ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sarma, V.V.S.S.
หน่วยงาน National Institute Of Oceanography (NIO), India
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 DileepKumar, M. 20
2 Reddy, N.P.C. 11
3 Krishna, M.S. 10
4 Prasad, V.R. 8
5 Gauns, M. 8
6 Kumar, B.S.K. 7
7 Rao, G.D. 6
8 Murty, T.V.R. 6
9 Sadhuram, Y. 6
10 Naidu, S.A. 6
11 Madhupratap, M. 6
12 Sarma, V.V. 6
13 Acharyya, T. 5
14 Sridevi, B. 5
15 George, M.D. 5
16 Patra, P.K. 5
17 Viswanadham, R. 5
18 Sardessai, S. 5
19 Metzl, N. 4
20 Ramaiah, N. 4
21 PrasannaKumar, S. 4
22 DeSousa, S.N. 4
23 Hoppema, M. 3
24 Hunt, C.W. 3
25 Johannessen, T. 3
26 Hardman-Mountford, N. 3
27 Kumar, M.D. 3
28 Boutin, J. 3
29 Cosca, C. 3
30 Kumar, N.A. 3
31 Feely, R.A. 3
32 Paterson, K. 3
33 Lefevre, N. 3
34 Salisbury, J. 3
35 Lenton, A. 3
36 Rios, A.F. 3
37 Pierrot, D. 3
38 Venkataramana, V. 3
39 Kortzinger, A. 3
40 Akl, J. 3
41 Alin, S.R. 3
42 Muraleedharan, P.M. 3
43 Shenoy, D.M. 3
44 Saino, T. 3
45 Sarin, M.M. 3
46 Sridevi, T. 3
47 Rao, V.D. 3
48 Kozyr, A. 3
49 Gawade, L. 3
50 Murata, A. 3
51 Naqvi, S.W.A. 3
52 Subbaiah, Ch.V. 3
53 Pfeil, B. 3
54 Olsen, A. 3
55 Jayakumar, D.A. 3
56 Hankin, S. 3
57 Bakker, D.C.E. 3
58 Nojiri, Y. 3
59 Sabine, C.L. 3
60 Narvekar, P.V. 3
61 Chavez, F.P. 2
62 Brown, P.J. 2
63 Chen, A. 2
64 Gonzalez-Davila, M. 2
65 Heinze, C. 2
66 Borges, A. 2
67 Koyuk, H. 2
68 Rajeev, K. 2
69 Lal, S. 2
70 Manke, A. 2
71 Malczyk, J. 2
72 Bellerby, R.G.J. 2
73 Lauvset, S.K. 2
74 Bharati, M.D. 2
75 Landschutzer, P. 2
76 Poisson, A. 2
77 Subbaiah, C.V. 2
78 Goyet, C. 2
79 Perez, F.F. 2
80 Key, R.M. 2
81 Hydes, D. 2
82 Padin, X.A. 2
83 Ishii, M. 2
84 Park, G.-H. 2
85 Omar, A.M. 2
86 Cai, W.-J. 2
87 Mintrop, L. 2
88 Maneesha, K. 2
89 Srinivas, B. 2
90 Miyazaki, C. 2
91 Rao, K.H. 2
92 Midorikawa, T. 2
93 Kumar, P.P. 2
94 Naik, H. 2
95 Santana-Casiano, J.M. 2
96 Lourantou, A. 2
97 Bates, N. 2
98 Merlivat, L. 2
99 Nakadate, A. 2
100 Hales, B. 2
101 Levy, M. 2
102 Bandyopadhyay, D. 2
103 Bopp, L. 2
104 Dash, S.K. 2
105 DeSouza, S.N. 2
106 Abe, O. 2
107 Amarendra, P. 2
108 Nakano, Y. 2
109 Rao, B.S. 2
110 Choudhury, S.B. 2
111 Nakaoka, S. 2
112 Nagamani, P.V. 2
113 Shailaja, M.S. 1
114 Mathis, J. 1
115 Rao, E.P.R. 1
116 Saji, P.K. 1
117 Sarma, Y.V.B. 1
118 Monteiro, P. 1
119 Lauvset, S. 1
120 Manke, A.B. 1
121 Ono, T. 1
122 Saito, S. 1
123 Kitidis, V. 1
124 Fassbender, A. 1
125 Sudhir, A.K. 1
126 Rajesh, G. 1
127 Newberger, T. 1
128 KrishnaKumari, L. 1
129 Nobuo, T. 1
130 Maheswaran, P.A. 1
131 Naidu, V.S. 1
132 Huss, B. 1
133 Binu, M.S. 1
134 Manerikar, M. 1
135 Kiran, B.S. 1
136 Huang, W.J. 1
137 Lasco, R. 1
138 Gao, Z. 1
139 Acharya, T. 1
140 Ichikawa, T. 1
141 Prasad, K.V.S.R. 1
142 Jones, S. 1
143 Joseph, S. 1
144 Sara, J. 1
145 DeSouza, W. 1
146 Jones, E.M. 1
147 Raghukumar, S. 1
148 Jacobson, A. 1
149 Prasad, M.H.K. 1
150 et al. 1
151 Takahashi, T. 1
152 Rehman, A. 1
153 Babu, M.N. 1
154 Devi, B.M.M. 1
