ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Shi, Lei
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wang, Rong 10
2 Fane, Anthony Gordon 4
3 Setiawan, Laurentia 4
4 Kaewjaeng S. 3
5 Sriboonchitta S. 3
6 Wantana N. 3
7 Theera-Umpon N. 3
8 Liu, Chang 3
9 Kaewkhao J. 3
10 Kesavulu C. 3
11 Kothan S. 3
12 Kim H. 3
13 Krantz, William B. 2
14 Kim K. 2
15 George T. 2
16 Chen J. 2
17 Srisurapanont M. 2
18 Fang, Wangxi 2
19 Udomratn P. 2
20 Morand E. 2
21 Jin L. 2
22 Kim S. 2
23 Chou, Shuren 2
24 Chan E. 2
25 Nikpour M. 2
26 Rush A.J. 2
27 Kampuansai J. 2
28 Kangwanpong D. 2
29 Bautista D. 2
30 Chua H.C. 2
31 Liu C.-Y. 2
32 Bae J.N. 2
33 Fang Y. 2
34 Tian-mei S. 2
35 Hong J.P. 2
36 Golder V. 2
37 Kandane-Rathnayake R. 2
38 Hoi A. 2
39 Huq M. 2
40 Chan M. 2
41 Wu Y. 2
42 Lee C. 2
43 Goldblatt F. 2
44 Chen C. 2
45 Louthrenoo W. 2
46 An Y. 2
47 Li Z. 2
48 Morton S. 2
49 Navarra S. 2
50 Hamijoyo L. 2
51 O'Neill S. 2
52 Franklyn K. 2
53 Zamora L. 2
54 Lateef A. 2
55 Mok M. 2
56 Lau C. 2
57 Sockalingam S. 2
58 Brahmachari S.K. 1
59 Li, Kang 1
60 Tang, Chuyang Y. 1
61 She, Qianhong 1
62 Chen C.-H. 1
63 Bhak J. 1
64 Chew, Sing Yian 1
65 Chaurasia A. 1
66 Calacal G.C. 1
67 Abdulla M.A. 1
68 Palittapongarnpim P. 1
69 Wang Y. 1
70 Aid, Rachida 1
71 Seielstad M. 1
72 Srikummool M. 1
73 Ahmed I. 1
74 Yang, Xing 1
75 Debowski, Marcin 1
76 Edo J. 1
77 Ferreira, Fernanda 1
78 Ghang H. 1
79 Zheng, Y. J. 1
80 Gojobori T. 1
81 Blackwood, Douglas 1
82 Jung J. 1
83 China Scholarship Council 1
84 Han J. 1
85 Qiu, L. 1
86 Delfin F.C. 1
87 Rajabzadeh, Saeid 1
88 Chu J. 1
89 Visage, Catherine Le 1
90 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
91 Sengupta, Pinaki 1
92 Wierschem, Keola 1
93 De Ungria M.C.A. 1
94 Chen Y.-T. 1
95 Sugano S. 1
96 Shi H. 1
97 Kavanagh, C. 1
98 Zheng Y. 1
99 Kohrs, D. 1
100 Su B. 1
101 Lee, C. 1
102 Lumyong S. 1
103 Kovach, B. 1
104 Ho S.-F. 1
105 Al-Hamdan N. 1
106 Sinha A. 1
107 Bhurgri Y. 1
108 Wykrzykowska J. 1
109 De Winter R. 1
110 Bah E. 1
111 Dijkstra J. 1
112 Sudoyo H. 1
113 McKenzie E.H.C. 1
114 Mazzella, L. 1
115 Terlizzi, A. 1
116 Assawamakin A. 1
117 Smith, C. 1
118 Tongsima S. 1
119 Wagh, A. 1
120 Niikawa N. 1
121 Zimmerman, R. 1
122 Fuchareon S. 1
123 Paulus B. 1
124 Sigurdsson, J. 1
125 Crous P.W. 1
126 Meyer, A.E. 1
127 Hyde K.D. 1
128 Qian, P.-Y. 1
129 Bussaban B. 1
130 Photita W. 1
131 Schultz, M. 1
132 Zupo, V. 1
133 Kumar V. 1
134 Ong R. 1
135 Oka A. 1
136 Ohashi J. 1
137 Padilla C.D. 1
138 Perdigon H.B. 1
139 Qi X. 1
140 Zhang X. 1
141 Sulaiman A.H. 1
142 Oh S. 1
143 Oh B. 1
144 Mitchell W. 1
145 Marzuki S. 1
146 Nishijima F. 1
147 Mukerji M. 1
148 Naritomi K. 1
149 Hatim A. 1
150 Nishida N. 1
151 Ngamphiw C. 1
152 Yan S. 1
153 Anil, A.C. 1
154 Cook, A. 1
155 Samnom H. 1
156 Conte, E. 1
157 Kutanan W. 1
158 Hadfield, M. 1
159 Holm, E. 1
160 Haslbeck, E. 1
161 Luo X. 1
162 Aun H.S. 1
163 Chia, F.-S. 1
164 Serey B. 1
165 Sawant, S.S. 1
166 Yang Z. 1
167 Swain, G. 1
