ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sha, Li
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Wang, Rong 10
2 Fane, Anthony Gordon 4
3 Setiawan, Laurentia 4
4 Wantana N. 3
5 Kaewjaeng S. 3
6 Kaewkhao J. 3
7 Sriboonchitta S. 3
8 Theera-Umpon N. 3
9 Kim H. 3
10 Kothan S. 3
11 Liu, Chang 3
12 Kesavulu C. 3
13 Huq M. 2
14 An Y. 2
15 Sockalingam S. 2
16 Hoi A. 2
17 Lau C. 2
18 Chan M. 2
19 Mok M. 2
20 Li Z. 2
21 Wu Y. 2
22 Golder V. 2
23 Kandane-Rathnayake R. 2
24 Goldblatt F. 2
25 Louthrenoo W. 2
26 Nikpour M. 2
27 Morand E. 2
28 Lee C. 2
29 O'Neill S. 2
30 Hamijoyo L. 2
31 Morton S. 2
32 Navarra S. 2
33 Zamora L. 2
34 Franklyn K. 2
35 Lateef A. 2
36 Liu C.-Y. 2
37 Bae J.N. 2
38 Fang Y. 2
39 Chua H.C. 2
40 Tian-mei S. 2
41 Hong J.P. 2
42 Kim K. 2
43 Chen C. 2
44 George T. 2
45 Srisurapanont M. 2
46 Bautista D. 2
47 Udomratn P. 2
48 Fang, Wangxi 2
49 Kim S. 2
50 Chen J. 2
51 Krantz, William B. 2
52 Jin L. 2
53 Chou, Shuren 2
54 Kangwanpong D. 2
55 Kampuansai J. 2
56 Rush A.J. 2
57 Chan E. 2
58 Mimiaga M. 1
59 Dong M. 1
60 Denoeux T. 1
61 Elharrar V. 1
62 Li M. 1
63 Friedman R. 1
64 Emel L. 1
65 Cha J. 1
66 Cummings V. 1
67 Safren S. 1
68 Piwowar-Manning E. 1
69 Mayer K. 1
70 Gaydos C. 1
71 Lucas J. 1
72 Celentano D. 1
73 Pathak S. 1
74 Ojikutu B. 1
75 Limbada M. 1
76 Leach M. 1
77 Lee E. 1
78 An H. 1
79 Shim H. 1
80 Min H. 1
81 Nishimura S. 1
82 Kneale,P.E. 1
83 Kondo T. 1
84 Tsumura Y. 1
85 Lim E. 1
86 Man K. 1
87 Kelly C. 1
88 Ryu K. 1
89 Hamilton E. 1
90 London A. 1
91 Moore A. 1
92 Waller H. 1
93 Sherman S. 1
94 Yu X. 1
95 Royal College of Physicians 1
96 Jha P. 1
97 Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) 1
98 Inoko H. 1
99 Lusby, Paul 1
100 Jinam T.A. 1
101 ORS 1
102 Kennedy G.C. 1
103 Greaney, Mike 1
104 Pakkad G. 1
105 Huang W. 1
106 China Scholarship Council 1
107 Han J. 1
108 Blackwood, Douglas 1
109 Ho S.-F. 1
110 Pickard, Ben 1
111 Muir, Walter 1
112 Hoh B.P. 1
113 Wu J.-Y. 1
114 Chuang M. 1
115 Stupp S. 1
116 Yuan W. 1
117 Tantakitti F. 1
118 Zhao G. 1
119 Srithanaviboonchai K. 1
120 Chaipimonplin,T. 1
121 Dai J. 1
122 Zilfalil B.A. 1
123 Yoo H.-S. 1
124 Pérez C. 1
125 Xu S. 1
126 Yu J. 1
127 Xiao H. 1
128 Pazos E. 1
129 Yang J.O. 1
130 Shugart Y.Y. 1
131 Sleep E. 1
132 Hughes J. 1
133 Tan S. 1
134 Scaria V. 1
135 Serruys P. 1
136 Sandraling Y. 1
137 Tateishi H. 1
138 Sidek M.R. 1
139 De Winter R. 1
140 Sinha A. 1
141 Wykrzykowska J. 1
142 Onuma Y. 1
143 Salvador J.M. 1
144 Phipps M.E. 1
145 Sotomi Y. 1
146 Suwannasom P. 1
147 Abdelghani M. 1
148 Png E. 1
149 Cavalcante R. 1
150 Sakaki Y. 1
151 Tenekecioglu E. 1
152 Sudoyo H. 1
153 Dijkstra J. 1
154 Villamor L.P. 1
155 Pani S. 1
156 Tokunaga K. 1
157 Wang S. 1
158 Wang E. 1
159 Tsay S. 1
160 Wang H. 1
161 Lin N. 1
162 Tan A. 1
163 Chantara S. 1
164 Suryadi H. 1
165 Zheng Y. 1
166 Sugano S. 1
167 Kimura T. 1
168 Suzuki Y. 1
169 Tabbada K.A. 1
170 Eggermont J. 1
171 Lee A. 1
172 Ledgerd R. 1
173 Okuda T. 1
