ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

School of Engineering and Technology (2013-)
หน่วยงาน Central Queensland University, Australia
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Rasul, Mohammad. 21
2 Rasul, Mohammad 20
3 Khan, Mohammad Masud Kamal. 11
4 Zhao, Xianbo 6
5 Feng, Yingbin 5
6 Duan, Kai 5
7 Akram, Fatema 5
8 Preethichandra, D.M.G. 5
9 Hwang, Bon-Gang 4
10 School of Business and Law (2013-) 4
11 Centre for Process Engineering and Light Metals 4
12 Other 4
13 Office of Learning and Teaching 4
14 Azad, Md. Abul Kalam 4
15 Mahamud, Rasel. 3
16 Masoum, Mohammad 3
17 Centre for Plant and Water Science 3
18 Ghadi, Yazeed Yasin. 3
19 Leinster, Malcolm G. 3
20 Ali, Shawkat. 3
21 Alahakoon, Sanath 3
22 Howard, Prue 3
23 Martin, Fae 3
24 Azad, A K 3
25 Kaneto, K. 3
26 Grandhi, Srimannarayana 2
27 Learning and Teaching Education Research Centre (LTERC) 2
28 Guo, Wanwu 2
29 Arif, Mohammad Taufiqul 2
30 Industry, Vocational Training and Access Education Division 2
31 Clegg, Richard E. 2
32 Greensill, Colin Victor 2
33 Narayanan, Ramadas 2
34 School of Medical and Applied Sciences (2013-) 2
35 Akbar, Delwar 2
36 Chugh, Ritesh. 2
37 Nouwens, Fons. 2
38 Chen, Mou 2
39 Zhang, Xibao 2
40 Wolfs, Peter J. 2
41 Jin, Xiaohua 2
42 Barr, Avron 2
43 Arenas, Edilson 2
44 Adams, Nadine 2
45 xia, bo 2
46 Wu, Peng. 2
47 Saha, Kamal 2
48 Deng, Hepu 2
49 Mondal, Sukanta Kumar 2
50 Alam, M M 2
51 Pienaar, Josua. 2
52 Hayes, Clinton John 1
53 Sharma, Raj Hari 1
54 Amir, Md. Sharif Imam Ibne 1
55 School of Human, Health and Social Sciences (2013-) 1
56 Ong, Shi Ying 1
57 Ahmed, S F 1
58 Hung, Chih-Cheng 1
59 Ahasan, T 1
60 Harris, David. 1
61 School of Nursing and Midwifery (2013-) 1
62 Guo, William 1
63 Rossi, Dolene. 1
64 Luck, Jo-Anne. 1
65 Yusaf, Talal 1
66 O'Brien, Darryl 1
67 Eschenbach, Elizabeth. 1
68 Keleher, Patrick. 1
69 Chowdhury, Ashfaque Ahmed. 1
70 Maung Than Oo, Amanullah 1
71 Ma, Zhiqiang 1
72 Thompson, Mathew. 1
73 Hammond, Andrew. 1
74 Moazzem, Shadia 1
75 Shahnia, Farhad. 1
76 Ghosh, Arindam 1
77 Sawang, Sukanlaya 1
78 Amarasinghe, Nalin 1
79 Newton, Cameron 1
80 Eliot, Matt 1
81 Jahirul, M. Islam. 1
82 Suntharavadivel, T. G. 1
83 Senadeera, W. 1
84 Manasreh, Adnan. 1
85 Gu, Y. T. 1
86 Alomari, Mohammad H. 1
87 Ashwath, Nanjappa. 1
88 Huoth, Palisa. 1
89 Leski-Taylor, J. 1
90 Brown, J. Richard. 1
91 O'Brien, Liam 1
92 Jha, Meena 1
93 Ahmed, Shams Forruque 1
94 Jha, Sanjay 1
95 Sharma, Subhash C. 1
96 Midmore, David 1
97 Bhattarai, Surya Prasad. 1
98 Littlefair, Guy. 1
99 Mazid, Abdul Md. 1
100 Anwar, Faisal 1
101 Henderson, Alan 1
102 Kootsookos, Alex 1
103 Polishetty, Ashwin. 1
104 Balsys, Ron 1
105 Vokolkova, Vera. 1
106 School of Education and the Arts (2013-) 1
107 Wassink, David 1
108 Smith, Leigh. 1
109 Oladele, Adewole. 1
110 Bobadilla, Joseph 1
111 Egwurube, Jerome 1
112 Leinster, Malcom 1
113 Kankanady, Raghavendra 1
114 Dzitac, Pavel 1
115 zhao, dong 1
116 Drumm, Mike 1
117 Awal, Ripendra 1
118 Wong, Kow Wai 1
119 Omri, Anis 1
120 Hazrat, M A 1
121 Lawson, Justine. 1
122 Richards, Tyde 1
123 Bhuiya, Muhammad 1
124 Perreau, Sylvie 1
125 Yang, Jian 1
126 Alam, Firoz. 1
127 Onoda, M 1
128 Zhong, Yun 1
129 Hawkins-Waters, Louise 1
130 Dekkers, Antony 1
131 Khan, M. M. K. 1
132 Patil, Arun 1
133 Sajjad, Mojibul 1
134 Tucker, Patrick. 1
