ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Shen, Ze Xiang
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Shen, Zexiang
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Fan, Hong Jin 7
2 Zhan, Da 7
3 Lai, Linfei 6
4 Zhang, Hua 5
5 Lee, Pooi See 4
6 Yang, Huanping 4
7 Yu, Ting 4
8 Hu, Hailong 4
9 Luo, Zhiqiang 4
10 Ni, Zhenhua 4
11 Zheludev, Nikolay I. 4
12 Yan, Jiaxu 3
13 Sun, Handong 3
14 Chao, Dongliang 3
15 Ng, Chin Fan 3
16 Xia, Xinhui 3
17 Huan, Alfred Cheng Hon 2
18 Sum, Tze Chien 2
19 Xiong, Qihua 2
20 Ruoff, Rodney S. 2
21 Li, Xianglin 2
22 Dong, Xiaochen 2
23 Poh, Chee Kok 2
24 Sahoo, Nanda Gopal 2
25 Kuo, Jer-Lai 2
26 Mai, Zhihong 2
27 Gong, Hao 2
28 Zhou, Weiwei 2
29 Nikolaenko, Andrey E. 2
30 Thong, John T. L. 2
31 Fan, Zhanxi 2
32 Roy, Tapashree 2
33 Papasimakis, Nikitas 2
34 Atmatzakis, Evangelos 2
35 Yuan, Guanghui 2
36 Rogers, Edward T. F. 2
37 Huang, Maggie Y. M. 2
38 Zhang, Fan 2
39 Boden, Stuart A. 2
40 Jing, Guang Yin 1
41 Mangelinck, D. 1
42 Pey, Kin Leong 1
43 Ding, Jun 1
44 Zou, Bing Suo 1
45 Xu, Xin Long 1
46 Wang, Jian Xiong 1
47 Malini, Olivo 1
48 Lew, Wen Siang 1
49 Goolaup, Sarjoosing 1
50 Setiawan, Y. 1
51 Olivo, Malini 1
52 Jiang, Jian 1
53 Fan, Xiaofeng 1
54 Xi, Lifei 1
55 Wei, Kho Kiang 1
56 See, A. 1
57 Lim, Sharon Xiaodai 1
58 Wang, Jiayi 1
59 Ye, Jun 1
60 Chen, Dongmeng 1
61 Zhao, Yang 1
62 Wang, Rui 1
63 Zhou, T. J. 1
64 Sun, Xiaowei 1
65 Zhang, Yongzhe 1
66 Shi, Yumeng 1
67 Özyilmaz, Barbaros 1
68 Huang, Yinxi 1
69 Fan, Hai Ming 1
70 Koon, Gavin Kok Wai 1
71 Gao, Fang 1
72 Yao, Yugui 1
73 Sow, Chorng Haur 1
74 Chen, Peng 1
75 Ivana 1
76 Cao, Xiehong 1
77 Zhou, Weijiang 1
78 Huang, Yizhong 1
79 Chan, Siew Hwa 1
80 Lam, Jeffrey Chorkeung 1
81 Jiang, F. Y. 1
82 Boey, Freddy Yin Chiang 1
83 Guo, J. 1
84 Ashburn, P. 1
85 Tang, Chunhua 1
86 Zhang, Z. 1
87 Shum, Perry Ping 1
88 Fang, X. S. 1
89 Xing, G. Z. 1
90 Wu, T. 1
91 Potts, Jeffrey R. 1
92 Kasim, Johnson 1
93 Cheng, Yuanbing 1
94 Yang, Yue 1
95 Mhaisalkar, Subodh Gautam 1
96 Han, Genquan 1
97 You, Y. M. 1
98 Chia, Ching Kean 1
99 Wong, S. K. 1
100 Tee, X. Y. 1
101 Gui, Ee Ling 1
102 Yeo, Yee-Chia 1
103 Xu, Yangping 1
104 Guo, Pengfei 1
105 Ho, Xinning 1
106 Zhang, Zheng 1
107 Zhang, Keke 1
108 Rogers, John A. 1
109 Pan, Jisheng 1
110 Kasim, J. 1
111 Xu, S. J. 1
112 Yu, X. J. 1
113 Popov, S. V. 1
114 Mathew, S. 1
115 Ouyang, C. 1
116 Chan, T. K. 1
117 Xu, H. R. 1
118 Wu, K. 1
119 Taylor, J. R. 1
120 Gopinadhan, K. 1
121 Chaurasia, Alok 1
122 Breese, M. B. H. 1
123 Wang, Ying 1
124 Rusydi, A. 1
125 Zhen, Saw Giek 1
126 Yeow, Edwin Kok Lee 1
127 Zhan, D. 1
128 Kelleher, E. J. R. 1
129 Zheng, Z. 1
130 Qian, Xinyuan 1
131 Varghese, Vigil 1
132 Jin, Tao 1
133 Liang, Guozhen 1
134 Wang, Qi Jie 1
135 Teguh, Jefri S. 1
136 Chen, Shoushun 1
137 Yan, Jia Xu 1
138 Liu, Xiang Yang 1
139 Liu, Fucai 1
140 Huang, X. 1
141 Castellani, C. E. S. 1
142 Yin, Tingting 1
143 Zheng, Shoujun 1
144 Adamo, Giorgio 1
145 Liu, Zheng 1
146 Dhar, S. 1
147 Wang, Shijie 1
148 Ng, Tsu Hau 1
149 Mohammed Khalid Dawood 1
150 Du, Anyan 1
151 Zhu, Changrong 1
152 Lam, Jeffrey C. K. 1
153 Yang, Mou 1
154 Wang, Jin 1
155 Li, Shuzhou 1
156 Duan, Huigao 1
157 Cong, Chunxiao 1
158 Zhong, Jianqiang 1
159 Wang, Lan 1
160 Teh, Boon Kin 1
161 Tang, Y. D. 1
162 Yang, Joel K. W. 1
163 Chen, Wei 1
164 Ma, Lingjie 1
165 Wen, Yuan 1
166 Zhang, Yi 1
167 Hu, Jun 1
168 Zheng, W. T. 1
169 Wong, Nancy 1
170 Chen, Renjie 1
171 Venkatesan, T. 1
172 Zhao, Yanyuan 1
173 De Angelis, Francesco 1
174 Fan, X. F. 1
175 Qin, L. 1
176 Zeng, Zhiyuan 1
177 Li, Dongfei 1
178 Zhen, Yongda 1
179 Chihaia, Viorel 1
180 Fabrizio, Enzo Di 1
181 Chou, Harry 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 8
3 2556 5
4 2555 21
5 2554 2
6 2553 1
7 2552 3
8 2551 1
9 2550 1
10 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Monolayers of WxMo1−xS2 alloy heterostructure with in-plane composition variations
ปี พ.ศ. 2557
2 Hollow nickel nanocorn arrays as three-dimensional and conductive support for metal oxides to boost supercapacitive performance
3 Flat super-oscillatory lens for heat-assisted magnetic recording with sub-50nm resolution
