ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Shen, Zexiang
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Shen, Ze Xiang
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Lin, Jianyi 8
2 Fan, Hong Jin 7
3 Zhan, Da 7
4 Liu, Jilei 6
5 Lai, Linfei 6
6 Zhang, Hua 5
7 Luo, Zhiqiang 4
8 Zheludev, Nikolay I. 4
9 Hu, Hailong 4
10 Yang, Huanping 4
11 Yu, Ting 4
12 Ni, Zhenhua 4
13 Liu, Lei 4
14 Lee, Pooi See 4
15 Chao, Dongliang 3
16 Xia, Xinhui 3
17 Sun, Handong 3
18 Yan, Jiaxu 3
19 Ng, Chin Fan 3
20 Xiong, Qihua 2
21 Mai, Zhihong 2
22 Huang, Maggie Y. M. 2
23 Sum, Tze Chien 2
24 Li, Xianglin 2
25 Huan, Alfred Cheng Hon 2
26 Dong, Xiaochen 2
27 Fan, Zhanxi 2
28 Zhang, Fan 2
29 Sun, Linfeng 2
30 Roy, Tapashree 2
31 Yuan, Guanghui 2
32 Li, Dehui 2
33 Rogers, Edward T. F. 2
34 Zhou, Weiwei 2
35 Kuo, Jer-Lai 2
36 Ruoff, Rodney S. 2
37 Li, Lain-Jong 2
38 Luo, Jingshan 2
39 Wang, Liang 2
40 Sahoo, Nanda Gopal 2
41 Gong, Hao 2
42 Papasimakis, Nikitas 2
43 Poh, Chee Kok 2
44 Boden, Stuart A. 2
45 Nikolaenko, Andrey E. 2
46 Atmatzakis, Evangelos 2
47 Thong, John T. L. 2
48 Wen, Yuan 1
49 Yang, Mou 1
50 Lam, Jeffrey C. K. 1
51 Xu, S. J. 1
52 Qin, L. 1
53 Yeow, Edwin Kok Lee 1
54 Wu, Xiangyang 1
55 Fabrizio, Enzo Di 1
56 Ng, Tsu Hau 1
57 Jiang, F. Y. 1
58 De Angelis, Francesco 1
59 Sun, Xiaowei 1
60 Zhao, Yang 1
61 Li, Shuzhou 1
62 Wang, Lan 1
63 Cong, Chunxiao 1
64 Mohammed Khalid Dawood 1
65 Tang, Y. D. 1
66 Du, Anyan 1
67 Liu, K. W. 1
68 Venkatesan, T. 1
69 Zhan, D. 1
70 Ashburn, P. 1
71 Cao, L. 1
72 Potts, Jeffrey R. 1
73 Gopinadhan, K. 1
74 Mathew, S. 1
75 Ye, Jun 1
76 Yu, X. J. 1
77 Zhou, Weijiang 1
78 Rusydi, A. 1
79 Breese, M. B. H. 1
80 Wu, K. 1
81 Ouyang, C. 1
82 Popov, S. V. 1
83 Kelleher, E. J. R. 1
84 Castellani, C. E. S. 1
85 Tang, Chunhua 1
86 Dhar, S. 1
87 Shum, Perry Ping 1
88 Taylor, J. R. 1
89 Dubrovkin, Alexander M. 1
90 Wang, Ying 1
91 Wang, Shijie 1
92 Zhao, Yanyuan 1
93 Chen, Renjie 1
94 Chaurasia, Alok 1
95 Zhen, Saw Giek 1
96 Yin, Tingting 1
97 Chan, Siew Hwa 1
98 Liu, Fucai 1
99 Wong, Nancy 1
100 Zhang, Yi 1
101 Zhen, Yongda 1
102 Li, Dongfei 1
103 Sun, Chenglin 1
104 Lim, San Hua 1
105 Chihaia, Viorel 1
106 Hu, Jun 1
107 Zheng, W. T. 1
108 Fan, X. F. 1
109 Zheng, Shoujun 1
110 Liu, Zheng 1
111 Teguh, Jefri S. 1
112 Yeow, Edwin K. L. 1
113 Chen, Shoushun 1
114 Wang, Qi Jie 1
115 Zhu, Changrong 1
116 Wang, Jin 1
117 Li, Zuowei 1
118 Zeng, Zhiyuan 1
119 Ma, Lingjie 1
120 Liang, Guozhen 1
121 Qian, Xinyuan 1
122 Lai, Lin Fei 1
123 Liu, Xiang Yang 1
124 Adamo, Giorgio 1
125 Yan, Jia Xu 1
126 Ni, Zhen Hua 1
127 Varghese, Vigil 1
128 Jin, Tao 1
129 Sun, Li 1
130 Chen, Dongmeng 1
131 Huang, Yizhong 1
132 Özyilmaz, Barbaros 1
133 Khezri, Bahareh 1
134 Fan, Hai Ming 1
135 Chan, L. 1
136 Koon, Gavin Kok Wai 1
137 Lim, Sharon Xiaodai 1
138 Xi, Lifei 1
139 Sow, Chorng Haur 1
140 Jiang, Jian 1
141 Olivo, Malini 1
142 Setiawan, Y. 1
143 You, Y. M. 1
144 Zou, Bing Suo 1
