ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Shen, Zexiang
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Shen, Ze Xiang
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Lin, Jianyi 8
2 Fan, Hong Jin 7
3 Zhan, Da 7
4 Liu, Jilei 6
5 Lai, Linfei 6
6 Zhang, Hua 5
7 Luo, Zhiqiang 4
8 Zheludev, Nikolay I. 4
9 Hu, Hailong 4
10 Yang, Huanping 4
11 Yu, Ting 4
12 Ni, Zhenhua 4
13 Liu, Lei 4
14 Lee, Pooi See 4
15 Sun, Handong 3
16 Yan, Jiaxu 3
17 Xia, Xinhui 3
18 Ng, Chin Fan 3
19 Chao, Dongliang 3
20 Zhang, Fan 2
21 Luo, Jingshan 2
22 Atmatzakis, Evangelos 2
23 Papasimakis, Nikitas 2
24 Sum, Tze Chien 2
25 Boden, Stuart A. 2
26 Huan, Alfred Cheng Hon 2
27 Dong, Xiaochen 2
28 Nikolaenko, Andrey E. 2
29 Li, Dehui 2
30 Li, Xianglin 2
31 Mai, Zhihong 2
32 Huang, Maggie Y. M. 2
33 Xiong, Qihua 2
34 Fan, Zhanxi 2
35 Wang, Liang 2
36 Roy, Tapashree 2
37 Rogers, Edward T. F. 2
38 Thong, John T. L. 2
39 Yuan, Guanghui 2
40 Li, Lain-Jong 2
41 Sun, Linfeng 2
42 Kuo, Jer-Lai 2
43 Ruoff, Rodney S. 2
44 Poh, Chee Kok 2
45 Zhou, Weiwei 2
46 Sahoo, Nanda Gopal 2
47 Gong, Hao 2
48 Wang, D. D. 1
49 Guo, Pengfei 1
50 Huang, X. 1
51 Zhang, Zheng 1
52 Zhang, Z. 1
53 Fang, X. S. 1
54 Yeo, Yee-Chia 1
55 Pan, Jisheng 1
56 Cheng, Yuanbing 1
57 Yu, T. 1
58 Xing, G. Z. 1
59 Tan, Hao 1
60 Chan, T. K. 1
61 Chan, Siew Hwa 1
62 Lam, Jeffrey Chorkeung 1
63 Xu, H. R. 1
64 Ivana 1
65 Zheng, Z. 1
66 Hu, Hailong. 1
67 Liao, L. 1
68 Wong, S. K. 1
69 Lew, Wen Siang 1
70 Kasim, Johnson 1
71 Goolaup, Sarjoosing 1
72 Boey, Freddy Yin Chiang 1
73 Ho, Xinning 1
74 Malini, Olivo 1
75 Yu, X. J. 1
76 Wei, Kho Kiang 1
77 Xu, Yangping 1
78 Liu, Yanping 1
79 Sun, L. 1
80 Guo, J. 1
81 Yang, Yue 1
82 Wu, T. 1
83 Chia, Ching Kean 1
84 Huang, Yizhong 1
85 Li, Bing 1
86 Zhou, T. J. 1
87 Cao, Xiehong 1
88 Han, Genquan 1
89 Qin, L. 1
90 Lam, Jeffrey C. K. 1
91 Ng, Tsu Hau 1
92 Liu, K. W. 1
93 Mohammed Khalid Dawood 1
94 Yang, Mou 1
95 Wen, Yuan 1
96 Fabrizio, Enzo Di 1
97 Zhang, Keke 1
98 Xu, S. J. 1
99 Tang, Y. D. 1
100 Du, Anyan 1
101 Li, Shuzhou 1
102 Ye, Jun 1
103 Chen, Dongmeng 1
104 Zhao, Yang 1
105 Sun, Xiaowei 1
106 Cong, Chunxiao 1
107 Wang, Lan 1
108 Jiang, F. Y. 1
109 Yeow, Edwin Kok Lee 1
110 Wu, Xiangyang 1
111 Potts, Jeffrey R. 1
112 Rusydi, A. 1
113 Breese, M. B. H. 1
114 Tang, Chunhua 1
115 Cao, L. 1
116 Ashburn, P. 1
117 Mathew, S. 1
118 Gopinadhan, K. 1
119 Zhan, D. 1
120 Dhar, S. 1
121 Shum, Perry Ping 1
122 Popov, S. V. 1
123 Taylor, J. R. 1
124 De Angelis, Francesco 1
125 Ouyang, C. 1
126 Wu, K. 1
127 Venkatesan, T. 1
128 Castellani, C. E. S. 1
129 Kelleher, E. J. R. 1
130 Zhou, Weijiang 1
131 Zhang, Yongzhe 1
132 Qian, Xinyuan 1
133 Varghese, Vigil 1
134 Jin, Tao 1
135 Sun, Li 1
136 Liang, Guozhen 1
137 Wang, Qi Jie 1
138 Teguh, Jefri S. 1
139 Yeow, Edwin K. L. 1
140 Chen, Shoushun 1
141 Ni, Zhen Hua 1
142 Yan, Jia Xu 1
143 Yin, Tingting 1
144 Dubrovkin, Alexander M. 1
145 Liu, Fucai 1
146 Zheng, Shoujun 1
