ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Seah, Hock Soon
หน่วยงาน Nanyang Technological University, Singapore
และรู้จักในชื่อของ
- Hackney S.A.
- Hossain S.
- Siew, Hua Gan
- S. A., Hasan
- Siew , Hua Gan
- Hoseini S.
- Hackney S.
- Hashim S.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Khalil, Md. Ibrahim 10
2 Hossen, Md. Sakib 5
3 Afroz, Rizwana 5
4 Tanvir, E. M. 5
5 Sulaiman, Siti Amrah 4
6 Sarakonsri T. 4
7 Johan, Henry 3
8 Qian, Kemao 3
9 Islam, Md. Asiful 3
10 Karim, Nurul 3
11 Yu, Jun 2
12 Alam, Nadia 2
13 Zhang, Zheng 2
14 Chowdhury, Muhammed Alamgir Zaman 2
15 Abdur Rahman, Mohammad 2
16 Abdullah, Wan Zaidah 2
17 Lin, Weisi 2
18 Zhu, Ce 2
19 Tandianus, Budianto 2
20 Alam, Fahmida 2
21 Ahmed, Romana 2
22 Ahmmed, Istiyak 2
23 Bhoumik, Nikhil Chandra 2
24 Rumpa, Nur-E-Noushin 2
25 Pasupuleti, Visweswara Rao 2
26 Scrosati B. 1
27 Huang T. 1
28 Khan, Mohammad 1
29 Suk, Peng Tang 1
30 Nainamohamed Salam, Sirajudeen Kuttulebbai 1
31 Vijayasekaran S. 1
32 Jaafar, Hasnan 1
33 Hassan, Siti Nazihahasma 1
34 Easmin Nishi, Shamima 1
35 Mahadevan M. 1
36 Zou H. 1
37 Kolangi Miandare H. 1
38 Hoseinifar S. 1
39 Muzaimi, Mustapha 1
40 Waket T. 1
41 Sonsuwan N. 1
42 Yamanaka N. 1
43 Navarro-Locsin G. 1
44 Wang P. 1
45 Dung N. 1
46 Tao, Dacheng 1
47 Rahman, M. Abdur 1
48 Hossain, M. Sabir 1
49 Chowdhury, M. Alamgir Zaman 1
50 Van Doan H. 1
51 Tian, Feng 1
52 Jahan, Iffat 1
53 Huynh, Chau Trung 1
54 Muhammad Fakhruddin, Abu Naieum 1
55 Wardhana, Nicholas Mario 1
56 Md. Nur Alam, Md. Nur Alam 1
57 Zheng, Zhang 1
58 Camilleri, Emily 1
59 Au, Anthony 1
60 Heidi, Sutherland 1
61 Yusof, Zukurnai 1
62 Anand, Asundi 1
63 Haupt, Larisa M. 1
64 E. M., Tanvir 1
65 Griffiths, Lyn R. 1
66 Fu, Yu 1
67 Yung, An Chua 1
68 Adpakpang K. 1
69 Thong, Patricia Soo-Ping 1
70 Arfah, Nadiah Wan 1
71 Olivo, Malini 1
72 Mustafa, Zulkifli 1
73 Abu Bakar, Ruzilawati 1
74 Soo, Khee-Chee 1
75 lmran, Ahmad 1
76 Tandjung, Stephanus Surijadarma 1
77 Abd. Wahab, Mohd Suhaimi 1
78 Ma, Yuewen 1
79 Elnager, Abuzar 1
80 Hossain, Md. Murad 1
81 Zhou, Ziyu 1
82 Kamal, Mohammad Amjad 1
83 Wang, Yu Ting 1
84 Zin, Mar Lwin Ma 1
85 Sulaiman, S. A. 1
86 Zheng, Jianmin 1
87 Idris, Zamzuri 1
88 Wang, Kai 1
89 Movania, Muhammad Mobeen 1
90 Ismail, Zabidah 1
91 Sammugam, Lakhsmi 1
92 J., Prasetijo 1
93 B. D., Daniel 1
94 Ali, Md. Yousuf 1
95 Ramesh, Nagesvari 1
96 Kian, Sek Tee 1
97 Soo, Choon Tan 1
98 Wan Aasim, Wan Raihana 1
99 Youseffi, Mansour 1
100 Hossain, Md. Fuad 1
101 Bouras A. 1
102 Zhang, Long 1
103 Ying, Xiang 1
104 He, Ying 1
105 Xia, Jiazhi 1
106 Mueller-Wittig, Wolfgang 1
107 Aifantis K.E. 1
108 Dong, Lu 1
109 Deng, Chenwei 1
110 Matin, Farha Juliana 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 12
2 2559 3
3 2558 5
4 2557 5
5 2556 1
6 2555 14
7 2554 2
8 2553 2
9 2549 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Antioxidant Properties and Cardioprotective Mechanism of Malaysian Propolis in Rats
2 Antioxidant Properties of Popular Turmeric (Curcuma longa) Varieties from Bangladesh
3 Assessment of Toxicity and Beneficiary Effects of Garcinia pedunculata on the Hematological, Biochemical, and Histological Homeostasis in Rats
4 Comparison of Bus Driving Control Based on Working Shift Hour and Impact on Bus Fuel Consumption
5 Honey, Propolis, and Royal Jelly: A Comprehensive Review of Their Biological Actions and Health Benefits
6 In Vitro Growth of Human Keratinocytes and Oral Cancer Cells into Microtissues: An Aerosol-Based Microencapsulation Technique
7 Interspecies In Vitro Evaluation of Stereoselective Protein Binding for 3,4-Methylenedioxymethamphetamine
8 Melittin, a Potential Natural Toxin of Crude Bee Venom: Probable Future Arsenal in the Treatment of Diabetes Mellitus
