ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Shen, Ze Xiang
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Shen, Zexiang
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Fan, Hong Jin 7
2 Zhan, Da 7
3 Lai, Linfei 6
4 Zhang, Hua 5
5 Lee, Pooi See 4
6 Yang, Huanping 4
7 Yu, Ting 4
8 Hu, Hailong 4
9 Luo, Zhiqiang 4
10 Ni, Zhenhua 4
11 Zheludev, Nikolay I. 4
12 Yan, Jiaxu 3
13 Sun, Handong 3
14 Chao, Dongliang 3
15 Ng, Chin Fan 3
16 Xia, Xinhui 3
17 Sum, Tze Chien 2
18 Li, Xianglin 2
19 Mai, Zhihong 2
20 Huan, Alfred Cheng Hon 2
21 Xiong, Qihua 2
22 Gong, Hao 2
23 Fan, Zhanxi 2
24 Zhou, Weiwei 2
25 Dong, Xiaochen 2
26 Roy, Tapashree 2
27 Ruoff, Rodney S. 2
28 Kuo, Jer-Lai 2
29 Thong, John T. L. 2
30 Poh, Chee Kok 2
31 Sahoo, Nanda Gopal 2
32 Rogers, Edward T. F. 2
33 Nikolaenko, Andrey E. 2
34 Papasimakis, Nikitas 2
35 Huang, Maggie Y. M. 2
36 Yuan, Guanghui 2
37 Zhang, Fan 2
38 Boden, Stuart A. 2
39 Atmatzakis, Evangelos 2
40 Sun, Xiaowei 1
41 Wang, Rui 1
42 Jiang, F. Y. 1
43 Zhong, Jianqiang 1
44 Zhao, Yang 1
45 Wang, Lan 1
46 Chou, Harry 1
47 Yao, Yugui 1
48 Sow, Chorng Haur 1
49 Gao, Fang 1
50 Lim, Sharon Xiaodai 1
51 Cong, Chunxiao 1
52 Shi, Yumeng 1
53 Ye, Jun 1
54 Chen, Dongmeng 1
55 Zhang, Yongzhe 1
56 Wang, Jiayi 1
57 Li, Shuzhou 1
58 Ma, Lingjie 1
59 Yang, Mou 1
60 Wang, Jin 1
61 Wen, Yuan 1
62 Xu, S. J. 1
63 Koon, Gavin Kok Wai 1
64 Zeng, Zhiyuan 1
65 Lam, Jeffrey C. K. 1
66 Zhu, Changrong 1
67 Yang, Joel K. W. 1
68 Chen, Wei 1
69 Tang, Y. D. 1
70 Duan, Huigao 1
71 Du, Anyan 1
72 Ng, Tsu Hau 1
73 Mohammed Khalid Dawood 1
74 Teh, Boon Kin 1
75 Goolaup, Sarjoosing 1
76 Wang, Qi Jie 1
77 Liang, Guozhen 1
78 Qian, Xinyuan 1
79 Chen, Shoushun 1
80 Teguh, Jefri S. 1
81 Qin, L. 1
82 Setiawan, Y. 1
83 Varghese, Vigil 1
84 Jin, Tao 1
85 Zheng, Shoujun 1
86 Yin, Tingting 1
87 Liu, Fucai 1
88 Liu, Zheng 1
89 Adamo, Giorgio 1
90 Yan, Jia Xu 1
91 Liu, Xiang Yang 1
92 Lew, Wen Siang 1
93 Malini, Olivo 1
94 Ding, Jun 1
95 Xu, Xin Long 1
96 Wang, Jian Xiong 1
97 Olivo, Malini 1
98 Chen, Peng 1
99 Huang, Yinxi 1
100 Fan, Hai Ming 1
101 Pey, Kin Leong 1
102 Jing, Guang Yin 1
103 Xi, Lifei 1
104 Wei, Kho Kiang 1
105 Jiang, Jian 1
106 Fan, Xiaofeng 1
107 See, A. 1
108 Mangelinck, D. 1
109 Zou, Bing Suo 1
110 Özyilmaz, Barbaros 1
111 Zhen, Saw Giek 1
112 Lam, Jeffrey Chorkeung 1
113 Chan, Siew Hwa 1
114 Cao, Xiehong 1
115 Boey, Freddy Yin Chiang 1
116 Ivana 1
117 Cheng, Yuanbing 1
118 Kasim, Johnson 1
119 Zhou, Weijiang 1
120 Huang, Yizhong 1
121 Xing, G. Z. 1
122 Fang, X. S. 1
123 Tang, Chunhua 1
124 Potts, Jeffrey R. 1
125 Wu, T. 1
126 Guo, J. 1
127 Ashburn, P. 1
128 Ho, Xinning 1
129 Guo, Pengfei 1
130 Chia, Ching Kean 1
131 You, Y. M. 1
132 Yang, Yue 1
133 Tee, X. Y. 1
134 Wong, S. K. 1
135 Zhou, T. J. 1
136 Kasim, J. 1
137 Mhaisalkar, Subodh Gautam 1
138 Han, Genquan 1
139 Zhang, Keke 1
140 Zhang, Zheng 1
141 Xu, Yangping 1
142 Pan, Jisheng 1
143 Rogers, John A. 1
144 Gui, Ee Ling 1
145 Yeo, Yee-Chia 1
146 Zhang, Z. 1
147 Shum, Perry Ping 1
148 Venkatesan, T. 1
149 Zhao, Yanyuan 1
150 Chen, Renjie 1
151 Wang, Shijie 1
152 Dhar, S. 1
153 Breese, M. B. H. 1
154 Wang, Ying 1
155 Wong, Nancy 1
156 Zhang, Yi 1
157 Chihaia, Viorel 1
158 Fabrizio, Enzo Di 1
159 Zhen, Yongda 1
160 Fan, X. F. 1
161 De Angelis, Francesco 1
162 Hu, Jun 1
163 Zheng, W. T. 1
164 Chaurasia, Alok 1
165 Rusydi, A. 1
166 Xu, H. R. 1
167 Wu, K. 1
168 Chan, T. K. 1
169 Kelleher, E. J. R. 1
170 Zheng, Z. 1
171 Huang, X. 1
172 Castellani, C. E. S. 1
173 Ouyang, C. 1
174 Yu, X. J. 1
175 Yeow, Edwin Kok Lee 1
176 Zhan, D. 1
177 Gopinadhan, K. 1
178 Taylor, J. R. 1
179 Popov, S. V. 1
180 Mathew, S. 1
181 Li, Dongfei 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 8
3 2556 5
4 2555 21
5 2554 2
6 2553 1
7 2552 3
8 2551 1
9 2550 1
10 2543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Monolayers of WxMo1−xS2 alloy heterostructure with in-plane composition variations
ปี พ.ศ. 2557
2 Hollow nickel nanocorn arrays as three-dimensional and conductive support for metal oxides to boost supercapacitive performance
3 Flat super-oscillatory lens for heat-assisted magnetic recording with sub-50nm resolution
