ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sato S.
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Asamoto M. 2
2 Naiki-Ito A. 2
3 Shiraga K. 1
4 Takeshita K. 1
5 Yamashita Y. 1
6 Tang M. 1
7 Chewonarin T. 1
8 Ogawa K. 1
9 Punfa W. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2554 1