9 Minerals, Toxic Heavy Metals, and Antioxidant Properties of Honeys from Bangladesh
10 Evaluation of some intestinal cytokines genes expression and serum innate immune parameters in common carp (Cyprinus carpio) fed dietary loquat (Eriobotrya japonica) leaf extract
11 Trigeminal Neuralgia, Glossopharyngeal Neuralgia, and Myofascial Pain Dysfunction Syndrome: An Update
12 Tualang Honey Protects the Rat Midbrain and Lung against Repeated Paraquat Exposure
ปี พ.ศ. 2559
13 Preparation of tin and tin sulfide alloy on carbons and graphene via chemical method for use as anodes in lithium-ion batteries
14 Dietary Phytochemicals: Natural Swords Combating Inflammation and Oxidation-Mediated Degenerative Diseases
15 Efficiency of Polyphenol Extraction from Artificial Honey Using C18 Cartridges and Amberlite„ XAD-2 Resin: A Comparative Study
ปี พ.ศ. 2558
16 A Potential Epigenetic Marker Mediating Serum Folate and Vitamin B12 Levels Contributes to the Risk of Ischemic Stroke
17 Amelioration of Isoproterenol-Induced Oxidative Damage in Rat Myocardium by Withania somnifera Leaf Extract
18 Fibrinolytic Activity and Dose-Dependent Effect of Incubating Human Blood Clots in Caffeic Acid Phenethyl Ester: In Vitro Assays
19 Cardioprotective Effects of Tualang Honey: Amelioration of Cholesterol and Cardiac Enzymes Levels
20 Detection of Residual Levels and Associated Health Risk of Seven Pesticides in Fresh Eggplant and Tomato Samples from Narayanganj District, Bangladesh
ปี พ.ศ. 2557
21 Spectral caustic rendering of a homogeneous caustic object based on wavelength clustering and eye sensitivity
22 A New Nested Allele-Specific Multiplex Polymerase Chain Reaction Method for Haplotyping of VKORC1 Gene to Predict Warfarin Sensitivity
23 Cinnamon: A Multifaceted Medicinal Plant
24 Determination of Carbamate and Organophosphorus Pesticides in Vegetable Samples and the Efficiency of Gamma-Radiation in Their Removal
25 Determination of Mineral, Trace Element, and Pesticide Levels in Honey Samples Originating from Different Regions of Malaysia Compared to Manuka Honey
ปี พ.ศ. 2556
26 To exploit uncertainty masking for adaptive image rendering
ปี พ.ศ. 2555
27 Skeleton body pose tracking from efficient three-dimensional motion estimation and volumetric reconstruction
28 On combining multiple features for cartoon character retrieval and clip synthesis
29 A hybrid particle swarm optimization with cooperative method for multi-object tracking
30 CUDA acceleration of 3D dynamic scene reconstruction and 3D motion estimation for motion capture
31 Enhanced waypoint graph for path planning in virtual worlds
32 Demons kernel computation with single-pass stream processing on FPGA
33 Social net coloring : bringing film-making into the digital homes
34 Triangular mesh deformation via edge-based graph
35 Review of confocal fluorescence endomicroscopy for cancer detection
36 Efficient and robust 3D line drawings using difference-of-Gaussian
37 Image classification by multimodal subspace learning
38 Morphological study of SnSb/Graphite composites influenced by different ratio of Sn:Sb
39 A review of the burden of disease due to otitis media in the Asia-Pacific
40 Capacity fade in Sn-C nanopowder anodes due to fracture
ปี พ.ศ. 2554
41 Reducing location map in prediction-based difference expansion for reversible image data embedding
42 Real-time rendering of approximate caustics under environment illumination
ปี พ.ศ. 2553
43 Sustainable supply chain management from the perspectives of risk management
44 SnO2/C nanocomposites as anodes in secondary Li-ion batteries
ปี พ.ศ. 2549
45 Validated HPLC Method For Determination Of Repaglinide In Human Plasma Using Liquid-Liquid Extraction.
46 Generalized three-dimensional windowed fourier transform for fringe analysis