174 Farkoush S. 1
175 Numata S. 1
176 Jung H. 1
177 Abd Rahman K. 1
178 Kaewnuam E. 1
179 Samsudin M. 1
180 Rhee S. 1
181 Kim C. 1
182 Otani T. 1
183 Norwati M. 1
184 Tani N. 1
185 Ng K. 1
186 Masuda S. 1
187 Niiyama K. 1
188 Wang Z. 1
189 Yagihashi T. 1
190 Yang J. 1
191 Sriphetcharawut S. 1
192 Mlambo T. 1
193 Salto-Tellez M. 1
194 Maltsev S. 1
195 Tsao M. 1
196 Ikiugu M. 1
197 Baptiste S. 1
198 Pihlar Z. 1
199 Shih J. 1
200 Gojobori T. 1
201 Cibule L. 1
202 Thongprasert S. 1
203 Mackenzie L. 1
204 Shi Y. 1
205 Coppola S. 1
206 Lee J. 1
207 Kang J. 1
208 Alvarez L. 1
209 Ueno S. 1
210 Palittapongarnpim P. 1
211 Kompa A.R. 1
212 Lee J.-Y. 1
213 Krum H. 1
214 Liu E.T. 1
215 Wang B.H. 1
216 Mandapati K.K. 1
217 Kelly D.J. 1
218 Majumder P.P. 1
219 Lai P.S. 1
220 Kumfu S. 1
221 Sumi T. 1
222 Kimura R. 1
223 Hama Y. 1
224 Koike T. 1
225 Maskos K. 1
226 Kumar V. 1
227 Li Y.-T. 1
228 Kulawonganunchai S. 1
229 Nishijima F. 1
230 Marzuki S. 1
231 Padilla C.D. 1
232 Ong R. 1
233 Oka A. 1
234 Perdigon H.B. 1
235 Sulaiman A.H. 1
236 Yan S. 1
237 Qi X. 1
238 Zhang X. 1
239 Ohashi J. 1
240 Oh S. 1
241 Naritomi K. 1
242 Mukerji M. 1
243 Mitchell W. 1
244 Ngamphiw C. 1
245 Nishida N. 1
246 Oh B. 1
247 Hatim A. 1
248 Kimm K. 1
249 Sugahara K. 1
250 Chen K. 1
251 Radzi A. 1
252 Chou T. 1
253 Sumitsawan Y. 1
254 Martin N. 1
255 Shin H. 1
256 Suwanrungruang K. 1
257 Sriplung H. 1
258 Au J. 1
259 Chang G. 1
260 Esteban D. 1
261 Wabinga H. 1
262 Dikshit R. 1
263 Laudico A. 1
264 Bhurgri Y. 1
265 Al-Hamdan N. 1
266 Bah E. 1
267 Sankaranarayanan R. 1
268 Swaminathan R. 1
269 Khurana P. 1
270 Jayalekshmi P. 1
271 Nene B. 1
272 Nakagawa H. 1
273 Kim H.-L. 1
274 Kim W.-Y. 1
275 Mizumoto S. 1
276 Kalayanamitra K. 1
277 Eser S. 1
278 Barboza A. 1
279 Ahn Y. 1
280 Chia K. 1
281 Brenner H. 1
282 Xiang Y. 1
283 Yeole B. 1
284 Woo Z. 1
285 Shanta V. 1
286 Anil, A.C. 1
287 Yang Z. 1
288 Ahmed I. 1
289 Yang, Xing 1
290 Abdulla M.A. 1
291 Debowski, Marcin 1
292 Bhak J. 1
293 Tang, Chuyang Y. 1
294 Brahmachari S.K. 1
295 Li, Kang 1
296 Seielstad M. 1
297 Wang Y. 1
298 Zimmerman, R. 1
299 Fuchareon S. 1
300 Wagh, A. 1
301 Niikawa N. 1
302 Zupo, V. 1
303 Srikummool M. 1
304 Jung J. 1
305 Calacal G.C. 1
306 She, Qianhong 1
307 Wierschem, Keola 1
308 De Ungria M.C.A. 1
309 Sengupta, Pinaki 1
310 Delfin F.C. 1
311 Qiu, L. 1
312 Ghang H. 1
313 Zheng, Y. J. 1
314 Edo J. 1
315 Cutiongco-de La Paz E.M.C. 1
316 Rajabzadeh, Saeid 1
317 Chen C.-H. 1
318 Chew, Sing Yian 1
319 Chaurasia A. 1
320 Aid, Rachida 1
321 Chen Y.-T. 1
322 Chu J. 1
323 Visage, Catherine Le 1
324 Tongsima S. 1
325 Terlizzi, A. 1
326 Kutanan W. 1
327 Cook, A. 1
328 Samnom H. 1
329 Hadfield, M. 1
330 Luo X. 1
331 Kavanagh, C. 1
332 Holm, E. 1
333 Haslbeck, E. 1
334 Conte, E. 1
335 Aun H.S. 1
336 Swain, G. 1
337 Serey B. 1
338 Sawant, S.S. 1
339 Sovannary T. 1
340 Baier, R.E. 1
341 Chia, F.-S. 1
342 Bunnath L. 1
343 Shi H. 1
344 Kohrs, D. 1
345 Schultz, M. 1
346 Bussaban B. 1
