ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Sanmeema,N.
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Nguyen,V.K. 3
2 Merati,T.P. 3
3 Yunihastuti,E. 3
4 Ditangco,R.A. 3
5 Kiertiburanakul,S. 3
6 Han,N. 3
7 Wirawan,D.N. 3
8 Sungkanuparph,S. 3
9 Bantique,R.O. 3
10 Uy,E. 3
11 Yuliana,F. 3
12 Law,M. 3
13 Sohn,A.H. 3
14 Pham,T.T. 3
15 Durier,N. 3
16 Bui,V.H. 3
17 Kotarathititum,W. 3
18 Sirisanthana,T. 3
19 Petersen,B. 3
20 Ha,H.L. 3
21 Ruxrungtham,K. 3
22 Chaiwarith,R. 3
23 Phanuphak,P.P. 3
24 Cooper,D.A. 3
25 Jiamsakul,A. 3
26 Ezhilarasi,C. 2
27 Joshi,K.S. 2
28 Saghayam,S. 2
29 Vohith,K. 2
30 Zhao,H. 2
31 Makane,A. 2
32 Zhao,H.X. 2
33 David,R.A. 2
34 Sim,B.L.H. 2
35 Lee,M. 2
36 Kim,J. 2
37 Nishijima,T. 2
38 Widhani,A. 2
39 Oka,S. 2
40 Imran,D. 2
41 Mean,C.V. 2
42 Cao,T.T.T. 2
43 Juntasopeepun,P. 2
44 Davidson,P.M. 2
45 Lee,L.S. 2
46 Ng,O. 2
47 Kamarulzaman,A.B. 2
48 Avihingsanon,A. 2
49 Srisomboon,J. 2
50 Cuong,D.D. 2
51 Phianmongkhol,Y. 2
52 Li,P. 2
53 Zhang,F. 2
54 Pujari,S.N. 2
55 Tanuma,J. 2
56 Saphonn,V. 2
57 Kumarasamy,N. 2
58 Gbadamassi,G. 1
59 Jackson,E.K. 1
60 Dijanosic,C. 1
61 Templeton,D.J. 1
62 McCallum,K. 1
63 Kotosso,A. 1
64 Kariyare,B.G. 1
65 Mensah-Zukong,K.E. 1
66 Carr,A. 1
67 Patassi,A. 1
68 Pakpame,P. 1
69 Cooper,D. 1
70 Taylor,S.C. 1
71 Komi,A. 1
72 Little,J.L. 1
73 Ba,A. 1
74 Allen,D. 1
75 Vincent,T. 1
76 Sy,H.S. 1
77 Koko Lawson-Evi,A. 1
78 Cunningham,N. 1
79 Diagne,A. 1
80 Dior,H. 1
81 Baker,D.A. 1
82 Mbaye,A.D. 1
83 Gueye,R.D. 1
84 Gray,C. 1
85 Smith,D.E. 1
86 Faye,M. 1
87 Vale,R. 1
88 Lu,H. 1
89 McGrath,V. 1
90 Jaquet,A. 1
91 Ékouévi,D.K. 1
92 McGrath,C. 1
93 Brown,K.L. 1
94 Coffié,P.A. 1
95 Halligan,S. 1
96 Sasco,A.J. 1
97 Bassabi,C.C. 1
98 Balestre,E. 1
99 Azani,J.C. 1
100 Read,P.J. 1
101 Wray,L. 1
102 Amani,D. 1
103 Arrivé,E. 1
104 Shakeshaft,J. 1
105 Djeha,A. 1
106 Norris,R. 1
107 Sinn,K. 1
108 Takassi,E. 1
109 Atakouma,Y.D. 1
110 Hesse,K. 1
111 Ephoévi-Gah,A. 1
112 Finlayson,R.J. 1
113 Jackson,E. 1
114 Bissagnéné,E. 1
115 Dabis,F. 1
116 Prone,I. 1
117 El-Hadj Djibril,S. 1
118 Lee,F. 1
119 Padgett,D. 1
120 Ditangco,R. 1
121 Yé,D. 1
122 Williams,C. 1
123 Wittawatmongkol,O. 1
124 Kajindran,A. 1
125 Tapsoba,A. 1
126 Dung,K.T.K. 1
127 Wood,R.W. 1
128 An,P.N. 1
129 Yao,Z. 1
130 Ouedraogo,S. 1