155 Latha, T.P. 1
156 Wanninkhof, R. 1
157 Yamano, H. 1
158 Wallace, D.W.R. 1
159 Yoshida, N. 1
160 Prasad, T.D.V. 1
161 Anil, A.C. 1
162 Sudharani, P. 1
163 Remya, R. 1
164 Fransson, A. 1
165 Patil, J.S. 1
166 Desai, D.V. 1
167 Roy, R. 1
168 Chitari, R. 1
169 Appalanaidu, S. 1
170 Vlahos, P. 1
171 Matsu, Y. 1
172 Sutherland, S.C. 1
173 Rao, N.S. 1
174 Suzuki, T. 1
175 Sullivan, K. 1
176 Steinhoff, T. 1
177 Rajendran, A. 1
178 Sieger, R. 1
179 Skjelvan, I. 1
180 Gupta, S.N.M. 1
181 Sutton, A. 1
182 Vishnuvardhan, K. 1
183 VanHeuven, S. 1
184 Vandemark, D. 1
185 Tjiputra, J. 1
186 Harikrishnachari, N. 1
187 Babu, P.V.R. 1
188 Sweeney, C. 1
189 Schlitzer, R. 1
190 Ethe, C. 1
191 Sarma, N.S. 1
192 Lengaigne, M. 1
193 Reddy, K.G. 1
194 Valsala, V. 1
195 Madec, G. 1
196 Dlugokencky, E. 1
197 Shirodkar, P.V. 1
198 Ramonet, M. 1
199 Vincent, E.M. 1
200 Srikanth, A.S. 1
201 Echevin, V. 1
202 Smith, K. 1
203 Bandopadhyay, D. 1
204 Watson, A.J. 1
205 Pous, S. 1
206 Pandi, S.R. 1
207 Resplandy, L. 1
208 Kiran, R. 1
209 PraveenKumar, P. 1
210 Lima, I.D. 1
211 Murty, V.S.N. 1
212 Jones, S.D. 1
213 Paul, Y.S. 1
214 Hood, M. 1
215 Shynu, R. 1
216 ManiMurali, R. 1
217 Rao, V.P. 1
218 Kessarkar, P.M. 1
219 et al 1
220 Kumari, T.R. 1
221 Doney, S.C. 1
222 Arya, J. 1
223 Law, R.M. 1
224 Bharathi, M.D. 1
225 Latha, P.T. 1
226 Ghatkar, S. 1
227 Rao, D.B. 1
228 Mahowald, N. 1
229 Harasawa, S. 1
230 Ramaswamy, V. 1
231 Chavez, F. 1
232 Bousquet, P. 1
233 Bhattacharya, T. 1
234 Castle, R.D. 1
235 Cai, W.J. 1
236 Wang, T. 1
237 Bhattathiri, P.M.A. 1
238 Chen, L. 1
239 Hartman, J. 1
240 Niwa, Y. 1
241 Dandekar, M. 1
242 Evans, W. 1
243 Currie, K. 1
244 Mayorga, E. 1
245 Swathi, P.S. 1
246 Chierici, M. 1
247 Rakesh, M. 1
248 Chhabra, A. 1
249 Piao, S.L. 1
250 Subramanian, B.R. 1
251 Telszewski, M. 1
252 Schuster, U. 1
253 Gupta, G.V.M. 1
254 Canadell, J.G. 1
255 OBrien, K.M. 1
256 Houghton, R.A. 1
257 Oh, N.-H. 1
258 Robin, R.S. 1
259 Manjunath, K.R. 1
260 JaiKumar, M. 1
261 Barbero, L. 1
262 Wada, C. 1
263 Raman, A.V. 1
264 Tilbrook, B. 1
265 Ciais, P. 1
266 Raymond, P. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 5
2 2557 4
3 2556 13
4 2555 6
5 2554 3
6 2553 2
7 2552 2
8 2551 2
9 2550 3
10 2546 1
11 2545 4
12 2544 4
13 2543 5
14 2542 3
15 2541 4
16 2539 2
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 Atmospheric outflow of nutrients to the Bay of Bengal: Impact of anthropogenic sources..
2 CHEMTAX-derived phytoplankton community structure associated with temperature fronts in the northeastern Arabian Sea..
3 Variations in the inorganic carbon components in the thermal fronts during winter in the Northeastern Arabian Sea
4 Sources and fate of organic matter in suspended and bottom sediments of the Mandovi and Zuari estuaries, Western India
5 Observed changes in ocean acidity and carbon dioxide exchange in the coastal Bay of Bengal - a link to air pollution
ปี พ.ศ. 2557