168 Sovannary T. 1
169 Bunnath L. 1
170 Baier, R.E. 1
171 Mandapati K.K. 1
172 Kelly D.J. 1
173 ORS 1
174 Kennedy G.C. 1
175 Greaney, Mike 1
176 Khurana P. 1
177 Nakagawa H. 1
178 Mizumoto S. 1
179 Kalayanamitra K. 1
180 Kim H.-L. 1
181 Jinam T.A. 1
182 Lusby, Paul 1
183 Huang W. 1
184 Muir, Walter 1
185 Hoh B.P. 1
186 Royal College of Physicians 1
187 Inoko H. 1
188 Jha P. 1
189 Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) 1
190 Kim W.-Y. 1
191 Sugahara K. 1
192 Krum H. 1
193 Lai P.S. 1
194 Kumfu S. 1
195 Lee J.-Y. 1
196 Kompa A.R. 1
197 Majumder P.P. 1
198 Wang B.H. 1
199 Liu E.T. 1
200 Sidek M.R. 1
201 Li Y.-T. 1
202 Kimura R. 1
203 Hama Y. 1
204 Kimm K. 1
205 Sumi T. 1
206 Koike T. 1
207 Kulawonganunchai S. 1
208 Maskos K. 1
209 Pickard, Ben 1
210 Pihlar Z. 1
211 Cha J. 1
212 Elharrar V. 1
213 Cummings V. 1
214 Emel L. 1
215 Li M. 1
216 Hamilton E. 1
217 Yu X. 1
218 Gaydos C. 1
219 Denoeux T. 1
220 Mimiaga M. 1
221 Safren S. 1
222 Lucas J. 1
223 Piwowar-Manning E. 1
224 Ojikutu B. 1
225 Pathak S. 1
226 Dong M. 1
227 Friedman R. 1
228 Limbada M. 1
229 Ryu K. 1
230 Kelly C. 1
231 Nishimura S. 1
232 Min H. 1
233 Lee E. 1
234 Tsumura Y. 1
235 Kondo T. 1
236 Ng K. 1
237 Ueno S. 1
238 Pakkad G. 1
239 An H. 1
240 Shim H. 1
241 Sherman S. 1
242 Moore A. 1
243 London A. 1
244 Waller H. 1
245 Man K. 1
246 Leach M. 1
247 Lim E. 1
248 Mayer K. 1
249 Celentano D. 1
250 Wang E. 1
251 Wang S. 1
252 Villamor L.P. 1
253 Lin N. 1
254 Wang H. 1
255 Chuang M. 1
256 Wu J.-Y. 1
257 Tsay S. 1
258 Pani S. 1
259 Tokunaga K. 1
260 Suzuki Y. 1
261 Kimura T. 1
262 Suryadi H. 1
263 Eggermont J. 1
264 Tabbada K.A. 1
265 Tan A. 1
266 Chantara S. 1
267 Xiao H. 1
268 Yu J. 1
269 Srithanaviboonchai K. 1
270 Zhao G. 1
271 Stupp S. 1
272 Zilfalil B.A. 1
273 Dai J. 1
274 Kneale,P.E. 1
275 Hughes J. 1
276 Chaipimonplin,T. 1
277 Yuan W. 1
278 Tantakitti F. 1
279 Yang J.O. 1
280 Pazos E. 1
281 Xu S. 1
282 Sleep E. 1
283 Shugart Y.Y. 1
284 Yoo H.-S. 1
285 Pérez C. 1
286 Tani N. 1
287 Norwati M. 1
288 Ledgerd R. 1
289 Yeole B. 1
290 Baptiste S. 1
291 Shanta V. 1
292 Lee A. 1
293 Barboza A. 1
294 Suwannasom P. 1
295 Woo Z. 1
296 Xiang Y. 1
297 Shih J. 1
298 Mlambo T. 1
299 Salto-Tellez M. 1
300 Brenner H. 1
301 Chia K. 1
302 Tsao M. 1
303 Ahn Y. 1
304 Ikiugu M. 1
305 Sotomi Y. 1
306 Eser S. 1
307 Wabinga H. 1
308 Onuma Y. 1
309 Salvador J.M. 1
310 Sandraling Y. 1
311 Serruys P. 1
312 Tateishi H. 1
313 Scaria V. 1
314 Esteban D. 1
315 Dikshit R. 1
316 Cavalcante R. 1
317 Nene B. 1
318 Abdelghani M. 1
319 Phipps M.E. 1
320 Png E. 1
321 Tenekecioglu E. 1
322 Sakaki Y. 1
323 Jayalekshmi P. 1
324 Maltsev S. 1
325 Tan S. 1
326 Radzi A. 1
327 Farkoush S. 1
328 Numata S. 1
329 Okuda T. 1
330 Jung H. 1
331 Rhee S. 1
332 Abd Rahman K. 1
333 Chen K. 1
334 Chou T. 1
335 Kim C. 1
336 Chang G. 1
337 Niiyama K. 1
338 Masuda S. 1
339 Yagihashi T. 1
340 Wang Z. 1
341 Otani T. 1
342 Au J. 1
343 Sumitsawan Y. 1
344 Samsudin M. 1
345 Lee J. 1
346 Shin H. 1