147 Liu, Zheng 1
148 Lai, Lin Fei 1
149 Liu, Xiang Yang 1
150 Adamo, Giorgio 1
151 Zhu, Changrong 1
152 Wang, Jin 1
153 Chen, Renjie 1
154 Wong, Nancy 1
155 Zhang, Yi 1
156 Hu, Jun 1
157 Zhao, Yanyuan 1
158 Wang, Shijie 1
159 Zhen, Saw Giek 1
160 Chaurasia, Alok 1
161 Wang, Ying 1
162 Zheng, W. T. 1
163 Fan, X. F. 1
164 Li, Zuowei 1
165 Zeng, Zhiyuan 1
166 Ma, Lingjie 1
167 Sun, Chenglin 1
168 Li, Dongfei 1
169 Chihaia, Viorel 1
170 Lim, San Hua 1
171 Zhen, Yongda 1
172 Duan, Huigao 1
173 Shi, Yumeng 1
174 Chan, L. 1
175 Olivo, Malini 1
176 Setiawan, Y. 1
177 Xu, Xin Long 1
178 Fan, Hai Ming 1
179 Khezri, Bahareh 1
180 Lim, Sharon Xiaodai 1
181 Koon, Gavin Kok Wai 1
182 Özyilmaz, Barbaros 1
183 Kasim, J. 1
184 Wang, Jian Xiong 1
185 Liu, A. Q. 1
186 Gui, Ee Ling 1
187 Fan, Xiaofeng 1
188 Mhaisalkar, Subodh Gautam 1
189 Zou, Bing Suo 1
190 Tee, X. Y. 1
191 Jing, Guang Yin 1
192 You, Y. M. 1
193 Jiang, Jian 1
194 Sow, Chorng Haur 1
195 Zhong, Jianqiang 1
196 Huang, Yinxi 1
197 Chou, Harry 1
198 Chen, Peng 1
199 Teh, Boon Kin 1
200 Gao, Fang 1
201 Yang, Joel K. W. 1
202 Yao, Yugui 1
203 Chen, Wei 1
204 Chen, Luwei 1
205 Ding, Jun 1
206 See, A. 1
207 Lam, Yeng Ming 1
208 Xi, Lifei 1
209 Mangelinck, D. 1
210 Pey, Kin Leong 1
211 Wang, Rui 1
212 Osipowicz, T. 1
213 Wang, Jiayi 1
214 Rogers, John A. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 8
3 2556 5
4 2555 21
5 2554 2
6 2553 1
7 2552 3
8 2551 1
9 2550 1
10 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Monolayers of WxMo1−xS2 alloy heterostructure with in-plane composition variations
ปี พ.ศ. 2557
2 Hollow nickel nanocorn arrays as three-dimensional and conductive support for metal oxides to boost supercapacitive performance
3 Flat super-oscillatory lens for heat-assisted magnetic recording with sub-50nm resolution
4 Plasma modified MoS2 nanoflakes for surface enhanced Raman scattering
5 A V2O5/conductive-polymer core/shell nanobelt array on three-dimensional graphite foam : a high-rate, ultrastable, and freestanding cathode for lithium-ion batteries
6 VO2 nanoflake arrays for supercapacitor and Li-ion battery electrodes : performance enhancement by hydrogen molybdenum bronze as an efficient shell material
7 Track-and-tune light field image sensor
8 Bandgap-opened bilayer graphene approached by asymmetrical intercalation of trilayer graphene
9 Planar super-oscillatory lens for sub-diffraction optical needles at violet wavelengths
ปี พ.ศ. 2556
10 Evidence of ultra-low-k dielectric material degradation and nanostructure alteration of the Cu/ultra-low-k interconnects in time-dependent dielectric breakdown failure
11 Tunneling field-effect transistor with Ge/In0.53Ga0.47As heterostructure as tunneling junction
12 A green approach to the synthesis of high-quality graphene oxide flakes via electrochemical exfoliation of pencil core
13 Three dimensionals α-Fe2O3/polypyrrole (Ppy) nanoarray as anode for micro lithium ion batteries