131 Wools-Kaloustian,K.K. 1
132 Kouéta,F. 1
133 Lam,N.V. 1
134 Wester,W. 1
135 Phongsamart,W. 1
136 Chan,K.C. 1
137 Walker,D. 1
138 Zoungrana,J. 1
139 Choi,J.Y.O. 1
140 Nallusamy,R. 1
141 Vo,Q. 1
142 Héma,A.I. 1
143 Udomphanit,T. 1
144 Wejse,C. 1
145 Bado,G. 1
146 Lapphra,K. 1
147 Soré,I. 1
148 Wehbe,F.H. 1
149 Pape,J.W. 1
150 Ajayi,S. 1
151 Seydi,M. 1
152 Ellis,D. 1
153 Grotowski,M. 1
154 Olasode,J. 1
155 Osakede,P. 1
156 Ponnampalavanar,S.A. 1
157 Sow,P.S. 1
158 Bloch,M.T. 1
159 Agrawal,S. 1
160 Tine,J.M. 1
161 Manga,N.M. 1
162 Franic,T. 1
163 Diop,B. 1
164 Hoy,J.F. 1
165 Obaseki, 1
166 Praparattanapan,J. 1
167 Igbinoba,F. 1
168 Dapiap,S.B. 1
169 Madero,J.S. 1
170 Couldwell,D.L. 1
171 Alim,G. 1
172 Kantipong,P. 1
173 Benson,O. 1
174 James,J. 1
175 O'Connor,C.C. 1
176 Wright,S.T. 1
177 Adebamowo,C.A. 1
178 Ratanasuwan,W. 1
179 McCann,L. 1
180 Kouakou,A. 1
181 Skett,J. 1
182 Robinson,J.O. 1
183 Nolan,D. 1
184 Williams,J. 1
185 Giles,M.L. 1
186 Korman,T.M. 1
187 Choi,J.Y. 1
188 Na,S. 1
189 Ku,W.W. 1
190 Wu,P.C. 1
191 Wong,W.W. 1
192 Azwa,I. 1
193 Lee,C.K.C. 1
194 Syed Omar,S.F. 1
195 Woolley,I.J. 1
196 Price,S. 1
197 Coulibaly,S.T. 1
198 Gotuzzo,E.H. 1
199 Cahn,P. 1
200 N'Diaye,C. 1
201 Koné,N. 1
202 Wandeler,G. 1
203 Traoré,M. 1
204 Wolff,M. 1
205 Watson,K.M. 1
206 Bryant,M.L. 1
207 Charurat,M.E. 1
208 Grinsztejn,B.G.J. 1
209 Traoré,N. 1
210 Lim,P.L. 1
211 Tan,M.T. 1
212 Moore,R.S. 1
213 Edwards,S. 1
214 Donohue,W. 1
215 Magon,H. 1
216 Kelly,M.D. 1
217 Gibson,A. 1
218 Liddle,R. 1
219 Locke,P. 1
220 Silvers,J.E. 1
221 Zeng,W. 1
222 Read,T.R.H. 1
223 Lau,H. 1
224 Roth,N.J. 1
225 Nicolson,J. 1
226 Youds,D. 1
227 Orth,D.N. 1
228 Boettiger,D.E. 1
229 Amornlerdpison,D. 1
230 Sriondee,R. 1
231 Kambua,P. 1
232 Chusut,P. 1
233 Chumla,L. 1
234 Pongchaidecha,A. 1
235 Srimaroeng,C. 1
236 Chatsudthipong,V. 1
237 McGill,K. 1
238 Soodvilai,S. 1
239 Vivithanaporn,P. 1
240 Ontawong,A. 1
241 Thiébaut,R. 1
242 Koïta,A. 1
243 Siloué,B. 1
244 Knibbs,P. 1
245 Kulatunga,A. 1
246 Yao,A.R. 1
247 Malateste,K. 1
248 Boyd,M.A. 1
249 Clouet,G. 1
250 Chuah,J. 1
251 Sawadogo,A.B. 1
252 Russell,D.B. 1
253 Dickson,B.M. 1
254 Doring,A. 1
255 Dosso,M. 1
256 Ngieng,M. 1
257 Bendall,C. 1
258 Nchot,C. 1
259 Watson,J. 1
260 Karcher,S. 1
261 Gilbert,C. 1