347 Coppola S. 1
348 Alvarez L. 1
349 Sankaranarayanan R. 1
350 Swaminathan R. 1
351 Cibule L. 1
352 Kang J. 1
353 Thongprasert S. 1
354 Suwanrungruang K. 1
355 Yang J. 1
356 Martin N. 1
357 Kaewnuam E. 1
358 Sriphetcharawut S. 1
359 Sriplung H. 1
360 Mackenzie L. 1
361 Shi Y. 1
362 Laudico A. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 10
2 2559 9
3 2557 7
4 2556 3
5 2555 5
6 2554 5
7 2553 2
8 2552 1
9 2550 3
10 2548 2
11 2543 1
12 2530 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Optical spectroscopy and emission properties of Ho3 +-doped gadolinium calcium silicoborate glasses for visible luminescent device applications
2 How Strong is the Relationship Among Gold and USD Exchange Rates? Analytics Based on Structural Change Models
3 Evaluating and Comparing Soft Partitions: an Approach Based on Dempster-Shafer Theory
4 Analysis of a similarity measure for non-overlapped data
5 Face recognition technology development with Gabor, PCA and SVM methodology under illumination normalization condition
6 Association of the lupus low disease activity state (LLDAS) with health-related quality of life in a multinational prospective study
7 Pair trading based on quantile forecasting of smooth transition GARCH models
8 Power factor improvement of distribution system with EV chargers based on SMC method for SVC
9 Spectroscopic investigations of Nd3+doped gadolinium calcium silica borate glasses for the NIR emission at 1059 nm
10 International occupational therapy research priorities: A delphi study
ปี พ.ศ. 2559
11 Frequency and predictors of the lupus low disease activity state in a multi-national and multi-ethnic cohort
12 Quantitative assessment of the stent/scaffold strut embedment analysis by optical coherence tomography
13 Assessment of aerosol optical property and radiative effect for the layer decoupling cases over the northern South China Sea during the 7-SEAS/Dongsha Experiment
14 Nucleation and growth of ordered arrays of silver nanoparticles on peptide nanofibers: Hybrid nanostructures with antimicrobial properties
15 Community cultural norms, stigma and disclosure to sexual partners among women living with HIV in Thailand, Brazil and Zambia (HPTN 063)
16 Data analysis with fuzzy measure on intuitionistic fuzzy sets
17 Influence of Er3+ion concentration on optical and photoluminescence properties of Er3+-doped gadolinium-calcium silica borate glasses
18 EMG pattern classification by split and merge deep belief network
19 Selective logging simulations and male fecundity variation support customisation of management regimes for specific groups of dipterocarp species in Peninsular Malaysia
ปี พ.ศ. 2557
20 Preparation of low-pressure water softening hollow fiber membranes by polyelectrolyte deposition with two bilayers
21 Magnetic phases in the S=1 Shastry-Sutherland model with uniaxial anisotropy
22 Design of frequency-interleaved ADC with mismatch compensation