14 Three-dimensional graphene foam supported Fe3O4 lithium battery anodes with long cycle life and high rate capability
ปี พ.ศ. 2555
15 Magnetism in MoS2 induced by proton irradiation
16 Nonlinear graphene metamaterial
17 Effects of internal strain and external pressure on electronic structures and optical transitions of self-assembled InxGa1−xAs/GaAs quantum dots : an experimental and theoretical study
18 Ordered array of gold semishells on TiO2 spheres : an ultrasensitive and recyclable SERS substrate
19 Plasmon-modulated photoluminescence of individual gold nanostructures
20 Preparation of supercapacitor electrodes through selection of graphene surface functionalities
21 Cobalt-mediated crystallographic etching of graphite from defects
22 Highly ordered arrays of particle-in-bowl plasmonic nanostructures for surface-enhanced Raman scattering
23 Engineering the electronic structure of graphene
24 Assembly of suspended graphene on carbon nanotube scaffolds with improved functionalities
25 Amplified spontaneous emission from single CdS nanoribbon with low symmetric cross sections
26 Band gap opening of graphene by doping small boron nitride domains
27 Observation of the semiconductor–metal transition behavior in monolayer graphene
28 Fourier transform infrared spectroscopy of low-k dielectric material on patterned wafers
29 Carbon nanotube-based materials for fuel cell applications
30 Terahertz bandwidth optical nonlinearity of graphene metamaterial
31 Exploration of the active center structure of nitrogen-doped graphene-based catalysts for oxygen reduction reaction
32 Harmonic and single pulse operation of a Raman laser using graphene
33 Tailoring optical properties of silicon nanowires by Au nanostructure decorations : enhanced Raman scattering and photodetection
34 Interaction between graphene and the surface of SiO2
35 Thickness and stacking geometry effects on high frequency overtone and combination Raman modes of graphene
ปี พ.ศ. 2554
36 Influences of graphene oxide support on the electrochemical performances of graphene oxide-MnO2 nanocomposites
37 Generation of ultralarge Surface Enhanced Raman Spectroscopy (SERS)-active hot-spot volumes by an array of 2D nano-superlenses
ปี พ.ศ. 2553
38 Ultrathin single-crystal ZnO nanobelts : Ag-catalyzed growth and field emission property.
ปี พ.ศ. 2552
39 Giant enhancement of top emission from ZnO thin film by nano-patterned Pt
40 Symmetry breaking of graphene monolayers by molecular decoration
41 Facile “scratching” method with common metal objects to generate large-scale catalyst patterns used for growth of single-walled carbon nanotubes
ปี พ.ศ. 2551
42 Plasmon-enhanced polarized Raman spectroscopy for sensitive surface characterization
ปี พ.ศ. 2550
43 DNA sensing by field-effect transistors based on networks of carbon nanotubes
ปี พ.ศ. 2543
44 Micro-Raman spectroscopy investigation of nickel silicides and nickel (platinum) silicides