. 1
63 Lekhakula A. 1
64 Chiewchanvit S. 1
65 Konta S. 1
66 Srisiri S. 1
67 Tibpromma S. 1
68 Wanasinghe D. 1
69 Kalnauwakul S. 1
70 Tennakoon D. 1
71 Mitarnun W. 1
72 Doilom M. 1
73 Suankratay C. 1
74 Lungu O. 1
75 Nagothu U. 1
76 Skarbøvik E. 1
77 Perovic A. 1
78 Mali S. 1
79 Bushati B. 1
80 Bejko D. 1
81 Sinh B. 1
82 Hernandes A. 1
83 Dolinaj D. 1
84 Pantelić M. 1
85 Appelgren B. 1
86 Teasley R. 1
87 Huang Y. 1
88 Sawatdeenarunat C. 1
89 Lin V. 1
90 สมศักดิ์ สุขเสือ 1
91 Kim S. 1
92 Sánchez Chóliz J. 1
93 Mckinney D. 1
94 Eleftheriadou E. 1
95 Mylopoulos Y. 1
96 Atwi Saab M. 1
97 Kotov V. 1
98 Morehouse B. 1
99 Ram H. 1
100 Duarte A. 1
101 Phattarakul N. 1
102 Freitas R. 1
103 Wang Z. 1
104 Guo J. 1
105 Zhang W. 1
106 Rashid A. 1
107 Savasli E. 1
108 Kalayci M. 1
109 Bal R. 1
110 Mahmood K. 1
111 Zou C. 1
112 Lebel L. 1
113 Nikitina E. 1
114 Browning-Aiken A. 1
115 Sohu V. 1
116 Arisoy R. 1
117 Wanachiwanawin W. 1
118 de Barros V. 1
119 Malik S. 1
120 Cakmak I. 1
121 Hyde K. 1
122 Thongleurm C. 1
123 Krit W.-I. 1
124 Subta P. 1
125 Nattika Saengkrit 1
126 อมรรัตน์ ลิ้มมณี 1
127 Kamwanna T. 1
128 Nuntiya A. 1
129 Kumproa K. 1
130 Intarasiri S. 1
131 Dararutana P. 1
132 Woods K. 1
133 ณัฎฐิกา แสงกฤช 1
134 ณัฏฐพร พิมพะ 1
135 Corbera E. 1
136 Borras S. 1
137 Tawatchai Charinpanitkul 1
138 Hunsberger C. 1
139 Thuon R. 1
140 Vaddhanaphuti C. 1
141 Wanwisa Srinuanchai 1
142 Work C. 1
143 วันวิสาข์ ศรีนวลไชย 1
144 Gyurov B. 1
145 Arworn S. 1
146 Senanayake I. 1
147 Takashi M. 1
148 Goonasekara I. 1
149 Higuchi Y. 1
150 Ishikaw T. 1
151 Dayarathne M. 1
152 Jayasiri S. 1
153 Chansakaow S. 1
154 Norphanphoun C. 1
155 Kumamoto T. 1
156 de Silva N. 1
157 Chaichantipyuth C. 1
158 Suree N. 1
159 Koizumi N. 1
160 Sahakyan A. 1
161 An D.S. 1
162 Piraisangjun P. 1
163 Manawasinghe I. 1
164 Jayawardena R. 1
165 Dissanayake A. 1
166 Kaewkhao A. 1
167 Franco J. 1
168 ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล 1
169 Chen S.-T. 1
170 Perera R. 1
171 Krajaejun T. 1
172 Tananuvat N. 1
173 Liu J. 1
174 Sinchaikul S. 1
175 Thongboonkerd V. 1
176 Yang J. 1
177 Kanlaya R. 1
178 Jeewon R. 1
179 Xiao Y. 1
180 Sathapatayavongs B. 1
181 Thongbai B. 1
182 Nitiyanant P. 1
183 Maharachchikumbura S. 1
184 Leelachaikul P. 1
185 Pracharktam R. 1
186 Bhat D. 1
187 Ekanayaka A. 1
188 Chaiwarith R. 1
189 Jones E. 1
190 Supparatpinyo K. 1
191 Neumann P. 1
192 Yenchitsomanus P.-t. 1
193 Park C. 1
194 ชิตชไม โอวาทฬารพร 1
195 Spoor M. 1
196 Puttikhunt C. 1
197 Chitchamai Ovatlarnporn 1
198 Kham S. 1
199 de la Rosa R. 1
200 Eang V. 1
201 Herre R. 1
202 อรอนงค์ หนูชูเชื้อ 1
203 Thein S. 1
204 Kasinrerk W. 1
205 Noisakran S. 1
206 Tiansawat P. 1
207 Wongwiwat W. 1
208 Hiruma K. 1
209 Kaneko Y. 1
210 Limjindaporn T. 1
211 Aung K. 1
212 Malasit P. 1
213 Singtripop T. 1
214 Li J. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 4
2 2559 1
3 2556 1
4 2555 7
5 2554 5
6 2553 2
7 2552 2
8 2551 1
9 2550 4
10 2549 2
11 2546 1
12 2542 1
13 2541 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Diapause hormone terminates larval diapause in the bamboo borer, Omphisa fuscidentalis (Hampson)
2 Climate change mitigation, land grabbing and conflict: towards a landscape-based and collaborative action research agenda
3 Larval diapause termination in the bamboo borer, Omphisa fuscidentalis
4 Fungal diversity notes 491–602: taxonomic and phylogenetic contributions to fungal taxa