262 Furner,V.L. 1
263 Smith,D.J. 1
264 Bohossou,F. 1
265 Lawrence,C. 1
266 Gonsan,J.M. 1
267 Lenaud,S. 1
268 McManus,H. 1
269 Petoumenos,K. 1
270 Le Carrou,J. 1
271 Mulhall,B.P. 1
272 Rabourdin,E. 1
273 Downing,S.G. 1
274 Meless,D. 1
275 Dicko,F.T. 1
276 Traoré,A.M. 1
277 Malvy,D. 1
278 Kangah,S.N. 1
279 Kaya,A.S. 1
280 Mounkaila-Harouna,A. 1
281 Sylla,M. 1
282 Traoré,H.C. 1
283 Tchounga,B.K. 1
284 Shiboski,C. 1
285 Berthé,A. 1
286 Ndondoki,C. 1
287 Fomba,M. 1
288 Horo,A.G. 1
289 Ba,B. 1
290 Taing,K. 1
291 Broom,J.K. 1
292 Anglaret,X. 1
293 Rivenc,J. 1
294 Sowden,D. 1
295 Essanin,J.B. 1
296 Johnston,C. 1
297 Elvis Diby,J.S. 1
298 Gottlieb.,G.S. 1
299 Desmonde,S. 1
300 Datté,S. 1
301 Ciaranello,A.L. 1
302 Bessekon,S. 1
303 Hodonou,I. 1
304 Naporn Uengarporn 1
305 Somi,G.R. 1
306 Aka,E.A. 1
307 Ballif,M. 1
308 Rungnirand Praditsuwan 1
309 Lewis-Kulzer,J. 1
310 Nhandu,V. 1
311 Issouf,K.L. 1
312 Komwudh Konchalard 1
313 Ngonyani,K. 1
314 Kouakou,J.C. 1
315 Wood,R. 1
316 Teabaluck Sirithanawutichai 1
317 Lyamuya,R.E. 1
318 Guehi,C. 1
319 Sohn,A. 1
320 Yiannoutsos,C.T. 1
321 Tharnprisan,P. 1
322 Napa Limratana 1
323 Tanon,A.K. 1
324 Ayangma,L. 1
325 Lumbiganon,P. 1
326 Koule,S.O. 1
327 Lanchasak Akkayagorn 1
328 Dusit Staworn 1
329 Bukusi,E.A. 1
330 Anzan,K.C. 1
331 Boettiger,D.C. 1
332 Ayaya,S.O. 1
333 Dusingize,J.C. 1
334 N'Gbeche,M.S. 1
335 Renner,L.A. 1
336 Folquet,M.A. 1
337 Nalugoda,F.K. 1
338 Yao,V.A. 1
339 Hermans,S. 1
340 Graber,C. 1
341 Jjingo,K. 1
342 Hawerlander,D. 1
343 Eley,B.S. 1
344 Sterling,T.R. 1
345 Kouakou,C. 1
346 Du,Q.T. 1
347 Dainguy,M.E. 1
348 Dickinsonn,D. 1
349 Moh,M. 1
350 Diero,L.O. 1
351 Mayuree Vasinanukorn 1
352 Ssemuwemba,H. 1
353 Pety,T. 1
354 Carter,E.J. 1
355 Chaturon Tangsangwornthamma 1
356 Ssali,J.C. 1
357 Cortes,C.P. 1
358 Avit-Edi,D. 1
359 Kouakou,K.D. 1
360 Kambugu,A.D. 1
361 McGowan,C.C. 1
362 Mwebesa,B.B. 1
363 Temsak Phungrassami 1
364 Kanate Thanaghumtorn 1
365 Ello,F. 1
366 Law,M.G. 1
367 Khongphattanayothin,M. 1
368 Ha,M. 1
369 Koné,M. 1
370 Cao,T.T. 1
371 Loh,A. 1
372 Kouakou,G.M. 1
373 Nipathakosol,P. 1
374 Brou,K. 1
375 Mutimura,E. 1
376 Atmikasari,L.P.P. 1
377 Kariminia,A. 1
378 Wati,D.K.U. 1
379 Bosse,C.A. 1
380 Do,C.V. 1
381 Gnokoro,J.C. 1
382 Kuo,L.H. 1
383 Hiembo,W. 1
384 Zhang,F.J. 1
