ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Shi, Liya
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wang, Rong 10
2 Setiawan, Laurentia 4
3 Fane, Anthony Gordon 4
4 Wantana N. 3
5 Kaewjaeng S. 3
6 Kaewkhao J. 3
7 Sriboonchitta S. 3
8 Theera-Umpon N. 3
9 Kim H. 3
10 Kothan S. 3
11 Liu, Chang 3
12 Kesavulu C. 3
13 Hoi A. 2
14 Huq M. 2
15 An Y. 2
16 Kandane-Rathnayake R. 2
17 Sockalingam S. 2
18 Wu Y. 2
19 Lau C. 2
20 Louthrenoo W. 2
21 Li Z. 2
22 Chan M. 2
23 Golder V. 2
24 O'Neill S. 2
25 Chen C. 2
26 Goldblatt F. 2
27 Nikpour M. 2
28 Morand E. 2
29 Hamijoyo L. 2
30 Zamora L. 2
31 Franklyn K. 2
32 Morton S. 2
33 Navarra S. 2
34 Lateef A. 2
35 Mok M. 2
36 George T. 2
37 Srisurapanont M. 2
38 Udomratn P. 2
39 Hong J.P. 2
40 Kim K. 2
41 Krantz, William B. 2
42 Fang, Wangxi 2
43 Lee C. 2
44 Kim S. 2
45 Chou, Shuren 2
46 Tian-mei S. 2
47 Chen J. 2
48 Chan E. 2
49 Rush A.J. 2
50 Kangwanpong D. 2
51 Jin L. 2
52 Bautista D. 2
53 Kampuansai J. 2
54 Chua H.C. 2
55 Fang Y. 2
56 Bae J.N. 2
57 Liu C.-Y. 2
58 Abdelghani M. 1
59 Phipps M.E. 1
60 Png E. 1
61 Sakaki Y. 1
62 Onuma Y. 1
63 Sotomi Y. 1
64 Salvador J.M. 1
65 Cavalcante R. 1
66 Tenekecioglu E. 1
67 Baptiste S. 1
68 Shih J. 1
69 Ikiugu M. 1
70 Sandraling Y. 1
71 Pihlar Z. 1
72 Tsao M. 1
73 Lee A. 1
74 Ledgerd R. 1
75 Suwannasom P. 1
76 Zheng Y. 1
77 Suzuki Y. 1
78 Kimura T. 1
79 Suryadi H. 1
80 Eggermont J. 1
81 Tabbada K.A. 1
82 Mlambo T. 1
83 Tan A. 1
84 Chantara S. 1
85 Sugano S. 1
86 Dijkstra J. 1
87 Sidek M.R. 1
88 Tateishi H. 1
89 Scaria V. 1
90 Wykrzykowska J. 1
91 Sinha A. 1
92 Sudoyo H. 1
93 De Winter R. 1
94 Serruys P. 1
95 Barboza A. 1
96 Jayalekshmi P. 1
97 Nene B. 1
98 Eser S. 1
99 Dikshit R. 1
100 Wabinga H. 1
101 Bhurgri Y. 1
102 Laudico A. 1
103 Esteban D. 1
104 Tokunaga K. 1
105 Woo Z. 1
106 Chia K. 1
107 Brenner H. 1
108 Swaminathan R. 1
109 Ahn Y. 1
110 Xiang Y. 1
111 Shanta V. 1
112 Yeole B. 1
113 Farkoush S. 1
114 Okuda T. 1
115 Lee J. 1
116 Coppola S. 1
117 Thongprasert S. 1
118 Alvarez L. 1
119 Kang J. 1
120 Maltsev S. 1
121 Tan S. 1
122 Cibule L. 1
123 Mackenzie L. 1
124 Shi Y. 1
125 Rhee S. 1
126 Abd Rahman K. 1
127 Jung H. 1
128 Samsudin M. 1
129 Kaewnuam E. 1
130 Sriphetcharawut S. 1
131 Yang J. 1
132 Salto-Tellez M. 1
133 Celentano D. 1
134 Moore A. 1
135 London A. 1
136 Kelly C. 1
137 Sherman S. 1
138 Waller H. 1
139 Leach M. 1
140 Lim E. 1
141 Man K. 1
142 Ryu K. 1
143 Hamilton E. 1
144 Elharrar V. 1
145 Cummings V. 1
146 Denoeux T. 1
147 Cha J. 1
148 Emel L. 1
149 Yu X. 1
150 Gaydos C. 1
151 Li M. 1
152 Shim H. 1
153 An H. 1
154 Niiyama K. 1
155 Masuda S. 1
156 Norwati M. 1
157 Yagihashi T. 1
158 Wang Z. 1
159 Numata S. 1
160 Kim C. 1
161 Otani T. 1
162 Tani N. 1
163 Ng K. 1
164 Nishimura S. 1
165 Min H. 1
166 Lee E. 1
167 Tsumura Y. 1
168 Kondo T. 1
169 Ueno S. 1
170 Pakkad G. 1
171 Mimiaga M. 1
172 Dong M. 1
173 Pazos E. 1
174 Xu S. 1
175 Yu J. 1
176 Yang J.O. 1
177 Sleep E. 1
178 Yoo H.-S. 1
179 Pérez C. 1