ปี พ.ศ. 2559
5 Biofortification of wheat, rice and common bean by applying foliar zinc fertilizer along with pesticides in seven countries
ปี พ.ศ. 2556
6 Quantitative analysis of miroestrol and kwakhurin for standardisation of thai miracle herb 'kwao keur' (pueraria mirifica) and establishment of simple isolation procedure for highly estrogenic miroestrol and deoxymiroestroly
ปี พ.ศ. 2555
7 Antifungal property of quaternized chitosan and its derivatives
8 A novel ascosporogenous yeast species, Zygosaccharomyces siamensis, and the sugar tolerant yeasts associated with raw honey collected in Thailand
9 Determinant of graphs joined by two edges
10 Two new species of the genus Candida in the Zygoascus clade, Candida lundiana sp. nov. and Candida suthepensis sp. nov., isolated from raw honey in Thailand
11 Effects of reaction time and hydrochloric acid concentration on acid hydrolysis of rice husk by reflux method
12 A novel HIV-1 reporter virus with a membrane-bound Gaussia princeps luciferase
13 A novel ascosporogenous yeast species, Zygosaccharomyces siamensis, and the sugar tolerant yeasts associated with raw honey collected in Thailand
ปี พ.ศ. 2554
14 Self-aggregates formation and mucoadhesive property of water-soluble β-cyclodextrin grafted with chitosan
15 Novel quaternized chitosan containing -cyclodextrin moiety: Synthesis, characterization and antimicrobial activity
16 Characterization of Thai amulets: A PIXE study
17 Socio-Economic and Institutional Approaches
18 Selective sequestration of carboxylic acids from biomass fermentation by surface-functionalized mesoporous silica nanoparticles
ปี พ.ศ. 2553
19 Morphological Characterization and Cell Internalization of Nile Red Oil-loaded Solid Lipid Nanoparticles for Cancer Drug Delivery
20 Enhanced stability and in vitro bioactivity of surfactant-loaded liposomes containing Asiatic Pennywort extract
ปี พ.ศ. 2552
21 Physicochemical Investigation and Molecular Modeling of Cyclodextrin Complexation Mechanism with Eugenol
22 Treatment for inhalant dependence and abuse
ปี พ.ศ. 2551
23 Identification of human hnRNP C1/C2 as a dengue virus NS1-interacting protein
ปี พ.ศ. 2550
24 On topological properties of the Choquet weak convergence of capacity functionals of random sets
25 Microwave-assisted isolation of essential oil of Cinnamomum iners Reinw. ex Bl.: Comparison with conventional hydrodistillation
26 Microwave-assisted isolation of essential oil of Cinnamomum iners Reinw. ex Bl.: Comparison with conventional hydrodistillation
27 ปัญหาในการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาตำบลสามปีของเทศบาลตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย = Problems in budget allocation in the three years sub-district development plan of Boon Reung Sub-district Municipality, Chiag Kong District, Chiang Rai Provi
ปี พ.ศ. 2549
28 Clinical and epidemiological analyses of human pythiosis in Thailand
29 The study of preparation of nano-sized CeO2 by microemulsion method
ปี พ.ศ. 2546
30 Generalised Jordan-von Neumann constants and uniform normal structure
ปี พ.ศ. 2542
31 การศึกษาขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค เอส คอม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ปี พ.ศ. 2541
32 A comparison between 25 micrograms and 50 micrograms of intravaginal misoprostol for labor induction