ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Shi, Luping
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Laohavinij S.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Maoleekoonpairoj S. 1
2 Thavichaigarn P. 1
3 Zhao, Guangshe 1
4 Ding, Jie 1
5 Wen, Changyun 1
6 Xu, Yi 1
7 Wei, Wei 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2543 1
ผลงานวิจัย