ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Shi, Lei
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wang, Rong 10
2 Fane, Anthony Gordon 4
3 Setiawan, Laurentia 4
4 Wantana N. 3
5 Kaewjaeng S. 3
6 Kaewkhao J. 3
7 Sriboonchitta S. 3
8 Theera-Umpon N. 3
9 Kim H. 3
10 Kothan S. 3
11 Liu, Chang 3
12 Kesavulu C. 3
13 Hoi A. 2
14 Huq M. 2
15 An Y. 2
16 Kandane-Rathnayake R. 2
17 Sockalingam S. 2
18 Wu Y. 2
19 Lau C. 2
20 Louthrenoo W. 2
21 Li Z. 2
22 Chan M. 2
23 Golder V. 2
24 O'Neill S. 2
25 Chen C. 2
26 Goldblatt F. 2
27 Nikpour M. 2
28 Morand E. 2
29 Hamijoyo L. 2
30 Zamora L. 2
31 Franklyn K. 2
32 Morton S. 2
33 Navarra S. 2
34 Lateef A. 2
35 Mok M. 2
36 George T. 2
37 Srisurapanont M. 2
38 Udomratn P. 2
39 Hong J.P. 2
40 Kim K. 2
41 Krantz, William B. 2
42 Fang, Wangxi 2
43 Lee C. 2
44 Kim S. 2
45 Chou, Shuren 2
46 Tian-mei S. 2
47 Chen J. 2
48 Chan E. 2
49 Rush A.J. 2
50 Kangwanpong D. 2
51 Jin L. 2
52 Bautista D. 2
53 Kampuansai J. 2
54 Chua H.C. 2
55 Fang Y. 2
56 Bae J.N. 2
57 Liu C.-Y. 2
58 Wu J.-Y. 1
59 Tsay S. 1
60 Chuang M. 1
61 Yu J. 1
62 Yang J.O. 1
63 Wang H. 1
64 Pazos E. 1
65 Xu S. 1
66 Xiao H. 1
67 Villamor L.P. 1
68 Tokunaga K. 1
69 Tan A. 1
70 Sleep E. 1
71 Pani S. 1
72 Chantara S. 1
73 Wang E. 1
74 Wang S. 1
75 Lin N. 1
76 Chaipimonplin,T. 1
77 Celentano D. 1
78 Kneale,P.E. 1
79 Hughes J. 1
80 Mayer K. 1
81 Piwowar-Manning E. 1
82 Tabbada K.A. 1
83 Safren S. 1
84 Lucas J. 1
85 Dai J. 1
86 Zilfalil B.A. 1
87 Tantakitti F. 1
88 Yoo H.-S. 1
89 Pérez C. 1
90 Yuan W. 1
91 Stupp S. 1
92 Srithanaviboonchai K. 1
93 Zhao G. 1
94 Shugart Y.Y. 1
95 Meyer, A.E. 1
96 Bussaban B. 1
97 Qian, P.-Y. 1
98 Crous P.W. 1
99 Schultz, M. 1
100 Photita W. 1
101 Smith, C. 1
102 Paulus B. 1
103 Sigurdsson, J. 1
104 Ojikutu B. 1
105 Hyde K.D. 1
106 Kovach, B. 1
107 Su B. 1
108 Kohrs, D. 1
109 Lumyong S. 1
110 Lee, C. 1
111 Mazzella, L. 1
112 McKenzie E.H.C. 1
113 Sakaki Y. 1
114 Cavalcante R. 1
115 Dijkstra J. 1
116 Sudoyo H. 1
117 De Winter R. 1
118 Sugano S. 1
119 Zheng Y. 1
120 Suzuki Y. 1
121 Kimura T. 1
122 Suryadi H. 1
123 Sinha A. 1
124 Wykrzykowska J. 1
125 Sandraling Y. 1
126 Onuma Y. 1
127 Salvador J.M. 1
128 Serruys P. 1
129 Scaria V. 1
130 Sidek M.R. 1
131 Tateishi H. 1
132 Eggermont J. 1
133 Tsumura Y. 1
134 Shi Y. 1
135 Sriphetcharawut S. 1
136 Yang J. 1
137 Mackenzie L. 1
138 Thongprasert S. 1
139 Alvarez L. 1
140 Lee J. 1
141 Coppola S. 1
142 Kaewnuam E. 1
143 Samsudin M. 1
144 Numata S. 1
145 Kim C. 1
146 Otani T. 1
147 Farkoush S. 1
148 Okuda T. 1
149 Rhee S. 1
150 Abd Rahman K. 1
151 Jung H. 1
152 Kang J. 1
153 Cibule L. 1
154 Suwannasom P. 1
155 Lee A. 1
156 Ledgerd R. 1
157 Sotomi Y. 1
158 Phipps M.E. 1
159 Tenekecioglu E. 1
160 Png E. 1
161 Abdelghani M. 1
162 Baptiste S. 1
163 Pihlar Z. 1
164 Salto-Tellez M. 1
165 Maltsev S. 1
166 Tan S. 1
167 Mlambo T. 1
168 Tsao M. 1
169 Shih J. 1
170 Ikiugu M. 1
171 Wang Z. 1
172 Yagihashi T. 1
173 Yu X. 1
174 Gaydos C. 1
175 Li M. 1