145 Mhaisalkar, Subodh Gautam 1
146 Jing, Guang Yin 1
147 Tee, X. Y. 1
148 Xu, Xin Long 1
149 Kasim, J. 1
150 Wang, Jian Xiong 1
151 Lam, Yeng Ming 1
152 Zhang, Yongzhe 1
153 Gao, Fang 1
154 Teh, Boon Kin 1
155 Zhong, Jianqiang 1
156 Huang, Yinxi 1
157 Chen, Wei 1
158 Yao, Yugui 1
159 Duan, Huigao 1
160 Shi, Yumeng 1
161 Yang, Joel K. W. 1
162 Chou, Harry 1
163 Chen, Peng 1
164 Pey, Kin Leong 1
165 Mangelinck, D. 1
166 See, A. 1
167 Wang, Jiayi 1
168 Osipowicz, T. 1
169 Chen, Luwei 1
170 Ding, Jun 1
171 Wang, Rui 1
172 Liu, A. Q. 1
173 Gui, Ee Ling 1
174 Zhang, Z. 1
175 Zhang, Zheng 1
176 Wang, D. D. 1
177 Guo, Pengfei 1
178 Pan, Jisheng 1
179 Fang, X. S. 1
180 Han, Genquan 1
181 Xing, G. Z. 1
182 Yeo, Yee-Chia 1
183 Huang, X. 1
184 Cheng, Yuanbing 1
185 Lam, Jeffrey Chorkeung 1
186 Yu, T. 1
187 Tan, Hao 1
188 Xu, H. R. 1
189 Hu, Hailong. 1
190 Liao, L. 1
191 Ivana 1
192 Zheng, Z. 1
193 Wu, T. 1
194 Yang, Yue 1
195 Malini, Olivo 1
196 Ho, Xinning 1
197 Lew, Wen Siang 1
198 Kasim, Johnson 1
199 Xu, Yangping 1
200 Wei, Kho Kiang 1
201 Fan, Xiaofeng 1
202 Rogers, John A. 1
203 Zhang, Keke 1
204 Goolaup, Sarjoosing 1
205 Boey, Freddy Yin Chiang 1
206 Wong, S. K. 1
207 Chia, Ching Kean 1
208 Guo, J. 1
209 Cao, Xiehong 1
210 Zhou, T. J. 1
211 Liu, Yanping 1
212 Sun, L. 1
213 Li, Bing 1
214 Chan, T. K. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 8
3 2556 5
4 2555 21
5 2554 2
6 2553 1
7 2552 3
8 2551 1
9 2550 1
10 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Monolayers of WxMo1−xS2 alloy heterostructure with in-plane composition variations
ปี พ.ศ. 2557
2 Hollow nickel nanocorn arrays as three-dimensional and conductive support for metal oxides to boost supercapacitive performance
3 Flat super-oscillatory lens for heat-assisted magnetic recording with sub-50nm resolution
4 Plasma modified MoS2 nanoflakes for surface enhanced Raman scattering
5 A V2O5/conductive-polymer core/shell nanobelt array on three-dimensional graphite foam : a high-rate, ultrastable, and freestanding cathode for lithium-ion batteries
6 VO2 nanoflake arrays for supercapacitor and Li-ion battery electrodes : performance enhancement by hydrogen molybdenum bronze as an efficient shell material
7 Track-and-tune light field image sensor
8 Bandgap-opened bilayer graphene approached by asymmetrical intercalation of trilayer graphene
9 Planar super-oscillatory lens for sub-diffraction optical needles at violet wavelengths
ปี พ.ศ. 2556
10 Evidence of ultra-low-k dielectric material degradation and nanostructure alteration of the Cu/ultra-low-k interconnects in time-dependent dielectric breakdown failure
11 Tunneling field-effect transistor with Ge/In0.53Ga0.47As heterostructure as tunneling junction
12 A green approach to the synthesis of high-quality graphene oxide flakes via electrochemical exfoliation of pencil core
13 Three dimensionals α-Fe2O3/polypyrrole (Ppy) nanoarray as anode for micro lithium ion batteries