347 Qian, P.-Y. 1
348 Photita W. 1
349 Sigurdsson, J. 1
350 Assawamakin A. 1
351 Smith, C. 1
352 Paulus B. 1
353 Crous P.W. 1
354 Meyer, A.E. 1
355 Lumyong S. 1
356 Kovach, B. 1
357 Su B. 1
358 Lee, C. 1
359 McKenzie E.H.C. 1
360 Hyde K.D. 1
361 Mazzella, L. 1
362 Ferreira, Fernanda 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 10
2 2559 9
3 2557 7
4 2556 3
5 2555 5
6 2554 5
7 2553 2
8 2552 1
9 2550 3
10 2548 2
11 2543 1
12 2530 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Optical spectroscopy and emission properties of Ho3 +-doped gadolinium calcium silicoborate glasses for visible luminescent device applications
2 How Strong is the Relationship Among Gold and USD Exchange Rates? Analytics Based on Structural Change Models
3 Evaluating and Comparing Soft Partitions: an Approach Based on Dempster-Shafer Theory
4 Analysis of a similarity measure for non-overlapped data
5 Face recognition technology development with Gabor, PCA and SVM methodology under illumination normalization condition
6 Association of the lupus low disease activity state (LLDAS) with health-related quality of life in a multinational prospective study
7 Pair trading based on quantile forecasting of smooth transition GARCH models
8 Power factor improvement of distribution system with EV chargers based on SMC method for SVC
9 Spectroscopic investigations of Nd3+doped gadolinium calcium silica borate glasses for the NIR emission at 1059 nm
10 International occupational therapy research priorities: A delphi study
ปี พ.ศ. 2559
11 Frequency and predictors of the lupus low disease activity state in a multi-national and multi-ethnic cohort
12 Quantitative assessment of the stent/scaffold strut embedment analysis by optical coherence tomography
13 Assessment of aerosol optical property and radiative effect for the layer decoupling cases over the northern South China Sea during the 7-SEAS/Dongsha Experiment
14 Nucleation and growth of ordered arrays of silver nanoparticles on peptide nanofibers: Hybrid nanostructures with antimicrobial properties
15 Community cultural norms, stigma and disclosure to sexual partners among women living with HIV in Thailand, Brazil and Zambia (HPTN 063)
16 Data analysis with fuzzy measure on intuitionistic fuzzy sets
17 Influence of Er3+ion concentration on optical and photoluminescence properties of Er3+-doped gadolinium-calcium silica borate glasses
18 EMG pattern classification by split and merge deep belief network
19 Selective logging simulations and male fecundity variation support customisation of management regimes for specific groups of dipterocarp species in Peninsular Malaysia
ปี พ.ศ. 2557
20 Preparation of low-pressure water softening hollow fiber membranes by polyelectrolyte deposition with two bilayers
21 Magnetic phases in the S=1 Shastry-Sutherland model with uniaxial anisotropy
22 Design of frequency-interleaved ADC with mismatch compensation