385 Loan,N.T. 1
386 Wong,W. 1
387 Ouédraogo,R. 1
388 Truong,H.K. 1
389 Gansonré,M. 1
390 Messou,E. 1
391 Chau,N.H. 1
392 Chua,A. 1
393 Mengthaisong,T. 1
394 Du,T.Q. 1
395 Malino,I.Y. 1
396 Assi,A.I. 1
397 Kosalaraksa,P. 1
398 Andavi,V. 1
399 Edmonds,A. 1
400 Surin Jiraniramai 1
401 Baramperanye,E. 1
402 Amego,M.D.N. 1
403 Darin Jaturapatporn 1
404 Yotebieng,M. 1
405 Azinyue,I. 1
406 Mofenson,L.M. 1
407 Chiroj Soorapanth 1
408 Diallo,Z. 1
409 Chokephaibulkit,K. 1
410 Krishna Suvarnabhumi 1
411 Eholié,S.P.A. 1
412 Tatwangire,J. 1
413 Cuong,D.D.U. 1
414 Soppi,F. 1
415 Anastos,K.M. 1
416 Gitembagara,A. 1
417 Chenal,H. 1
418 Minga,A.K. 1
419 Izabelle,I. 1
420 Nonglak Kanitsap 1
421 Twizere,C. 1
422 Yoboue,J.M. 1
423 Niyongabo,T. 1
424 Abo,Y. 1
425 Méa-Assande,V.T. 1
426 Fritz,C. 1
427 Erikstrup,C. 1
428 Séhonou,J.J. 1
429 Lameck,D. 1
430 Houngbè,F. 1
431 Kim,P. 1
432 Fomsgaard,A. 1
433 Leroy,V. 1
434 Eugen-Olsen,J. 1
435 Lindegren,M.L. 1
436 Diakité,F.F. 1
437 Alihonou,F. 1
438 Maïga,M.Y. 1
439 Koumakpaï,S. 1
440 Lewden,C. 1
441 Azon-Kouanou,A. 1
442 Phanuphak,N. 1
443 Laursen,A.L. 1
444 Chen,Y.M.A. 1
445 Hoffmann,C. 1
446 Akakpo,J. 1
447 Hardwicke,L. 1
448 Östergaard,L.J. 1
449 Ahomadegbé,C. 1
450 Huebner,R. 1
451 Kancheya,N.G. 1
452 Aaby,P.P. 1
453 Gougounon-Houéto,A. 1
454 Omar,S.F.S. 1
455 Sodemann,M. 1
456 , 1
457 Mandalakas,A.M. 1
458 Bognounou,R. 1
459 Petit,A. 1
460 Doumbia,M. 1
461 Prasitsuebsai,W. 1
462 Dembélé,M.S. 1
463 Drabo,J.Y. 1
464 Diendéré,A.E. 1
465 Prozesky,H. 1
466 Renner,L. 1
467 Zerbo,B. 1
468 Zoungrana,L.A. 1
469 Reid,S.E. 1
470 Traore,E. 1
471 Phiri,S.J.P. 1
472 Adjide,H. 1
473 McKaig,R. 1
474 Traore,H.A. 1
475 Hounhoui,G. 1
476 Katile,D. 1
477 Kalle,A. 1
478 Maskew,M. 1
479 Sagbo,G. 1
480 Mpoudi-Etame,M. 1
481 Okwara,B. 1
482 Cissé,T. 1
483 Tossa-Bagnan,L. 1
484 Pujari,S.S. 1
485 Minta,D. 1
486 Ahouada,C. 1
487 Oliviera-Souto,I. 1
488 Ndirangu,J. 1
489 Boulle,A. 1
490 Lee,C. 1
491 Diecket Ahoussou,L. 1
492 Moultrie,H. 1
493 Bishai,W.R. 1
494 Assouan,J.K. 1
495 Pestilli,S. 1
496 Kouadio,S.C. 1
497 Prozesky,H.W. 1
498 Carriquiry,G. 1
499 Phiri,S. 1
500 Braitstein,P.K.A. 1
501 Sami,M.F. 1
502 Timité-Konan,M. 1
503 Bashi,J. 1
504 Zobo,N. 1
505 Giddy,J. 1
506 Fenner,L. 1
507 Garone,D. 1
508 Egger,M. 1
