ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Shen, Zexiang
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Shen, Ze Xiang
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Lin, Jianyi 8
2 Zhan, Da 7
3 Fan, Hong Jin 7
4 Liu, Jilei 6
5 Lai, Linfei 6
6 Zhang, Hua 5
7 Yang, Huanping 4
8 Luo, Zhiqiang 4
9 Zheludev, Nikolay I. 4
10 Liu, Lei 4
11 Ni, Zhenhua 4
12 Hu, Hailong 4
13 Lee, Pooi See 4
14 Yu, Ting 4
15 Chao, Dongliang 3
16 Xia, Xinhui 3
17 Sun, Handong 3
18 Yan, Jiaxu 3
19 Ng, Chin Fan 3
20 Zhang, Fan 2
21 Luo, Jingshan 2
22 Atmatzakis, Evangelos 2
23 Papasimakis, Nikitas 2
24 Sum, Tze Chien 2
25 Boden, Stuart A. 2
26 Huan, Alfred Cheng Hon 2
27 Fan, Zhanxi 2
28 Nikolaenko, Andrey E. 2
29 Sun, Linfeng 2
30 Roy, Tapashree 2
31 Yuan, Guanghui 2
32 Huang, Maggie Y. M. 2
33 Rogers, Edward T. F. 2
34 Dong, Xiaochen 2
35 Wang, Liang 2
36 Li, Xianglin 2
37 Xiong, Qihua 2
38 Thong, John T. L. 2
39 Mai, Zhihong 2
40 Li, Lain-Jong 2
41 Li, Dehui 2
42 Kuo, Jer-Lai 2
43 Ruoff, Rodney S. 2
44 Poh, Chee Kok 2
45 Zhou, Weiwei 2
46 Sahoo, Nanda Gopal 2
47 Gong, Hao 2
48 Taylor, J. R. 1
49 De Angelis, Francesco 1
50 Wu, Xiangyang 1
51 Popov, S. V. 1
52 Ouyang, C. 1
53 Kelleher, E. J. R. 1
54 Castellani, C. E. S. 1
55 Wu, K. 1
56 Yeow, Edwin Kok Lee 1
57 Ng, Tsu Hau 1
58 Venkatesan, T. 1
59 Liu, K. W. 1
60 Mohammed Khalid Dawood 1
61 Tang, Y. D. 1
62 Lam, Jeffrey C. K. 1
63 Yang, Mou 1
64 Qin, L. 1
65 Xu, S. J. 1
66 Wen, Yuan 1
67 Fabrizio, Enzo Di 1
68 Cao, L. 1
69 Tan, Hao 1
70 Chan, T. K. 1
71 Chan, Siew Hwa 1
72 Yu, X. J. 1
73 Yu, T. 1
74 Lam, Jeffrey Chorkeung 1
75 Du, Anyan 1
76 Hu, Hailong. 1
77 Xu, H. R. 1
78 Zhou, Weijiang 1
79 Mathew, S. 1
80 Breese, M. B. H. 1
81 Tang, Chunhua 1
82 Dhar, S. 1
83 Rusydi, A. 1
84 Potts, Jeffrey R. 1
85 Gopinadhan, K. 1
86 Zhan, D. 1
87 Ashburn, P. 1
88 Shum, Perry Ping 1
89 Yan, Jia Xu 1
90 Liu, Zheng 1
91 Zheng, Shoujun 1
92 Yin, Tingting 1
93 Dubrovkin, Alexander M. 1
94 Adamo, Giorgio 1
95 Liu, Xiang Yang 1
96 Ni, Zhen Hua 1
97 Zheng, Z. 1
98 Lai, Lin Fei 1
99 Liu, Fucai 1
100 Zhen, Saw Giek 1
101 Wong, Nancy 1
102 Zhang, Yi 1
103 Hu, Jun 1
104 Chen, Renjie 1
105 Zhao, Yanyuan 1
106 Chaurasia, Alok 1
107 Wang, Ying 1
108 Wang, Shijie 1
109 Sun, Li 1
110 Jin, Tao 1
111 Li, Dongfei 1
112 Sun, Chenglin 1
113 Li, Zuowei 1
114 Zeng, Zhiyuan 1
115 Zhen, Yongda 1
116 Lim, San Hua 1
117 Zheng, W. T. 1
118 Fan, X. F. 1
119 Chihaia, Viorel 1
120 Ma, Lingjie 1
121 Wang, Jin 1
122 Liang, Guozhen 1
123 Qian, Xinyuan 1
124 Varghese, Vigil 1
125 Wang, Qi Jie 1
126 Chen, Shoushun 1
127 Zhu, Changrong 1
128 Teguh, Jefri S. 1
129 Yeow, Edwin K. L. 1
130 Cong, Chunxiao 1
131 Boey, Freddy Yin Chiang 1
132 Zhang, Yongzhe 1
133 Lam, Yeng Ming 1
134 Xi, Lifei 1
135 Sow, Chorng Haur 1
136 See, A. 1
137 Mangelinck, D. 1
138 Osipowicz, T. 1
139 Wang, Jiayi 1
140 Pey, Kin Leong 1
141 Jiang, Jian 1
142 Lim, Sharon Xiaodai 1
143 Olivo, Malini 1
144 Setiawan, Y. 1