4 Plasma modified MoS2 nanoflakes for surface enhanced Raman scattering
5 A V2O5/conductive-polymer core/shell nanobelt array on three-dimensional graphite foam : a high-rate, ultrastable, and freestanding cathode for lithium-ion batteries
6 VO2 nanoflake arrays for supercapacitor and Li-ion battery electrodes : performance enhancement by hydrogen molybdenum bronze as an efficient shell material
7 Track-and-tune light field image sensor
8 Bandgap-opened bilayer graphene approached by asymmetrical intercalation of trilayer graphene
9 Planar super-oscillatory lens for sub-diffraction optical needles at violet wavelengths
ปี พ.ศ. 2556
10 Evidence of ultra-low-k dielectric material degradation and nanostructure alteration of the Cu/ultra-low-k interconnects in time-dependent dielectric breakdown failure
11 Tunneling field-effect transistor with Ge/In0.53Ga0.47As heterostructure as tunneling junction
12 A green approach to the synthesis of high-quality graphene oxide flakes via electrochemical exfoliation of pencil core
13 Three dimensionals α-Fe2O3/polypyrrole (Ppy) nanoarray as anode for micro lithium ion batteries
14 Three-dimensional graphene foam supported Fe3O4 lithium battery anodes with long cycle life and high rate capability
ปี พ.ศ. 2555
15 Magnetism in MoS2 induced by proton irradiation
16 Nonlinear graphene metamaterial
17 Effects of internal strain and external pressure on electronic structures and optical transitions of self-assembled InxGa1−xAs/GaAs quantum dots : an experimental and theoretical study
18 Ordered array of gold semishells on TiO2 spheres : an ultrasensitive and recyclable SERS substrate
19 Plasmon-modulated photoluminescence of individual gold nanostructures
20 Preparation of supercapacitor electrodes through selection of graphene surface functionalities
21 Cobalt-mediated crystallographic etching of graphite from defects
22 Highly ordered arrays of particle-in-bowl plasmonic nanostructures for surface-enhanced Raman scattering
23 Engineering the electronic structure of graphene
24 Assembly of suspended graphene on carbon nanotube scaffolds with improved functionalities
25 Amplified spontaneous emission from single CdS nanoribbon with low symmetric cross sections
26 Band gap opening of graphene by doping small boron nitride domains
27 Observation of the semiconductor–metal transition behavior in monolayer graphene
28 Fourier transform infrared spectroscopy of low-k dielectric material on patterned wafers
29 Carbon nanotube-based materials for fuel cell applications
30 Terahertz bandwidth optical nonlinearity of graphene metamaterial
31 Exploration of the active center structure of nitrogen-doped graphene-based catalysts for oxygen reduction reaction
32 Harmonic and single pulse operation of a Raman laser using graphene
33 Tailoring optical properties of silicon nanowires by Au nanostructure decorations : enhanced Raman scattering and photodetection
34 Interaction between graphene and the surface of SiO2
35 Thickness and stacking geometry effects on high frequency overtone and combination Raman modes of graphene
ปี พ.ศ. 2554
36 Influences of graphene oxide support on the electrochemical performances of graphene oxide-MnO2 nanocomposites
37 Generation of ultralarge Surface Enhanced Raman Spectroscopy (SERS)-active hot-spot volumes by an array of 2D nano-superlenses
ปี พ.ศ. 2553
38 Ultrathin single-crystal ZnO nanobelts : Ag-catalyzed growth and field emission property.
ปี พ.ศ. 2552
39 Giant enhancement of top emission from ZnO thin film by nano-patterned Pt
40 Symmetry breaking of graphene monolayers by molecular decoration
41 Facile “scratching” method with common metal objects to generate large-scale catalyst patterns used for growth of single-walled carbon nanotubes
ปี พ.ศ. 2551
42 Plasmon-enhanced polarized Raman spectroscopy for sensitive surface characterization
ปี พ.ศ. 2550
43 DNA sensing by field-effect transistors based on networks of carbon nanotubes
ปี พ.ศ. 2543
44 Micro-Raman spectroscopy investigation of nickel silicides and nickel (platinum) silicides