135 Yu, Gwendolyn Shiyun 1
136 Alam, Quamrul. 1
137 Boulter, Michael 1
138 Cismaru, Iuliana 1
139 Azad, Abul Kalam 1
140 Palmer, Edward 1
141 Jarman, Rob. 1
142 Mulcahy, Dennis 1
143 Pignata, Silvia 1
144 Swift, Rhiannon 1
145 Spuzic, Sead 1
146 Tian, Yu-Chu 1
147 Lemes, Samir 1
148 Uzunovic, Faik 1
149 Ekanayake, E. M. I. Mala 1
150 Zhou, Yanlong 1
151 Jiang, Bin 1
152 Alahakoon, A. M. U. S. K. 1
153 Samaranayake, B. G. L. T. 1
154 Fraser, Kym 1
155 Tang, Maolin 1
156 Wu, Grant 1
157 Deng, Xiaopeng 1
158 Foun, Damien 1
159 Gyasi-Agyei, Yeboah 1
160 Mirzababaei, Mehdi 1
161 Vahidnia, Arash 1
162 Egelstaff, Richard 1
163 Reed, Robert (Robert H.) 1
164 Somasundaram, Jay. 1
165 Cork, David. 1
166 Wasimi, Saleh Ahmed 1
167 Houley, Levi 1
168 Begum, Sharmina. 1
169 Uddin, S M Ameer 1
170 Pang, Geoffrey. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 77
3 2556 54
4 2555 13
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Work in progress: model design to measure the efficacy of students learning preferences-does media matter?
2 Prospect of biofuels as an alternative transport fuel in Australia
ปี พ.ศ. 2557
3 Review of non-edible biofuel resources in Australia for second generation (2G) biofuel conversion
4 Comparison of life cycle costing and economic benefits of different wayside lubrication technology in heavy haul railway
5 Modelling of renewable energy economy in Australia
6 Wide area control of SVCs for first swing stabilisation and damping in longitudinal systems
7 Classification of common geotechnical failure types occurring in Queensland’s heavy haul rail network
8 Analysis of wind energy conversion system using Weibull distribution
9 Watershed delineation and cross-section extraction from DEM for flood modelling
10 Assessment of wind energy potential by Weibull distribution in isolated islands
11 Polypyrrole based nano-biosensor for sensing low concentrations of hydrogen peroxide
12 Combating Cyber Attacks in Cloud Systems Using Machine Learning
13 Developing Competitive Advantages in Political Risk Management for International Construction Enterprises
14 An experimental and numerical investigation of fluidized bed gasification of solid waste
15 An index to assess the propensity of landfall in Australia of a tropical cyclone
16 Role of human resource information systems in an educational organization
17 The strengths and weaknesses of a 'learning while earning' variation of Work-Integrated Learning (WIL)
18 Fuzzy multicriteria decision support for solid waste disposal method and site selection
19 Knowledge transfer in postgraduate research and education
20 Robust tracking control for uncertain MIMO nonlinear systems with input saturation using RWNNDO
21 Fault-tolerant control for a class of non-linear systems with dead-zone
22 Evaluating the performance of e-waste recycling programs using fuzzy multiattribute group decision making model
23 Performance analysis of vertical earth pipe cooling system for subtropical climate
24 Factors Influencing Customers’ Intention to Purchase Deals from Australian Group Buying Sites
25 Aspen Plus based simulation for energy recovery from waste to utilize in cement plant preheater tower
26 Performance assessment of carbonation process integrated with coal fired power plant to reduce CO2 (carbon dioxide) emissions
