ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Shuqi Li
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Kannika Damrongplasit 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 THE RELATIONSHIP BETWEEN TV VIEWING AND OBESITY OF CHILDREN IN CHINA