180 Shugart Y.Y. 1
181 Xiao H. 1
182 Chuang M. 1
183 Wang E. 1
184 Wang S. 1
185 Villamor L.P. 1
186 Lin N. 1
187 Wang H. 1
188 Wu J.-Y. 1
189 Tsay S. 1
190 Tantakitti F. 1
191 Yuan W. 1
192 Lucas J. 1
193 Piwowar-Manning E. 1
194 Mayer K. 1
195 Safren S. 1
196 Ojikutu B. 1
197 Friedman R. 1
198 Limbada M. 1
199 Pathak S. 1
200 Sankaranarayanan R. 1
201 Kneale,P.E. 1
202 Srithanaviboonchai K. 1
203 Zhao G. 1
204 Stupp S. 1
205 Zilfalil B.A. 1
206 Dai J. 1
207 Hughes J. 1
208 Chaipimonplin,T. 1
209 Pani S. 1
210 Crous P.W. 1
211 Nakagawa H. 1
212 Khurana P. 1
213 ORS 1
214 Kim H.-L. 1
215 Kalayanamitra K. 1
216 Sugahara K. 1
217 Kim W.-Y. 1
218 Mizumoto S. 1
219 Kennedy G.C. 1
220 Greaney, Mike 1
221 Royal College of Physicians 1
222 Huang W. 1
223 Muir, Walter 1
224 Inoko H. 1
225 Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) 1
226 Jinam T.A. 1
227 Lusby, Paul 1
228 Jha P. 1
229 Kimm K. 1
230 Hama Y. 1
231 Kompa A.R. 1
232 Lee J.-Y. 1
233 Krum H. 1
234 Liu E.T. 1
235 Wang B.H. 1
236 Mandapati K.K. 1
237 Kelly D.J. 1
238 Majumder P.P. 1
239 Lai P.S. 1
240 Kumfu S. 1
241 Koike T. 1
242 Sumi T. 1
243 Kimura R. 1
244 Maskos K. 1
245 Kulawonganunchai S. 1
246 Kumar V. 1
247 Li Y.-T. 1
248 Hoh B.P. 1
249 Pickard, Ben 1
250 Calacal G.C. 1
251 Tang, Chuyang Y. 1
252 Brahmachari S.K. 1
253 She, Qianhong 1
254 Chaurasia A. 1
255 Aid, Rachida 1
256 Chen C.-H. 1
257 Chew, Sing Yian 1
258 Li, Kang 1
259 Bhak J. 1
260 Seielstad M. 1
261 Palittapongarnpim P. 1
262 Wang Y. 1
263 Abdulla M.A. 1
264 Yang, Xing 1
265 Debowski, Marcin 1
266 Ahmed I. 1
267 Chen Y.-T. 1
268 Visage, Catherine Le 1
269 Ferreira, Fernanda 1
270 Ghang H. 1
271 Zheng, Y. J. 1
272 Gojobori T. 1
273 Blackwood, Douglas 1
274 Ho S.-F. 1
275 China Scholarship Council 1
276 Han J. 1
277 Edo J. 1
278 Qiu, L. 1
279 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
280 Rajabzadeh, Saeid 1
281 Chu J. 1
282 Sengupta, Pinaki 1
283 De Ungria M.C.A. 1
284 Delfin F.C. 1
285 Wierschem, Keola 1
286 Nishijima F. 1
287 Marzuki S. 1
288 Photita W. 1
289 Schultz, M. 1
290 Bussaban B. 1
291 Sigurdsson, J. 1
292 Paulus B. 1
293 Terlizzi, A. 1
294 Assawamakin A. 1
295 Smith, C. 1
296 Qian, P.-Y. 1
297 Meyer, A.E. 1
298 Lumyong S. 1
299 Kovach, B. 1
300 Su B. 1
301 Lee, C. 1
302 McKenzie E.H.C. 1
303 Hyde K.D. 1
304 Mazzella, L. 1
305 Tongsima S. 1
306 Wagh, A. 1
307 Radzi A. 1
308 Chou T. 1
309 Au J. 1
310 Chen K. 1
311 Sumitsawan Y. 1
312 Suwanrungruang K. 1
313 Sriplung H. 1
314 Martin N. 1
315 Chang G. 1
316 Al-Hamdan N. 1
317 Niikawa N. 1
318 Zimmerman, R. 1
319 Fuchareon S. 1
320 Zupo, V. 1
321 Jung J. 1
322 Bah E. 1
323 Srikummool M. 1
324 Kohrs, D. 1
325 Shi H. 1
326 Padilla C.D. 1
327 Ong R. 1
328 Oka A. 1
329 Perdigon H.B. 1
330 Sulaiman A.H. 1
331 Yan S. 1
332 Qi X. 1
333 Zhang X. 1
334 Ohashi J. 1
335 Oh S. 1
336 Naritomi K. 1
337 Mukerji M. 1
338 Mitchell W. 1
339 Ngamphiw C. 1
340 Nishida N. 1
341 Oh B. 1
342 Hatim A. 1
343 Anil, A.C. 1
344 Yang Z. 1