145 Xu, Xin Long 1
146 Chan, L. 1
147 Fan, Hai Ming 1
148 Koon, Gavin Kok Wai 1
149 Özyilmaz, Barbaros 1
150 Khezri, Bahareh 1
151 Wang, Rui 1
152 Ding, Jun 1
153 Ye, Jun 1
154 Chen, Dongmeng 1
155 Duan, Huigao 1
156 Shi, Yumeng 1
157 Li, Shuzhou 1
158 Zhao, Yang 1
159 Wang, Lan 1
160 Jiang, F. Y. 1
161 Sun, Xiaowei 1
162 Yang, Joel K. W. 1
163 Yao, Yugui 1
164 Chou, Harry 1
165 Chen, Peng 1
166 Chen, Luwei 1
167 Huang, Yinxi 1
168 Zhong, Jianqiang 1
169 Chen, Wei 1
170 Gao, Fang 1
171 Teh, Boon Kin 1
172 Kasim, J. 1
173 Wang, Jian Xiong 1
174 Yang, Yue 1
175 Wu, T. 1
176 Han, Genquan 1
177 Xing, G. Z. 1
178 Guo, J. 1
179 Chia, Ching Kean 1
180 Cao, Xiehong 1
181 Wong, S. K. 1
182 Huang, Yizhong 1
183 Yeo, Yee-Chia 1
184 Fang, X. S. 1
185 Huang, X. 1
186 Cheng, Yuanbing 1
187 Liao, L. 1
188 Guo, Pengfei 1
189 Wang, D. D. 1
190 Pan, Jisheng 1
191 Zhang, Z. 1
192 Zhang, Zheng 1
193 Zhou, T. J. 1
194 Li, Bing 1
195 Liu, A. Q. 1
196 Gui, Ee Ling 1
197 Fan, Xiaofeng 1
198 Rogers, John A. 1
199 Mhaisalkar, Subodh Gautam 1
200 Zou, Bing Suo 1
201 Tee, X. Y. 1
202 Jing, Guang Yin 1
203 You, Y. M. 1
204 Zhang, Keke 1
205 Wei, Kho Kiang 1
206 Goolaup, Sarjoosing 1
207 Liu, Yanping 1
208 Sun, L. 1
209 Kasim, Johnson 1
210 Lew, Wen Siang 1
211 Xu, Yangping 1
212 Malini, Olivo 1
213 Ho, Xinning 1
214 Ivana 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 8
3 2556 5
4 2555 21
5 2554 2
6 2553 1
7 2552 3
8 2551 1
9 2550 1
10 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Monolayers of WxMo1−xS2 alloy heterostructure with in-plane composition variations
ปี พ.ศ. 2557
2 Hollow nickel nanocorn arrays as three-dimensional and conductive support for metal oxides to boost supercapacitive performance
3 Flat super-oscillatory lens for heat-assisted magnetic recording with sub-50nm resolution
4 Plasma modified MoS2 nanoflakes for surface enhanced Raman scattering
5 A V2O5/conductive-polymer core/shell nanobelt array on three-dimensional graphite foam : a high-rate, ultrastable, and freestanding cathode for lithium-ion batteries
6 VO2 nanoflake arrays for supercapacitor and Li-ion battery electrodes : performance enhancement by hydrogen molybdenum bronze as an efficient shell material
7 Track-and-tune light field image sensor
8 Bandgap-opened bilayer graphene approached by asymmetrical intercalation of trilayer graphene
9 Planar super-oscillatory lens for sub-diffraction optical needles at violet wavelengths
ปี พ.ศ. 2556
10 Evidence of ultra-low-k dielectric material degradation and nanostructure alteration of the Cu/ultra-low-k interconnects in time-dependent dielectric breakdown failure
11 Tunneling field-effect transistor with Ge/In0.53Ga0.47As heterostructure as tunneling junction
12 A green approach to the synthesis of high-quality graphene oxide flakes via electrochemical exfoliation of pencil core
13 Three dimensionals α-Fe2O3/polypyrrole (Ppy) nanoarray as anode for micro lithium ion batteries
