ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Shetye, S.R.
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Shenoi, S.S.C. 23
2 Sundar, D. 18
3 Gouveia, A.D. 17
4 Michael, G.S. 14
5 Neetu, S. 6
6 McCreary, J.P. 5
7 Suresh, I. 5
8 Nampoothiri, G. 5
9 Vinayachandran, P.N. 4
10 Unnikrishnan, A.S. 4
11 Almeida, A.M. 3
12 Vialard, J. 3
13 Durand, F. 3
14 Chandramohan, P. 3
15 Vijith, V. 3
16 Desai, R.G.P. 2
17 Yamagata, T. 2
18 Suprit, K. 2
19 Mehra, P. 2
20 Naik, C.G. 2
21 Nayak, R.K. 2
22 Han, W. 2
23 Singbal, S.Y.S. 2
24 Santanam, K. 2
25 Fernando, V. 2
26 PrasannaKumar, S. 2
27 Nagarajan, B. 2
28 Maya, M.V. 2
29 Sardessai, S. 2
30 Fernandes, V. 2
31 Gopalakrishna, V.V. 2
32 Ramaiah, N. 2
33 Meyers, G. 1
34 Carton, J. 1
35 Kessler, W.S. 1
36 Xie, S.P. 1
37 Behera, S.K. 1
38 Schott, F. 1
39 Qu, T. 1
40 Lal, A.K. 1
41 SreeKumar, S. 1
42 Madhu, N.V. 1
43 Shankar, R. 1
44 Sharma, R. 1
45 Chang, P. 1
46 Narasimha, R. 1
47 Schopf, P. 1
48 DileepKumar, M. 1
49 Zhang, S. 1
50 Pednekar, P.S. 1
51 Sengupta, D. 1
52 Gadgil, S. 1
53 Shoji, D.T. 1
54 Pathak, M.C. 1
55 Jayakumar, S. 1
56 Rao, S.A. 1
57 Aparna, M. 1
58 Chavan, P.V. 1
59 Fernandes, S.E. 1
60 Telang, M. 1
61 Madec, G. 1
62 Ethe, C. 1
63 Joseph, P.V. 1
64 Satelkar, N.P. 1
65 Agarvadekar, Y. 1
66 Mangala, K.R. 1
67 Kotamraju, V. 1
68 Khalap, S. 1
69 Amol, P. 1
70 Aparna, S.G. 1
71 Paul, J. 1
72 Hood, R.R. 1
73 Sathyendranath, S. 1
74 Rao, L.V.G. 1
75 Platt, T. 1
76 Ravindran, P. 1
77 Murtugudde, R. 1
78 Wiggert, J.D. 1
79 Mukherjee, A. 1
80 Rajan, C.K. 1
81 Raveendran, T.V. 1
82 Paul, J.T. 1
83 Raveendran, O. 1
84 Revichandran, C. 1
85 Kurian, S. 1
86 Shenoy, D.M. 1
87 LokaBharathi, P.A. 1
88 Gauns, M. 1
89 Johnson, Z. 1
90 ประชา คำภักดี 1
91 นิกร จิตวิขาม 1
92 Araligidad, N. 1
93 วรากร วงศ์สายเชื้อ 1
94 วัชรา บัวเพ็ง 1
95 Gerson, V.J. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2556 1
3 2555 2
4 2554 1
5 2553 3
6 2552 5
7 2551 2
8 2550 6
9 2549 7
10 2548 7
11 2547 9
12 2546 2
13 2545 3
14 2544 2
15 2543 2
16 2542 8
17 2541 5
18 2540 3
19 2539 4
20 2538 2
21 2537 1
22 2536 4
23 2535 4
24 2534 5
25 2533 2
26 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาแนวโน้มการใช้บริการคอมมิวนิตี้ มอลล์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2556
2 Sub-tidal water-level oscillations in the Mandovi estuary, west coast of India
ปี พ.ศ. 2555
3 A stratification prediction diagram from characteristics of geometry, tides and runoff for estuaries with a prominent channel
4 Observational evidence from direct current measurements for propagation of remotely forced waves on the shelf off the west coast of India
ปี พ.ศ. 2554
5 Indian estuaries: Dynamics, ecosystems, and threats
ปี พ.ศ. 2553
6 Environmental controls on the seasonal carbon dioxide fluxes in the northeastern Indian Ocean
7 Nutrient characteristics of the water masses and their seasonal variability in the eastern equatorial Indian Ocean
8 Hydrological modelling of the west coast of India
ปี พ.ศ. 2552
9 การออกแบบและสร้างระบบเพื่อขับเคลื่อนแท่งอิเล็กโทรดของเตาหลอมแบบอาร์คดดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
10 Tunami: A large-scale geologic event