23 Mixed polyamide-based composite nanofiltration hollow fiber membranes with improved low-pressure water softening capability
24 Enhanced hollow fiber membrane performance via semi-dynamic layer-by-layer polyelectrolyte inner surface deposition for nanofiltration and forward osmosis applications
25 An updated phylogeny of the human Y-chromosome lineage O2a-M95 with novel SNPs
26 Differences in psychiatric symptoms among Asian patients with depression: A multi-country cross-sectional study
ปี พ.ศ. 2556
27 Clinical features of depression in Asia: Results of a large prospective, cross-sectional study
28 Dual layer composite nanofiltration hollow fiber membranes for low-pressure water softening
29 Subtotal nephrectomy accelerates pathological cardiac remodeling post-myocardial infarction: Implications for cardiorenal syndrome
ปี พ.ศ. 2555
30 Fabrication of layer-by-layer assembled FO hollow fiber membranes and their performances using low concentration draw solutions
31 Explorations of delamination and irregular structure in poly(amide-imide)-polyethersulfone dual layer hollow fiber membranes
32 Explorations of delamination and irregular structure in poly(amide-imide)-polyethersulfone dual layer hollow fiber membranes
33 Novel dual-layer hollow fiber membranes applied for forward osmosis process
34 Biomimicking polysaccharide nanofibers promote vascular phenotypes : a potential application for vascular tissue engineering
ปี พ.ศ. 2554
35 Thin-film composite hollow fiber membranes for Pressure Retarded Osmosis (PRO) process with high power density
36 Transcriptional regulation of neurodevelopmental and metabolic pathways by the psychiatric illness candidate gene NPAS3
37 Total synthesis of (±)-Merrilactone A and (±)-Anislactone A
38 Improving neural network for flood forecasting using radar data on the Upper Ping River
39 Clinical and testing protocols for the analysis of epidermal growth factor receptor mutations in East Asian patients with non-small cell lung cancer: A combined clinical-molecular pathological approach
ปี พ.ศ. 2553
40 Performance improvement of PVDF hollow fiber-based membrane distillation process
41 Cancer survival in Africa, Asia, and Central America: a population-based study
ปี พ.ศ. 2552
42 Mapping human genetic diversity in Asia
ปี พ.ศ. 2550
43 Diversity of saprobic microfungi
44 Occurrence of a nonsulfated chondroitin proteoglycan in the dried saliva of Collocalia swiftlets (edible bird's-nest)
45 Eye fixation determined by the visual shape and semantic matches in language-mediated visual search
ปี พ.ศ. 2548
46 การรับรู้ของท้องถิ่นต่อผลกระทบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีต่อวัฒนธรรมชาวไป๋ ในเขตเมืองเก่ามณฑลปกครองตนเองต้าหลี่ไป๋, ยูนนาน, ประเทศจีน
47 Periodic structure in graded-index multimode fiber.
ปี พ.ศ. 2543
48 Biofouling and barnacle adhesion data for fouling-release coatings subjected to static immersion at seven marine sites
ปี พ.ศ. 2530
49 Computer data base assessment of masonry bridges.