27 What makes e-learning work?
28 Voltage unbalance reduction in low voltage feeders by dynamic switching of residential customers among three phases
29 Strategies to remove barriers and increase motivation to use the Tablet PC in formative assessment
30 Energy scenario: production, consumption and prospect of renewable energy in Australia
31 Influence of Pre-saturation of Recycled Concrete Used in the Concrete Mix
32 Value management in Singaporean building projects: implementation status, critical success factors, and risk factors
33 The self-sacrificing sort of selfie
34 Temporal and environmental sensitivity of a photodiode array spectrophometric system
35 Sustainability Performance Evaluation of Renewable Energy Systems
36 Guidelines for curriculum development of Final Year Engineering Projects to support achievement of AQF8 Outcomes.
37 Supporting students through the final year engineering project experience to achieve AQF8 outcomes
38 Contextualising research in AQF8 for engineering education
39 Statistical diagnosis of the best Weibull methods for wind power assessment for agricultural applications
40 An experimental investigation of solid waste gasification using a large pilot scale waste to energy plant
41 A numerical investigation of municipal solid waste gasification using Aspen Plus
42 Final Year Engineering Projects: improving assessment, curriculum and supervision to meet AQF8 outcomes
43 Intelligent techniques for simulation and modelling
44 Assessment of Final Year Engineering Projects: an AQF8 perspective
45 The importance of use and end-of-life phases to the life cycle greenhouse gas (GHG) emissions of concrete: a review
46 Leisure informatics and the opportunities for mathematicians and data analysts in this new specialisation in ICT
47 Recent developments of advanced fuzzy logic controllers used in smart buildings in subtropical climate
48 Stormwater pond design for Rockhampton (Queensland) golf course premises
49 An optimal management strategy for distributed storages in distribution networks with high penetrations of PV
50 Robotic grasping and manipulation controller framework: architecture redevelopment
51 A comparative study of roadblend and GB cement stabilizers
52 Advanced mathematics for engineering and applied sciences
53 Optimal PV inverter reactive power control and real power curtailment to improve performance of unbalanced four-wire LV distribution networks
54 Comprehensive optimal PV inverter control strategy in unbalanced three-phase four-wire LV distribution networks
55 Integration of simulation-based energy management techniques in undergraduate engineering curriculum to enhance students' learning
56 An overview of solar cooling technologies markets development and its managerial aspects
57 Potential of saving energy using advanced fuzzy logic controllers in smart buildings in subtropical climates in Australia
58 Effect of silica fume on recycled aggregate concrete
59 Integrating legacy system into big data solutions: time to make the change
60 Enhancing motivation for homework exercises in engineering mathematics class
61 Approaches to applied learning
62 Online 'learning while earning' for regional students equals sustainable communities
63 Investigating enterprise risk management maturity in construction firms
64 The past, present and future of carbon labelling for construction materials: a review
65 Barriers to achieving green precast concrete stock management: a survey of current stock management practices in Singapore
66 Comparison of different hydrograph routing techniques in XPSTORM modelling software: a case study
67 Enterprise risk management implementation in construction firms: an organizational change perspective
68 A review on stormwater harvesting and reuse
69 Review on the existing and developing underground coal gasification techniques in abandoned coal seam gas blocks: Australia and global context
70 Review of biodiesel production from microalgae: a novel source of green energy
71 Socio-economic aspects of 2nd generation biofuels in Australia: a review
72 Dynamic brush placement of large dc machines in mining industry: a feasibility study
73 Facilitating student progression through partnerships with industry professional associations
74 Shear repaired RC beam by FRP bonding with external post-tensioning
75 Risk assessment in underground rail international construction joint ventures in Singapore
76 Prospective use of antioxidants in 2nd generation biodiesel for diesel engines in Australia
77 Utilization of polymer wastes as transport fuel resources: a recent development
78 Unsteady buoyancy driven flows and heat transfer through coupled thermal boundary layers in a partitioned triangular enclosure
79 An expert system to assess the landfall propensity of a tropical cyclone in Australia
ปี พ.ศ. 2556
80 TEM Characterizations of Iron Oxides of Mild Steel Formed at High-Temperature and High-Concentration NaOH
81 Investigation of Energy Storage Systems, Its Advantage and Requirement in Various Locations in Australia
82 Role of Energy Storage on Distribution Transformer Loading in Low Voltage Distribution Network
83 A laboratory in a Box
84 Developing a lean benchmarking process to monitor the carbon efficiency in precast concrete factories - a case study in Singapore