11 Intraseasonal response of the northern Indian Ocean coastal waveguide to the Madden-Julian Oscillation
12 Time-dependence of salinity in monsoonal estuaries
13 Biophysical processes in the Indian Ocean
ปี พ.ศ. 2551
14 Observational evidence for remote forcing of the west India coastal current
15 การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศในการประกันคุณภาพภายใน เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก สำหรับสถาบันการพลศึกษาในวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2550
16 Link between convection and meridional gradient of sea surface temperature in the Bay of Bengal
17 The environment that conditions the Mandovi and Zuari estuaries
18 Tides and sea-level variability
19 Mixing and intrusion of salt
20 The system of wind-driven seasonal coastal currents around the Indian subcontinent
21 The Mandovi and Zuari estuaries
ปี พ.ศ. 2549
22 Impact of sea breeze on the wind-seas off Goa, west coast of India
23 The great tsunami of 26 December 2004: A description based on tide gauge data from Indian subcontinent and surrounding areas
24 The 2004 Indian Ocean tsunami: Description of the event and estimation of length of the tsunami source region based on data from Indian tide gauge
25 Public awareness, education and international cooperative endeavors
26 The events associated with the great tsunami of 26 December, 2004 sea level variation and impact on coastal region of India
27 An analysis of the events of 26 December 2004 to plan for the future
28 Climate fluctuations of tropical coupled systems — The role of ocean dynamics
ปี พ.ศ. 2548
29 Writing smart: Writing quality research articles
30 The September 2004 stench off the southern Malabar coast - A consequence of holococcolithophore bloom
31 Comment on "The Great Sumatra-Andaman Earthquake of 26 December 2004"
32 Tsunamis: A large-scale earth and ocean phenomena
33 Tides in the Mandovi and Zuari estuaries, Goa, west coast of India
34 Coupling Between The North Indian Ocean And The Monsoons: A Model Based Study Of The Thermal Structure Cycling In The Central Arabian Sea
35 Estimating the seaward extent of sea breeze from QuickSCAT scatterometry
ปี พ.ศ. 2547
36 A quantitative framework for estimating water resources in India
37 Remote forcing annihilates barrier layer in southeastern Arabian Sea
38 Observational evidence for westward propagation of temperature inversions in the southeastern Arabian Sea
39 การพัฒนาแผนการสอนเรื่อง การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากขยะแยกประเภท สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
40 Why is Bay of Bengal warmer than Arabian Sea during the summer monsoon?
41 Towards coastal ocean observing and prediction system for India
42 Extreme sea level variability along the coast of India. Vol. 1-2
43 Impact of temperature inversions on SST evolution in the South-Eastern Arabian Sea during the pre-summer monsoon season
44 การพัฒนาแผนการสอนเรื่อง การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากขยะแยกประเภทสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Developing instructional plans on creation of categorized rubbish production for prathom Suksa 4 Students / สรญา เชี่ยวสุทธิ