176 Hamilton E. 1
177 Ryu K. 1
178 Moore A. 1
179 London A. 1
180 Kelly C. 1
181 Emel L. 1
182 Cha J. 1
183 Dong M. 1
184 Friedman R. 1
185 Limbada M. 1
186 Mimiaga M. 1
187 Denoeux T. 1
188 Elharrar V. 1
189 Cummings V. 1
190 Sherman S. 1
191 Waller H. 1
192 Ueno S. 1
193 Pakkad G. 1
194 Kondo T. 1
195 Ng K. 1
196 Tani N. 1
197 Niiyama K. 1
198 Masuda S. 1
199 Norwati M. 1
200 Shi H. 1
201 Nishimura S. 1
202 Leach M. 1
203 Lim E. 1
204 Man K. 1
205 Shim H. 1
206 An H. 1
207 Min H. 1
208 Lee E. 1
209 Pathak S. 1
210 Oh B. 1
211 Tang, Chuyang Y. 1
212 Brahmachari S.K. 1
213 Li, Kang 1
214 Calacal G.C. 1
215 She, Qianhong 1
216 Chen C.-H. 1
217 Chew, Sing Yian 1
218 Chaurasia A. 1
219 Bhak J. 1
220 Debowski, Marcin 1
221 Wang Y. 1
222 Srikummool M. 1
223 Jung J. 1
224 Palittapongarnpim P. 1
225 Seielstad M. 1
226 Ahmed I. 1
227 Yang, Xing 1
228 Abdulla M.A. 1
229 Aid, Rachida 1
230 Chen Y.-T. 1
231 Ghang H. 1
232 Zheng, Y. J. 1
233 Edo J. 1
234 Ferreira, Fernanda 1
235 Gojobori T. 1
236 China Scholarship Council 1
237 Han J. 1
238 Blackwood, Douglas 1
239 Qiu, L. 1
240 Delfin F.C. 1
241 Rajabzadeh, Saeid 1
242 Chu J. 1
243 Visage, Catherine Le 1
244 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
245 Sengupta, Pinaki 1
246 Wierschem, Keola 1
247 De Ungria M.C.A. 1
248 Zupo, V. 1
249 Niikawa N. 1
250 Swaminathan R. 1
251 Sankaranarayanan R. 1
252 Shin H. 1
253 Brenner H. 1
254 Chia K. 1
255 Yeole B. 1
256 Xiang Y. 1
257 Ahn Y. 1
258 Suwanrungruang K. 1
259 Sriplung H. 1
260 Chou T. 1
261 Au J. 1
262 Chang G. 1
263 Radzi A. 1
264 Chen K. 1
265 Martin N. 1
266 Sumitsawan Y. 1
267 Shanta V. 1
268 Woo Z. 1
269 Assawamakin A. 1
270 Al-Hamdan N. 1
271 Bah E. 1
272 Terlizzi, A. 1
273 Tongsima S. 1
274 Zimmerman, R. 1
275 Fuchareon S. 1
276 Wagh, A. 1
277 Bhurgri Y. 1
278 Laudico A. 1
279 Nene B. 1
280 Eser S. 1
281 Barboza A. 1
282 Jayalekshmi P. 1
283 Dikshit R. 1
284 Esteban D. 1
285 Wabinga H. 1
286 Ho S.-F. 1
287 Pickard, Ben 1
288 Ong R. 1
289 Oka A. 1
290 Ohashi J. 1
291 Padilla C.D. 1
292 Perdigon H.B. 1
293 Qi X. 1
294 Zhang X. 1
295 Sulaiman A.H. 1
296 Oh S. 1
297 Hatim A. 1
298 Mitchell W. 1
299 Marzuki S. 1
300 Nishijima F. 1
301 Mukerji M. 1
302 Naritomi K. 1
303 Nishida N. 1
304 Ngamphiw C. 1
305 Yan S. 1
306 Anil, A.C. 1
307 Cook, A. 1
308 Samnom H. 1
309 Conte, E. 1
310 Kutanan W. 1
311 Hadfield, M. 1
312 Holm, E. 1
313 Haslbeck, E. 1
314 Luo X. 1
315 Aun H.S. 1
316 Chia, F.-S. 1
317 Serey B. 1
318 Sawant, S.S. 1
319 Yang Z. 1
320 Swain, G. 1
321 Sovannary T. 1
322 Bunnath L. 1
323 Baier, R.E. 1
324 Mandapati K.K. 1
325 Kelly D.J. 1
326 ORS 1
327 Kennedy G.C. 1
328 Greaney, Mike 1
329 Khurana P. 1
330 Nakagawa H. 1
331 Mizumoto S. 1
332 Kalayanamitra K. 1
333 Kim H.-L. 1
334 Jinam T.A. 1
335 Lusby, Paul 1
336 Huang W. 1
337 Muir, Walter 1
338 Hoh B.P. 1
339 Royal College of Physicians 1
340 Inoko H. 1
341 Jha P. 1
342 Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) 1
343 Kim W.-Y. 1
344 Sugahara K. 1