345 Kutanan W. 1
346 Cook, A. 1
347 Samnom H. 1
348 Hadfield, M. 1
349 Luo X. 1
350 Kavanagh, C. 1
351 Holm, E. 1
352 Haslbeck, E. 1
353 Conte, E. 1
354 Aun H.S. 1
355 Swain, G. 1
356 Serey B. 1
357 Sawant, S.S. 1
358 Sovannary T. 1
359 Baier, R.E. 1
360 Chia, F.-S. 1
361 Bunnath L. 1
362 Shin H. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 10
2 2559 9
3 2557 7
4 2556 3
5 2555 5
6 2554 5
7 2553 2
8 2552 1
9 2550 3
10 2548 2
11 2543 1
12 2530 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Optical spectroscopy and emission properties of Ho3 +-doped gadolinium calcium silicoborate glasses for visible luminescent device applications
2 How Strong is the Relationship Among Gold and USD Exchange Rates? Analytics Based on Structural Change Models
3 Evaluating and Comparing Soft Partitions: an Approach Based on Dempster-Shafer Theory
4 Analysis of a similarity measure for non-overlapped data
5 Face recognition technology development with Gabor, PCA and SVM methodology under illumination normalization condition
6 Association of the lupus low disease activity state (LLDAS) with health-related quality of life in a multinational prospective study
7 Pair trading based on quantile forecasting of smooth transition GARCH models
8 Power factor improvement of distribution system with EV chargers based on SMC method for SVC
9 Spectroscopic investigations of Nd3+doped gadolinium calcium silica borate glasses for the NIR emission at 1059 nm
10 International occupational therapy research priorities: A delphi study
ปี พ.ศ. 2559
11 Frequency and predictors of the lupus low disease activity state in a multi-national and multi-ethnic cohort
12 Quantitative assessment of the stent/scaffold strut embedment analysis by optical coherence tomography
13 Assessment of aerosol optical property and radiative effect for the layer decoupling cases over the northern South China Sea during the 7-SEAS/Dongsha Experiment
14 Nucleation and growth of ordered arrays of silver nanoparticles on peptide nanofibers: Hybrid nanostructures with antimicrobial properties
15 Community cultural norms, stigma and disclosure to sexual partners among women living with HIV in Thailand, Brazil and Zambia (HPTN 063)
16 Data analysis with fuzzy measure on intuitionistic fuzzy sets
17 Influence of Er3+ion concentration on optical and photoluminescence properties of Er3+-doped gadolinium-calcium silica borate glasses
18 EMG pattern classification by split and merge deep belief network
19 Selective logging simulations and male fecundity variation support customisation of management regimes for specific groups of dipterocarp species in Peninsular Malaysia
ปี พ.ศ. 2557
20 Preparation of low-pressure water softening hollow fiber membranes by polyelectrolyte deposition with two bilayers
21 Magnetic phases in the S=1 Shastry-Sutherland model with uniaxial anisotropy
22 Design of frequency-interleaved ADC with mismatch compensation