509 Oka-Bérété,G. 1
510 Ajayi,S.O. 1
511 Acquah,P. 1
512 Zhou,J. 1
513 MacPhail,P. 1
514 Kokora,M.B. 1
515 Anastos,K. 1
516 Hoffmann,C.J. 1
517 Carter,J.E. 1
518 Goka,B. 1
519 Cornell,M. 1
520 Eboua,T.F. 1
521 Rodrigues,A. 1
522 Duda,S. 1
523 Paulo,J. 1
524 Boulle,A.M. 1
525 Da Silva,D. 1
526 Maxwell,N. 1
527 Zannou,D.M. 1
528 Geng,E. 1
529 Han,S. 1
530 Medina,C. 1
531 Gasser,A. 1
532 Diero,L. 1
533 Keiser,O. 1
534 Chimbetete,C. 1
535 Sackey,A. 1
536 Stringer,J.S.A. 1
537 Welbeck,J.E. 1
538 Rabie,H. 1
539 Cegielski,P.J. 1
540 Technau,K.G. 1
541 Conrad,J. 1
542 Davies,M.A. 1
543 Da Silva,Z.J.D. 1
544 Kaeser,F. 1
545 Choi,J. 1
546 Owiafe,S.N. 1
547 Reubenson,G. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 2
3 2556 1
4 2554 2
5 2547 2
6 2529 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 HIV and aging: Insights from the Asia Pacific HIV Observational Database (APHOD)
2 Antidiabetic and renoprotective effects of cladophora glomerata kützing extract in experimental type 2 diabetic rats: A potential nutraceutical product for diabetic nephropathy
ปี พ.ศ. 2557
3 Prognostic significance of the interval between the initiation of antiretroviral therapy and the initiation of anti-tuberculosis treatment in HIV/tuberculosis-coinfected patients: Results from the TREAT Asia HIV Observational Database
4 Detection and management of drug-resistant tuberculosis in HIV-infected patients in lower-income countries
ปี พ.ศ. 2556
5 Situational analysis of palliative care education in thai medical schools
ปี พ.ศ. 2554
6 Human papillomavirus vaccination intention among young women in Thailand
7 Human papillomavirus vaccination intention among young women in Thailand
ปี พ.ศ. 2547
8 นิเวศประชากรของแมลงวันซีโนเซีย (Coenosia exigua Stein) ในสวนพฤกษศาสตร์ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ = Population ecology of Coenosia Fly (Coenosia exigua Stein) in Bhuping Palace Botanic Garden / นิยม แสนมะโน
9 นิเวศประชากรของแมลงวันซีโนเซีย (Coenosia exigua Stein) ในสวนพฤกษศาสตร์ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
ปี พ.ศ. 2529
10 การวิเคราะห์หนังสือคู่มือการเรียนการสอนวิชาดินและปุ๋ย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามความคิดเห็นของครู-อาจารย์เกษตร ในเขตการศึกษากรุงเทพมหานครและเขตการศึกษา 1 สังกัดกรมสามัญศึกษา