345 Krum H. 1
346 Lai P.S. 1
347 Kumfu S. 1
348 Lee J.-Y. 1
349 Kompa A.R. 1
350 Majumder P.P. 1
351 Wang B.H. 1
352 Liu E.T. 1
353 Kumar V. 1
354 Li Y.-T. 1
355 Kimura R. 1
356 Hama Y. 1
357 Kimm K. 1
358 Sumi T. 1
359 Koike T. 1
360 Kulawonganunchai S. 1
361 Maskos K. 1
362 Kavanagh, C. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 10
2 2559 9
3 2557 7
4 2556 3
5 2555 5
6 2554 5
7 2553 2
8 2552 1
9 2550 3
10 2548 2
11 2543 1
12 2530 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Optical spectroscopy and emission properties of Ho3 +-doped gadolinium calcium silicoborate glasses for visible luminescent device applications
2 How Strong is the Relationship Among Gold and USD Exchange Rates? Analytics Based on Structural Change Models
3 Evaluating and Comparing Soft Partitions: an Approach Based on Dempster-Shafer Theory
4 Analysis of a similarity measure for non-overlapped data
5 Face recognition technology development with Gabor, PCA and SVM methodology under illumination normalization condition
6 Association of the lupus low disease activity state (LLDAS) with health-related quality of life in a multinational prospective study
7 Pair trading based on quantile forecasting of smooth transition GARCH models
8 Power factor improvement of distribution system with EV chargers based on SMC method for SVC
9 Spectroscopic investigations of Nd3+doped gadolinium calcium silica borate glasses for the NIR emission at 1059 nm
10 International occupational therapy research priorities: A delphi study
ปี พ.ศ. 2559
11 Frequency and predictors of the lupus low disease activity state in a multi-national and multi-ethnic cohort
12 Quantitative assessment of the stent/scaffold strut embedment analysis by optical coherence tomography
13 Assessment of aerosol optical property and radiative effect for the layer decoupling cases over the northern South China Sea during the 7-SEAS/Dongsha Experiment
14 Nucleation and growth of ordered arrays of silver nanoparticles on peptide nanofibers: Hybrid nanostructures with antimicrobial properties
15 Community cultural norms, stigma and disclosure to sexual partners among women living with HIV in Thailand, Brazil and Zambia (HPTN 063)
16 Data analysis with fuzzy measure on intuitionistic fuzzy sets
17 Influence of Er3+ion concentration on optical and photoluminescence properties of Er3+-doped gadolinium-calcium silica borate glasses
18 EMG pattern classification by split and merge deep belief network
19 Selective logging simulations and male fecundity variation support customisation of management regimes for specific groups of dipterocarp species in Peninsular Malaysia
ปี พ.ศ. 2557
20 Preparation of low-pressure water softening hollow fiber membranes by polyelectrolyte deposition with two bilayers
21 Magnetic phases in the S=1 Shastry-Sutherland model with uniaxial anisotropy
22 Design of frequency-interleaved ADC with mismatch compensation