85 Developing sustainability perspective with landuse practices in a semi-arid environment
86 Evaluating the effect of slope curvature on slope stability by a numerical analysis
87 An assessment model for individuals within PBL
88 Assessing final year engineering projects
89 The Value of Business Intelligence Tools: Aligning Business Intelligence Governance with Corporate Governance
90 When urban meets rural : the interactive effect of location, age and education on technology adoption
91 Behavior of the Concrete Filled FRP 'CAN' under Axial Loading
92 Delivering Construction Education Programs through the Distance Mode: Case Study in Australia
93 Implications of climate change in Bangladesh
94 A Fair Target Score Calculation Method for Reduced-Over One day and T20 International Cricket Matches
95 Identification of non-value adding activities in precast concrete production to achieve low-carbon production
96 Bridging the transition process for first-year students in distance construction programs - a case study in Australia
97 Thermal Power Plants
98 The total air budget in oxygenated water flowing in a drip tape irrigation pipe
99 Optimisation of bio oil extraction process from Beauty Leaf (Calophyllum Inophyllum) oil seeds as a second generation biodiesel source
100 Packet value based scheduling for wireless local area networks
101 Risk compensation behaviours in construction workers’ activities
102 General sustainability indicator of renewable energy system based on grey relational analysis
103 The Digital Book in Higher Education: Beyond the Horseless Carriage
104 An experimental investigation on polypyrrole films electro-polymerized under a high transverse electric field
105 From Competing Commitments to Workthink as a Tactic of Resistance
106 Identification of non-value adding (NVA) activities in precast concreteinstallation sites to achieve low-carbon installation
107 Transparency in the carbon labels for construction materials – a comparison of three carbon labelling schemes
108 Numerical Modelling for the Extreme Flood Event in the Fitzroy Basin, Queensland, Australia
109 Why Business Intelligence? Significance of Business Intelligence Tools and Integrating BI Governance with Corporate Governance
110 The relative importance of open- and closed-skill agility performance for selection as a starter in adult male basketball players
111 Behaviour of Grade 310H Stainless Steel Exposed to High Temperature Hydrocarbon Processing Gases
112 A Scott transformer based single to three phase power converter for SWER applications
113 The Mentoring Process of Power Engineering Undergraduates Through Industry Placement
114 A Pilot Study on Postgraduate Supervision
115 Automatic Multi-Objective Calibration of a Rainfall Runoff Model for the Fitzroy Basin, Queensland, Australia
116 Using cross-validation in a fast EM algorithm for genomic selection and complex trait prediction
117 Hydropower development in Nepal
118 Custom microcontroller platform increases student
119 RISK COMPENSATION IN CONSTRUCTION WORKERS’ ACTIVITIES
120 Robotic object grasping in context of human grasping and manipulation
121 Organising and Presenting Information
122 Investigating the Structural Behaviour of Concrete Filled ‘CAN’ Under Axial Loading
123 Gamification of Commonplace Learning Activities: A Case Study In Educational Robotics in Competitive Arenas
124 Markov Random Fields based probabilistic relaying for multihop networks
125 The IEEE Actionable Data Book: A platform for inclusive education.
126 Design of a Smart Indoor Air Quality Monitoring Wireless Sensor Network for Assisted Living
127 Educational purposes of final year engineering projects and their assessment
128 Data Governance Frameworks and Change Management
129 Interrelationship between Indian Ocean Dipole (IOD) and Australian Tropical Cyclones
130 Building a sturdy foundation – creating an engaging first year course that prepares a diverse student demographic for an undergraduate Built Environment programme.
131 Work in Progress: Do Students Learn Better with Text or Video – or Does Media Matter?
132 Customer retention: a case study of stakeholder analysis in higher education
133 Transportation planning through pavement performance prediction modeling for Botswana gravel loss condition
ปี พ.ศ. 2555
134 Impact assessment of AC and DC electric rope shovels on coal mine power distribution system
135 Energy-efficient virtual machine placement in data centers by genetic algorithm
136 Ultra low power indoor air quality monitoring sensor network
137 Editorial Preface
138 Assessment of Final Year Engineering Projects:
139 Developments in Engineering Education Standards: Advanced Curriculum Innovations
140 Enhanced glucose nano-biosensor by pulsed deposition of conducting polymer on ITO/Pt
141 Development of low-cost nano-biosensors to enhance the rural healthcare services
142 Dynamic modeling of ionic polymer metal composite using equivalent passive electric network components
143 Review of CO2 Capture Technologies for Power Plant Application
144 Personal health record architectures: technology infrastructure implications and dependencies
145 Identifying opportunities for synergetic integration of co2 capture with a coal power plant
146 MULTI CRITERIA ANALYSIS TO IDENTIFY A SUITABLE CO2 CAPTURE TECHNOLOGY FOR A COAL POWER PLANT