ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Shen, L.
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Huang, Wei Min 5
2 Purnawali, Hendra 4
3 Wang, Chang Chun 3
4 Chen, Z. 3
5 Zeng, K. Y. 2
6 Wang, Lan 2
7 Chen, Zhong 2
8 Law, S. B. 2
9 Feng, Yuan Ping 2
10 Ee, Elden Yong Chiang 2
11 Ding, Zheng 2
12 Zhao, Y. 2
13 Chan, L. 2
14 Lai, Lin Fei 1
15 Shen, Ze Xiang 1
16 Ni, Zhen Hua 1
17 Xu, S. 1
18 Yan, Jia Xu 1
19 See, K. H. 1
20 Zhan, Da 1
21 See, Alex K. H. 1
22 Rutkevych, P. P. 1
23 Tsakadze, Z. L. 1
24 Liu, Xiang Yang 1
25 Wang, Tao Xi 1
26 Jintana Kommanee 1
27 Zhou, Ye 1
28 Sakda Daduang 1
29 Lim, Kok Jiak 1
30 Tee, K. C. 1
31 Apisak Dhiravisit 1
32 Liu, Lei 1
33 บังอร ประจันบาล 1
34 Gao, Xiang Yang 1
35 ละออ ชาวสวน 1
36 Sulaev, Azat 1
37 Goolaup, Sarjoosing 1
38 Lew, Wen Siang 1
39 Shen, Zexiang 1
40 Zhao, Yong 1
41 Liu, Yanping 1
42 Zhou, T. J. 1
43 Septiwerdani, Pradita 1
44 Cheong, Davy Wun Chet 1
45 Foo, Yong Lim 1
46 Wong, S. K. 1
47 Wu, Qingyu 1
48 Zhu, Wei Guang 1
49 Xia, Bin 1
50 Qiu, Caiyu 1
51 Han, Ming-Yong 1
52 Shen, Shun-Qing 1
53 Ren, Peng 1
54 Bung-on Prajanban 1
55 Li, Zhi Peng 1
56 Zhang, Shuang-Yuan 1
57 Lin, Qing Hua 1
58 Yu, Ting 1
59 Hussnain, A. 1
60 Tan, Swee Tiam 1
61 Sun, Xiaowei 1
62 Zhang, S. 1
63 Fu, Y. Q. 1
64 Fan, Hai Ming 1
65 Zhao, J. L. 1
66 Fan, H. 1
67 Ryu, H. H. 1
68 Bambang, S. 1
69 Iwan, S. 1
70 Wei, Su-Huai 1
71 Chen, Banglin 1
72 Ding, Jun 1
73 Liu, Tao 1
74 Li, Sean 1
75 Ng, Man-Fai 1
76 Yi, Jiabao 1
77 Yang, Shuo-Wang 1
78 Göettlicher, Jörg 1
79 Zhao, Bangchuan 1
80 Xiang, Shengchang 1
81 Tang, Cheng 1
82 Yoon, Soon Fatt 1
83 อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ 1
84 Ahmad, R. 1
85 สมปอง ธรรมศิริรักษ์ 1
86 Umar, Z. A. 1
87 Sittiruk Roytrakul 1
88 Khalid, N. 1
89 สิทธิรักษ์ รอยตระกูล 1
90 Hussain, T. 1
91 Sompong Thammasirirak 1
92 ศักดา ดาดวง 1
93 Rawat, R. S. 1
94 Liu, W. 1
95 Wang, S. Z. 1
96 Zhang, Dao Hua 1
97 Fan, Weijun 1
98 Liu, H. C. 1
99 Li, X. 1
100 Zhang, Z. 1
101 Zhai, L. Y. 1
102 Er, M. J. 1
103 Lu, Haibao 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2556 1
4 2555 10
5 2554 2
6 2551 1
7 2550 1
8 2549 2
9 2548 2
10 2547 1
11 2541 1
12 2539 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Comparison between ventriculosubgaleal shunt and extraventricular drainage to treat acute hydrocephalus in adults at Hospital Queen Elizabeth between 2013 and 2015 : a retrospective study
ปี พ.ศ. 2557
2 Influence of different CH4/N2 ratios on structural and mechanical properties of a-CNx : H film synthesized using plasma focus
3 Heating-responsive shape-memory effect in thermoplastic polyurethanes with low melt-flow index
4 Bandgap-opened bilayer graphene approached by asymmetrical intercalation of trilayer graphene
ปี พ.ศ. 2556
5 Experimental evidences of topological surface states of β-Ag2Te
ปี พ.ศ. 2555
6 Identification of five reptile egg whites protein using MALDI-TOF mass spectrometry and LC/MS-MS analysis
7 Chemically induced morphing in polyurethane shape memory polymer micro fibers/springs
8 Observation of the semiconductor–metal transition behavior in monolayer graphene
9 Elastic modulus, hardness and creep performance of SnBi alloys using nanoindentation
10 Origin of long-range ferromagnetic ordering in metal–organic frameworks with antiferromagnetic dimeric-Cu(II) building units
11 Wrinkling atop shape memory materials
12 Green electroluminescence from an n-ZnO : Er/p-Si heterostructured light-emitting diode
13 Repeated instant self-healing shape memory composites
14 A hybrid online sequential extreme learning machine with simplified hidden network
15 A Study On Factors Influencing Learners’ Adoption Ofmobile Learning In Beijing Normal University, China
ปี พ.ศ. 2554
16 Nanoindentation creep of tin and aluminium : a comparative study between constant load and constant strain rate methods
17 Stimulus-responsive shape memory materials : a review
ปี พ.ศ. 2551
18 Developement And Evaluation Of A Nasba System For The Diagnosis Of Cholera Using Elisa And Biosensor Methods
ปี พ.ศ. 2550
19 สภาพและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ระดับช่วงชั้นที่ 3-4 ในจังหวัดนครปฐม
ปี พ.ศ. 2549
20 Transverse electric dominant intersubband absorption in Si-doped GaInAsN∕GaAs quantum wells
21 Enhanced machine learning techniques for microarray cancer classification.
ปี พ.ศ. 2548
22 Formation of Ti-Si-N film using low frequency, high density inductively coupled plasma process
23 Study of InGaAsP/InP quantum well structures grown by solid source MBE and their application for long wavelength infrared light detection.
ปี พ.ศ. 2547
24 Effect of processing parameters on electroless Cu seed layer properties
ปี พ.ศ. 2541
25 Knowledge and Lifestyle of Chinese Women with Osteoporosis
ปี พ.ศ. 2539
26 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดในงานและความเหนื่อยหน่ายของ พยาบาลจีนในโรงพยาบาลสี่แห่ง
27 ความต้องการการศึกษาต่อเนื่องของพยาบาลในโรงพยาบาลสามแห่ง ของมหาวิทยาลัยการแพทย์สาธารณรัฐประชาชนจีน