ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Saikusa, Miwako
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Nganvongpanit K. 8
2 Pothacharoen P. 8
3 Chomdej S. 8
4 Siengdee P. 8
5 Pisithkul K. 4
6 Jongkaewwattana S. 4
7 Tulyathan V. 4
8 Wongpornchai S. 4
9 Ong-Chai S. 4
10 Chaochird P. 4
11 Klunklin K. 4
12 Kongtaweelert P. 4
13 Teltathum T. 3
14 Supakankul P. 3
15 Triampo W. 2
16 Sumretprasong J. 2
17 Lenbury Y. 2
18 Krutmuang P. 2
19 Patthanawong W. 2
20 Pongpiachan P. 2
21 Charpentier C. 1
22 Porcella S. 1
23 Redd A. 1
24 Cappelli G. 1
25 Pilotto J. 1
26 Burda S. 1
27 Makhema J. 1
28 Dagnra A.Y. 1
29 Deshpande A.K. 1
30 Selig E. 1
31 Fokam J. 1
32 Aghokeng A. 1
33 Eshleman S.H. 1
34 Ricklefs S. 1
35 Quinn T. 1
36 El-Katib Z. 1
37 Martens C. 1
38 Wallis C.L. 1
39 Kumarasamy N. 1
40 Kanki P.J. 1
41 Hudelson S. 1
42 Fleury H.J. 1
43 Chen Y. 1
44 Hughes J. 1
45 De Wit T.F.R. 1
46 Gody J.-C. 1
47 Grinsztejn B. 1
48 Hosseinipour M.C. 1
49 Hakim J. 1
50 Belec L. 1
51 Santos B. 1
52 Manosuthi W. 1
53 Van Zyl G.U. 1
54 Hosseinipour M. 1
55 Piwowar-Manning E. 1
56 Schuurman R. 1
57 Phimphilai K. 1
58 Takatsu, Kazuhiro 1
59 Terdtoon P. 1
60 Kumazaki, Makoto 1
61 Phimphilai S. 1
62 Shafer R.W. 1
63 Momoki, Tomoko 1
64 Noguchi, Yuzo 1
65 Kamonpet P. 1
66 Tangcharoensathien V 1
67 Sirisa-Ard P. 1
68 Satyanarayana K 1
69 Klongpanich W. 1
70 Kurata, Hideshi 1
71 Ikebuchi, Mamoru 1
72 Waowaew N. 1
73 Yamamoto, Yoshio 1
74 Jordan M.R. 1
75 Ndung'U T. 1
76 Nyambi P.N. 1
77 Orrell C. 1
78 Margot N.A. 1
79 Marconi V.C. 1
80 Koyalta D.D. 1
81 Kumwenda J.J. 1
82 Schapiro J.M. 1
83 Hamers R.L. 1
84 Kawakami, Chiharu 1
85 Zolfo M. 1
86 Usuku, Syuzo 1
87 Smith D. 1
88 Suzuki, Yasuo 1
89 Nongluk Sriwilaijaroen 1
90 Sirivichayakul S. 1
91 Katzenstein D. 1
92 Natesirinilkul R. 1
93 Gilles M. 1
94 Vongchan P. 1
95 Rings F. 1
96 Grace M.R. 1
97 Tholen E. 1
98 Jennen D. 1
99 McKelvie I.D. 1
100 Linhardt R.J. 1
101 Griese J. 1
102 Zhang Z. 1
103 Changjeraja R. 1
104 Li B. 1
105 Ruamrungsri S. 1
106 Suwan J. 1
107 Meepowpan P. 1
108 Schellander K. 1
109 Nacapricha D. 1
110 Tesfaye D. 1
111 Wilantho A. 1
112 Ruangrungsi N. 1
113 Chareanchim W. 1
114 Palanuvej C. 1
115 Sritularak B. 1
116 Likhitwitayawuid K. 1
117 Samarage S 1
118 Sornsuvit C. 1
119 Tongsima S. 1
120 Grudpan K. 1
121 Bracket B.G. 1
122 Rayanakorn M. 1
123 Schneider H. 1
124 Jakmunee J. 1
125 Longlaloeng A. 1
126 Hoelker M. 1
127 Zhang F. 1
128 Cutler R.W. 1
129 Bunupuradah T. 1
130 Boonsri S. 1
131 Ruxrungtham K. 1
132 Sanguansermsri T. 1
133 Ford N. 1
134 Lallemant M. 1
135 Mengumphan K. 1
136 Peeters M. 1
137 Tantivate P. 1
138 Holmes S. 1
139 Pikulkaew S. 1
140 Sigaloff K.C. 1
141 Patchanee P. 1
142 Bertagnolio S. 1
143 Tang M.W. 1
144 Chupia V. 1
145 Amornlerdpison D. 1
146 Ngo-Giang-Huong N. 1
147 Chui-Chai N. 1
148 Tapingkae W. 1
149 Chitmanat C. 1
150 Chanbang Y. 1
151 Nalumpang S. 1
152 Chantawannakul P. 1
153 Wongsiri S. 1
154 Hoseinifar S. 1
155 Doan H. 1
156 Nakasathien S. 1
157 Kumchoo T. 1
158 Scott S. 1
159 Mahakkanukrauh P. 1
160 Ebo Bennin K. 1
161 Phannachitta P. 1
162 Chariyalertsak S. 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 4
2 2559 4
3 2558 1
4 2557 2
5 2556 2
6 2555 1
7 2554 3
8 2553 14
9 2552 7
10 2551 1
11 2550 1
12 2548 1
13 2547 1
14 2546 1
15 2545 1
16 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 Effects of Cordyceps militaris spent mushroom substrate on mucosal and serum immune parameters, disease resistance and growth performance of Nile tilapia, (Oreochromis niloticus)
2 MAHAKIL:Diversity based Oversampling Approach to Alleviate the Class Imbalance Issue in Software Defect Prediction
3 Sex estimation from the scapula in a contemporary Thai population: Applications for forensic anthropology
4 Identification and characterization of novel single nucleotide polymorphism markers for fat deposition in muscle tissue of pigs using amplified fragment length polymorphism
ปี พ.ศ. 2559
5 Association of NLK polymorphisms with intramuscular fat content and fatty acid composition traits in pigs
6 Discovery of insertion-deletion polymorphism for identification on catfish species (Pangasianodon gigas, Pangasianodon hypophthalmus)
7 Hypercoagulable state as demonstrated by thromboelastometry in hemoglobin E/beta-thalassemia patients: Association with clinical severity and splenectomy status