14 Three-dimensional graphene foam supported Fe3O4 lithium battery anodes with long cycle life and high rate capability
ปี พ.ศ. 2555
15 Magnetism in MoS2 induced by proton irradiation
16 Nonlinear graphene metamaterial
17 Effects of internal strain and external pressure on electronic structures and optical transitions of self-assembled InxGa1−xAs/GaAs quantum dots : an experimental and theoretical study
18 Ordered array of gold semishells on TiO2 spheres : an ultrasensitive and recyclable SERS substrate
19 Plasmon-modulated photoluminescence of individual gold nanostructures
20 Preparation of supercapacitor electrodes through selection of graphene surface functionalities
21 Cobalt-mediated crystallographic etching of graphite from defects
22 Highly ordered arrays of particle-in-bowl plasmonic nanostructures for surface-enhanced Raman scattering
23 Engineering the electronic structure of graphene
24 Assembly of suspended graphene on carbon nanotube scaffolds with improved functionalities
25 Amplified spontaneous emission from single CdS nanoribbon with low symmetric cross sections
26 Band gap opening of graphene by doping small boron nitride domains
27 Observation of the semiconductor–metal transition behavior in monolayer graphene
28 Fourier transform infrared spectroscopy of low-k dielectric material on patterned wafers
29 Carbon nanotube-based materials for fuel cell applications
30 Terahertz bandwidth optical nonlinearity of graphene metamaterial
31 Exploration of the active center structure of nitrogen-doped graphene-based catalysts for oxygen reduction reaction
32 Harmonic and single pulse operation of a Raman laser using graphene
33 Tailoring optical properties of silicon nanowires by Au nanostructure decorations : enhanced Raman scattering and photodetection
34 Interaction between graphene and the surface of SiO2
35 Thickness and stacking geometry effects on high frequency overtone and combination Raman modes of graphene
ปี พ.ศ. 2554
36 Influences of graphene oxide support on the electrochemical performances of graphene oxide-MnO2 nanocomposites
37 Generation of ultralarge Surface Enhanced Raman Spectroscopy (SERS)-active hot-spot volumes by an array of 2D nano-superlenses
ปี พ.ศ. 2553
38 Ultrathin single-crystal ZnO nanobelts : Ag-catalyzed growth and field emission property.
ปี พ.ศ. 2552
39 Giant enhancement of top emission from ZnO thin film by nano-patterned Pt
40 Symmetry breaking of graphene monolayers by molecular decoration
41 Facile “scratching” method with common metal objects to generate large-scale catalyst patterns used for growth of single-walled carbon nanotubes
ปี พ.ศ. 2551
42 Plasmon-enhanced polarized Raman spectroscopy for sensitive surface characterization
ปี พ.ศ. 2550
43 DNA sensing by field-effect transistors based on networks of carbon nanotubes
ปี พ.ศ. 2543
44 Micro-Raman spectroscopy investigation of nickel silicides and nickel (platinum) silicides