6 Contrasting phytoplankton community structure and associated light absorption characteristics of the western Bay of Bengal
7 An update to the Surface Ocean CO2 Atlas (SOCAT version 2)
8 Retrieval and Validation of Chlorophyll-a Concentrations in the Coastal Waters Off Yanam and Kakinada (Godavari) Basin Along East Coast of India.
9 Distribution and sources of particulate organic matter in the Indian monsoonal estuaries during monsoon
ปี พ.ศ. 2556
10 Intensified oxygen minimum zone on the western shelf of Bay of Bengal during summer monsoon: Influence of river discharge
11 The carbon budget of South Asia
12 Impact of atmospheric and physical forcings on biogeochemical cycling of dissolved oxygen and nutrients in the coastal Bay of Bengal
13 Model simulation of tide-induced currents in Gauthami-Godavari estuary
14 Carbon dioxide emissions from the tropical Dowleiswaram Reservoir on the Godavari River, Southeast of India
15 Distribution and air–sea exchange of nitrous oxide in the coastal Bay of Bengal during peak discharge period (southwest monsoon)
16 Distribution of biochemical constituents in the surface sediments of western coastal Bay of Bengal: Influence of river discharge and water column properties
17 Contribution of N2O emissions to the atmosphere from Indian monsoonal estuaries
18 Surface Ocean CO2 Atlas (SOCAT) gridded data products
19 A uniform, quality controlled Surface Ocean CO2 Atlas (SOCAT)
20 Particle backscattering variability in the coastal waters of Bay of Bengal: A case study along off Kakinada and Yanam Regions
21 Sea–air CO2 fluxes in the Indian Ocean between 1990 and 2009
22 Distribution and sources of organic matter in surface sediments of the eastern continental margin of India
ปี พ.ศ. 2555
23 Sources and sinks of CO2 in the west coast of Bay of Bengal
24 Carbon dioxide emissions from Indian monsoonal estuaries
25 Reduced river discharge intensifies phytoplankton bloom in Godavari estuary, India
26 Stable isotopes of carbon and nitrogen in suspended matter and sediments from the Godavari estuary
27 Contribution of tropical cyclones to the air-sea CO2 flux: A global view
28 Controlling factors of the oxygen balance in the Arabian Sea's OMZ
ปี พ.ศ. 2554
29 High CO2 emissions from the tropical Godavari estuary (India) associated with monsoon river discharges
30 Meso-scale atmospheric events promote phytoplankton blooms in the coastal Bay of Bengal
31 Atmospheric dry deposition of inorganic and organic nitrogen to the Bay of Bengal: Impact of continental outflow
ปี พ.ศ. 2553
32 Air-sea gas transfer in a shallow, flowing and coastal environment estimated by dissolved inorganic carbon and dissolved oxygen analyses
33 Intra-annual variability in nutrients in the Godavari estuary, India
ปี พ.ศ. 2552
34 Influence of river discharge on plankton metabolic rates in the tropical monsoon driven Godavari estuary, India
35 Net community production in the northern Indian Ocean