23 Mixed polyamide-based composite nanofiltration hollow fiber membranes with improved low-pressure water softening capability
24 Enhanced hollow fiber membrane performance via semi-dynamic layer-by-layer polyelectrolyte inner surface deposition for nanofiltration and forward osmosis applications
25 An updated phylogeny of the human Y-chromosome lineage O2a-M95 with novel SNPs
26 Differences in psychiatric symptoms among Asian patients with depression: A multi-country cross-sectional study
ปี พ.ศ. 2556
27 Clinical features of depression in Asia: Results of a large prospective, cross-sectional study
28 Dual layer composite nanofiltration hollow fiber membranes for low-pressure water softening
29 Subtotal nephrectomy accelerates pathological cardiac remodeling post-myocardial infarction: Implications for cardiorenal syndrome
ปี พ.ศ. 2555
30 Fabrication of layer-by-layer assembled FO hollow fiber membranes and their performances using low concentration draw solutions
31 Explorations of delamination and irregular structure in poly(amide-imide)-polyethersulfone dual layer hollow fiber membranes
32 Explorations of delamination and irregular structure in poly(amide-imide)-polyethersulfone dual layer hollow fiber membranes
33 Novel dual-layer hollow fiber membranes applied for forward osmosis process
34 Biomimicking polysaccharide nanofibers promote vascular phenotypes : a potential application for vascular tissue engineering
ปี พ.ศ. 2554
35 Thin-film composite hollow fiber membranes for Pressure Retarded Osmosis (PRO) process with high power density
36 Transcriptional regulation of neurodevelopmental and metabolic pathways by the psychiatric illness candidate gene NPAS3
37 Total synthesis of (±)-Merrilactone A and (±)-Anislactone A
38 Improving neural network for flood forecasting using radar data on the Upper Ping River
39 Clinical and testing protocols for the analysis of epidermal growth factor receptor mutations in East Asian patients with non-small cell lung cancer: A combined clinical-molecular pathological approach
ปี พ.ศ. 2553
40 Performance improvement of PVDF hollow fiber-based membrane distillation process
41 Cancer survival in Africa, Asia, and Central America: a population-based study
ปี พ.ศ. 2552
42 Mapping human genetic diversity in Asia
ปี พ.ศ. 2550
43 Diversity of saprobic microfungi
44 Occurrence of a nonsulfated chondroitin proteoglycan in the dried saliva of Collocalia swiftlets (edible bird's-nest)
45 Eye fixation determined by the visual shape and semantic matches in language-mediated visual search
ปี พ.ศ. 2548
46 การรับรู้ของท้องถิ่นต่อผลกระทบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่อวัฒนธรรมชาวไป๋ ในเขตเมืองเก่ามณฑลปกครองตนเองต้าหลี่ไป๋, ยูนนาน, ประเทศจีน
47 Periodic structure in graded-index multimode fiber.
ปี พ.ศ. 2543
48 Biofouling and barnacle adhesion data for fouling-release coatings subjected to static immersion at seven marine sites
ปี พ.ศ. 2530
49 Computer data base assessment of masonry bridges.