ปี พ.ศ. 2546
45 Tides in the Gulf of Khambhat, west coast of India
46 Impact of sea breeze of the sea off Goa, west coast of India
ปี พ.ศ. 2545
47 Differences in heat budgets of the near-surface Arabian Sea and Bay of Bengal: Implications for the summer monsoon
48 Why were cool SST anomalies absent in the Bay of Bengal during the 1997 Indian Ocean Dipole event?
49 The Mandovi-Zuari estuarine ecosystem
ปี พ.ศ. 2544
50 Why is mean sea level along the Indian coast higher in the Bay of Bengal than in the Arabian Sea?
51 การเตรียมไดอะทอไมต์เพื่อใช้เป็นสารช่วยกรอง / ชัยศรี ไชยวุฒิ
ปี พ.ศ. 2543
52 Public access to Indian geographical data - Guest editorial
53 The Indian summer monsoon and the waters around India
ปี พ.ศ. 2542
54 Are interdecadal sea level changes along the Indian coast influenced by variability of monsoon rainfall?
55 On the sea surface temperature high in the Lakshadweep Sea before the onset of the southwest monsoon
56 Sea level during storm surges as seen in tide-gauge records along the east coast of India
57 Dynamics of circulation of the waters around India
58 Tidal propagation in the Gulf of Khambhat, Bombay High, and surrounding areas
59 Propagation of tides in the Mandovi and Zuari estuaries
60 Propagation of tides in the Mandovi-Zuari estuarine network
61 Tides in the Gulf of Kutch, India
ปี พ.ศ. 2541
62 Low-frequency variability of sea level along the coast of India
63 Dynamics of currents in the coastal region of India
64 West India coastal current and Lakshadweep High/Low
65 Coastal circulation in the North Indian Ocean: Coastal segment (14,S-W)
66 Barotropic tidal model for the Bombay High, Gulf of Khambhat and surrounding areas
ปี พ.ศ. 2540
67 Coastal circulations driven by river outflow in a variable-density 1.5-layer model
68 On the dynamics of the Lakshadweep high and low in the southeastern Arabian Sea
69 Tidal propagation in the Mandovi-Zuari Estuarine network, west coast of India: Impact of freshwater influx
ปี พ.ศ. 2539
70 Hydrography and circulation in the western Bay of Bengal during the northeast monsoon
71 Dynamics of the east India coastal current. 1. Analytic solutions forced by interior Ekman pumping and local alongshore winds
72 Dynamics of the east India coastal current. 2. Numerical solutions
73 Forcing mechanisms of the Bay of Bengal circulation
ปี พ.ศ. 2538
74 Propagation of tides in the Mandovi-Zuari estuarine network
75 An examination of the factors that influence the monthly-mean sea level along the coast of India
ปี พ.ศ. 2537
76 M sub(2) tidal currents on the shelf off Goa, west coast of India
ปี พ.ศ. 2536
77 Salinity extrema in the Arabian Sea
78 The western boundary current of the seasonal subtropical gyre in the Bay of Bengal
79 The movement and implications of the Ganges-Bramhaputra runoff on entering the Bay of Bengal
80 Propagation of bottom-trapped waves over variable topography
ปี พ.ศ. 2535
81 Satellite observations of the northeast monsoon coastal current
82 Diurnal and semi-diurnal tidal currents in the deep mid-Arabian sea
83 Does winter cooling lead to the subsurface salinity minimum off Saurashtra, India?
84 On the role of geometry of cross-section in generating flood-dominance in shallow estuaries
ปี พ.ศ. 2534
85 Biological control of surface temperature in the Arabian Sea
86 The coastal current off western India during the northeast monsoon
87 The warm pool in the Indian Ocean
88 Wind-driven coastal upwelling along the western boundary of the Bay of Bengal during the southwest monsoon
89 Observed low-frequency currents in the deep mid-Arabian sea
ปี พ.ศ. 2533
90 Hydrography and circulation off the west coast of India during the southwest monsoon 1987
91 Vulnerability of the Indian coastal region to damage from sea level rise