23 Mixed polyamide-based composite nanofiltration hollow fiber membranes with improved low-pressure water softening capability
24 Enhanced hollow fiber membrane performance via semi-dynamic layer-by-layer polyelectrolyte inner surface deposition for nanofiltration and forward osmosis applications
25 An updated phylogeny of the human Y-chromosome lineage O2a-M95 with novel SNPs
26 Differences in psychiatric symptoms among Asian patients with depression: A multi-country cross-sectional study
ปี พ.ศ. 2556
27 Clinical features of depression in Asia: Results of a large prospective, cross-sectional study
28 Dual layer composite nanofiltration hollow fiber membranes for low-pressure water softening
29 Subtotal nephrectomy accelerates pathological cardiac remodeling post-myocardial infarction: Implications for cardiorenal syndrome
ปี พ.ศ. 2555
30 Fabrication of layer-by-layer assembled FO hollow fiber membranes and their performances using low concentration draw solutions
31 Explorations of delamination and irregular structure in poly(amide-imide)-polyethersulfone dual layer hollow fiber membranes
32 Explorations of delamination and irregular structure in poly(amide-imide)-polyethersulfone dual layer hollow fiber membranes
33 Novel dual-layer hollow fiber membranes applied for forward osmosis process
34 Biomimicking polysaccharide nanofibers promote vascular phenotypes : a potential application for vascular tissue engineering
ปี พ.ศ. 2554
35 Thin-film composite hollow fiber membranes for Pressure Retarded Osmosis (PRO) process with high power density
36 Transcriptional regulation of neurodevelopmental and metabolic pathways by the psychiatric illness candidate gene NPAS3
37 Total synthesis of (±)-Merrilactone A and (±)-Anislactone A
38 Improving neural network for flood forecasting using radar data on the Upper Ping River
39 Clinical and testing protocols for the analysis of epidermal growth factor receptor mutations in East Asian patients with non-small cell lung cancer: A combined clinical-molecular pathological approach
ปี พ.ศ. 2553
40 Performance improvement of PVDF hollow fiber-based membrane distillation process
41 Cancer survival in Africa, Asia, and Central America: a population-based study
ปี พ.ศ. 2552
42 Mapping human genetic diversity in Asia
ปี พ.ศ. 2550
43 Diversity of saprobic microfungi
44 Occurrence of a nonsulfated chondroitin proteoglycan in the dried saliva of Collocalia swiftlets (edible bird's-nest)
45 Eye fixation determined by the visual shape and semantic matches in language-mediated visual search
ปี พ.ศ. 2548
46 การรับรู้ของท้องถิ่นต่อผลกระทบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่อวัฒนธรรมชาวไป๋ ในเขตเมืองเก่ามณฑลปกครองตนเองต้าหลี่ไป๋, ยูนนาน, ประเทศจีน
47 Periodic structure in graded-index multimode fiber.
ปี พ.ศ. 2543
48 Biofouling and barnacle adhesion data for fouling-release coatings subjected to static immersion at seven marine sites
ปี พ.ศ. 2530
49 Computer data base assessment of masonry bridges.