8 Molecular epidemiology and geographical distribution of Nosema ceranae in honeybees, Northern Thailand
ปี พ.ศ. 2558
9 Prediction Of Antimicrobial Peptides Based On Sequence Alignment And Secondary Structure Sequence And Segment Sequence.pdf
ปี พ.ศ. 2557
10 Application of ultraviolet radiation in the drying process of longan (Dimocarpus longan 'Daw')
11 Population structure of four Thai indigenous chicken breeds
ปี พ.ศ. 2556
12 Modelling and optimization of rebound resilience and hardness of defatted rice bran/calcium carbonate-filled NR vulcanisates
13 Nucleoside reverse transcriptase inhibitor resistance mutations associated with first-line stavudine-containing antiretroviral therapy: Programmatic implications for countries phasing out stavudine
ปี พ.ศ. 2555
14 Insecticidal activity and cuticle degrading enzymes of entomopathogenic fungi against Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae)
ปี พ.ศ. 2554
15 Detection and isolation of pandemic (H1N1) 2009 influenza virus from stool sample
16 Dietary calcium intake assessment by short food frequency questionniare in thais adults living in Chiang Mai, Thailand
17 Analysis of genetic linkage of HIV from couples enrolled in the HIV prevention trials network 052 trial
ปี พ.ศ. 2553
18 Production of monoclonal antibody against male specific antigen on cell membrane of bovine spermatozoa
19 Efects of bromelain on cellular characteristics and expression of selected genes in canine in vitro chondrocyte culture
20 Partial characterization of rice (Oryza sativa L.) cv. Khao Dawk Mali 105 as affected by accelerated-aging factors
21 Efects of bromelain on cellular characteristics and expression of selected genes in canine in vitro chondrocyte culture
22 Relationships between pectoralis muscle proteomes and shear force in Thai indigenous chicken meat
23 Production of monoclonal antibody against male specific antigen on cell membrane of bovine spermatozoa
24 Efects of bromelain on cellular characteristics and expression of selected genes in canine in vitro chondrocyte culture
25 Effect of accelerated aging treatments on aroma quality and major volatile components of Thai jasmine rice
26 Efects of bromelain on cellular characteristics and expression of selected genes in canine in vitro chondrocyte culture
27 Proteomic analysis of tenderness trait in thai native and commercial broiler chicken muscles
28 Effect of accelerated aging treatments on aroma quality and major volatile components of Thai jasmine rice
29 Partial characterization of rice (Oryza sativa L.) cv. Khao Dawk Mali 105 as affected by accelerated-aging factors
30 Cellular automata simulation modeling of HIV infection in Lymph Node and peripheral blood compartments
31 Multiple latticed cellular automata: HIV dynamics in coupled lymph node and peripheral blood compartments
ปี พ.ศ. 2552
32 In vitro suppression of the MMP-3 gene in normal and cytokine-treated human chondrosarcoma using small interfering RNA
33 Sulfonation of papain-treated chitosan and its mechanism for anticoagulant activity
34 In vitro suppression of the MMP-3 gene in normal and cytokine-treated human chondrosarcoma using small interfering RNA
35 Quantitative analysis of oxyresveratrol content in artocarpus lakoocha and 'Puag-Haad'
36 In vitro suppression of the MMP-3 gene in normal and cytokine-treated human chondrosarcoma using small interfering RNA
37 Proteome changes in Thai indigenous chicken muscle during growth period
38 In vitro suppression of the MMP-3 gene in normal and cytokine-treated human chondrosarcoma using small interfering RNA
ปี พ.ศ. 2551
39 Effect of photoperiod on growth and flowering of curcuma alismatifolia Gagnep.
ปี พ.ศ. 2550
40 Quantification of DNA binding, uptake, transmission and expression in bovine sperm mediated gene transfer by RT-PCR: Effect of transfection reagent and DNA architecture
ปี พ.ศ. 2548
41 บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วไปและโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม
ปี พ.ศ. 2547
42 A genomic-wide analysis of Apis mellifera: Insights into small diverse high copy number ORFs
ปี พ.ศ. 2546
43 Correlation to predict heat transfer characteristics of a radially rotating heat pipe at vertical position
ปี พ.ศ. 2545
44 A reverse-flow injection analysis method for the determination of dissolved oxygen in fresh and marine waters