4 Plasma modified MoS2 nanoflakes for surface enhanced Raman scattering
5 A V2O5/conductive-polymer core/shell nanobelt array on three-dimensional graphite foam : a high-rate, ultrastable, and freestanding cathode for lithium-ion batteries
6 VO2 nanoflake arrays for supercapacitor and Li-ion battery electrodes : performance enhancement by hydrogen molybdenum bronze as an efficient shell material
7 Track-and-tune light field image sensor
8 Bandgap-opened bilayer graphene approached by asymmetrical intercalation of trilayer graphene
9 Planar super-oscillatory lens for sub-diffraction optical needles at violet wavelengths
ปี พ.ศ. 2556
10 Evidence of ultra-low-k dielectric material degradation and nanostructure alteration of the Cu/ultra-low-k interconnects in time-dependent dielectric breakdown failure
11 Tunneling field-effect transistor with Ge/In0.53Ga0.47As heterostructure as tunneling junction
12 A green approach to the synthesis of high-quality graphene oxide flakes via electrochemical exfoliation of pencil core
13 Three dimensionals α-Fe2O3/polypyrrole (Ppy) nanoarray as anode for micro lithium ion batteries
14 Three-dimensional graphene foam supported Fe3O4 lithium battery anodes with long cycle life and high rate capability
ปี พ.ศ. 2555
15 Magnetism in MoS2 induced by proton irradiation
16 Nonlinear graphene metamaterial
17 Effects of internal strain and external pressure on electronic structures and optical transitions of self-assembled InxGa1−xAs/GaAs quantum dots : an experimental and theoretical study
18 Ordered array of gold semishells on TiO2 spheres : an ultrasensitive and recyclable SERS substrate
19 Plasmon-modulated photoluminescence of individual gold nanostructures
20 Preparation of supercapacitor electrodes through selection of graphene surface functionalities
21 Cobalt-mediated crystallographic etching of graphite from defects
22 Highly ordered arrays of particle-in-bowl plasmonic nanostructures for surface-enhanced Raman scattering
23 Engineering the electronic structure of graphene
24 Assembly of suspended graphene on carbon nanotube scaffolds with improved functionalities
25 Amplified spontaneous emission from single CdS nanoribbon with low symmetric cross sections
26 Band gap opening of graphene by doping small boron nitride domains
27 Observation of the semiconductor–metal transition behavior in monolayer graphene
28 Fourier transform infrared spectroscopy of low-k dielectric material on patterned wafers
29 Carbon nanotube-based materials for fuel cell applications
30 Terahertz bandwidth optical nonlinearity of graphene metamaterial
31 Exploration of the active center structure of nitrogen-doped graphene-based catalysts for oxygen reduction reaction
32 Harmonic and single pulse operation of a Raman laser using graphene
33 Tailoring optical properties of silicon nanowires by Au nanostructure decorations : enhanced Raman scattering and photodetection
34 Interaction between graphene and the surface of SiO2
35 Thickness and stacking geometry effects on high frequency overtone and combination Raman modes of graphene
ปี พ.ศ. 2554
36 Influences of graphene oxide support on the electrochemical performances of graphene oxide-MnO2 nanocomposites
37 Generation of ultralarge Surface Enhanced Raman Spectroscopy (SERS)-active hot-spot volumes by an array of 2D nano-superlenses
ปี พ.ศ. 2553
38 Ultrathin single-crystal ZnO nanobelts : Ag-catalyzed growth and field emission property.
ปี พ.ศ. 2552
39 Giant enhancement of top emission from ZnO thin film by nano-patterned Pt
40 Symmetry breaking of graphene monolayers by molecular decoration
41 Facile “scratching” method with common metal objects to generate large-scale catalyst patterns used for growth of single-walled carbon nanotubes
ปี พ.ศ. 2551
42 Plasmon-enhanced polarized Raman spectroscopy for sensitive surface characterization
ปี พ.ศ. 2550
43 DNA sensing by field-effect transistors based on networks of carbon nanotubes
ปี พ.ศ. 2543
44 Micro-Raman spectroscopy investigation of nickel silicides and nickel (platinum) silicides