ปี พ.ศ. 2551
36 Influence of net ecosystem metabolism in transferring riverine organic carbon to atmospheric CO2 in a tropical coastal lagoon (Chilka Lake, India)
37 Spatial variations in time-integrated plankton metabolic rates in Sagami Bay using triple oxygen isotopes and O2:Ar ratios
ปี พ.ศ. 2550
38 Atmospheric deposition and surface stratification as controls of contrasting chlorophyll abundance in the North Indian Ocean
39 Influence of carbon sequestration on biogeochemistry of carbon in the ocean
40 Impact of sinking carbon flux on accumulation of deep-ocean carbon in the Northern Indian Ocean
ปี พ.ศ. 2546
41 Carbon budget in the eastern and central Arabian Sea: An Indian JGOFS synthesis
ปี พ.ศ. 2545
42 An evaluation of physical and biogeochemical processes regulating the oxygen minimum zone in the water column of the Bay of Bengal
43 An evaluation of physical and biogeochemical processes regulating perennial suboxic conditions in the water column of the Arabian Sea
44 Export fluxes of dimethylsulfoniopropionate and its break down gases at the air-sea interface
45 Carbon cycling in the northern Arabian Sea during the northeast monsoon: Significance of salps
ปี พ.ศ. 2544
46 High biological productivity in the central Arabian Sea during the summer monsoon driven by Ekman pumping and lateral advection
47 A study on inorganic carbon components in the Andaman Sea during the post monsoon season
48 Emission of carbon dioxide from a tropical estuarine system, Goa, India
49 Physical forcing of biological productivity in the northern Arabian Sea during the northeast monsoon
ปี พ.ศ. 2543
50 Controls of dimethyl sulphide in the Bay of Bengal during BOBMEX-Pilot cruise 1998
51 Physical control of primary productivity on a seasonal scale in central and eastern Arabian Sea
52 Abundance and relationship of bacteria with transparent exopolymer particles during the 1996 summer monsoon in the Arabian Sea
53 Seasonal controls on surface pCO2 in the central and eastern Arabian Sea
54 Increased marine production of N sub(2)O due to intensifying anoxia on the Indian continental shelf
ปี พ.ศ. 2542
55 Particulate organic carbon and particulate humic material in the Arabian Sea
56 Seasonal and spatial variability in N sub(2)O distribution in the Arabian Sea
57 Hydrography and circulation of the Bay of Bengal during withdrawal phase of the southwest monsoon
ปี พ.ศ. 2541
58 Severe fish mortality associated with 'red tide' observed in the sea off Cochin
59 The central and eastern Arabian Sea as a perennial source of atmospheric carbon dioxide
60 Seasonal variability in distribution and fluxes of methane in the Arabian Sea
61 Biogeochemical significance of transport exopolymer particles in the Indian Ocean
ปี พ.ศ. 2539
62 Seasonal variability in oxygen and nutrients in the central and eastern Arabian Sea
63 Seasonal variations in inorganic carbon components in the central and eastern Arabian Sea