14 Three-dimensional graphene foam supported Fe3O4 lithium battery anodes with long cycle life and high rate capability
ปี พ.ศ. 2555
15 Magnetism in MoS2 induced by proton irradiation
16 Nonlinear graphene metamaterial
17 Effects of internal strain and external pressure on electronic structures and optical transitions of self-assembled InxGa1−xAs/GaAs quantum dots : an experimental and theoretical study
18 Ordered array of gold semishells on TiO2 spheres : an ultrasensitive and recyclable SERS substrate
19 Plasmon-modulated photoluminescence of individual gold nanostructures
20 Preparation of supercapacitor electrodes through selection of graphene surface functionalities
21 Cobalt-mediated crystallographic etching of graphite from defects
22 Highly ordered arrays of particle-in-bowl plasmonic nanostructures for surface-enhanced Raman scattering
23 Engineering the electronic structure of graphene
24 Assembly of suspended graphene on carbon nanotube scaffolds with improved functionalities
25 Amplified spontaneous emission from single CdS nanoribbon with low symmetric cross sections
26 Band gap opening of graphene by doping small boron nitride domains
27 Observation of the semiconductor–metal transition behavior in monolayer graphene
28 Fourier transform infrared spectroscopy of low-k dielectric material on patterned wafers
29 Carbon nanotube-based materials for fuel cell applications
30 Terahertz bandwidth optical nonlinearity of graphene metamaterial
31 Exploration of the active center structure of nitrogen-doped graphene-based catalysts for oxygen reduction reaction
32 Harmonic and single pulse operation of a Raman laser using graphene
33 Tailoring optical properties of silicon nanowires by Au nanostructure decorations : enhanced Raman scattering and photodetection
34 Interaction between graphene and the surface of SiO2
35 Thickness and stacking geometry effects on high frequency overtone and combination Raman modes of graphene
ปี พ.ศ. 2554
36 Influences of graphene oxide support on the electrochemical performances of graphene oxide-MnO2 nanocomposites
37 Generation of ultralarge Surface Enhanced Raman Spectroscopy (SERS)-active hot-spot volumes by an array of 2D nano-superlenses
ปี พ.ศ. 2553
38 Ultrathin single-crystal ZnO nanobelts : Ag-catalyzed growth and field emission property.
ปี พ.ศ. 2552
39 Giant enhancement of top emission from ZnO thin film by nano-patterned Pt
40 Symmetry breaking of graphene monolayers by molecular decoration
41 Facile “scratching” method with common metal objects to generate large-scale catalyst patterns used for growth of single-walled carbon nanotubes
ปี พ.ศ. 2551
42 Plasmon-enhanced polarized Raman spectroscopy for sensitive surface characterization
ปี พ.ศ. 2550
43 DNA sensing by field-effect transistors based on networks of carbon nanotubes
ปี พ.ศ. 2543
44 Micro-Raman spectroscopy investigation of nickel silicides and nickel (platinum) silicides