23 Mixed polyamide-based composite nanofiltration hollow fiber membranes with improved low-pressure water softening capability
24 Enhanced hollow fiber membrane performance via semi-dynamic layer-by-layer polyelectrolyte inner surface deposition for nanofiltration and forward osmosis applications
25 An updated phylogeny of the human Y-chromosome lineage O2a-M95 with novel SNPs
26 Differences in psychiatric symptoms among Asian patients with depression: A multi-country cross-sectional study
ปี พ.ศ. 2556
27 Clinical features of depression in Asia: Results of a large prospective, cross-sectional study
28 Dual layer composite nanofiltration hollow fiber membranes for low-pressure water softening
29 Subtotal nephrectomy accelerates pathological cardiac remodeling post-myocardial infarction: Implications for cardiorenal syndrome
ปี พ.ศ. 2555
30 Fabrication of layer-by-layer assembled FO hollow fiber membranes and their performances using low concentration draw solutions
31 Explorations of delamination and irregular structure in poly(amide-imide)-polyethersulfone dual layer hollow fiber membranes
32 Explorations of delamination and irregular structure in poly(amide-imide)-polyethersulfone dual layer hollow fiber membranes
33 Novel dual-layer hollow fiber membranes applied for forward osmosis process
34 Biomimicking polysaccharide nanofibers promote vascular phenotypes : a potential application for vascular tissue engineering
ปี พ.ศ. 2554
35 Thin-film composite hollow fiber membranes for Pressure Retarded Osmosis (PRO) process with high power density
36 Transcriptional regulation of neurodevelopmental and metabolic pathways by the psychiatric illness candidate gene NPAS3
37 Total synthesis of (±)-Merrilactone A and (±)-Anislactone A
38 Improving neural network for flood forecasting using radar data on the Upper Ping River
39 Clinical and testing protocols for the analysis of epidermal growth factor receptor mutations in East Asian patients with non-small cell lung cancer: A combined clinical-molecular pathological approach
ปี พ.ศ. 2553
40 Performance improvement of PVDF hollow fiber-based membrane distillation process
41 Cancer survival in Africa, Asia, and Central America: a population-based study
ปี พ.ศ. 2552
42 Mapping human genetic diversity in Asia
ปี พ.ศ. 2550
43 Diversity of saprobic microfungi
44 Occurrence of a nonsulfated chondroitin proteoglycan in the dried saliva of Collocalia swiftlets (edible bird's-nest)
45 Eye fixation determined by the visual shape and semantic matches in language-mediated visual search
ปี พ.ศ. 2548
46 การรับรู้ของท้องถิ่นต่อผลกระทบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่อวัฒนธรรมชาวไป๋ ในเขตเมืองเก่ามณฑลปกครองตนเองต้าหลี่ไป๋, ยูนนาน, ประเทศจีน
47 Periodic structure in graded-index multimode fiber.
ปี พ.ศ. 2543
48 Biofouling and barnacle adhesion data for fouling-release coatings subjected to static immersion at seven marine sites
ปี พ.ศ. 2530
49 Computer data base assessment of masonry bridges.